ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

Public Training

หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา Public Training ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ดังนี้

 การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์21 มิถุนายน 2562...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

การบริหารความเสี่ยง Risk Management นับว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0 (Remuneration Fixable Designing for Retain and Motivation),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์21 มิถุนายน 2562...ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0 (Remuneration Fixable Designing for Retain and Motivation)

การบริหารคนในยุค 4.0 ที่มีส่วนผสมของคนอยู่ร่วมกันหลาย Gen และหลากหลายความต้องการ จึงเป็นประเด็นสำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ยากจะสามารถรักษาและจูงใจคนได้ทุกความต้องการ องค์กรที่เคยกำหนดระบบค่าตอบแทนไว้รองรับคนในอดีต จึงไม่สามารถนำมาใช้กับคนยุคใหม่ได้ เพราะความต้องการของตลาดแรงงานได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างเป็นนัยสำคัญ การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นจึงเป็นหัวใจหลักของการบริหารคนในยุคปัจจุบัน

เจาะลึกประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานที่ฝ่าย HR ควรรู้,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์21 มิถุนายน 2562...เจาะลึกประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานที่ฝ่าย HR ควรรู้

เจาะลึกปัญหารายจ่ายของกิจการเกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน ปัญหาการคำนวณเป็นเงินได้และการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากสวัสดิการที่ให้กับพนักงาน ปัญหาที่เกิดจากการคำนวณภาษีให้พนักงานตอนสิ้นปี การหัก ณ ที่จ่ายกรณีต่างๆ การจ่ายเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ปัญหาการนำส่งภาษีขายและการขอคืนภาษีซื้อที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน ปัญหาการนำส่งแบบและนำส่งอัตราภาษีผิดพลาดต้องปฏิบัติอย่างไร

21 มิถุนายน 2562...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control

หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้

การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics) (หลักสูตรเร่งรัด),อาทิตยา พรพนารัตน์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,ภาษาอังกฤษ21 มิถุนายน 2562...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics) (หลักสูตรเร่งรัด)

เพื่อสร้างความมั่นใจ ขจัดความกลัวภาษาอังกฤษ เรียนแล้วสนุกและกล้าใช้ภาษาอังกฤษ กล้าเดินเข้าไปหาชาวต่างชาติ เพื่อการสื่อสารได้ ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้เข้าใจการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งพยัญชนะและสระได้ถูกต้อง เข้าใจในการพูดและฟังการออกเสียงในรูปแบบของคำและประโยคในภาษาอังกฤษ และสามารถในการฟังสำเนียงภาษาอังกฤษและอเมริกันได้ดีขึ้น มั่นใจ กล้าที่จะออกเสียง และตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์

การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์22 มิถุนายน 2562...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)

หลักสูตร มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” (Logistics Quality Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้ความสำคัญทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จะทำให้ประหยัดและลดค่าใช้จ่าย การทำงานสามารถย่นเวลาให้สั้นลงเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เพราะคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์และบริการ จะส่งผลให้องค์การธุรกิจ มีผลกำไรมากขึ้น

22 มิถุนายน 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่สู่มืออาชีพ “ระบบงานธุรการ” (Smart Secretary Towards Administrator)

เรียนรู้การเสริมสร้างความเข้าใจของอาชีพยุคใหม่ แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านบุคลากร” แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านระบบงานธุรการ” ระบบ “การสร้างคุณค่าของเวลา (วางแผนและบริหารเวลางาน)” ระบบ “การบริหารงานเอกสารครบวงจร” ระบบ “การบริหารการประชุมที่เกิดผล” ระบบ “การบริหารสำนักงานยุคใหม่” ระบบ “การบริหารงานบริการ”

Intermediate Excel for Database and Special Functions,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์24-25 มิถุนายน 2562...Intermediate Excel for Database and Special Functions

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่หมัด และสามารถเลือกใช้สูตร & ฟังก์ชั่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่างๆ อาทิ ฟังก์ชั่นในกลุ่มตัวเลข ฟังก์ชั่นในกลุ่มข้อความ ฟังก์ชั่นในกลุ่มวันที่ เวลา ฟังก์ชั่นในกลุ่มจัดการกับเงื่อนไขในรูปแบบต่างๆ ฟังก์ชั่นในกลุ่มการตรวจสอบข้อมูล และฟังก์ชั่นในกลุ่มการค้นหาข้อมูล ตลอดจนรวมไปถึงการนำฟังก์ชั่นไปประยุกต์ใช้ในงาน Excel ที่ซับซ้อน ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง25 มิถุนายน 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)

ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?
_ ปัญหาระหว่างลูกน้องกับลูกพี่ หรือพนักงาน  ในการทำงาน
_ ลูกพี่ควรให้ลูกน้องทำ แต่ลูกพี่ก็ต้องลงมือทำงานเสียเอง
_ ลูกพี่สอนงานแล้ว  ลูกน้องไม่ทำหรือทำไม่ได้ตามที่ต้องการ

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์25 มิถุนายน 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales)

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง 

ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์26 มิถุนายน 2562...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร

QMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย

26 มิถุนายน 2562...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ถือว่ามีความสำคัญมากในการทำงาน เพราะจะป้องกันชีวิตพนักงาน ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต ของบริษัทหรือองค์กรทั้งโลก ดังนั้น ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานและสายการผลิต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจะต้องทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องมีความรู้สำหรับเครื่องมือในการทำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์27 มิถุนายน 2562...เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015

การบริหารงานควบคุมคุณภาพ หรือหน่วยงานแผนกคิวซี จำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายคุณภาพ รวมทั้งการควบคุมกระบวนการ เฝ้าระวัง ตรวจวัดและประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าได้อีกด้วย

สรุปประเด็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จ27 มิถุนายน 2562...สรุปประเด็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จ

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 1) มีผลบังคับใช้มากว่า 20 ปีแล้ว และมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วหลายครั้ง อาทิ ออก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560)  ได้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 2541 กว่า 10 ประเด็น และล่าสุด พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ก็ประกาศใช้แล้วโดยจะมีผลใช้บังคับ 5 พฤษภาคม 2562 นี้ ซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอีกหลายประเด็น ที่มีผลต่อสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์27 มิถุนายน 2562...การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงานนั้น สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเป็นจุดเริ่มต้นของการทบทวนขอบเขต ขั้นตอนการทำงาน ในความรับผิดชอบของกิจกรรมงาน หรือส่วนงาน ให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย บทบาทหน้าที่ อีกทั้งยังสามารถทวนสอบการปฏิบัติงานงานที่อาจอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ เอกสาร ระยะเวลา

หน้า 1/57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.