ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

Public Training

หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา Public Training ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ดังนี้

 ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่สู่มืออาชีพ “ระบบงานธุรการ” (Smart Secretary Towards Administrator),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์20 เมษายน 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่สู่มืออาชีพ “ระบบงานธุรการ” (Smart Secretary Towards Administrator)

เรียนรู้การเสริมสร้างความเข้าใจของอาชีพยุคใหม่ แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านบุคลากร” แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านระบบงานธุรการ” ระบบ “การสร้างคุณค่าของเวลา (วางแผนและบริหารเวลางาน)” ระบบ “การบริหารงานเอกสารครบวงจร” ระบบ “การบริหารการประชุมที่เกิดผล” ระบบ “การบริหารสำนักงานยุคใหม่” ระบบ “การบริหารงานบริการ”

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management  Leadership Competencies),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์22 เมษายน 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)

 วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม  จำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเลิกเกี่ยงงาน เลิกกล่าวโทษผู้อื่น และปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เป็นเรื่องที่สามารถจะทำความเข้าใจได้ ถ้ามีโอกาสได้ประเมินและวิเคราะห์ถึงมาตรฐานและกลยุทธ์ ตลอดจนศึกษา และทดลองปฏิบัติเสมือนหนึ่ง การใช้จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม

23 เมษายน 2562...การบริหารงานสารบรรณยุคใหม่ (Work Flow Management)

จุดประกายทัศนคติ “การบริหารงานสารบรรณ” มาตรฐานการบริหาร การบริหารแบบครบวงจร การวิเคราะห์และประเมินผล เน้นวิธีการอบรมยุคใหม่ : ด้วยการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และการวิเคราะห์ข้อมูล / ประเมินผลงาน

24 เมษายน 2562...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

ปัจจุบันตำแหน่งระดับ “นักบริหารจัดการยุค 4.0”  ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงสายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในโครงสร้างองค์กร  มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์24 เมษายน 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล

1.  เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจในหลักการไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นให้ยุติลงภายในองค์กร และการเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
2.  เพื่อให้ทราบวิธีหรือหลักที่ถูกต้องในการกล่าวโทษทางวินัยของพนักงานและทำให้ไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก
3.  เพื่อเรียนรู้และทราบขั้นตอนวิธีการทำงานของผู้ประนอมคดี ให้ปัญหานั้นยุติลง โดยไม่ต้องต่อสู้คดีกันในชั้นการต่อสู้คดี กระบวนการที่จะทำให้ชนะคดี หรือแพ้คดีก็จะได้ทราบและเพิ่มประสบการณ์

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management),เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์24 เมษายน 2562...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า โดยวิเคราะห์เจาะลึกทุกคำจำกัดความและแนวคิดเบื้องต้น พร้อมตีแผ่เทคนิคด้วยตัวอย่างจากประสบการณ์จริงในวงการโลจิสติกส์ สามารถนำไปใช้จัดการปัญหาต่างๆ ประโยชน์จากการทำงานแบบองค์รวมทั้งระบบในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ หรือการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ยกระดับการบริการด้านเทคนิค (Uplifting Technical Service),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์25 เมษายน 2562...ยกระดับการบริการด้านเทคนิค (Uplifting Technical Service)

การบริการด้านเทคนิค (Technical Service) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการบริการลูกค้าส่วนบุคคล (B2C) และลูกค้าธุรกิจ (B2B) องค์กรธุรกิจจึงต้องเร่งพัฒนาคุณภาพบริการให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริการ โดยเฉพาะผู้นำและทีมงานบริการ จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับธรรมชาติของงานบริการ เหตุปัจจัยซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ การออกแบบบริการ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนการปลูกฝังจิตบริการ และการสร้างวัฒนธรรมการบริการ

25 เมษายน 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยาบาล”

ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรได้แบ่งประเภทของเงินได้พึงประเมินออกเป็น 8 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทนั้นเสียภาษีไม่เท่ากัน เพราะมีที่มาของต้นทุนเพื่อการทำงานที่แตกต่างกัน 

Finance for Non-Finance  สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์26 เมษายน 2562...Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผนให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์26 เมษายน 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales)

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง 

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (Modern Warehousing/Stock Management and control)26 เมษายน 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (Modern Warehousing/Stock Management and control)

การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดประสานกัน เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน การเก็บสต็อกไว้มากเกินไป ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน การเก็บสต็อกน้อยเกินไปทำให้ของขาดไม่พอใช้ ไม่พอขาย ทำให้เสียโอกาส และเสียลูกค้า การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนำในการควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดี จะช่วยให้เราเกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ต้องเพิ่มคน

INCOTERMS 2010 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ26 เมษายน 2562...Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องเอกสารที่มีข้อผิดพลาด (Discrepancy) และเข้าใจในเรื่องเครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้า เพื่อเท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้ซื้อ

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์26 เมษายน 2562...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร น้อยบริษัทที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ จนกลายเป็นเรื่อง "รับคนผิดคิดจนบริษัทเจ๊ง" เนื่องจากตอนรับสมัครพนักงานไม่ได้ใส่ใจและกลั่นกรองคนที่ต้องการอย่างจริงจัง หลักสูตรนี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลเป็นกุนซือให้กับผู้บริหารเพื่อชี้ช่องทางสวรรค์ว่า ยังมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีให้พิจารณาก่อนรับบุคคลเข้าทำงาน แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วพบว่าการรับคนใหม่เข้าทำงานเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ก็จะได้เรียนรู้ว่า แล้วคนที่อยากได้เขาอยู่ที่ใด มีวิธีการดึงดูดให้พวกเขามาสมัครงานกับเราได้อย่างไร  และสุดท้ายจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับบริษัทเรา 

กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจพร้อมก้าวไปในยุค AEC (Strategies of Business English Speaking!!!!),เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อาทิตยา พรพนารัตน์27 เมษายน 2562...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for English speaking business)

การสื่อสารนั้น ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใด ย่อมมีวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือมุ่งหวังให้สิ่งที่เราสื่อสารออกไปมีความถูกต้องสมบูรณ์ ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อ โดยที่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี ด้วยความประทับใจ อันนำมาซึ่งผลสำเร็จในการสื่อสาร มาร่วมกันเรียนรู้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การสื่อสารในการพูด อย่างถูกต้อง ชัดเจน และไม่สร้างความสับสนในการสื่อสาร มาร่วมกันสร้างเสริมความมั่นใจในการสื่อสาร เพื่อให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่โดดเด่น มีความเชื่อมั่นทุกครั้งในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และกลายเป็นดาวดวงใหม่ในองค์กรของคุณ

29 เมษายน 2562...เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับแผนกขายและซัพพอร์ทการขายที่ต้องขายทางโทรศัพท์)

ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การขายทางโทรศัพท์ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากและยังคงความขลังในการประสบความสำเร็จในการขายได้ เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ หากนักขายสามารถเข้าใจเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ก็จะสามารถทำให้การขายเกิดขึ้นทางโทรศัพท์ได้ไม่ยากนัก

หน้า 1/55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.