เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนากฎหมาย,บุคคล,HR,walk rally,Team Building,e-commerce,จำหน่ายหนังสือกฎหมาย,ออนไลน์,แรงงาน,02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283,นิมล เรืองตื้อ,กนกวรรณ คุณวุฒิปรีชาชาญ,ชาติ ตรีเดช
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

Public Training

หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา Public Training ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ดังนี้

 การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็13 พฤศจิกายน 2564...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์8 ธันวาคม 2564...การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร

องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลง นำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และราคาถูกลง

เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์14 ธันวาคม 2564...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต 
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้ ???

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ16 ธันวาคม 2564...การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจarticle

เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์18 ธันวาคม 2564..การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ ออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)5 สิงหาคม 2564...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้เรื่อง Machine Safety ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เข้าใจเรื่อง Machine Safety เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างความปลอดภัย

การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)15 ตุลาคม 2564...การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)

การพัฒนาผู้นำ การเป็นหัวหน้างานที่ดีต้องเก่งทั้งคน เก่งงาน เป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างาน  เพื่อสามารถบริหารงานให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และส่งผลกับองค์กรโดยตรง และการทำงานเป็นทีม (Team Work) จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกองค์กรต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

เคล็ดไม่ (ลับ) ในการเขียน Competency แบบง่ายๆ สำหรับการประเมินผลงานและสร้างแนวทางในการพัฒนาคน22 กรกฎาคม 2564...เคล็ดไม่ (ลับ) ในการเขียน Competency แบบง่ายๆ สำหรับการประเมินผลงานและสร้างแนวทางในการพัฒนาคน

หลักสูตรเพื่อผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการแนวคิดเกี่ยวกับ Competency นำ Competency ไปเชื่อมโยงในการประเมินผลงาน และวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาสม เสริมทักษะในการจัดทำ Competency เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valuation)20 กรกฎาคม 2564...การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valuation)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และแนวทางของศุลกากรไทย กำหนดราคาศุลกากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แนวคิดในการจัดการกับปัญหาด้านราคาศุลกากร

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน (Data Analysis Technique for Problem Solving @Work)15 กรกฎาคม 2564...เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน (Data Analysis Technique for Problem Solving @Work)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการมีข้อมูล เพิ่มทักษะในการอ่านข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

14 กรกฎาคม 2564...จิตวิทยาการบริหารและบังคับบัญชา (Psychology for Management)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ เข้าใจทฤษฎี และหลักการสร้างแรงใจตามหลักการด้านจิตวิทยา เทคนิคและรูปแบบของการสร้างแรงจูงใจ สามารถนำหลักการสร้างแรงจูงใจไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

การเพิ่มทักษะการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคปฏิบัติ13 กรกฎาคม 2564...การเพิ่มทักษะการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคปฏิบัติ

หลักสูตรนี้ออกแบบในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งเน้นการปฏิบัติจริงในงานของส่วนงานตนเอง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และนำสู่มาตรฐานการทำงาน (Work Standard) ได้อย่างแท้จริงและนำไปสู่ความสอดคล้องในระบบมาตรฐาน ISO

ทักษะการอ่านลูกน้องและการมอบหมายงาน6 กรกฎาคม 2564...ทักษะการอ่านลูกน้องและการมอบหมายงาน

ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน” เป็นทักษะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องได้สัมผัส โดยอาจมีการกำหนดความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น ผู้ควบคุมจะใช้อำนาจในการควบคุมอย่างไรที่จะให้ผู้ถูกควบคุมไม่รู้สึกต่อต้าน ปฏิเสธ อึดอัด หรือหมดใจในการทำงาน

8 กรกฎาคม 2564...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)

 หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเขียน Quality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc.ด้านการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร, การรองรับการ Audit จากลูกค้า, ขั้นตอนการบริหารจัดการ Suppliers, การ Audit suppliers และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือก คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ17 มิถุนายน 2564...เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือก คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหาคัดเลือกพนักงาน พัฒนาทักษะการสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกพนักงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม สามารถในการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่องค์กรต้องการ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน้า 1/84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.