เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, knctrainingcenter.com,บริษัทสัมมนา,Public Training,In-house Training,Walk Rally service,Teamwork,Teambuilding
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 22 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ KNCTrainingCenter.com

...พูดคุย-ปรึกษา-จัดอบรมสัมมนา ติดต่อ...เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โทร. 02-157-9083 / 062-315-5283

หลักสูตรอบรมสัมมนา PDPA 

กรุณาคลิกเพื่อดูหลักสูตร

Public Training​ by KNC​ หลักสูตร "เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล​ส่วนบุคคล​ สำหรับคน HR" (Personal Data Protection Act-PDPA)

 Public Training​ by KNC​ หลักสูตร "เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล​ส่วนบุคคล​ สำหรับคน HR" (Personal Data Protection Act-PDPA) วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 18 กุมภาพันธ์​ 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
Online Training
Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด ปี 2563

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีกรณีใดบ้างและการออกหนังสือเตือน - หนังสือสั่งพักงาน - ออกหนังสือเลิกจ้างเขียนให้ดีให้มีผลในทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร หรือการปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการทำงาน - ผิดสัญญาจ้างจะมีความผิดอย่างไร

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า หน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า หลักการสำคัญของการชำระภาษีศุลกากร การเตรียมตัวในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การระงับคดีในชั้นศุลกากรเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด แนวทางปฏิบัติ ทราบข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

More...

Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน

 เรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการคิดเชิงออกแบบ หลักการและใช้การคิดเชิงออกแบบพัฒนาการทำงาน เครื่องมือที่จะช่วยให้การประชุมระดมสมองเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อนร่วมงานองค์กรเพื่อออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ

More...

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis

รู้เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

More...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ ในเรื่องของ Mindset และสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน เข้าใจอย่างแท้จริงว่า “สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้นได้จากคนที่มี Growth Mindset” เรียนรู้ว่า “รากฐานของการมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเริ่มต้นที่การมีทัศนคติเชิงบวกและคนเป็นที่มี Growth Mindset” เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความสามัคคีกันภายในองค์กร เกิดจากการ ปรับเปลี่ยน Mindset ของทุกคนภายในองค์กร”...

More...

รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับองค์กร ลูกจ้าง ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ทั้งในบทบาทของนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้แทนนายจ้าง มีความรู้ นำความรู้ และแนวคำพิพากษา ไปปรับใช้กับการบริหารงานบุคคลอย่างถูกต้อง ลดข้อขัดแย้ง และสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

More...

เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในพัฒนางานบริการของตนเองด้วยภาพลักษณ์ใหม่ และมั่นใจในการบริการ มีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน โดยในหลักสูตรที่นำมาสอน ได้รวบรวมเทคนิคต่างๆ สำหรับนักบริการเพื่อการขายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมั่นต่อองค์กรและวิชาชีพเพื่อพัฒนาการขายอย่างมืออาชีพ รู้จักวิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณ์จริงเมื่อเกิดปัญหาในเรื่องการนำเสนอขาย

More...

หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) เข้าใจแนวทางการนำไปใช้และการจัดทำเอกสารสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร สามารถทำการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ  GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) ตามมาตรฐานสากล Codex เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหา

More...

การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีความเข้าใจความสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมาย การนำกฎหมายแรงงานไปใช้บังคับกับพนักงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม และบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรให้ปัญหานั้นยุติลงได้

More...

สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service)

ความสำคัญของการบริการด้วยใจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ แนวคิดในการบริการด้วยใจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ วิเคราะห์ลูกค้าพร้อมทั้งบริหารความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำหลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้าได้

More...

การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)

หลักสูตรเพื่อสร้างแนวคิดในการการวางแผนและควบคุมการผลิต เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ ได้นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารการผลิต สร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

More...

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและวิธีการประยุกต์การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น ทราบถึงแนวทางลดขั้นตอนในการทำงานและลดต้นทุนในการทำงาน มีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่การทำงานส่วนงานฝ่ายผลิต นำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)

คิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ นำเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจริงได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

กฎหมายแรงงาน สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลดข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมายระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

More...

แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย สามารถจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กรว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่...

More...

การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ISO 9001:2015 & ISO14001:2015 Risk assessment)

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้และเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงของ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 เตรียมแผนประเมินความเสี่ยงตามบริบทขององค์กร ทราบแนวประเมินความเสี่ยงตามบริบทขององค์กร

More...

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของ 5ส และประโยชน์ในการทำ 5ส ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพงาน แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติ และขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

More...

กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ และลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากขึ้น เข้าใจวัฒนธรรมการสื่อสารของชาวต่างชาติมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

More...

กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร

  หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®) เอกสารการค้าและวิธีชำระเงินระหว่างประเทศ สาระสำคัญของกฎหมายและโครงสร้างภาษีศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร ความเสี่ยงด้านศุลกากร และแนวทางการหาความรู้ด้านศุลกากร

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน สามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

More...

เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer

  หลักสูตรนี้มาเพื่อเตรียม Sales Engineer ที่ต้องขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้มีความพร้อมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และนิสัยการทำงานที่ดี ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

More...

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ) (Salary structure designing)

 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด  เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

 แนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาที่ถูกและการบริหารจัดการ การควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน การจัดทำรายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท และการจัดทำใบคุม แนวทางในการคิดคำนวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน การประเมินขนส่ง การวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขนส่ง KPI หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า...

More...

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management) ในสถานการณ์โควิด-19

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมาย ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

More...

เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคการทำงานร่วมกัน และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน วิเคราะห์เป้าหมายของตนเอง เป้าหมายของผู้อื่น และเป้าหมายขององค์กรได้ สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการทพชำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)

 ความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพจากความแตกต่าง หลักการและหาแนวทางการพัฒนาทีมงาน เทคนิคและทักษะในการสื่อสารที่ดีในทีมงาน (พฤติกรรมในการทำงาน) การประสานทีมงาน (cross functional) ภายใต้ความแตกต่างให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเต็มความสามารถ เข้าใจในตนเอง-ผู้อื่นเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างทั้งพฤติกรรมและบทบาทหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหากรณีองค์กรได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ระบาดในกรณีบุคลากรในองค์กรล้นงานจะแก้ปัญหาอย่างไร จะปรับปรุงข้อบังคับในการทำงานให้นายจ้างได้ใช้สิทธิในการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร หรือเลิกจ้างพนักงาน ต้องบริหารจัดการอย่างไรให้สอดคล้องกับข้อบังคับในการทำงานโดยไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน

More...

การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)

  หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี D-I-S-C

More...

การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุนในองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยผ่านเครื่องมือที่จะช่วยให้มีการคิดที่เป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน การลดต้นทุนองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมจะช่วยให้พนักงานในทุกระดับได้ฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันคิด เพื่อหาประเด็นปัญหา และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

More...

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ การวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติความเสี่ยง และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างต่อเนื่อง

More...

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer

หลักสูตร ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer นี้จึงเหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพที่ต้องเข้ามารับผิดชอบงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และงานเอกสารของระบบ เพื่อมุ่งเน้นในการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธะสัญญาตามข้อตกลง

More...

  หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

More...

ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรมตามระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการยื่นเอกสารผู้เข้าอบรมและค่าใช้จ่าย เพื่อขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ EMR เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และสามารถดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างถูกต้อง

More...

เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)

  หลักสูตรเพื่อเข้าอบรมจะได้รับแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการขาย การโค้ชทีมงานฝ่ายขาย วิธีการโค้ชด้วยทฤษฎีการขาย KASH วิธีการโค้ชแบบการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับพนักงานขาย วิธีการโค้ชทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มีและเข้าใจจุดขายของผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจ วิธีการโค้ชขั้นตอนการขายโดยใช้บทการขาย และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี วิธีการโค้ชการบริหารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน

More...

 หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจ ทฤษฎี พฤติกรรมของผู้บริโภค (6W1H) เพื่อนำมาวางแผนการขาย เข้าใจทฤษฎี กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps และ7Ps) และนำไปใช้ในการขายจริง นำทุกทฤษฎีมาวางแผนการขาย เตรียมอุปกรณ์ประกอบการขาย การเขียนบทการขาย และบทการตอบข้อโต้แย้ง

More...

เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้ DCC สามารถควบคุมเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ช่วย QMR ในการขับเคลื่อนระบบให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้วยการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งการตรวจติดตามภายใน การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความร่วมมือประสานงานของทุกส่วนในองค์กร เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

More...

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้เรื่อง (Machine Safety) ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน ทราบและเข้าใจเรื่อง (Machine Safety) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างความปลอดภัย

More...

เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคนจัดซื้อ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)

จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กรว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับกบริหางานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น เสริมทักทักษะให้มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพูด ภาวะในการเป็นผู้นำ ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เลื่อนตำแหน่งใหม่หรือผู้ที่ได้รับหมายให้ดูแลบุคคลเหล่านี้ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน...

More...

 หลักสูตรเพื่อความรู้และความเข้าใจปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ ขายด้วยทฤษฎี PSP (Present Selling Planningวิธีการสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ตนเองให้ดูน่าสนใจได้ วิธีการขายโดยใช้บทการขายที่ทรงพลัง และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี วิธีการบริหารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้...

More...

การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน เรียนรู้ความแตกต่าง และวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและผู้อื่น และนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption

  หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจแนวโน้มการตลาดธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุค Distruption หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis สินค้าและบริการของตนเอง หลักการวิเคราะห์ Five Force Model ธุรกิจของสินค้าของตนเอง การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix7Ps ทักษะนักขายที่ต้องมีในยุค Disruption

More...

การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders),สัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีด้วยลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ มีทักษะและเทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน

More...

40 ประเด็นที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR) ต้องทำได้

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัยที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติตาม

More...

การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้เป็นหัวหน้างานที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน

More...

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERM® 2020

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2020 นี้ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ INCOTERMS® 2020 ของแต่ละข้อตกลง มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย...

More...

online 21 ตุลาคม 2563...นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling)

รียนรู้ เข้าใจในการขายยุค 4.0 อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพื่อให้สามารถนำการขายยุค 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

More...

การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถทำการบริหารและควบคุมงบประมาณให้มีผลสัมฤทธิ์ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งงบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณกำไร ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในองค์กร ลูกค้า และนักลงทุนในความมั่นคงและการเติบโตขององค์กรด้วยการจัดทำงบประมาณการลงทุนและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

More...

การจัดทำเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการและขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ธุรกิจ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สามารถใช้เอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้ในการฝึกอบรมและสอนงานแก่พนักงานใหม่ในการทำงานแต่ละกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดโอกาสในการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

More...

เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)

หลักสูตรเพื่อความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้าธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาศักยภาพการขาย KASH การปักหมุดความคิดบวกต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และได้รับการปลดล็อกความคิดความเป็นไปไม่ได้ให้คิดเพื่อเติบโตอีกครั้ง จุดขายของสินค้าของบริษัทตนเองเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และการตอบข้อโต้แย้ง...

More...

การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงาน และบริหารคน ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการทำงานภายในองค์กร ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกัน เช่น การสื่อสาร การฟัง การเข้าใจผู้อื่น

More...

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของ 5ส และประโยชน์ในการทำ 5ส ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพงาน แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติ และขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

More...

ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล

More...

แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 การควบคุมสินค้า (Stock Card) BIN CARD สำหรับธุรกิจที่เริ่มดำเนินธุรกิจและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป แนวทางในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ  การตรวจนับย่อย (Cycle Count) เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย การเตรียมการตรวจนับสินค้าประจำปี การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าในแต่ละประเภท ตามระบบ ISO การปฏิบัติงานตามระบบ ISO การจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอน วิธีการคิด และการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ...

More...

รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับองค์กร ลูกจ้าง ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ทั้งในบทบาทของนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้แทนนายจ้าง มีความรู้ นำความรู้ และแนวคำพิพากษา ไปปรับใช้กับการบริหารงานบุคคลอย่างถูกต้อง ลดข้อขัดแย้ง และสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

More...

10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skills)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง การบริหารงาน และการทำงานเป็นทีม นำความรู้ ทักษะ เทคนิค ไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ ปรับเปลี่ยนมุมมอง ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น ถ่ายทอดหลักการ วิธีการ เทคนิค ให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

More...

7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)

ประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายในชีวิตหรืองานที่ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้บุคคลสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเป็นบุคลากรที่มีจิตใจที่ดีขององค์กร จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจแนวทาง 7Q จะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง

More...

เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนคู่มือคุณภาพ ระเบียบการปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงาน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างถูกต้องครบถ้วน และวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction มีความถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนระบบอย่างยั่งยืน

More...

การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก ทักษะการขาย และพฤติกรรมของพนักงานขาย ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า และสาธารณชนได้อย่างมั่นใจ เกิดความเชื่อมั่น ประทับใจในตัวพนักงานขาย และในผลิตภัณฑ์ขององค์กร มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

More...

เทคนิคการขายเพื่อเป็นนักขายมืออาชีพ (The Incredible Techniques to be a Professional Sale)

หลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด กำหนดเป้าหมายและวางแผนกลยุทธการเพิ่มยอดขาย วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าปัจจุบัน สร้างยอดขายระยะยาวจากการซื้อเพิ่มได้

More...

ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล,สัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 การประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดประสิทธิภาพตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่องไปยังเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต

More...

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)

 หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการ วางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพได้ เมื่อมีการวางแผนดี และมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ก็จะส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม ในเวลาที่กำหนด เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจ ก็จะเกิดการซื้อซ้ำ กิจการเติบโตและคนในองค์กรก็เติบโตด้วย

More...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

More...

เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งานในยุค 2021

 หลักสูตรเพื่อความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อทีมและองค์กรได้มากขึ้น เข้าใจจิตวิทยาพื้นฐานในองค์กรเพื่อปรับใช้ในการวางแผนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีทักษะในการบริหารจัดการคนให้ได้ทั้งใจและผลงานได้ดียิ่งขึ้น มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก

More...

online 30 พฤษภาคม 2565...เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์

 หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริง ด้านการขายของวิทยากร รวมทั้งปัญหาของผู้เข้าอบรมที่เคยถาม จึงถูกรวบรวมมาเป็นขั้นตอนการขายในรูปแบบ 1 2 3 Sales เพื่อการอบรมการขายที่ได้ประสิทธิผลและนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลดีจริง

More...

ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง

หลักสูตรพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม รวมถึงปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง

More...

กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติส์ กลยุทธ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้

More...

การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการของการวางแผนการสั่งซื้อ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเพื่อการทำงานได้

More...

KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจ KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน  KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การนำความรู้เรื่อง KYT ไประบุความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

More...

เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer

 หลักสูตรนี้มาเพื่อเตรียม Sales Engineer ที่ต้องขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้มีความพร้อมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และนิสัยการทำงานที่ดี ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

More...

หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักเกณฑ์การจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร เข้าใจหลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากร และเข้าใจการผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

More...

กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ (Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..)

  หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษและลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิเคราะห์งานเขียนที่ผิดพลาด และสามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้น นำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน เข้าใจรูปแบบของการเขียน email ที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

More...

Basic TQM Concept & Quality Awareness Mindset

ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายความสำคัญของรูปแบบคุณภาพ และเข้าใจแนวความคิดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพแต่ละคนให้นิยามไว้ได้ เข้าใจองค์ประกอบความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ TQM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจปรัชญากรอบแนวความคิดในการทำ TQM ได้ดี สามารถประเมินหลักการของการจัดการคุณภาพเพื่ออธิบายว่าจะนำหลักการ....

More...

จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความเข้าใจความแตกต่างของลักษณะบุคคลมากขึ้น และสามารถปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะการเข้าสังคมและทักษะการปรับตัวในการทำงานร่วมกัน สร้างบรรยากาศในการทำงานให้น่าทำงานจากการเข้าใจกัน

More...

การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

  “การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ”  จึงเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าแ และจัดส่ง หรือผู้ที่ควบคุมดูแลฯ มีความรู้ความเข้าใจระบบของการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปัญหา ซึ่งจะทำให้ช่วยลดต้นทุนขององค์กรด้านคลังสินค้าและจัดส่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งภายในและภายนอก

More...

แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)

 หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย สามารถจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กรว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่...

More...

การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints),อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ถึง สาเหตุ และความต้องการแท้จริงของลูกค้าที่ร้องเรียน พัฒนาทักษะและเทคนิคในการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวคิด มากกว่าการเอาเปรียบผู้อื่นในการแก้ปัญหา...

More...

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

รูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาของตัวเอง ให้สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) การเก็บข้อมูลและการวางแผน การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

More...

เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้และกฎหมายทวงหนี้ที่ต้องรู้ กรณีศึกษาสิทธิการเรียกร้องและแนววินิจฉัยกรณีลูกหนี้การค้า คุณสมบัติและดีเอ็นเอพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ ทฤษฎีการเร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWICH สำหรับลูกหนี้การค้า การใช้ทฤษฎีของ มาสโลว์ในการเร่งรัดหนี้สิน การบริหารกิจกรรมเร่งรัดหนี้สิน การสะกดรอยตามลูกหนี้...

More...

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)

 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

More...

กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

 หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

More...

10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน สามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

More...

 เรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการคิดเชิงออกแบบ หลักการและใช้การคิดเชิงออกแบบพัฒนาการทำงาน เครื่องมือที่จะช่วยให้การประชุมระดมสมองเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อนร่วมงานองค์กรเพื่อออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ

More...

 หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ของทักษะและความเข้าใจในหลักการของการเป็นหัวหน้างาน การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน การควบคุมงานและการประเมินผลของหัวหน้างาน....

More...

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ การวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติความเสี่ยง และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างต่อเนื่อง

More...

เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)

หลักสูตรเพื่อเข้าอบรมจะได้รับแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการขาย การโค้ชทีมงานฝ่ายขาย วิธีการโค้ชด้วยทฤษฎีการขาย KASH วิธีการโค้ชแบบการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับพนักงานขาย วิธีการโค้ชทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มีและเข้าใจจุดขายของผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจ วิธีการโค้ชขั้นตอนการขายโดยใช้บทการขาย และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี วิธีการโค้ชการบริหารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน

More...

การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การกำหนดระดับความเสี่ยง การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละระดับ การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเฝ้าระวัง การติดตาม .....

More...

 หลักสูตรนี้ตั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษ Exclusive แบบสุด ๆ เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของการเพิ่มขุมพลังในใจและเทคนิคต่างๆ สู่การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น

More...

การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจ ทฤษฎี พฤติกรรมของผู้บริโภค (6W1H) เพื่อนำมาวางแผนการขาย เข้าใจทฤษฎี กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps และ7Ps) และนำไปใช้ในการขายจริง นำทุกทฤษฎีมาวางแผนการขาย เตรียมอุปกรณ์ประกอบการขาย การเขียนบทการขาย และบทการตอบข้อโต้แย้ง

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®) เอกสารการค้าและวิธีชำระเงินระหว่างประเทศ สาระสำคัญของกฎหมายและโครงสร้างภาษีศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร ความเสี่ยงด้านศุลกากร และแนวทางการหาความรู้ด้านศุลกากร

More...

online 30 มิถุนายน 2564...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis

 เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน การเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

More...

เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)

หลักสูตรเพื่อความรู้และความเข้าใจปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ ขายด้วยทฤษฎี PSP (Present Selling Planning) วิธีการสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ตนเองให้ดูน่าสนใจได้ วิธีการขายโดยใช้บทการขายที่ทรงพลัง และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี วิธีการบริหารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้...

More...

เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ข้อกำหนดขององค์กร และข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าและการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร

More...

 หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจแนวโน้มการตลาดธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุค Distruption หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis สินค้าและบริการของตนเอง หลักการวิเคราะห์ Five Force Model ธุรกิจของสินค้าของตนเอง การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix7Ps ทักษะนักขายที่ต้องมีในยุค Disruption

More...

ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR เพื่อให้ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

More...

ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)

 หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้เรื่อง (Machine Safety) ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน ทราบและเข้าใจเรื่อง (Machine Safety) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างความปลอดภัย

More...

 คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า Cycle count และการตรวจนับประจำปี เพื่อยืนยันจำนวนที่แท้จริงให้ถูกต้องตรงกับระบบและบัญชี

More...

เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)

 หลักสูตรเพื่อความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้าธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาศักยภาพการขาย KASH การปักหมุดความคิดบวกต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และได้รับการปลดล็อกความคิดความเป็นไปไม่ได้ให้คิดเพื่อเติบโตอีกครั้ง จุดขายของสินค้าของบริษัทตนเองเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และการตอบข้อโต้แย้ง...

More...

หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) การจัดทำเอกสารสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร แนวทางปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ  GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) ตามมาตรฐานสากล Codex เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร

More...

การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)

 เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกรอบความคิดและทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการบริหารงานรายวัน (Day to Day) การบริหารจัดการงาน (วางแผนงานสั่งงานมอบหมายสอนงานติดตามงานและการให้ Feedback เพื่อการพัฒนาทีมงาน)

More...

เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Sellingเพื่อปิดการขาย            (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของตนเอง ความเข้าใจ Pain Point ทั้ง External Pain Point และ Internal Pain Point เทคนิคการค้นหา Pain Point ด้วย วิธี SPIN Selling วิธีการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling กับการขายสินค้าจริง ฝึกการวิเคราะห์ Pain Point เบื้องต้นของลูกค้าจาก Case Study...

More...

กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า หน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า หลักการสำคัญของการชำระภาษีศุลกากร การเตรียมตัวในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การระงับคดีในชั้นศุลกากรเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด แนวทางปฏิบัติ ทราบข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

More...

Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีกรณีใดบ้างและการออกหนังสือเตือน - หนังสือสั่งพักงาน - ออกหนังสือเลิกจ้างเขียนให้ดีให้มีผลในทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร หรือการปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการทำงาน - ผิดสัญญาจ้างจะมีความผิดอย่างไร

More...

การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation and Phonetics)

หลักสูตรเพื่อสร้างความมั่นใจการพูดและออกเสียงแบบมืออาชีพและเป็นธรรมชาติ การใช้ประโยคมาตรฐานในการติดต่อชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

More...

 หลักสูตรเพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันและการแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างมีรูปแบบ การปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดีร่วมกัน...

More...

การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน เรียนรู้ความแตกต่าง และวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและผู้อื่น และนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

Positive Thinking to Positive Energy Program

หลักสูตรเพื่อฝึกปรับวิธีคิดเป็นเชิงบวกเพื่อสร้างพลังบวกในการทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและพร้อมรับมือกับสถานการณ์เชิงลบต่างๆ

More...

Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน

  เรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการคิดเชิงออกแบบ หลักการและใช้การคิดเชิงออกแบบพัฒนาการทำงาน เครื่องมือที่จะช่วยให้การประชุมระดมสมองเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อนร่วมงานองค์กรเพื่อออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ

More...

กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ และลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากขึ้น เข้าใจวัฒนธรรมการสื่อสารของชาวต่างชาติมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

More...

ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรเพื่อให้ผู้จะมาทำหน้าที่ผู้ตรวจติดตามภายในมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของ Internal Audit ตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 และสามารถเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในเป็นอย่างดี และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง  สามารถจัดทำแผนการตรวจติดตาม การจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการตั้งคำถามและตรวจเอกสารในการตรวจติดตามแต่ละแผนกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อกำหนด

More...

นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล เรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล นำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดย 5 Why

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้เรื่องเครื่องมือในการทำงานเพื่อจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์หาสาเหตุโดยการใช้ 5 Why Analysis เพื่อหาความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

More...

ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำ อากาศ เสียง ความร้อนและแสงสว่าง การตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อตกลง รวมถึงการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

More...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้มีความรู้ความสามารถทั้งข้อกำหนดและเทคนิคในการตรวจติดตามภายใน เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับองค์กรสู่ความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001:2015 อย่างยั่งยืน

More...

การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในความพร้อมและความเพียงพอ เหมาะสมของเอกสารกับการใช้งานในแต่ละกระบวนการ สามารถทำการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา การใช้งาน การเก็บรักษาระบบเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)

หลักสูตรพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562กระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่นๆ ของเจ้าของข้อมูล นำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

More...

การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)

หลักสูตรเพื่อให้ “นักบัญชี” สามารถนำข้อมูลและรายงานทางบัญชีต้นทุน มาทำการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ที่จำเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูลทางบัญชีต้นทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา สามารถนำวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารต้นทุน Cost Management อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล

More...

การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงาน แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน การพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

More...

การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์

 หลักสูตรเพื่อให้พนักงานขายค้นพบพลังการขายที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง สามารถทุ่มเทให้กับงานการขายได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ท้อถอยหรือหมดพลัง และยังสามารถเติมพลังให้กับตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทุกที่ ทุกสถานการณ์ สร้างทีมขายขององค์กรที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียว สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้อง ไม่เกิดปัญหาด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลในทีมขาย ส่งผลโดยตรงถึงความสำเร็จในภาพรวมขององค์กร

More...

การควบรวม (Integrate)ระบบ ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวคิดเชิงบูรณาการ ในการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ควบรวมข้อกำหนดของทั้งสองระบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน นำมาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลแบบทวีคูณ เกิดประโยชน์กับบุคลากรในองค์กร และผลดีต่อองค์กรอย่างชัดเจน

More...

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เรียนรู้พฤติกรรมตนเองและผู้ร่วมงานตามหลัก 5นำความรู้ ความเข้าใจ ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)

หลักสุตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้จักเทคนิค การสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ HORENSO ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชม และการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกัน แบบ HORENSO สามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร แบบ HORENSO ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

More...

การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

  หลักสูตรเพื่อให้สามารถทำการควบรวมข้อกำหนดของทั้งสองระบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน นำมาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลแบบทวีคูณ เกิดประโยชน์กับบุคลากรในองค์กร และผลดีต่อองค์กรอย่างชัดเจน

More...

การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบโลจิสติกส์ที่ถูกต้อง กระบวนการของโลจิสติกส์ โครงสร้างและรูปแบบของต้นทุนโลจิสติกส์ทางธุรกิจ การบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนหลักในระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม เทคนิคเชิงยุทธศาสตร์และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและลดต้นทุนโลจิสติกส์

More...

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management) ในสถานการณ์โควิด-19

  หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมาย ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

More...

สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service)

 ความสำคัญของการบริการด้วยใจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ แนวคิดในการบริการด้วยใจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ วิเคราะห์ลูกค้าพร้อมทั้งบริหารความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำหลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้าได้

More...

Basic Maintenance System

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ของความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบส่งกำลังที่ถูกวิธีให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ะเข้าใจในรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ฝึกและลงมือทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาของตัวเอง ให้สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร...

More...

การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหากรณีองค์กรได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ระบาดในกรณีบุคลากรในองค์กรล้นงานจะแก้ปัญหาอย่างไร จะปรับปรุงข้อบังคับในการทำงานให้นายจ้างได้ใช้สิทธิในการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร หรือเลิกจ้างพนักงาน ต้องบริหารจัดการอย่างไรให้สอดคล้องกับข้อบังคับในการทำงานโดยไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน

More...

กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

More...

การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อกำหนดเป็น KPI ประจำปีในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป ทราบแนวทางปฏิบัติให้ประสพผลสำเร็จในการจัดทำ Objective & Target วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนด 6.2 ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและความมั่นใจในผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่องค์กรกำหนด

More...

30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

More...

กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®) เอกสารการค้าและวิธีชำระเงินระหว่างประเทศ สาระสำคัญของกฎหมายและโครงสร้างภาษีศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร ความเสี่ยงด้านศุลกากร และแนวทางการหาความรู้ด้านศุลกากร

More...

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic Problem Solving and Decision Making),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการคิดและการวิเคราะห์ สามารถนำหลักการ ความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบต่อองค์กรและพิจารณาทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดที่สามารถตอบสนองความต้องการ

More...

แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

แนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาที่ถูกและการบริหารจัดการ การควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน การจัดทำรายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท และการจัดทำใบคุม แนวทางในการคิดคำนวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน การประเมินขนส่ง การวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขนส่ง KPI หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า...

More...

เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร

หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคการทำงานร่วมกัน และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน วิเคราะห์เป้าหมายของตนเอง เป้าหมายของผู้อื่น และเป้าหมายขององค์กรได้ สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการทพชำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)

ความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพจากความแตกต่าง หลักการและหาแนวทางการพัฒนาทีมงาน เทคนิคและทักษะในการสื่อสารที่ดีในทีมงาน (พฤติกรรมในการทำงาน) การประสานทีมงาน (cross functional) ภายใต้ความแตกต่างให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเต็มความสามารถ เข้าใจในตนเอง-ผู้อื่นเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างทั้งพฤติกรรมและบทบาทหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ ในเรื่องของ Mindset และสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน เข้าใจอย่างแท้จริงว่า “สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้น ได้จากคนที่มี Growth Mindset” เรียนรู้ว่า “รากฐานของการมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์นั้นต้อง เริ่มต้นที่การมีทัศนคติเชิงบวกและคนเป็นที่มี Growth Mindsetรู้ “คุณค่าของการมีความสามัคคีกันภายในองค์กร เกิดจากการ ปรับเปลี่ยน Mindset ของทุกคนภายในองค์กร”...

ดูรายละเอียด...

ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)

หลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2020 นี้ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ INCOTERMS® 2020 ของแต่ละข้อตกลงดังกล่าว หลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย ราคาศุลกากรและสำแดงราคาในใบขนสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย...

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการจัดการควบคุมระบบเอกสารสารสนเทศในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีการกำหนดรหัสเอกสาร การออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลง และยกเลิกเอกสาร การทำให้เอกสารมีความทันสมัยเป็นฉบับปัจจุบัน...

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการบริหารเวลา,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาจะทำให้คุณสามารถควบคุมเวลาชีวิตของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด  วิธีการทำงาน  และวิธีการจัดการกับหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลั่งไหลมาหาคุณอย่างไม่รู้จบ ในแต่ละวันคุณสามารถควบคุมภารกิจและกิจกรรมต่างๆ คุณต้องเลิกทำอะไรบางอย่างและเริ่มต้นใช้เวลามากขึ้นกับกิจกรรมอื่นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตคุณได้จริง

ดูรายละเอียด...

การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ (Development and management skills for Leader)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถชี้แจงหัวข้อในการประชุมอีกทั้งสามารถเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นได้ เพื่อนำประเด็นที่สำคัญไปบริหารคน และบริหารงาน สามารถวิเคราะห์การจัดการบุคลากรและโครงสร้างองค์กร มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ทำให้ทีมสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมาย ชี้นำบุคลากรในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในการทำงานได้

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการตรวจติดตาม14 ธันวาคม 2563...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015ภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ  ISO 9001:2015 จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบและข้อกำหนดขององค์กร ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ Requirement

ดูรายละเอียด...

การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลง นำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และราคาถูกลง

ดูรายละเอียด...

การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน แบบ SMART JD,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

           ใบบรรยายลักษณะงาน เป็นเอกสารที่มีความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีข้อมูลที่มีความสำคัญและจำเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่การจัดทำใบบรรยายลักษณะงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขันทางธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนวิธีการหรือเปลี่ยนกระบวนการ ฯลฯ  เป็นเหตุให้บทบาทหน้าที่ของคนต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถ้าองค์กรไม่มีการจัดทำ Job Description หรือมี แต่การจัดทำไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนความไม่ชัดเจนและความไม่เข้าใจในงาน
         ดังนั้น คุณสมบัติของใบบรรยายลักษณะงานในยุคปัจจุบัน จึงต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนตามได้รวดเร็ว มีความกระชับ แต่ยังคงประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี 
       “SMART JD” จึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะเขียนอยู่บนหลักการ SMART จึงมีความกระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการบริหารงานบุคคลตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 การบริหารบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ สร้างความตระหนักให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ดูรายละเอียด...

Reskill - Upskill Graphic by Canva Program (เพิ่มศักยภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Canva)

เรียนรู้ เข้าใจการใช้ Canva Program ในการนำเสนองาน และผลงานต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ เป็นอย่างมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการสรุปย่อข้อมูลเพื่อสร้าง Infographic และการนำเสนอด้วยภาพ ฝึกปฏิบัติจริงในการออกแบบการนำเสนอด้วยภาพ พัฒนาทักษะและกระบวนการที่สำคัญของการตกแต่งภาพ และนำเสนอ สามารถจัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Infographic หรืออื่นๆ ได้สวยงาม เข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

ดูรายละเอียด...

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical Thinking)

 เรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้

ดูรายละเอียด...

GHPs & HACCP Syetem Revision 5 Requirement & Interpretation

 หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจแนวทางการนำไปใช้และการจัดทำเอกสารสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ  GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) ตามมาตรฐานสากล  Codex เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร

ดูรายละเอียด...

การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการเงินมาก่อน หรือมีพื้นฐานน้อยสามารถเข้าใจการเงินได้โดยเน้นการคำนวณไม่มาก แต่เน้นการประยุกต์ใช้และการตัดสินใจได้จริง ใช้ติดต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดูรายละเอียด...

การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดการ หลักการ วิธีการ การวางแผนและควบคุมการผลิต สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม รวมถึงปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง

ดูรายละเอียด...

ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่แล้ว นายจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร

หลักสูตรเพื่อมีความรู้ความเข้าใจหลักการจ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถนำหลักการและเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพนักงาน เพื่อการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้หัวหน้างานเกิดความเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงสามารถทำการตรวจติดตามภายใน Internal Audit การจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินของผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Body ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ดูรายละเอียด...

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP), อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลังจากที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จนได้คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าแล้ว การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Production Part Approval Process (PPAP) ภายใต้กรอบ PPAP-AIAG Manual ระดับการ Submission เอกสาร และตามข้อกำหนดของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นเอกสารที่มีผลตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ดูรายละเอียด...

Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..เคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ในโลกปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งสำคัญทั้งสำหรับชีวิตประจำวันในการทำงาน และทั้งยังสามารถนำพาองค์กร และประเทศชาติให้ก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศ การเตรียมพร้อมทางภาษานั้น ยิ่งเร็ว ก็ยิ่งได้เปรียบคู่แข่ง หากมัวรีรอ ช้าแม้เพียงวันเดียว ก็อาจถูกคู่แข่งนำหน้า หรือช่วงชิงโอกาสอันงดงามไปได้

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015 และสามารถนำความรู้และเทคนิคไปจัดเตรียมการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดเตรียมข้อมูลและจัดทำ Presentation เพื่อนำเข้าสู่การทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็นตามข้อกำหนด

ดูรายละเอียด...

เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อทราบและเข้าใจถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานฝ่ายต่างๆ ขององค์กรในยุค 4.0 เพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน อาทิ งานด้านเอกสาร งานด้านข้อมูล งานบริการในหน่วยงานภายใน และภายนอกอย่างมืออาชีพ

ดูรายละเอียด...

การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้นายจ้าง - ผู้บริหารได้ทราบถึงการกำหนดค่าจ้าง - ค่าสวัสดิการ - การกำหนดข้อห้ามทำผิดต่อพนักงานทดลองงาน - พนักงานที่ผ่านการทดลองงาน - พนักงานที่นำเข้าผ่านบริษัทรับเหมา outsource พนักงานตามสัญญาจ้างและการรับผิดกรณีละเมิดสัญญา...

ดูรายละเอียด...

The Ultimate HR

หลักสูตร The Ultimate HR  เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นทุนที่มีค่ามาก สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้ไม่มีขีดจำกัด เพื่อให้องค์กรได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด...

ดูรายละเอียด...

การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดที่แตกต่างของทั้งสองระบบ ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการเพิ่มผลผลิต (Productivity)

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตที่ถูกวิธี ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น จากการทำงาน ของ คน เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการทำงานที่ไม่เหมาะสม มุ่งเน้นแนวคิด ด้าน PDCA

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

ดูรายละเอียด...

การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เช่นการจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการพิจารณาออก CAR หรือ PAR และเทคนิคการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานสากล

ดูรายละเอียด...

การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายและการตีความข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เกี่ยวกับการบริหารงานจัดซื้อ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด การคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่ การจัดทำทะเบียนผู้ขาย การตรวจประเมินผู้ขายรายปัจจุบัน ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด...

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจวิธีคิดในการวางแผนงานของแต่ละกระบวนการตามระบบ Supply Chain การวางแผนงานและควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดทักษะในการมองเห็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา

ดูรายละเอียด...

นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (Professional Human Resource Development),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้ ตระหนัก และเข้าใจในบริบทของงานพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดอย่างมืออาชีพในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และมีเทคนิคในการพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ดูรายละเอียด...

การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงาน (Coaching for Performance)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวคิดการบริหารงานโดยนำหลักการโค้ชเข้ามา ทำ Group Coaching เทคนิคการสื่อสารเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ Positive เข้าใจกระบวนการในการทำงานร่วมกันแบบ Collaborative Working Team และทำการทดลองปฏิบัติจริงเพื่อได้รับ reflection เพื่อการพัฒนา สามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางการทำงานร่วมกัน การพัฒนาตนเอง และตั้งเป้าหมายร่วมกันในพัฒนางานในองค์กรและตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการบริหารฝ่ายขาย ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของการบริหารฝ่ายขาย ตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 สามารถดำเนินการบริหารฝ่ายขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลุกค้า เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์คุณภาพและเป้าหมายที่องค์กรกำหนด

ดูรายละเอียด...

วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล (Data Science)

หลักสูตรเพื่อเข้าใจแรงกดดันที่เป็นความเสี่ยงของธุรกิจ และวางแผนได้อย่างมีชั้นเชิงกลยุทธ์ ด้วยการนำนวัตกรรมข้อมูล (Data Science) เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการใช้องค์ประกอบและเครื่องมือทางด้าน Business มาปรับใช้เพื่อลดความเสี่ยงและวิกฤติทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียด...

13 มกราคม 2565...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)

 หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจการเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าและทราบสาเหตุการเกิดหนี้การค้า หลักของการให้เครดิตแก่ลูกหนี้การค้า เครื่องมือที่ช่วยให้เราบริหารลูกหนี้การค้าและติดตามทวงถามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ การจัดทำตารางอายุลูกหนี้ (Aging Schedules of accounts receivable) การจัดชั้นลูกหนี้ และการกำหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหนี้...

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจับประเด็น..สู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการฟังเพื่อจับคำสำคัญและประเด็นสำคัญได้ อย่างตรงประเด็น ชัดเจน กระชับ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังกับการสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล การดำเนินการและขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ธุรกิจ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร การใช้เอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน....

ดูรายละเอียด...

การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation and Phonetics)

 สร้างความมั่นใจการพูดและออกเสียงแบบมืออาชีพและเป็นธรรมชาติ การใช้ประโยคมาตรฐานในการติดต่อชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียด...

Vision & Mission Design การออกแบบวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร

หลักสูตรเพื่อตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นประโยชน์ของ Vision & Mission เข้าใจหลักการออกแบบ Vision & Mission ที่ดี  เรียนรู้การออกแบบ Vision & Mission เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการด้วย ECRS (Process improvement by ECRS technique)

หลักสูตรเพื่อให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ สรุปปัญหา กำหนดจุดปรับปรุง และวางแผนปรับปรุง กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปรับปรุงได้อย่าง เหมาะสม ตลอดจนสามารถดำเนินการปรับปรุงกระบวนการตามแนวทางของการทำงานด้วย ECRS สร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการลดความสูญเสียในการทำงาน ต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไร แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด...

ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร

QMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย

ดูรายละเอียด...

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ ในสถานการณ์โควิด-19 (Thai Labor Law for Management)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ เข้าใจสิทธิ และหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สิทธิ หน้าที่ของลูกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลดข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมายระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชา ลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดูรายละเอียด...

การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การควบคุมเอกสารสารสนเทศตามระบบ ISO 9001:2015 มีความสำคัญอย่างมาก ในอันที่จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเพื่อให้มั่นใจว่า เอกสารสารสนเทศในระบบจะต้องมีการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา และการใช้งานที่เหมาะสม  การจัดเก็บ และการถนอมรักษา รวมถึงการที่จะสามารถอ่านออกได้ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร การเก็บรักษาและการทิ้งทำลายเอกสาร

ดูรายละเอียด...

การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC(Team and Self-development for Organization Goal with DISC)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ด้วยรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย DISC Model ค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง ปรับบุคลิกภาพของผู้นำให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักของ DISC...

ดูรายละเอียด...

ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018 ประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 อย่างเป็นระบบ ต่อยอดจากระบบ OHSAS 18001:2007 สู่ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำแนวคิด และวิธีปฏิบัติมาใช้ให้เกิดผลได้จริง โดยภายหลังการอบรมผู้เรียนจะสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และทำการประเมินค่างานได้เอง รวมทั้งสามารถนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการจัดระดับชั้นงาน กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งดูแลรักษาบุคลากรได้เป็นอย่างดี 

ดูรายละเอียด...

การบริหารความความเสี่ยงขององค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

หลักสูตรเพื่อให้ทราบความสำคัญและแนวคิดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวกับหน่วยงานในองค์กร เช่น หน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR) หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานการขายและการตลาด หน่วยงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เข้าใจในผลของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อการบริหารจัดการงานของหน่วยงานในองค์กร และต่อการดำเนินงานขององค์กรในมุมของการบริหารความเสี่ยง นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล...

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายการส่งออกยุค 2022 สภาวะเงินเฟ้อและการแข่งขัน (สำหรับผู้เริ่มต้น)

หลักสูตรเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการใหม่ ในกลุ่มอาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์เกษตร ตลอดจนภาคการเกษตรแปรรูป ให้มีความพร้อมสำหรับตลาดการค้าในยุคสงครามการค้าและวิกฤตไวรัส COVID-19, ก่อให้เกิดขีดความสามารถอันได้เปรียบสำหรับการผลักดันเข้าตลาด เพื่อทดแทนและสร้างตลาดใหม่ ป้อนสู่อุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานอาหารฮาลาลที่มีมูลค่าทางการค้าอย่างมหาศาล สำเร็จได้อย่างแท้จริง

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร

หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคการทำงานร่วมกัน และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน วิเคราะห์เป้าหมายของตนเอง เป้าหมายของผู้อื่น และเป้าหมายขององค์กรได้ สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเอกสารและข้อตกลงทางการค้า เงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการส่งของออกไปหรือนำของเข้ามาในประเทศได้อย่างถูกต้องและทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียด...

 การบริหารความเสี่ยง Risk Management นับว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด...

เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร

 หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้ ?? 

ดูรายละเอียด...

การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกรอบความคิดและทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการบริหารงานรายวัน (Day to Day) เรียนรู้ทักษะในการบริหารจัดการงาน (วางแผนงานสั่งงานมอบหมายสอนงานติดตามงานและการให้ Feedback เพื่อการพัฒนาทีมงาน)

ดูรายละเอียด...

 การที่จะต้องให้พนักงานระดับปฏิบัติการ หรือ Operator สามารถปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จนั้นจำเป็นจะต้องมีพนักงานในระดับหัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมและดูแล ซึ่ง หัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้ที่จะควบคุมงาน สั่งงาน ประสานงานกับพนักงานปฏิบัติการโดยตรง และวางแผนงาน รับงาน วิเคราะห์งาน แก้ไขงานที่มีปัญหา ป้องกันปัญหาของงานที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับระดับผู้จัดการต่อไป

ดูรายละเอียด...

Project Feasibility Analysis การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆ ขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะเดิมที่ปฏิบัติกันในสายงานปกติขององค์กรมาเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าทำให้งานต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นงานประจำและงานที่ต้องทำซ้ำลดน้อยลง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ การบริหารโครงการ มาเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร 

ดูรายละเอียด...

ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่แล้ว นายจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร

 หลักสูตรเพื่อมีความรู้ความเข้าใจหลักการจ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถนำหลักการและเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพนักงาน เพื่อการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของตนเอง เข้าใจ Pain Point ทั้ง External Pain Point และ Internal Pain Point เทคนิคการค้นหา Pain Point ด้วย วิธี SPIN Selling วิธีการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling กับการขายสินค้าจริง ฝึกการวิเคราะห์ Pain Point เบื้องต้นของลูกค้าจาก Case Study ฝึกฝนการเขียนบทการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling เพื่อค้นหา Pain Point ที่แท้จริง

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแก่นแท้ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการติดตาม การวัดผลความสำเร็จในการปฏิบัติการ การวัดผลสมรรถนะของกระบวนการต่างๆ ในองค์กร

ดูรายละเอียด...

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (Professional Human Resource Development)

 หลักสูตรเพื่อให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้ ตระหนัก และเข้าใจในบริบทของงานพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดอย่างมืออาชีพในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และมีเทคนิคในการพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ดูรายละเอียด...

การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน โลจิสติกส์” (Logistics Quality Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี",อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ในการอ่านและวิเคราะห์ “งบการเงิน” สำหรับผู้บริหาร ไม่ใช่เพียงการอ่านรายการบัญชีแต่ละรายการให้เข้าใจเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถวิเคราะห์ตีความ การชี้บ่งสถานะของแต่ละรายการได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA สำหรับคน HR ที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for HR)

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมของนายจ้าง / HR เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล สามารถจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ นายจ้าง / HR สามารถจัดทำนโยบาย และกำหนดกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Personal Information) ให้สอดคล้องกับกฎหมายได้

ดูรายละเอียด...

เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึงแต่ละ Generation การทำงานร่วมกันในองค์กร เรียนรู้จากประสบการณ์การทดลองปฏิบัติจริง เพื่อเข้าถึงเทคนิคการปรับตัวและการบริหารแต่ละแต่ละ Generation ได้เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนแต่ละ Generation ร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ การบริหาร การประสานงาน และการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหากรณีองค์กรได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ระบาดในกรณีบุคลากรในองค์กรล้นงานจะแก้ปัญหาอย่างไร จะปรับปรุงข้อบังคับในการทำงานให้นายจ้างได้ใช้สิทธิในการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร หรือเลิกจ้างพนักงาน ต้องบริหารจัดการอย่างไรให้สอดคล้องกับข้อบังคับในการทำงานโดยไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน

ดูรายละเอียด...

วัตถุประสงค์เพื่อสามารถคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างเป็นระบบ นำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่องค์กรต้องการ มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการคัดเลือกคน และเทคนิคการตั้งคำถามสัมภาษณ์รูปแบบต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดูรายละเอียด...

Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน

ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นประโยชน์ของการคิดเชิงออกแบบ หลักการและใช้การคิดเชิงออกแบบพัฒนาการทำงานได้ เครื่องมือที่จะช่วยให้การประชุมระดมสมองเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนร่วมงาน องค์กร เพื่อออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้

ดูรายละเอียด...

การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 หลักสูตร การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015 นี้จะช่วยให้เกิดความมั่นใจและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการ Audit สิ่งที่ต้องมีการจัดทำก่อนการ Audit และการเตรียมพร้อมของกระบวนการต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติงานภายในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี มีความรู้เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน สามารถสื่อสาร ประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอกเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจประเภทและลำดับชั้นของ NC - CAR เข้าใจเทคนิคและวิธีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสำหรับ NC - CAR แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง เทคนิคการเขียนตอบ NC – CAR อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเขียนตอบ NC – CAR ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงประเด็น....

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การแก้ไขปัญหาหน้างาน จะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding) การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ที่มาของปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)...

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์อ

 การบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและนับเป็นหัวใจหลักที่จะส่งผลต่อการลดต้นทุนขององค์กรในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ย่อมทำให้องค์กรที่มีการบริหารงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

สนทนา (ภาษาอังกฤษ) อย่างไรให้ได้ทั้งสำเนียงและความซับซ้อน

ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงการนำประโยค วลี และสำนวนต่างๆ มาใช้ ในแต่ละสถานการณ์ การออกเสียง เทคนิคการรวบคำและเห็นความสำคัญของการออกเสียง ความรู้จากสื่อต่างๆ ของเจ้าของภาษา และการฝึกนำมาใช้ในห้อง จนเกิดความคล่อง และเพิ่มความกล้าในการสื่อสารกับต่างชาติ

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดที่แตกต่างของทั้งสองระบบ ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียด...

เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในการทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) และประยุกต์ใช้งานในองค์กรอย่างเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคนสร้างงาน และสร้างความยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2563

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีกรณีใดบ้างและการออกหนังสือเตือน-หนังสือสั่งพักงาน-ออกหนังสือเลิกจ้างเขียนให้ดีให้มีผลในทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร หรือการปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการทำงาน-ผิดสัญญาจ้างจะมีความผิดอย่างไร

ดูรายละเอียด...

การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถทำการควบรวมข้อกำหนดของทั้งสองระบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน นำมาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลแบบทวีคูณ เกิดประโยชน์กับบุคลากรในองค์กร และผลดีต่อองค์กรอย่างชัดเจน

ดูรายละเอียด...

รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความมั่นใจและเข้าใจรูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015 และสามารถนำความรู้และเทคนิคไปจัดเตรียมการ Presentation ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็นตามข้อกำหนดทสามารถดำเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ให้ประสบความสำเร็จ สามารถสรุปสิ่งที่ได้รับจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารเพื่อโอกาสในการปรับปรุง และสามารถจัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

ดูรายละเอียด...

สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service)

ความสำคัญของการบริการด้วยใจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ แนวคิดในการบริการด้วยใจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ วิเคราะห์ลูกค้าพร้อมทั้งบริหารความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้า

ดูรายละเอียด...

ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 "การนำเสนอ" ที่มีประสิทธิผล เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องเข้าใจถึง หลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำเสนองานดูเป็นธรรมชาติ และความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งสู่เป้าหมายที่สามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่น อันนำไปสู่การร่วมมือทางธุรกิจต่อไป

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง 

ดูรายละเอียด...

 ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเอกสารและข้อตกลงทางการค้า เงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการส่งของออกไปหรือนำของเข้ามาในประเทศได้อย่างถูกต้องและทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียด...

การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 “การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน Cost Accounting & Cost Analysis เป็นหลักสูตรที่จะช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุน, ความสำคัญของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร, การแยกประเภทของต้นทุน, การคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า, การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย การจำแนกประเภทต้นทุน  

ดูรายละเอียด...

การบริหารฝ่ายผลิต ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงบทบาท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายผลิต ในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถดำเนินการบริหารฝ่ายผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตั้งแต่การควบคุมกระบวนการผลิต การชี้บ่งและสอบกลับ การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การควบคุมการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการตรวจติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด...

ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

 หลักสูตรเพื่อวิเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ สามารถพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทำการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพให้เป็นรูปธรรมตามข้อกำหนดของระบบ ISO 14001:2015 เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำ อากาศ เสียง ความร้อนและแสงสว่าง การตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อตกลง...

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า หน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า หลักการสำคัญของการชำระภาษีศุลกากร การเตรียมตัวในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การระงับคดีในชั้นศุลกากรเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด ข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเขียน Quality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc.ด้านการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร, การรองรับการ Audit จากลูกค้า, ขั้นตอนการบริหารจัดการ Suppliers, การ Audit suppliers และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กรที่ครบถ้วนในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for DPO)

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย สามารถจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในบทบาทของ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้มีความรู้ความสามารถทั้งข้อกำหนดและเทคนิคในการตรวจติดตามภายใน เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับองค์กรสู่ความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001:2015 อย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรได้แบ่งประเภทของเงินได้พึงประเมินออกเป็น 8 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทนั้นเสียภาษีไม่เท่ากัน เพราะมีที่มาของต้นทุนเพื่อการทำงานที่แตกต่างกัน 

ดูรายละเอียด...

สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท แนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องจักรอย่างเป็นมีรูปแบบ แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาเครื่องจักร ด้วยการวัดค่าจาก OEE การทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีความเข้าใจความสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมายหรือกรณีมีลูกจ้างมาสมัครงานเองก็จะสามารถเข้าตรวจสอบเอกสาร หรือนำแรงงานไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

ดูรายละเอียด...

เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคนจัดซื้อ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 กระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร...

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การขายและเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรเพื่อให้องค์กร ประสบความสำเร็จจากการส่งออก-นำเข้า และลงทุน ด้วยมุมมองและประสบการณ์จริงของวิทยากร “คุณวรเกษมสันต์  สิริศุภรัชต์” ที่ดำเนินธุรกิจส่งออกและลงทุนในต่างประเทศ ทำให้เข้าใจภาพรวมของกลยุทธ์และเจรจาให้ประสบความสำเร็จ.. เพื่อเป้าหมายให้องค์กรในไทยสามารถเติบโตได้ในการค้าระหว่างประเทศ

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อผู้เข้าอบรมเข้าหลักปฏิบัติในการเขียน Job Description เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน และนโยบายขององค์กร นำ Job Description ที่ดีมีคุณภาพไปปรับประยุกต์ในการทำการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) นำเทคนิคต่างๆ ไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของคนในองค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ดูรายละเอียด...

หมวดการบริหารจัดการ
ราคา 80.00 บาท
พิเศษ 76.00 บาท
หนังสือรวมข้อคิดซึ่งตกผลึกจากประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ผู้เขียนได้บันทึกไว้และได้ถอดความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นการเผยแพร่ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นข้อคิดที่ควรคำนึงแล้วยังให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย...
ดูทั้งหมด..
หมวดหนังสือทั่วไป
ราคา 120.00 บาท
พิเศษ 114.00 บาท
รวมกาพย์ โคลง บทกลอน ลำนำ สักวา ด้น นิราศ บันทึกผูกเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ จากประสบการณ์ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทำให้ผู้อ่านได้ทราบเกร็ดชีวิตต่างๆ อย่างมีอรรถรส
ดูทั้งหมด..
วิทยากร
More...

อาจารย์จักรี อัมพรต,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา
More...

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.สมเกียรติ ช่วยมาก,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,คอมพิวเตอร์,IT,Media,Excel,Powerpoint
More...

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.ศุภศิษฏ์  ทวีแจ่มทรัพย์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,กฎหมายแรงงาน
More...

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล,การขาย,การตลาด,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,Walk Rally
More...

เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ได้แก่ ออกแบบปกพร้อมจัดหน้าหนังสือ (Books) วารสาร (Journal) นิตยสาร (Magazine)  หนังสือรายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือแนะนำตัวบริษัท  (Company Profile)  ใบปลิว (Handbill)  แผ่นพับ (Leaflet) โบรชัวร์ (Brochure) แค็ตตาล็อค (Catalog)  แฟ้ม (Folder) รับออกแบบปฏิทิน  (Calendar) ตามความต้องการของท่าน ภายใต้งบประมาณที่ท่านพอใจ  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์เหล่านี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการของท่าน

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.