เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, knctrainingcenter.com,บริษัทสัมมนา,Public Training,In-house Training,Walk Rally service,Teamwork,Teambuilding
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 14 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ KNCTrainingCenter.com

...พูดคุย-ปรึกษา-จัดอบรมสัมมนา ติดต่อ...เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โทร. 02-157-9083 / 062-315-5283 email : knctraining2015@gmail.com  

หลักสูตรอบรมสัมมนา PDPA 

กรุณาคลิกเพื่อดูหลักสูตร

Public Training​ by KNC​ หลักสูตร "เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล​ส่วนบุคคล​ สำหรับคน HR" (Personal Data Protection Act-PDPA)

 Public Training​ by KNC​ หลักสูตร "เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล​ส่วนบุคคล​ สำหรับคน HR" (Personal Data Protection Act-PDPA) วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 18 กุมภาพันธ์​ 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
Online Training
เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ Logistics & Supply Chain การขนส่งทางเรือและทางอากาศ และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS® 2020เข้าใจธุรกิจการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารการขนส่ง และเอกสารการค้า วิธีการชำระเงินค่าสินค้า...

More...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของผู้จัดการ การพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น สร้างแนวคิดในการวิเคราะห์สถานการต่างๆ ในเชิงกลยุทธ์มาบริหารจัดการทรัพยากรทีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รู้แนวทางและเทคนิคต่างๆ ไประยุกต์ใช้ไปรับใช้เพื่อการบริหารงานตนเองและทีมงาน

More...

Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจถึงความจำเป็น และเห็นถึงความสำคัญของการทำ Project Feasibility Analysis ขั้นตอน และวิธีการในการทำ Project Feasibility Analysis วิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

More...

การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวัดผลงาน สามารถนำแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวัดผลงานข้างต้นมาจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลักในระดับองค์กร ระดับทีมงาน และระดับพนักงานได้ด้วยตนเอง เข้าใจถึงวิธีการนำตัวชี้วัดผลงานหลักไปใช้ประโยชน์ และสามารถป้องกันปัญหาจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การใช้ตัวชี้วัดผลงานหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

More...

การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

  “การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ”  จึงเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าแ และจัดส่ง หรือผู้ที่ควบคุมดูแลฯ มีความรู้ความเข้าใจระบบของการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปัญหา ซึ่งจะทำให้ช่วยลดต้นทุนขององค์กรด้านคลังสินค้าและจัดส่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งภายในและภายนอก

More...

เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร

หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคการทำงานร่วมกัน และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน วิเคราะห์เป้าหมายของตนเอง เป้าหมายของผู้อื่น และเป้าหมายขององค์กรได้ สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการทพชำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตระหนักและทักษะ แนวทางที่ชัดเจนร่วมกันและทำงานได้ตามเป้าหมาย รู้จักและเข้าใจ และกระตุ้นให้พนักงานรู้สึกถึงความสำคัญในการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

More...

สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติงานภายในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร ประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอกเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการบริหารสินค้าคงคลัง เทคนิค วิธีการ จัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้

More...

  หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พฤติกรรมในการทำงานร่วมกันของตนเองและของเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู่ความสนิทสนม และเกิดทัศนคติที่ดีต่องาน องค์กร และเพื่อนร่วมงาน

More...

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)

 หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการ วางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพได้ เมื่อมีการวางแผนดี และมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ก็จะส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม ในเวลาที่กำหนด เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจ ก็จะเกิดการซื้อซ้ำ กิจการเติบโตและคนในองค์กรก็เติบโตด้วย

More...

เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ

 หลักสูตรเพื่อเสริมความมั่นใจและเข้าใจโลกของการสื่อสารมากขึ้น มีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นทั้งในการทำงานและการเข้าสังคม การสื่อสารที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้บุคคลรอบข้างเกิดความประทับใจในการสื่อสารของท่านมากขึ้น

More...

การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้เป็นหัวหน้างานที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน

More...

ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำ อากาศ เสียง ความร้อนและแสงสว่าง การตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อตกลง รวมถึงการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

More...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้มีความรู้ความสามารถทั้งข้อกำหนดและเทคนิคในการตรวจติดตามภายใน เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับองค์กรสู่ความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001:2015 อย่างยั่งยืน

More...

Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีกรณีใดบ้างและการออกหนังสือเตือน - หนังสือสั่งพักงาน - ออกหนังสือเลิกจ้างเขียนให้ดีให้มีผลในทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร หรือการปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการทำงาน - ผิดสัญญาจ้างจะมีความผิดอย่างไร

More...

ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2020 นี้ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ INCOTERMS® 2020 ของแต่ละข้อตกลง มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย...

More...

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)

 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า

More...

การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีด้วยลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ มีทักษะและเทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน

More...

ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดตามระบบการจัดการพลังงาน

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวปฏิบัติระบบการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบอย่างแท้จริง การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านพลังงาน Risks & Opportunities, การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน Objectives, Energy Targets การกำหนดดัชนีชี้วัดด้านพลังงาน Energy Performance Indicators การจัดทำข้อมูลด้านพลังงาน Energy Baseline การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ Operational Planning and Control การออกแบบ Design การจัดซื้อจัดหา Procurement รวมถึงการติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ประสิทธิภาพและสมรรถนะ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกด้วย

More...

หลักสูตรเพื่อความรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

More...

กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ และลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากขึ้น เข้าใจวัฒนธรรมการสื่อสารของชาวต่างชาติมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

More...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

More...

การจัดทำเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการและขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ธุรกิจ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สามารถใช้เอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้ในการฝึกอบรมและสอนงานแก่พนักงานใหม่ในการทำงานแต่ละกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดโอกาสในการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

More...

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับกบริหางานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น เสริมทักทักษะให้มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพูด ภาวะในการเป็นผู้นำ ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เลื่อนตำแหน่งใหม่หรือผู้ที่ได้รับหมายให้ดูแลบุคคลเหล่านี้ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน...

More...

เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อได้ตามเป้าหมาย,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจสำคัญของการบริหารจัดการงานในการปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย การบริหารจัดการความสำคัญของงานได้ตามเป้าหมาย ความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลาที่มีผลกระทบกับลำดับงานและสามารถบริหารจัดการปรับเปลี่ยนแผนงานอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ได้

More...

ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR เพื่อให้ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

More...

การบริหารความร่วมมือในการทำงานและลดความขัดแย้ง (Conflict Management)

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจความหมายของความขัดแย้ง ประเภทของความขัดแย้ง สาเหตุ ที่มา และเหตุผลขอการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เสริมสร้างความรู้ แนวคิดทัศนคติเชิงบวกกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ความเข้าใจในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทั้งลดหรือแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้มาปรับใช้เพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

More...

เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้ DCC สามารถควบคุมเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ช่วย QMR ในการขับเคลื่อนระบบให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้วยการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งการตรวจติดตามภายใน การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความร่วมมือประสานงานของทุกส่วนในองค์กร เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร (ภาค พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530) แนวคิดในการจัดการกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร...

More...

เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และสร้างมูลเพิ่มในงาน (Time Management for Effective Work)

หลักการ แนวคิด ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบริหารเวลา หลักการและแนวคิดในการบริหารเวลาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้เหมาะสมสำหรับปัจจัยที่ควบคุมได้และที่อยู่นอกการควบคุม การจัดลำดับของความสำคัญก่อน-หลังในการวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

การควบรวม (Integrate) ระบบ ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวคิดเชิงบูรณาการ ในการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ควบรวมข้อกำหนดของทั้งสองระบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน นำมาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลแบบทวีคูณ เกิดประโยชน์กับบุคลากรในองค์กร และผลดีต่อองค์กรอย่างชัดเจน

More...

การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

  หลักสูตรเพื่อให้สามารถทำการควบรวมข้อกำหนดของทั้งสองระบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน นำมาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลแบบทวีคูณ เกิดประโยชน์กับบุคลากรในองค์กร และผลดีต่อองค์กรอย่างชัดเจน

More...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจความหมายของถิ่นกำเนิดสินค้า มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า เกณฑ์ต่าง ๆ ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สิทธิพิเศษทางการค้า และการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางอากรภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี

More...

การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล  การวัดผลถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

More...

การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกรอบความคิดและทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการบริหารงานรายวัน (Day to Day) การบริหารจัดการงาน (วางแผนงานสั่งงานมอบหมายสอนงานติดตามงานและการให้ Feedback เพื่อการพัฒนาทีมงาน)

More...

การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อกำหนดเป็น KPI ประจำปีในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป ทราบแนวทางปฏิบัติให้ประสพผลสำเร็จในการจัดทำ Objective & Target วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนด 6.2 ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและความมั่นใจในผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่องค์กรกำหนด

More...

ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล,สัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 การประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดประสิทธิภาพตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่องไปยังเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต

More...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

More...

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เรียนรู้พฤติกรรมตนเองและผู้ร่วมงานตามหลัก 5นำความรู้ ความเข้าใจ ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

เทคนิคการเขียนตอบ NC - CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจประเภทและลำดับชั้นของ NC -CAR เข้าใจเทคนิคและวิธีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสำหรับ NC - CAR แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง เข้าใจเทคนิคการเขียนตอบ NC – CAR อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเขียนตอบ NC – CAR ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงประเด็น เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินจากภายนอก Certified Body หรือ Internal Auditor ยอมรับการตอบสำหรับ NC – CAR ในทุกประเด็น

More...

การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้สามารถคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่ การจัดทำทะเบียนผู้ขาย การตรวจประเมินผู้ขายรายปัจจุบัน ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

More...

การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดการ หลักการ วิธีการ การวางแผนและควบคุมการผลิต สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

More...

การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการของการวางแผนการสั่งซื้อ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเพื่อการทำงานได้

More...

กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

More...

online 19 กันยายน 2563...การควบคุมเอกสาร Document Control    		ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในความพร้อมและความเพียงพอ เหมาะสมของเอกสารกับการใช้งานในแต่ละกระบวนการ สามารถทำการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา การใช้งาน การเก็บรักษาระบบเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจ KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน  KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การนำความรู้เรื่อง KYT ไประบุความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

More...

การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหากรณีองค์กรได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ระบาดในกรณีบุคลากรในองค์กรล้นงานจะแก้ปัญหาอย่างไร จะปรับปรุงข้อบังคับในการทำงานให้นายจ้างได้ใช้สิทธิในการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร หรือเลิกจ้างพนักงาน ต้องบริหารจัดการอย่างไรให้สอดคล้องกับข้อบังคับในการทำงานโดยไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน

More...

การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ

 หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำแนวคิด และวิธีปฏิบัติมาใช้ให้เกิดผลได้จริง โดยภายหลังการอบรมผู้เรียนจะสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และทำการประเมินค่างานได้เอง รวมทั้งสามารถนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการจัดระดับชั้นงาน กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งดูแลรักษาบุคลากรได้เป็นอย่างดี 

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®) เอกสารการค้าและวิธีชำระเงินระหว่างประเทศ สาระสำคัญของกฎหมายและโครงสร้างภาษีศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร ความเสี่ยงด้านศุลกากร และแนวทางการหาความรู้ด้านศุลกากร

More...

 หลักสูตรนี้ตั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษ Exclusive แบบสุด ๆ เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของการเพิ่มขุมพลังในใจและเทคนิคต่างๆ สู่การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น

More...

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้เทคนิคพร้อมทั้งศิลปะในการนำเสนอเพื่อสร้างรูปแบบการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพในการนำเสนอได้อย่างน่าประทับใจ สามารถนำความรู้และเทคนิคไปปรับใช้ในการเรียน การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและประโยชน์กับตนเองสูงสุด

More...

เทคนิคการขายเพื่อเป็นนักขายมืออาชีพ (The Incredible Techniques to be a Professional Sale)

หลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด กำหนดเป้าหมายและวางแผนกลยุทธการเพิ่มยอดขาย วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าปัจจุบัน สร้างยอดขายระยะยาวจากการซื้อเพิ่มได้

More...

การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation and Phonetics)

หลักสูตรเพื่อสร้างความมั่นใจการพูดและออกเสียงแบบมืออาชีพและเป็นธรรมชาติ การใช้ประโยคมาตรฐานในการติดต่อชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

More...

การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจการรับมือต่อเหตุฉุกเฉินในงานบริหารงานบุคคล และการจัดการกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (Team and Self-development for Organization Goal with DISC)

สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ด้วยรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย DISC Model ค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง ปรับบุคลิกภาพของผู้นำให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักของ DISC...

More...

แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การควบคุมสินค้า (Stock Card) BIN CARD สำหรับธุรกิจที่เริ่มดำเนินธุรกิจและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป แนวทางในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ  การตรวจนับย่อย (Cycle Count) เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย การเตรียมการตรวจนับสินค้าประจำปี การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าในแต่ละประเภท ตามระบบ ISO การปฏิบัติงานตามระบบ ISO การจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอน วิธีการคิด และการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ...

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม รวมถึงปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง

More...

GHPs  Revision 5 Requirement & Interpretation

 หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) การจัดทำเอกสารสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร แนวทางปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ  GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) ตามมาตรฐานสากล Codex เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร

More...

หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) เข้าใจแนวทางการนำไปใช้และการจัดทำเอกสารสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร สามารถทำการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ  GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) ตามมาตรฐานสากล Codex เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหา

More...

นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล เรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล นำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training
การลดต้นทุนและการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

หลักสูตรเพื่อให้ทราบหลักการลดต้นทุนในกระบวนการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เทคนิคการในการลดต้นทุนที่เหมาะสมและสามารถทำได้เองเบื้องต้น ตระหนักและให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนอย่างจริงจัง สร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา และลดความสูญเสียในการทำงาน อย่างเป็นระบบ เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง สร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี มีเป้าหมายร่วมกัน...

ดูรายละเอียด...

การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จด้วย Balanced Scorecard & KPI

หลักสูตรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดความเข้าใจหลักการและระบบของการบริหารเชิงกลยุทธ์ Strategic Management และสามารถทำการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์สู่แนวทางปฏิบัติ รวมถึงการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ เกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิดและหลักการของ Balanced Scorecard & KPI กับมุมมองสี่ด้าน ทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ผ่านตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด....

ดูรายละเอียด...

MINDSET แห่งความมีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน

หลักสูตรเพื่อข้าใจถึง MINDSET วินัย ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของงานที่ทำ ความสำคัญในการทำงานร่วมกัน ความเป็นมืออาชีพมากกว่าลูกจ้างทั่วไป ปรับบุคลิกภาพให้เป็นการทำงานเชิงรุก

ดูรายละเอียด...

สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท แนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องจักรอย่างเป็นมีรูปแบบ แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาเครื่องจักร ด้วยการวัดค่าจาก OEE การทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

ดูรายละเอียด...

35 คดีเด็ดที่มีฎีกาตัดสินคดีแรงงาน นายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลต้องรู้

ประเด็นอบรมสัมมนา...ตำแหน่งงานใดบ้างที่นายจ้างมีสิทธิเรียกเก็บเงินประกันการทำงานได้และเรียกเก็บเงินประกันกับลูกจ้างได้ไม่เกินเท่าใด.? กรณีลูกจ้างทำสำเนาเอกสารซึ่งเป็นความลับทางการค้าของนายจ้างสูญหาย เป็นความผิดทางวินัยลงโทษอะไรได้บ้าง.? สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างอะไรเป็นค่าจ้างและอะไรไม่ถือว่าเป็นค่าจ้าง ตามคำพิพากษาของศาลแรงงานมีอะไรบ้าง.?...

ดูรายละเอียด...

  ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเอกสารและข้อตกลงทางการค้า เงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการส่งของออกไปหรือนำของเข้ามาในประเทศได้อย่างถูกต้องและทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้ทราบความสำคัญและแนวคิดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวกับหน่วยงานในองค์กร เช่น หน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR) หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานการขายและการตลาด หน่วยงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เข้าใจในผลของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อการบริหารจัดการงานของหน่วยงานในองค์กร และต่อการดำเนินงานขององค์กรในมุมของการบริหารความเสี่ยง นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล...

ดูรายละเอียด...

13 มกราคม 2565...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)

 หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจการเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าและทราบสาเหตุการเกิดหนี้การค้า หลักของการให้เครดิตแก่ลูกหนี้การค้า เครื่องมือที่ช่วยให้เราบริหารลูกหนี้การค้าและติดตามทวงถามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ การจัดทำตารางอายุลูกหนี้ (Aging Schedules of accounts receivable) การจัดชั้นลูกหนี้ และการกำหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหนี้...

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อรู้และเข้าใจ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานทุกฉบับ เข้าใจ ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงและที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง เข้าใจเจตนารมณ์ และ การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้บริหารและหัวหน้างาน ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการเขียนประโยคเชิงธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทบทวนและฝึกการเขียนและการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานตามที่เจ้าของภาษาใช้งานจริง ลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับองค์กรต่างชาติต่างๆ และสร้างเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น...

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)

การปักหมุดความคิดบวกต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และได้รับการปลดล็อกความคิดความเป็นไปไม่ได้ให้คิดเพื่อเติบโตอีกครั้ง จุดขายของสินค้าของบริษัทตนเองเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และการตอบข้อโต้แย้ง การบริหารเป้าหมายยอดขายเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้ทะลุเป้าในการขายลูกค้าธุรกิจ...

ดูรายละเอียด...

10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skill)

เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง การบริหารงาน และการทำงานเป็นทีม นำความรู้ ทักษะ เทคนิค ไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ ปรับเปลี่ยนมุมมอง ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น ถ่ายทอด หลักการ วิธีการ เทคนิค ให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรเพื่อให้หัวหน้างานเกิดความเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงสามารถทำการตรวจติดตามภายใน Internal Audit  การจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการสิ่งแวดล้อม  เพื่อใช้ในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินของผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Body ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ดูรายละเอียด...

 การใช้งาน Canva Program และ Camtasia Studio ในการจัดทำสื่อด้วยภาพและ วีดีโอ ผลงานต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ เป็นมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการสรุปย่อข้อมูลเพื่อสร้าง Infographic และการนำเสนอด้วยภาพ สร้างเนื้อหาวีดีโอ เล่าเรื่อง เพื่องานนำเสนอผลงาน และความรู้ (Presentation, E-learning) เรียนรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในการออกแบบการนำเสนอด้วยภาพ และวิดีโอ พัฒนาทักษะและกระบวนการที่สำคัญของการตกแต่งภาพ และการนำเสนอ จัดทำสื่อวิดีโอ

ดูรายละเอียด...

การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกรอบความคิดและทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการบริหารงานรายวัน (Day to Day) เรียนรู้ทักษะในการบริหารจัดการงาน (วางแผนงานสั่งงานมอบหมายสอนงานติดตามงานและการให้ Feedback เพื่อการพัฒนาทีมงาน)

ดูรายละเอียด...

การบริหารการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Management)

หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจและสามารถลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) โดยการกำหนดคุณค่าของลูกค้า และสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นำความรู้การบริหารการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Management) มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการในกระบวนการผลิตจริงได้...

ดูรายละเอียด...

ข้อกำหนด IATF16949:2016 และการประยุกต์ใช้

หลักสูตรเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงมาตรฐาน IATF16949 : 2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคและการประยุกต์ใช้ เพื่อรับทราบเครื่องมือที่จำเป็น Core tools ในการจัดทำแอกสารเพื่อขออนุมัติชิ้นส่วน PPAP สามารถจัดทำคู่มือการอนุมัติชิ้นส่วนก่อนที่จะมีการผลิต  Product Part Approval Process (PPAP) เกิดการพัฒนาปรับปรุงการผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด...

หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  		Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักเกณฑ์การจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร หลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร...

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการจัดการควบคุมระบบเอกสารสารสนเทศในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีการกำหนดรหัสเอกสาร การออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลง และยกเลิกเอกสาร การทำให้เอกสารมีความทันสมัยเป็นฉบับปัจจุบัน...

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016 (IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit Technique)

หลักสูตรนี้กำหนดขึ้นโดยเนื้อหาและรายละเอียดเพื่อช่วยในการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมให้เข้าใจถึงหลักการตรวจติดตามระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949 อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจต่อข้อกำหนดได้อย่างกระจ่าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้การบริหารคุณภาพในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ผ่านวิทยากร และกรณีศึกษาให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมได้ทดลองการตรวจประเมินจริง

ดูรายละเอียด...

 1. ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน / สัญญาจ้างบริการ / สัญญาจ้างเหมาค่าแรง / สัญญาจ้างเหมางาน / และสัญญาจ้างทำของ 2. หลักเกณฑ์และหัวใจสำคัญของแต่ละประเภทสัญญา 3. ข้อแตกต่างสำคัญระหว่างสัญญาจ้างแรงงาน / สัญญาจ้างบริการ / สัญญาจ้างเหมาค่าแรง / สัญญาจ้างเหมางาน / และสัญญาจ้างทำของ 4. การผิดสัญญาและการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาแต่ละประเภท 5. ผลกระทบทางด้านภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร 6. ปัญหาพิเศษเฉพาะ “สัญญาจ้างแรงงาน” ได้แก่ 7. การบริหารงานด้วยความชอบธรรม / มีคุณธรรม / และจริยธรรม

ดูรายละเอียด...

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

  เรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้

ดูรายละเอียด...

รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความมั่นใจและเข้าใจรูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015 และสามารถนำความรู้และเทคนิคไปจัดเตรียมการ Presentation ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็นตามข้อกำหนดทสามารถดำเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ให้ประสบความสำเร็จ สามารถสรุปสิ่งที่ได้รับจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารเพื่อโอกาสในการปรับปรุง และสามารถจัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

ดูรายละเอียด...

การจัดทำ Training Roadmap และ IDP พนักงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)

เรียนรู้หลักการในการทำ Competency Based Training Roadmap หลักการ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP) เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการจัดทำแผน IDP สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน

ดูรายละเอียด...

การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ISO 9001:2015 & ISO14001:2015 Risk assessment)

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้และเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงของ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 เตรียมแผนประเมินความเสี่ยงตามบริบทขององค์กร และทราบแนวประเมินความเสี่ยงตามบริบทขององค์กร

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจหน้าที่ที่จำเป็นของเลขานุการมือใหม่ ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานทางด้านงานเลขานุการได้ดีมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดประสบการณ์ในการทำงานตรงในด้านนี้มาก่อน ลดภาระหน้าที่ของผู้บริหารให้น้อยลงแต่ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำความเข้าใจหน้าที่ของเลขานุการสำหรับองค์กรต่างชาติที่ต่างจากองค์กรไทย...

ดูรายละเอียด...

HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรพื่อเข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) การนำไปใช้และการจัดทำเอกสารสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร การปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ  GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) ตามมาตรฐานสากล Codex เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร

ดูรายละเอียด...

การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ เน้นแปลงทฤษฎี สูตรคำนวณต่างๆ ที่ค่อนข้างเข้าใจยาก ให้เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริง

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า Cycle count และการตรวจนับประจำปี

ดูรายละเอียด...

การตรวจติดตามภายในระบบ GHPs & HACCP System Revision 5 (GHPs & HACCP System Rev.5-2020: Internal Audit)

หลักสูตรเพื่อเป็นการทบทวนและทำความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Rev.5-2020 เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เข้าใจ ความสำคัญ และหลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit สามารถวางแผนการตรวจติดตามภายใน ดำเนินการตรวจติดตามภายใน การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง และการรายงานผลการตรวจติดตามภายใน เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ GHPs & HACCP System Rev.5-2020

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจความสำคัญ ประโยชน์ของการเขียนบันทึกและรายงานการประชุม และลักษณะ รูปแบบต่างๆ เข้าใจ และสามารถเขียนบันทึกและรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย

ดูรายละเอียด...

เทคนิคกเทคนิคการการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานารการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับปฏิบัติได้จริงต่อการนำเสนอ นโยบาย การเรียนรู้เทคนิคในการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้อง กรณีสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง หรือนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องสวน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ใช้หลักการเจรจาอย่างไร..ให้ตกลงกันได้ภายในองค์กร และทราบถึงการ จัดทำบันทึกข้อตกลงข้อเรียกร้องที่นายจ้างและสหภาพฯจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ ต้องกำหนดข้อความให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับสิทธิอย่างไร...

ดูรายละเอียด...

Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการทำงาน

หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เข้าสัมมนาให้เข้าถึงด้านพฤติกรรม Growth Mindset การทำงานร่วมกันในองค์กรและผู้อื่นในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ เรียนรู้ Growth Mindset และเทคนิคการปรับMindset ของตนเองให้สามารถกลับมาพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตร่วมกัน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร การประสานงาน และการปฏิบัติงาน ด้วยหลักการ Growth Mindset ให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างเป็นระบบและอย่างมีประสิทธิภาพ จิตวิทยาการสื่อสารในการสร้างบรรยากาศ ลดแรงกดดัน และสื่อสารในแนวทางเดียวกันเทคนิคการสื่อสาร แนวทางการสื่อสาร และแนวทางการปรับปรุงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

การบริหารค่าตอบแทนและออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด  เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อย่างมีประสิทธิผล

ดูรายละเอียด...

Storytelling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการทำงาน (Storytelling for Success)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการของ Storytelling นำไปใช้เป็นแนวทางการกำหนดเป้าหมายขององค์กร นำความรู้ที่ได้รับจาก Storytelling ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดของ Storytelling ให้เหมาะสมกับองค์กร สามารถใช้เครื่องมือร่วมสมัยเพื่อช่วยให้การวางแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...

ดูรายละเอียด...

การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดที่แตกต่างของทั้งสองระบบ ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียด...

การสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจกรอบแนวคิดการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน สามารถนำเทคนิค และทักษะการสอนงาน มอบหมายงาน การติดตามงาน นำไปบริหารคนให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างประสิทธิภาพของงานได้อย่างแท้จริง

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Self-improvement techniques to Work Efficiency)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และสร้างความเข้าใจความต้องการและความแตกต่างพฤติกรรมของมนุษย์ เรียนรู้บทบาทหน้าที่และวิเคราะห์ความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายได้ เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาตนเองในยุคปัจจุบัน สามารถนำความรู้ เทคนิค และวิธีการพัฒนาตนเองไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เช่นการจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการพิจารณาออก CAR หรือ PAR และเทคนิคการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานสากล

ดูรายละเอียด...

 การที่จะต้องให้พนักงานระดับปฏิบัติการ หรือ Operator สามารถปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จนั้นจำเป็นจะต้องมีพนักงานในระดับหัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมและดูแล ซึ่ง หัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้ที่จะควบคุมงาน สั่งงาน ประสานงานกับพนักงานปฏิบัติการโดยตรง และวางแผนงาน รับงาน วิเคราะห์งาน แก้ไขงานที่มีปัญหา ป้องกันปัญหาของงานที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับระดับผู้จัดการต่อไป

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวม ระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor สำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดทำ Audit Check List ได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 และเหมาะสมกับแต่ละกระบวนการในองค์กร

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ เข้าใจทฤษฎี และหลักการสร้างแรงใจตามหลักการด้านจิตวิทยา เทคนิคและรูปแบบของการสร้างแรงจูงใจ สามารถนำหลักการสร้างแรงจูงใจไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

ดูรายละเอียด...

การเพิ่มทักษะการออกแบบและการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Work flow) ปัญหาการทำงาน และแนวทางในการยกระดับคุณภาพของงานให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถออกแบบกระบวนการทำงาน และสามารถทบทวนได้เองเมื่อเกิดภาวะที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข อีกทั้งสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกระบวนการทำงานใหม่และกระบวนการทำงานเดิมในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้เอง

ดูรายละเอียด...

21 เมษายน 2566...พัฒนาแนวคิดด้วย Growth Mindset

  เรียนรู้ที่จะเปิดใจกับตัวเองเพื่อกล้าเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ปัญหา หรือ สิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต วิธีมองโลกอีกแบบเพื่อทำให้คุณสบายใจและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยหลักความคิดที่เป็นรูปธรรม และประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ นำไปประยุกต์ใช้ Growth Mindset ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ของ Sales Engineer, Sales Engineer มืออาชีพต้องมี SRPTA รูปแบบการขายแบบ Sales Engineer การเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบกลุ่มลูกค้าบริษัทและโรงงาน ทัศนคตินักขาย Sales Engineer ความรู้นักขาย Sales Engineer ทักษะการขาย Sales Engineer ความรู้และความเข้าใจ Lead Generation....

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเขียน Quality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc.ด้านการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร, การรองรับการ Audit จากลูกค้า, ขั้นตอนการบริหารจัดการ Suppliers, การ Audit suppliers และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และวางแผนการแก้ไขรวมทั้งการป้องกันปัญหา การคิดในเชิงเหตุและผล การคิดในเชิงระบบ อันเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกันและการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า...

ดูรายละเอียด...

ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

หลักสูตรเพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านการตรวจติดตามภายใน Internal Audit การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review และการตรวจประเมินรับรองระบบจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการคัดสรรและสัมภาษณ์ให้ถูกคนถูกงานด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น (Techniques for Selecting and Interviewing The Right People for The Right Job with The Signature Analysis)

ลายเซ็นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่ค่อยมีความสำคัญหรือไม่ค่อยมีผลอะไรกับชีวิตและการทำงาน จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับลายเซ็นมากนัก แต่ความเป็นจริงแล้วลายเซ็นที่เราเซ็นด้วยลายเส้นในรูปแบบต่างๆนั้นมีความสำคัญกับชีวิตและการทำงานที่มองข้ามไปไม่ได้ เพราะลายเซ็นเป็นการบ่งบอกถึงคำพูดที่อยู่ในใจ ถึงนิสัย พฤติกรรมที่แสดงออก รวมถึงระบบความคิด ความมีวิสัยทัศน์

ดูรายละเอียด...

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

หลักสูตรเพื่อให้สามารถทำการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตั้งแต่การวางแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Program, การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน Update Internal Auditor List, การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor Team, การจัดทำ Audit Check List, เทคนิคการสอบถามและการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการตรวจติดตามภายใน เทคนิคในการพิจารณาออก CAR/PAR เมื่อพบข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงหลักเกณฑ์ในการปิด CAR/PAR อย่างถูกต้อง...

ดูรายละเอียด...

ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรมตามระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการยื่นหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เพื่อขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ดูรายละเอียด...

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management),เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า

ดูรายละเอียด...

การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC (Effectiveness QCC activity)

สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท เครื่องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools แนวทางการประยุกต์ใช้กับการควบคุมคุณภาพการผลิตของหน่วยงานตนเองได้ สร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง..

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน นำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

ดูรายละเอียด...

ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารงานฝ่ายผลิต

หลักสูตรเพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารฝ่ายผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตั้งแต่การควบคุมกระบวนการผลิต การชี้บ่งและสอบกลับ การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การควบคุมการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการตรวจติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า หน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า หลักการสำคัญของการชำระภาษีศุลกากร การเตรียมตัวในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การระงับคดีในชั้นศุลกากรเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด ข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

ดูรายละเอียด...

การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน (Growth Mindset for Sustainable Development)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความสามัคคีกันภายในองค์กร เกิดจากการปรับเปลี่ยน Mindset ของทุกคนภายในองค์กร” เรียนรู้ ในเรื่องของ Outward Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่ง Growth Mindset และ Outward Mindset อย่างสร้างสรรค์ และนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

40 ประเด็นที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆหรือออกหนังสือลงโทษทางวินัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติตาม...

ดูรายละเอียด...

การทำงานเป็นทีม Teamwork

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการหลักของการทำงานเป็นทีม เรียนรู้ลักษณะนิสัยของคนในทีม การปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ได้ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เรียนรู้บาทบาทของคนในทีมให้สามารถนำ(Leading)ผู้อื่นให้งานสำเร็จได้ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างไปอย่างมีอย่างเป็นระบบ

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

HR for non-HR : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทรัพยากรมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการเป็นผู้บริหารของท่านในวันนี้ บทบาทหน้าที่ เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลังการอบรมได้ในทันที

ดูรายละเอียด...

แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับคน HR ที่ครบถ้วนในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for HR

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมของนายจ้าง / HR เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล สามารถจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร

ดูรายละเอียด...

จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why

 หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจจิตสำนึกความปลอดภัย เครื่องมือในการทำงาน การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยการใช้ 5 Why Analysis เพื่อหาความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้ ป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

ดูรายละเอียด...

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจวิธีคิดในการวางแผนงานของแต่ละกระบวนการตามระบบ Supply Chain การวางแผนงานและควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดทักษะในการมองเห็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา

ดูรายละเอียด...

การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทตามหลัก D-I-S-C เรียนรู้ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และฝึกฝนหลักการพูด หลักการฟัง หลักการตั้งคำถาม และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพที่ต้องเข้ามารับผิดชอบงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และงานเอกสารของระบบ เพื่อมุ่งเน้นในการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธสัญญาตามข้อตกลง เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด...

  ในยุคปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างในการดำเนินธุรกิจที่ต้องใช้รถขนส่ง หรือบริษัทที่ใช้บริการรถขนภายนอก (outsource) เพื่อส่งสินค้าให้บรรลุเป้าหมายตามที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาค่าเที่ยวรถขนส่ง ราคาน้ำมัน การบริหารจัดการ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนทั้งสิ้น หากว่าเราไม่สามารถรู้วิธีในการลดต้นทุน หรือบริหารจัดการที่ดีพอ ก็จะเป็นภาระหรือปัญหาให้กับบริษัท

ดูรายละเอียด...

ภาษาอังกฤษในการทำงาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
     1.  สร้างความมั่นใจการพูดและออกเสียงแบบมืออาชีพและเป็นธรรมชาติ
     2.   เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ
     3.   เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับองค์กร
     4.   เพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนเพื่อการสื่อสารและลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
     5.   ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจัดทำ Job Description ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ “เทคนิคการจัดทำ Job Description” และข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุไว้ ในใบพรรณนาลักษณะงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 การตีความข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามมาตรฐานสากล เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เกิดโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจแนวคิดการบริหารงานขนส่ง ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานขนส่ง แนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตระบบงานขนส่ง เทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานขนส่ง สามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในระบบงานขนส่งและสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

 หลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2020 นี้ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ INCOTERMS® 2020 ของแต่ละข้อตกลงดังกล่าว หลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย ราคาศุลกากรและสำแดงราคาในใบขนสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย...

ดูรายละเอียด...

การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

มาร่วมกันเรียนรู้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การสื่อสารอย่างถูกต้อง ชัดเจน และไม่สร้างความสับสนในการสื่อสาร มาร่วมกันสร้างเสริมความมั่นใจในการสื่อสาร เพื่อให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่โดดเด่น มีความเชื่อมั่นทุกครั้งในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และกลายเป็นดาวดวงใหม่ในองค์กรของคุณ

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง 

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในสามารถจัดทำ Audit Check List ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการตรวจติดตามภายในแต่ละกระบวนการ

ดูรายละเอียด...

รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับองค์กร ลูกจ้าง ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ทั้งในบทบาทของนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้แทนนายจ้าง มีความรู้ นำความรู้ และแนวคำพิพากษา ไปปรับใช้กับการบริหารงานบุคคลอย่างถูกต้อง ลดข้อขัดแย้ง และสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

แนวทางการทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับและเบิกจ่าย วิธีการการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าเคลม  สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บ รวมถึงสินค้าอันตราย สินค้ารอการตรวจสอบ การขนส่งสินค้าในแต่ละกระบวนการขั้นตอน หลักการแนวทางในควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง หลักการในการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานประจำรถให้กับพนักงานขับรถ...

ดูรายละเอียด...

18 กรกฎาคม 2566...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร

 บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการอ่านสีหน้า ท่าทางของผู้ซื้อ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดีสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีได้

ดูรายละเอียด...

การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจกรอบความคิดแบบ Growth Mindset และ Fixed Mindset พร้อมตระหนักถึงความสำคัญ เข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรอบความคิดแบบ Growth Mindset และ Fixed Mindset และวิธีการในการพัฒนากรอบความคิดแบบ Growth Mindset และสามารถนำมาปรับใช้ ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015 และสามารถนำความรู้และเทคนิคไปจัดเตรียมการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดเตรียมข้อมูลและจัดทำ Presentation เพื่อนำเข้าสู่การทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็นตามข้อกำหนด

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้คนที่ใช่ ได้ใจองค์กร

หลักสูตรเพื่อการวิเคราะห์และคัดเลือก Competency ที่สอดคล้องกับงานและองค์กร ไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบ อิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม การตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ S-T-A-R อย่างเป็นขั้นตอน จาก Competency ได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับงาน การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม ด้วย S-T-A-R ขั้นเทพ แบบ 3Know ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

ดูรายละเอียด...

ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018 ประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 อย่างเป็นระบบ ต่อยอดจากระบบ OHSAS 18001:2007 สู่ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรได้แบ่งประเภทของเงินได้พึงประเมินออกเป็น 8 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทนั้นเสียภาษีไม่เท่ากัน เพราะมีที่มาของต้นทุนเพื่อการทำงานที่แตกต่างกัน 

ดูรายละเอียด...

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน (Career path Management and Succession Planning )

หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการออกแบบ Career Path ในการวางแผนให้พนักงานเห็น โอกาสการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการจัดทำแผน IDP วิเคราะห์หา Successor และจัดทำ Succession Plan ได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำหนด ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการจัดทำ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)...

ดูรายละเอียด...

การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงาน และบริหารคน ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกัน เช่น การสื่อสาร การฟัง การเข้าใจผู้อื่น สามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการทำงานภายในองค์กร

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการควบคุมคุณภาพในการทำงาน Quality Control @ Work),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตอย่างเป็นระบบ แนวคิดการป้องกันและการแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างมีรูปแบบ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง มีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดีร่วมกัน

ดูรายละเอียด...

Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..เคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ในโลกปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งสำคัญทั้งสำหรับชีวิตประจำวันในการทำงาน และทั้งยังสามารถนำพาองค์กร และประเทศชาติให้ก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศ การเตรียมพร้อมทางภาษานั้น ยิ่งเร็ว ก็ยิ่งได้เปรียบคู่แข่ง หากมัวรีรอ ช้าแม้เพียงวันเดียว ก็อาจถูกคู่แข่งนำหน้า หรือช่วงชิงโอกาสอันงดงามไปได้

ดูรายละเอียด...

กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับเทคนิคการบริหาร

สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องรู้และทำความเข้าใจ สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประเด็นเกี่ยวกับการทดลองงาน (Probation) ที่นายจ้างต้องทราบ..

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์อ

 การบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและนับเป็นหัวใจหลักที่จะส่งผลต่อการลดต้นทุนขององค์กรในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ย่อมทำให้องค์กรที่มีการบริหารงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP) เพื่อให้ผู้รับจ้างช่วงผลิต (Suppliers) ทุกลำดับขั้นได้นำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในองค์กรตามข้อกำหนด ISO/TS 16949 (IATF 16949)  

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมูล การคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริง การแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆ ให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในทุกสถานการณ์ได้

ดูรายละเอียด...

จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความเข้าใจความแตกต่างของลักษณะบุคคลมากขึ้น และสามารถปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะการเข้าสังคมและทักษะการปรับตัวในการทำงานร่วมกัน สร้างบรรยากาศในการทำงานให้น่าทำงานจากการเข้าใจกัน

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแก่นแท้ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการติดตาม การวัดผลความสำเร็จในการปฏิบัติการ การวัดผลสมรรถนะของกระบวนการต่างๆ ในองค์กร

ดูรายละเอียด...

การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ (พร้อมสูตร Excel) (HR Reporting for Managerial)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้าน HR ที่มีผลต่อการตัดสินใจเชิงบริหารธุรกิจ วิธีการจัดทำรายงานและสูตรการคำนวณในรายงานต่างๆ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Excel ในการจัดทำรายงาน เพื่อให้ได้รายงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว

ดูรายละเอียด...

การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดูรายละเอียด...

การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 “การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน Cost Accounting & Cost Analysis เป็นหลักสูตรที่จะช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุน, ความสำคัญของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร, การแยกประเภทของต้นทุน, การคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า, การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย การจำแนกประเภทต้นทุน  

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นหัวข้อของการเรียนรู้ตามหลักสูตร เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง

 

ดูรายละเอียด...

การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)

 ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นประโยชน์ของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพจากความแตกต่าง หลักการและหาแนวทางการพัฒนาทีมงาน  เทคนิคและทักษะในการสื่อสารที่ดีในทีมงาน (พฤติกรรมในการทำงานการประสานทีมงาน (cross functional) ภายใต้ความแตกต่างให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเต็มความสามารถ ความเข้าใจในตนเอง-ผู้อื่น เรียนรู้และยอมรับความแตกต่าง ทั้งพฤติกรรมและบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี",อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ในการอ่านและวิเคราะห์ “งบการเงิน” สำหรับผู้บริหาร ไม่ใช่เพียงการอ่านรายการบัญชีแต่ละรายการให้เข้าใจเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถวิเคราะห์ตีความ การชี้บ่งสถานะของแต่ละรายการได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจพร้อมก้าวไปในยุค AEC (Strategies of Business English Speaking!!!!),เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อาทิตยา พรพนารัตน์

การสื่อสารนั้น ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใด ย่อมมีวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือมุ่งหวังให้สิ่งที่เราสื่อสารออกไปมีความถูกต้องสมบูรณ์ ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อ โดยที่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี ด้วยความประทับใจ อันนำมาซึ่งผลสำเร็จในการสื่อสาร มาร่วมกันเรียนรู้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การสื่อสารในการพูด อย่างถูกต้อง ชัดเจน และไม่สร้างความสับสนในการสื่อสาร...

ดูรายละเอียด...

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามหลักการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) ความสำคัญของการการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร รูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) ฝึกทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาของตัวเอง ให้สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)...

ดูรายละเอียด...

ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

 QMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย

ดูรายละเอียด...

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อให้งานสำเร็จไม่เกิดปัญหาและให้เป็นไปตามระบบกระบวนการ และที่สำคัญในการรับนโยบายจากผู้บริหาร จะต้องนำมาถ่ายทอดให้กับพนักงานให้เข้าใจให้ได้

ดูรายละเอียด...

การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การพัฒนาให้ตนเองเป็นผู้บริหารแบบรอบทิศทาง ต้องพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาทักษะการบริหาร (Management Skills) อยู่เป็นประจำ จึงจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่มีประสิทธิผลในองค์กร 

ดูรายละเอียด...

การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนรองรับปัญหาแรงงาน

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ มีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้

 

ดูรายละเอียด...

OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน (OKRs Concept and how to implement and evaluation)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิด OKRs (Objective and Key Results) ในการบริหารงาน แนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

ดูรายละเอียด...

เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพสำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)

หลักสูตรเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจหน้าที่ที่จำเป็นของเลขานุการมือใหม่ ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานทางด้านงานเลขานุการได้ดีมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดประสบการณ์ในการทำงานตรงในด้านนี้มาก่อน ช่วยลดภาระหน้าที่ของผู้บริหารให้น้อยลงแต่ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างความเข้าใจในการจดรายงานการประชุมที่เป็นมาตรฐานทั่วไปในทุกองค์กร....

ดูรายละเอียด...

ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่

หลักสูตรเพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง สามารถบริหารจัดการให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้สามารถบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ สามารถบริหารจัดการให้การตรวจติดตามภายในมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำรายงานสำหรับการทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม  เพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Bodies สามารถสร้างความมั่นใจการบริหารจัดการแต่ละกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

ดูรายละเอียด...

การควบรวมระบบ Document Control for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015(Document Control for Integrated of ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015)

หลักสูตรเพื่อให้การจัดทำเอกสารในการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สามารถครอบคลุมทุกข้อกำหนดของทั้งสองระบบด้วยการเขียนเอกสารเพียงฉบับเดียว เพื่อขจัดความซ้ำซ้อน มิให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานจริง ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเห็นผลในเชิงบูรณาการ

ดูรายละเอียด...

การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจและเข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ Audit จาก Certified Body ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ตามข้อกำหนดของระบบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถผ่านการตรวจรับรองระบบ และการตรวจประเมิน Audit ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล

ดูรายละเอียด...

หมวดการบริหารจัดการ
ราคา 80.00 บาท
พิเศษ 76.00 บาท
หนังสือรวมข้อคิดซึ่งตกผลึกจากประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ผู้เขียนได้บันทึกไว้และได้ถอดความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นการเผยแพร่ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นข้อคิดที่ควรคำนึงแล้วยังให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย...
ดูทั้งหมด..
หมวดหนังสือทั่วไป
ราคา 120.00 บาท
พิเศษ 114.00 บาท
รวมกาพย์ โคลง บทกลอน ลำนำ สักวา ด้น นิราศ บันทึกผูกเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ จากประสบการณ์ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทำให้ผู้อ่านได้ทราบเกร็ดชีวิตต่างๆ อย่างมีอรรถรส
ดูทั้งหมด..
วิทยากร
More...

อาจารย์จักรี อัมพรต,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา
More...

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.สมเกียรติ ช่วยมาก,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,คอมพิวเตอร์,IT,Media,Excel,Powerpoint
More...

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.ศุภศิษฏ์   ทวีแจ่มทรัพย์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,กฎหมายแรงงาน
More...

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล,การขาย,การตลาด,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,Walk Rally
More...

เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ได้แก่ ออกแบบปกพร้อมจัดหน้าหนังสือ (Books) วารสาร (Journal) นิตยสาร (Magazine)  หนังสือรายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือแนะนำตัวบริษัท  (Company Profile)  ใบปลิว (Handbill)  แผ่นพับ (Leaflet) โบรชัวร์ (Brochure) แค็ตตาล็อค (Catalog)  แฟ้ม (Folder) รับออกแบบปฏิทิน  (Calendar) ตามความต้องการของท่าน ภายใต้งบประมาณที่ท่านพอใจ  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์เหล่านี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการของท่าน

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.