เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, knctrainingcenter.com,บริษัทสัมมนา,Public Training,In-house Training,Walk Rally service,Teamwork,Teambuilding
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 21 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ KNCTrainingCenter.com

...พูดคุย-ปรึกษา-จัดอบรมสัมมนา ติดต่อ...เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โทร. 02-157-9083 / 062-315-5283

 กรุณาคลิกเพื่อดูหลักสูตร

Public Training​ by KNC​ หลักสูตร "เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล​ส่วนบุคคล​ สำหรับคน HR" (Personal Data Protection Act-PDPA)

 Public Training​ by KNC​ หลักสูตร "เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล​ส่วนบุคคล​ สำหรับคน HR" (Personal Data Protection Act-PDPA) วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 18 กุมภาพันธ์​ 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
Online Training
เทคนิคการเขียนตอบ NC - CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจประเภทและลำดับชั้นของ NC -CAR เข้าใจเทคนิคและวิธีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสำหรับ NC - CAR แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง เข้าใจเทคนิคการเขียนตอบ NC – CAR อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเขียนตอบ NC – CAR ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงประเด็น เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินจากภายนอก Certified Body หรือ Internal Auditor ยอมรับการตอบสำหรับ NC – CAR ในทุกประเด็น

More...

 หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุนในองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยผ่านเครื่องมือที่จะช่วยให้มีการคิดที่เป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน การลดต้นทุนองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมจะช่วยให้พนักงานในทุกระดับได้ฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันคิด เพื่อหาประเด็นปัญหา และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

More...

40 ประเด็นที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR) ต้องทำได้

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัยที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติตาม

More...

การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถทำการบริหารและควบคุมงบประมาณให้มีผลสัมฤทธิ์ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งงบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณกำไร ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในองค์กร ลูกค้า และนักลงทุนในความมั่นคงและการเติบโตขององค์กรด้วยการจัดทำงบประมาณการลงทุนและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

More...

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต

หลักสูตรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงแนวทางการทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับและเบิกจ่าย วิธีการการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บ รวมถึงสินค้าอันตราย สินค้ารอการตรวจสอบ แนวทางการควบคุมสินค้า (Stock Card) BIN CARD สำหรับธุรกิจที่เริ่มดำเนินธุรกิจและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

More...

 หลักสูตรเพื่อความรู้และความเข้าใจปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ ขายด้วยทฤษฎี PSP (Present Selling Planningวิธีการสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ตนเองให้ดูน่าสนใจได้ วิธีการขายโดยใช้บทการขายที่ทรงพลัง และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี วิธีการบริหารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้...

More...

10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน สามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

More...

การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Professional Beyond Tactfully Negotiation)

 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

More...

 หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี D-I-S-C

More...

บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร (Employees Relation for engagement in workplace)

เสริมสร้างเทคนิคในการสร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์ สร้างทักษะการสำรวจและประเมินปัจจัยสร้างความผูกพัน การใช้เครื่องมือการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร แผนงานแรงงานสร้างความผูกพันในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างและนายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดผล/ประเมินผลการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

More...

Update กฎหมายแรงงานที่มีผลใช้บังคับปีล่าสุด

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุคใช้และปฏิบัติได้จริงต่อการบริหาร – การจัดการงานต่างๆ ในองค์กร กรณีศึกษาถึงแนวทางการตัดสินคดีแรงงานตามคำพิพากษาของศาลฎีกา

More...

online 19 กันยายน 2563...การควบคุมเอกสาร Document Control  		ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในความพร้อมและความเพียงพอ เหมาะสมของเอกสารกับการใช้งานในแต่ละกระบวนการ สามารถทำการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา การใช้งาน การเก็บรักษาระบบเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้เทคนิคพร้อมทั้งศิลปะในการนำเสนอเพื่อสร้างรูปแบบการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพในการนำเสนอได้อย่างน่าประทับใจ สามารถนำความรู้และเทคนิคไปปรับใช้ในการเรียน การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและประโยชน์กับตนเองสูงสุด

More...

เทคนิคการขายสินค้าวิศวกรรมสำหรับ Sales Engineer

หลักสูตรนี้มาเพื่อเตรียม Sales Engineer ที่ต้องขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้มีความพร้อมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และนิสัยการทำงานที่ดี ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

More...

เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)

 หลักสูตรพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่นๆ ของเจ้าของข้อมูล นำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

More...

30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

More...

 “การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ”  จึงเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าแ และจัดส่ง หรือผู้ที่ควบคุมดูแลฯ มีความรู้ความเข้าใจระบบของการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปัญหา ซึ่งจะทำให้ช่วยลดต้นทุนขององค์กรด้านคลังสินค้าและจัดส่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งภายในและภายนอก

More...

การวางแผนภาษีส่วนบุคคลเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Personal Tax Planning for Wealth Management)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผนภาษีโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อความมั่นคงทางการเงินของผู้เสียภาษีในอนาคต

More...

การจัดการความรู้เพื่อรองรับมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

หลักสูตรเพื่อทราบถึงความสำคัญและความหมายของการจัดการความรู้ เชื่อมโยงการจัดการความรู้กับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กระบวนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติในองค์กร...

More...

หลักสูตรเพื่อให้ความรู้และเทคนิคการเร่งรัดหนี้สิน ที่ถูกกฎหมายและสามารถใช้ได้จริงๆ ทำให้ลูกหนี้ค้นพบทางออกของปัญหาที่ดี ปลดประวัติเครดิตบูโร และสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจเร่งรัดหนี้สินให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ให้บริการ สถาบันการเงิน และองค์กรให้บริการสาธารณูปโภคอีกด้วย

More...

การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้เป็นหัวหน้างานที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน

More...

หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) การจัดทำเอกสารสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร แนวทางปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ  GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) ตามมาตรฐานสากล Codex เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร

More...

สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (Customs duty incentives),อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรประเภทต่างๆ แนวคิดในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร ปัญหาในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

More...

 หลักสูตรเพื่อทราบและเข้าใจถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานฝ่ายต่างๆ ขององค์กรในยุค 4.0 พัฒนาความสามารถในการสื่อสารและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน อาทิ งานด้านเอกสาร งานด้านข้อมูล งานบริการในหน่วยงานภายใน และภายนอกอย่างมืออาชีพ

More...

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)

หลักสูตรเพื่อความคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างเป็นระบบ นำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน

More...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

More...

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

หัวหน้างาน มีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดีในปัจจุบัน จะเป็นคำตอบของท่านเอง

More...

เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคนจัดซื้อ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)

จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กรว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้ EMR เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และสามารถดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างถูกต้อง

More...

การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders),สัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีด้วยลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ มีทักษะและเทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน

More...

เทคนิคการบริหารงาน HR. ที่กล่าวโทษ - เลิกจ้าง -ต่อสู้ให้ชนะคดี ในศาล

หลักสูตรพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจในหลักการทำงานของตำแน่งงานระดับผู้บริหาร - การใช้อำนาจตามหน้าที่ - การเรียนรู้กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในองค์กร นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการไกล่เกลี่ยปัญหา - การกำหนดความผิดที่จะต้องกำหนดโทษทางวินัย เป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง และเรียนรู้การใช้เทคนิคเพื่อป้องกันไม่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นช้ำๆอีก

More...

ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรมตามระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการยื่นเอกสารผู้เข้าอบรมและค่าใช้จ่าย เพื่อขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

More...

เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้ DCC สามารถควบคุมเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ช่วย QMR ในการขับเคลื่อนระบบให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้วยการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งการตรวจติดตามภายใน การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความร่วมมือประสานงานของทุกส่วนในองค์กร เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

More...

การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก ทักษะการขาย และพฤติกรรมของพนักงานขาย ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า และสาธารณชนได้อย่างมั่นใจ เกิดความเชื่อมั่น ประทับใจในตัวพนักงานขาย และในผลิตภัณฑ์ขององค์กร มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมาย ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

More...

เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น - การเผยแพร่ข้อมูล หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต - การขายรายชื่อข้อมูลส่วนบุคคลประเด็นไหนบ้างที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ - ข้อควรระวังของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล....

More...

ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR เพื่อให้ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

More...

เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งานในยุค 2021

 หลักสูตรเพื่อความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อทีมและองค์กรได้มากขึ้น เข้าใจจิตวิทยาพื้นฐานในองค์กรเพื่อปรับใช้ในการวางแผนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีทักษะในการบริหารจัดการคนให้ได้ทั้งใจและผลงานได้ดียิ่งขึ้น มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก

More...

เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)

 หลักสูตรเพื่อเข้าอบรมจะได้รับแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการขาย การโค้ชทีมงานฝ่ายขาย วิธีการโค้ชด้วยทฤษฎีการขาย KASH วิธีการโค้ชแบบการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับพนักงานขาย วิธีการโค้ชทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มีและเข้าใจจุดขายของผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจ วิธีการโค้ชขั้นตอนการขายโดยใช้บทการขาย และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี วิธีการโค้ชการบริหารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน

More...

การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจ ทฤษฎี พฤติกรรมของผู้บริโภค (6W1H) เพื่อนำมาวางแผนการขาย เข้าใจทฤษฎี กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps และ7Ps) และนำไปใช้ในการขายจริง นำทุกทฤษฎีมาวางแผนการขาย เตรียมอุปกรณ์ประกอบการขาย การเขียนบทการขาย และบทการตอบข้อโต้แย้ง

More...

การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล  การวัดผลถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

More...

การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจและเข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ Audit จาก Certified Body ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ตามข้อกำหนดของระบบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถผ่านการตรวจรับรองระบบ และการตรวจประเมิน Audit ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล

More...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

More...

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ) (Salary structure designing)

 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด  เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 การประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดประสิทธิภาพตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่องไปยังเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต

More...

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 หลักสูตรนี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคล เป็นกุนซือให้กับผู้บริหารเพื่อชี้ช่องทางสวรรค์ว่า ยังมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีให้พิจารณาก่อนรับบุคคลเข้าทำงาน แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วพบว่าการรับคนใหม่เข้าทำงานเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ก็จะได้เรียนรู้ว่า แล้วคนที่อยากได้เขาอยู่ที่ใด มีวิธีการดึงดูดให้พวกเขามาสมัครงานกับเราได้อย่างไร และสุดท้ายจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับบริษัทเรา

More...

ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล

More...

5 ส.และไคเซ็นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (5S & Kaizen for Efficiency improvement)

 หลักสูตรเพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส. ในการทำงาน สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท สร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส.และไคเซ็น ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

More...

การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรเพื่อให้หัวหน้างานได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการเป็นหัวหน้างาน นำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กร การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี ให้สอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการเป็นหัวหน้างานที่ทรงประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ด้านการบริหาร และพัฒนาทีมงาน สร้างแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้กับผู้อื่น

More...

การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ตั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษ Exclusive แบบสุด ๆ เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของการเพิ่มขุมพลังในใจและเทคนิคต่างๆ สู่การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น

More...

เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ DCC สามารถควบคุมเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ช่วย QMR ในการขับเคลื่อนระบบให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้วยการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งการตรวจติดตามภายใน การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความร่วมมือประสานงานของทุกส่วนในองค์กร เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

More...

การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)

 หลักสูตรเพื่อให้ “นักบัญชี” สามารถนำข้อมูลและรายงานทางบัญชีต้นทุน มาทำการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ที่จำเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูลทางบัญชีต้นทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา สามารถนำวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารต้นทุน Cost Management อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล

More...

นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล เรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล นำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจถึงความจำเป็น และเห็นถึงความสำคัญของการทำ Project Feasibility Analysis ขั้นตอน และวิธีการในการทำ Project Feasibility Analysis วิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

More...

กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

More...

Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

หัวหน้างานมีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดีในปัจจุบัน จะเป็นคำตอบของท่านเอง

More...

เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกและความสุขในยุค 2021

หัวข้อการอบรม - ภาพรวมของทัศนคติ องค์ประกอบและผลกระทบ - จิตใต้สำนึกนั้นสำคัญ เรารับพลังลบมาโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ !- เสน่ห์ของคนคิดบวก สิ่งที่น่ากลัวของคนคิดลบ -คำพูดที่ต่างกันของคนคิดบวกและคนคิดลบ (ฝึกปฏิบัติ) - ทำความรู้จักกับ ความเครียด ทั้ง 4 แบบ พร้อมวิธีการจัดการ - 10 วิธีเปลี่ยนจากคิดบวกให้เป็นพลังบวกและเสริมความสุข

More...

การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการของการวางแผนการสั่งซื้อ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเพื่อการทำงานได้

More...

การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้เป็นหัวหน้างานที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน

More...

การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหากรณีองค์กรได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ระบาดในกรณีบุคลากรในองค์กรล้นงานจะแก้ปัญหาอย่างไร จะปรับปรุงข้อบังคับในการทำงานให้นายจ้างได้ใช้สิทธิในการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร หรือเลิกจ้างพนักงาน ต้องบริหารจัดการอย่างไรให้สอดคล้องกับข้อบังคับในการทำงานโดยไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน

More...

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ การวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติความเสี่ยง และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างต่อเนื่อง

More...

การประชุมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective Meeting and Communication)

หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้นำการประชุมและผู้เกี่ยวข้องในการประชุม ขั้นตอนการประชุมที่มีประสิทธิผล ทักษะการนำเสนอและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในที่ประชุม ที่น่าเชื่อถือ และมีพลังดึงดูดในมิติของผู้ส่งสาร ประยุกต์ใช้แนวทฤษฎีทางการสื่อสาร อาทิ การสื่อสารอวัจนภาษา (สื่อสารการแสดง) บุคลิกภาพ และการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจในการนำเสนอได้อย่างสัมฤทธิ์ผล...

More...

การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ

เรียนรู้หลักการใช้ภาษาอังกฤษ และลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถวิเคราะห์งานเขียนที่ผิดพลาด และสามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้น เข้าใจรูปแบบของการเขียน email ที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

More...

กฎหมายศุลกากรและการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การเตรียมตัว การเปรียบเทียบระงับคดีในชั้นศุลกากร มีแนวทางปฏิบัติ และทราบข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

More...

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer

หลักสูตร ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer นี้จึงเหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพที่ต้องเข้ามารับผิดชอบงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และงานเอกสารของระบบ เพื่อมุ่งเน้นในการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธะสัญญาตามข้อตกลง

More...

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)

 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า

More...

การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)

หลักสูตรเพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ แนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ การปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง การเลือกใช้หลักการ PDCA ได้อย่างถูกต้อง การทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

More...

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (The Professional Presentation Technique)

ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใดที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้

More...

การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC

 หลักสูตรนี้จึงเป็นการให้ความรู้ของการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของการทำระบบ TQM (Total Quality Management) ตั้งแต่เรื่องของ คุณภาพในการทำงาน การค้นหาปัญหา การทำงานเป็นทีม องค์ประกอบของการดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนต่างๆ...

More...

แนวทางการใช้ OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิด OKRs (Objective and Key Results) ในการบริหารงานเชิงบวกและสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานในองค์กร แนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้

More...

ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020

หลักสูตรเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งออก และนำเข้า รวมทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการทำข้อตกลงการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ได้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าว กอปรกับในปัจจุบันการประกอบธุรกิจการส่งออก และนำเข้ามีการแข่งขันกันอย่างมาก ทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต และสารสนเทศ ปัจจัยการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจการส่งออก-นำเข้า เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

More...

การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

More...

เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer

 หลักสูตรนี้มาเพื่อเตรียม Sales Engineer ที่ต้องขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้มีความพร้อมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และนิสัยการทำงานที่ดี ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

More...

การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีด้วยลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ มีทักษะและเทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน

More...

เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)

หลักสูตรเพื่อความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้าธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาศักยภาพการขาย KASH การปักหมุดความคิดบวกต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และได้รับการปลดล็อกความคิดความเป็นไปไม่ได้ให้คิดเพื่อเติบโตอีกครั้ง จุดขายของสินค้าของบริษัทตนเองเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และการตอบข้อโต้แย้ง...

More...

 เรียนรู้การปรับทัศนคติการทำงาน เตรียมพร้อมในเชิงบวกก่อนปฏิบัติงานจริงในสาขา การจัดการความกลัวของตนเองต่อภารกิจเป้าหมายยอดขายที่ได้รับ มีความรู้และความแม่นยาในผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้นและสามารถคิดต่อยอด เข้าใจการจัดการเป้าหมายของตนเองและของสาขา แนวทางการขายที่สามารถนาไปใช้ในงานจริง ฝึกฝนแนวทางการขายจากโจทย์ และเข้าใจการทางานขายในหน้างานจริงๆ 

More...

เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Sellingเพื่อปิดการขาย            (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของตนเอง ความเข้าใจ Pain Point ทั้ง External Pain Point และ Internal Pain Point เทคนิคการค้นหา Pain Point ด้วย วิธี SPIN Selling วิธีการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling กับการขายสินค้าจริง ฝึกการวิเคราะห์ Pain Point เบื้องต้นของลูกค้าจาก Case Study...

More...

สุดยอดการขายทางโทรศัพท์และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาท และความสำคัญของงานขายและบริการทางโทรศัพท์ การอบรมวางแผน การเตรียมตัว และจัดทำ Scrip ก่อนการโทรหาลูกค้า การสื่อสารและสามารถใช้คำพูด คำถามปลายเปิดในการหาข้อมูลหรือช่องทางอื่น ๆ การอบรมใช้น้ำเสียงและการโน้มน้าวที่สร้างความไว้วางใจ (Building Trust) การสนทนาที่เหมาะสมกับลูกค้า

More...

MINDSET แห่งการบริหารคน "ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น"

 หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เข้าสัมมนาให้เข้าถึงด้านพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในองค์กร ทั้งจริตนิสัยและลักษณะของตนเองและผู้อื่นในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ เรียนรู้จากประสบการณ์ และได้ระดมสมองจากความแตกต่าง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตร่วมกัน...

More...

ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียนรู้ เข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรมตามระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการยื่นหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เพื่อขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

More...

รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับองค์กร ลูกจ้าง ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ทั้งในบทบาทของนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้แทนนายจ้าง มีความรู้ นำความรู้ และแนวคำพิพากษา ไปปรับใช้กับการบริหารงานบุคคลอย่างถูกต้อง ลดข้อขัดแย้ง และสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®) เอกสารการค้าและวิธีชำระเงินระหว่างประเทศ สาระสำคัญของกฎหมายและโครงสร้างภาษีศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร ความเสี่ยงด้านศุลกากร และแนวทางการหาความรู้ด้านศุลกากร

More...

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการเป็นวิทยากรในองค์กรที่ดี และเทคนิคทักษะการพูดการสื่อสาร การถ่ายทอดการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การเขียนโครงสร้างหลักสูตรอบรม การออกแบบเนื้อหาการสอน การวางแผนการสอนที่เหมาะสม เทคนิคการสอน online การพูดและการสอนเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรของส่วนงานและองค์กร

More...

กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)

 หลักสูตรเพื่อการปรับทัศนคติต่อเป้าหมายมีความชัดเจนต่อเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น ทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มีและเข้าใจจุดขายของผลิตภัณฑ์ ฝึกฝนการขายจากการ Role-Play ด้วยขั้นตอนการขายที่ถูกต้องและแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี การบริหารกิจกรรมการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน

More...

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการ วางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพได้ เมื่อมีการวางแผนดี และมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ก็จะส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม ในเวลาที่กำหนด เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจ ก็จะเกิดการซื้อซ้ำ กิจการเติบโตและคนในองค์กรก็เติบโตด้วย

More...

การควบรวม (Integrate)ระบบ ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวคิดเชิงบูรณาการ ในการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ควบรวมข้อกำหนดของทั้งสองระบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน นำมาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลแบบทวีคูณ เกิดประโยชน์กับบุคลากรในองค์กร และผลดีต่อองค์กรอย่างชัดเจน

More...

การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก ทักษะการขาย และพฤติกรรมของพนักงานขาย ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า และสาธารณชนได้อย่างมั่นใจ เกิดความเชื่อมั่น ประทับใจในตัวพนักงานขาย และในผลิตภัณฑ์ขององค์กร มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

More...

เทคนิคปิดการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Techniques to close debt acceleration over the phone)

 หลักสูตรเพื่อให้ความรู้และเทคนิคการเร่งรัดหนี้สิน ที่ถูกกฎหมายและสามารถใช้ได้จริงๆ ทำให้ลูกหนี้ค้นพบทางออกของปัญหาที่ดี ปลดประวัติเครดิตบูโร และสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจเร่งรัดหนี้สินให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ให้บริการ สถาบันการเงิน และองค์กรให้บริการสาธารณูปโภคอีกด้วย

More...

การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

 หลักสูตรเพื่อให้สามารถทำการควบรวมข้อกำหนดของทั้งสองระบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน นำมาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลแบบทวีคูณ เกิดประโยชน์กับบุคลากรในองค์กร และผลดีต่อองค์กรอย่างชัดเจน

More...

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จ

หลักสูตรนี้ เป็นการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการทำงาน เน้นที่ความเข้าใจในธรรมชาติของกันและกัน สร้างความรู้สึกที่ดี เปิดใจ ปรับตัว ปรับ Mindset ในการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น เพราะคำว่าทีมคุณภาพ ย่อมเกิดจากใจที่มีความผูกพัน ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมฝ่าฟัน จนกระทั่งเกิดผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขององค์กร

More...

เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)

  หลักสูตรเพื่อความรู้และความเข้าใจปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ ขายด้วยทฤษฎี PSP (Present Selling Planningวิธีการสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ตนเองให้ดูน่าสนใจได้ วิธีการขายโดยใช้บทการขายที่ทรงพลัง และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี วิธีการบริหารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้...

More...

การสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษและเลือกใช้ เพื่อการสื่อสารผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ถูกต้องและเหมาะสม มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง และกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางภาษาผ่านสื่อและระบบออนไลน์ และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน

More...

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERM® 2020

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2020 นี้ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ INCOTERMS® 2020 ของแต่ละข้อตกลง มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย...

More...

Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด ปี 2563

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีกรณีใดบ้างและการออกหนังสือเตือน - หนังสือสั่งพักงาน - ออกหนังสือเลิกจ้างเขียนให้ดีให้มีผลในทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร หรือการปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการทำงาน - ผิดสัญญาจ้างจะมีความผิดอย่างไร

More...

ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติศาสตร์และศิลป์ของการบริการด้วยใจโดยเน้นการใช้การสื่อสารทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

More...

เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า Cycle count และการตรวจนับประจำปี เพื่อยืนยันจำนวนที่แท้จริงให้ถูกต้องตรงกับระบบและบัญชี

More...

เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)

หลักสูตรพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562กระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่นๆ ของเจ้าของข้อมูล นำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

More...

การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี D-I-S-C

More...

การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบโลจิสติกส์ที่ถูกต้อง กระบวนการของโลจิสติกส์ โครงสร้างและรูปแบบของต้นทุนโลจิสติกส์ทางธุรกิจ การบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนหลักในระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม เทคนิคเชิงยุทธศาสตร์และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและลดต้นทุนโลจิสติกส์

More...

เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในพัฒนางานบริการของตนเองด้วยภาพลักษณ์ใหม่ และมั่นใจในการบริการ มีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน โดยในหลักสูตรที่นำมาสอน ได้รวบรวมเทคนิคต่างๆ สำหรับนักบริการเพื่อการขายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมั่นต่อองค์กรและวิชาชีพเพื่อพัฒนาการขายอย่างมืออาชีพ รู้จักวิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณ์จริงเมื่อเกิดปัญหาในเรื่องการนำเสนอขาย

More...

GHPs Revision 5 Requirement & Interpretation

 หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) การจัดทำเอกสารสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร แนวทางปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ  GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) ตามมาตรฐานสากล Codex เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร

More...

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen

หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจการแนวคิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็นแนวทาง/เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือต่างๆ โดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาการทำไคเซ็นในระดับองค์กรชั้นนำ เพื่อนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไป ดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนแนวคิด “ล้านไอเดียเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนด้วย KAIZEN” ดังที่กล่าวมาแล้ว องค์กรจะได้รับการพัฒนาโดยพนักงานทุกระดับและเป็นวัฒนธรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน

More...

ผลกระทบวิกฤติโควิด-19 กับเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

 การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องไม่ยาก สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 64/65 ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและผลประกอบการ โดยเฉพาะปี 2564 หลังจากเกิดผลกระทบวิกฤติโควิด-19 นั้นยากกว่า สำคัญกว่า และเป็นเรื่องท้าทาย แต่ถ้าเรามียุทธวิธีที่หลากหลาย ก็สามารถเผชิญได้ทุกสถานการณ์

More...

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management) ในสถานการณ์โควิด-19

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมาย ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

More...

ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เทคนิคและหลักเกณฑ์การตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018 การวางแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามข้อกำหนดของระบบ ISO 45001:2018 ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน พัฒนาความรู้และทักษะของผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 45001:2018 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

More...

ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018 ประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 อย่างเป็นระบบ ต่อยอดจากระบบ OHSAS 18001:2007 สู่ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ และลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากขึ้น เข้าใจวัฒนธรรมการสื่อสารของชาวต่างชาติมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

More...

เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้บริหารแผนงานและผู้รับมอบหมายแผนงาน ตระหนักถึงการทำงานเชิงคุณภาพและลดข้อผิดพลาด เรียนรู้ความแตกต่าง วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองเพื่อการทำงานร่วมกัน สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเองและทำงานในเชิงรุกมากขึ้น

More...

เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ประโยชน์ของการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อผ่าน Sales Story ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ และสิ่งที่นักขายต้องแม่น เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (New Loan & Refinance) เทคนิคการจับสัญญาณการซื้อลูกค้า และปิดการขาย การตอบข้อโต้แย้ง (ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน)

More...

เทคนิคขายประกันสุขภาพ แบบ Face to Face

หลักสูตรเพื่อความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ตลาดประกันสุขภาพในปัจจุบัน ประเภทของประกันสุขภาพที่ขายในปัจจุบัน วิธีการแก้ “ห่วง” ของลูกค้าเพื่อวางแผนสร้างบทการขาย ขั้นตอนการขายประกันสุขภาพ (ทำให้ลูกค้าสนใจ, เข้าใจ, ตัดสินใจ) และทคนิคการรับมือกับข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น

More...

การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและการผลิต (Overall Equipment Effectiveness : OEE)

หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท สร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องจักรอย่างเป็นมีรูปแบบ เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาเครื่องจักร ด้วยการวัดค่าจาก OEE สร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

More...

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

ปัญหา (Problem) คือ สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภายในหน่วยงาน เช่น ปัญหาจากกระบวนการทำงาน ปัญหาจากคน ทุกๆ ปัญหานั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงในการผลิตสินค้าหรือการบริการ แน่นอนในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ ต้นทุนที่สูงขึ้น (Cost) ผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบโดยตรงคงหนีไม่พ้น พนักงานหน้างาน (Operators) และหัวน้างานในแต่ละแผนก (Leader) เพราะคนสองกลุ่มนี้จะเข้าใจในปัญหาหน้างานได้ดีที่สุด

More...

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไปนำสู่การเป็นผู้จัดการมือใหม่อย่างมืออาชีพ ทักษะของผู้จัดการในยุคใหม่ในการพัฒนาตนเองและการทำงานในบทบาทใหม่ที่ท้าทายขึ้น และเข้าใจหลักการบริหารคนให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจของทีม (Team Work)

ดูรายละเอียด...

ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรได้แบ่งประเภทของเงินได้พึงประเมินออกเป็น 8 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทนั้นเสียภาษีไม่เท่ากัน เพราะมีที่มาของต้นทุนเพื่อการทำงานที่แตกต่างกัน 

ดูรายละเอียด...

Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หัวหน้างานมีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดีในปัจจุบัน จะเป็นคำตอบของท่านเอง

ดูรายละเอียด...

การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)

การพัฒนาผู้นำ การเป็นหัวหน้างานที่ดีต้องเก่งทั้งคน เก่งงาน เป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างาน  เพื่อสามารถบริหารงานให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และส่งผลกับองค์กรโดยตรง และการทำงานเป็นทีม (Team Work) จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกองค์กรต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคัมภีร์การแก้ปัญหาแบบพื้นฐานได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดเวลาในการแก้ปัญหา

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้

ดูรายละเอียด...

หมวดการบริหารจัดการ
ราคา 80.00 บาท
พิเศษ 76.00 บาท
หนังสือรวมข้อคิดซึ่งตกผลึกจากประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ผู้เขียนได้บันทึกไว้และได้ถอดความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นการเผยแพร่ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นข้อคิดที่ควรคำนึงแล้วยังให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย...
ดูทั้งหมด..
หมวดหนังสือทั่วไป
ราคา 120.00 บาท
พิเศษ 114.00 บาท
รวมกาพย์ โคลง บทกลอน ลำนำ สักวา ด้น นิราศ บันทึกผูกเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ จากประสบการณ์ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทำให้ผู้อ่านได้ทราบเกร็ดชีวิตต่างๆ อย่างมีอรรถรส
ดูทั้งหมด..
วิทยากร
More...

อาจารย์จักรี อัมพรต,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา
More...

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.สมเกียรติ ช่วยมาก,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,คอมพิวเตอร์,IT,Media,Excel,Powerpoint
More...

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.ศุภศิษฏ์  ทวีแจ่มทรัพย์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,กฎหมายแรงงาน
More...

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล,การขาย,การตลาด,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,Walk Rally
More...

เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ได้แก่ ออกแบบปกพร้อมจัดหน้าหนังสือ (Books) วารสาร (Journal) นิตยสาร (Magazine)  หนังสือรายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือแนะนำตัวบริษัท  (Company Profile)  ใบปลิว (Handbill)  แผ่นพับ (Leaflet) โบรชัวร์ (Brochure) แค็ตตาล็อค (Catalog)  แฟ้ม (Folder) รับออกแบบปฏิทิน  (Calendar) ตามความต้องการของท่าน ภายใต้งบประมาณที่ท่านพอใจ  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์เหล่านี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการของท่าน

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.