เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, knctrainingcenter.com,บริษัทสัมมนา,Public Training,In-house Training,Walk Rally service,Teamwork,Teambuilding
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ KNCTrainingCenter.com

แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ ป็น 98/83 หมู่ที่ 4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป...พูดคุย-ปรึกษา-จัดอบรมสัมมนา ติดต่อ...เคเอ็นซี เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ โทร. 02-191-2509 / 062-315-5283

จัดอบรมสัมมนา Public Training หลักสูตร “Incoterms​ 2020​ (ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ)”

เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จัดอบรมสัมมนา Public Training หลักสูตร Incoterms 2020 (ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ)” วิทยากร อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์ 30 มกราคม 2563 Grand Sukhumvit Hotel Bangkok

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

 INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฎเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

ดูรายละเอียด...

ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การบริหารการประชุมอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้นำการประชุม (ประธาน) ผู้จัดการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการประชุมร่วมกัน เพื่อจูงใจให้ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นจากการประชุม ปรับทัศนคติที่ดีต่อการประชุม และพัฒนาวิธีการสื่อสารระหว่างการประชุม โดยมุ่งสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าจากการประชุมให้เกิดผลอย่างชัดเจน

ดูรายละเอียด...

กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเอกสารและข้อตกลงทางการค้า เงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการส่งของออกไปหรือนำของเข้ามาในประเทศได้อย่างถูกต้องและทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

“วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (Disciplinary Investigation & Interrogation),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับวินัยและการลงโทษทางวินัย  เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถรักษามาตรฐานทางวินัยและลดปัญหาการฝ่าฝืนวินัยได้ พัฒนาทักษะการสืบสวนสอบสวนและเทคนิคการซักถามเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง สามารถใช้มาตรการทางวินัยได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักกฎหมาย

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจับประเด็น..สู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการฟังเพื่อจับคำสำคัญและประเด็นสำคัญได้ อย่างตรงประเด็น ชัดเจน กระชับ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังกับการสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการควบคุมคุณภาพในการทำงาน Quality Control @ Work),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตอย่างเป็นระบบ แนวคิดการป้องกันและการแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างมีรูปแบบ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง มีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดีร่วมกัน

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการสื่อสาร การวางแผนงานและการมอบหมายงาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

กลยุทธ์การสื่อสาร จึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญและต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร และการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก 

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลเป็นกุนซือให้กับผู้บริหารเพื่อชี้ช่องทางสวรรค์ว่า ยังมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีให้พิจารณาก่อนรับบุคคลเข้าทำงาน แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วพบว่าการรับคนใหม่เข้าทำงานเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ก็จะได้เรียนรู้ว่า แล้วคนที่อยากได้เขาอยู่ที่ใด มีวิธีการดึงดูดให้พวกเขามาสมัครงานกับเราได้อย่างไร และสุดท้ายจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับบริษัทเรา 

ดูรายละเอียด...

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method  / Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

ดูรายละเอียด...

การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อการพัฒนาองค์กร,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อาจารย์นทษร  สุขสารอมรกุล,อบรมสัมมนา

บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการอ่านสีหน้า ท่าทางของผู้ซื้อ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดีสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีได้

ดูรายละเอียด...

Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..เคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ในโลกปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งสำคัญทั้งสำหรับชีวิตประจำวันในการทำงาน และทั้งยังสามารถนำพาองค์กร และประเทศชาติให้ก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศ และเมื่อเราเข้าสู่ยุค AEC ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้ เราทุกคน รวมถึงองค์กรต่างๆ คงจะอยู่นิ่งเฉย ละเลยความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษอีกต่อไปไม่ได้แล้ว การเตรียมพร้อมทางภาษานั้น ยิ่งเร็ว ก็ยิ่งได้เปรียบคู่แข่ง หากมัวรีรอ ช้าแม้เพียงวันเดียว ก็อาจถูกคู่แข่งนำหน้า หรือช่วงชิงโอกาสอันงดงามไปได้

ดูรายละเอียด...

แนวทางการขับเคลื่อนบุคลิกภาพเชิงปฏิบัติ 4.0,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ วงจรการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี เพื่อความสำเร็จในการทำงาน เข้าใจและเห็นความสำคัญศิลปะการเสริมสร้าง การพูด – การฟัง – การเขียน – การอ่าน

ดูรายละเอียด...

การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ในภาคทุกๆ อุตสาหกรรมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นรื่องสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดด้านมิติรวมถึงการตรวจสอบสภาพทั่วไป (Appearance) ของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นขั้นตอน/กระบวนการตรวจสอบสินค้าในแต่ละขั้นตอนจึงสำคัญมากในการตรวจจับ/ป้องกันงานเสีย (NG) ชิ้นส่วนที่มาจากผู้ผลิตไม่ให้หลุดลอดเข้าไปสู่กระบวนการผลิต และป้องกันชิ้นส่วน NG หลุดลอดไปยังลูกค้า (Outgoing)

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การจัดซื้อ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อองค์กร ดังนั้นการดำเนินการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงาน และกำไรขาดทุนขององค์กรด้วยเช่นกัน  การจัดซื้อที่ชาญฉลาดและเป็นมืออาชีพจะทำให้องค์กรสามารถใช้โอกาสและสร้างจุดแข็งในการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่การลดต้นทุน แต่สามารถดำเนินการจัดซื้อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานสากลของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

ดูรายละเอียด...

40 ประเด็นเด็ดๆ ที่ผู้บริหารงาน HR มือใหม่ต้องรู้,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

อธิบาย ถาม-ตอบ 40 ประเด็นปัญหาเด็ดๆ เช่น ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานรักองค์กร มองเห็นองค์กรมีความเป็นเลิศ - อยากอยู่กับองค์กรนานๆ - ไม่อยากเปลี่ยนงานบ่อยๆ ผู้บริหาร-HR. ต้องดำเนินการอย่างไร..

ดูรายละเอียด...

GMP : Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการบำรุงรักษาและสุขาภิบาล การจัดการสุขลักษณะส่วนบุคคล การฝึกอบรมที่จำเป็นและเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัจจัยที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนไปสู่อาหาร การจัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลบ่งชี้สถานการณ์การผลิตในจุดสำคัญที่มีความเสี่ยง

ดูรายละเอียด...

การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับปัญหาแรงงานยุค 4.0,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้แตกต่างจากหลักสูตรอื่น คือ
   -   มีกรณีตัวอย่างเพิ่มเติม ในการบริหารกำลังแรงงานสายงานผลิต และสายงานขาย ในหลายมิติ เช่น กรณีใช้  Level Production Plan, Chase Plan หรือใช้งบประมาณ ปริมาณงาน กำไรส่วนเพิ่ม ในการบริหารอัตรากำลัง
   -   การวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งในมิติภารกิจและมิติของเวลา

ดูรายละเอียด...

การพัฒนาหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Supervisors),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การพัฒนาหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ จึงเป็นเทคนิควิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้า ให้ตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่ ภาระที่รับผิดชอบ และจิตสำนึกในการเป็นผู้นำ โดยเพิ่มพูนทักษะ แนวความคิด ทัศนคติเชิงบวก เพื่อค้นหาจุดเด่นของตน อันนำไปสู่ความเป็นเลิศแห่งการทำงาน

ดูรายละเอียด...

Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 2563 กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ว...? นายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ล่าสุดปี 2563 การนำกฎหมายใหม่ไปประยุกต์ใช้กับสภาพการจ้างเดิม คดีแรงงานที่ตัดสินจากคำพิพากษาฎีกา พร้อมคำอธิบาย มีตัวอย่างจากคำพิพากษาฎีกาในแต่ละประเด็น พร้อมตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้างในประเด็นที่น่าสนใจแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

ดูรายละเอียด...

การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

งานบริการ (Service) บุคลากรบางส่วนอาจไม่ได้คิดอะไรมากนัก ทำงานเพียงเพื่อการแลกมาของเงินตรา ใช้ในการดำรงชีพของชีวิต และครอบครัวของตน ไม่ได้คิดในระยะยาวว่า หากตนเองบริการไม่ดี หรือไม่เหมาะสม ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจและไม่ประทับใจในการบริการนั้น สิ่งนี้ที่เป็นผลทำให้รายได้ของพนักงานเองอาจน้อยลงได้เพราะงานบริการที่ดี จะทำให้รายได้ของเขาเพิ่มขึ้น เหมือนกับคำที่ว่า “องค์กรอยู่ได้ เราก็อิ่มท้องเช่นกัน”  

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ หรือวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและกระชับถ้าปราศจากทักษะในเรื่องเหล่านี้หรือมีบางทักษะเท่านั้น อาจทำให้ไม่อยากเขียนรายงานการประชุม

ดูรายละเอียด...

การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นำเอาทฤษฎีผนวกกับประสบการณ์การทำงานจริงของวิทยากร ที่เน้นสอนให้นำไปใช้งานจริงได้ ไม่ใช่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎี สูตร สมการตามตำราเท่านั้น เนื้อในหลักสูตรหาเน้นเรื่องการวางแผนการสั่งซื้อ เริ่มจากการพยากรณ์ การคำนวณสั่งซื้อในรูปแบบต่างๆ จนถึงตัวอย่างและการประยุกต์ใช้กับงานจริงในภาคอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียด...

การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ้นเตอร์

การจัดทำงบประมาณจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของผลสัมฤทธิ์ ความเหมาะสม  และความร่วมมือของทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เจาะประเด็น การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดปัญหาแรงงานขาดแคลน เนื่องจากมีอุตสาหกรรมบางประเภทคนไทยไม่ทำ ดังนั้นเพื่อเป็นการผลักดันให้ธุรกิจเดินหน้าได้ นายจ้างจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสรรหาบุคลากร จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานโดยขั้นตอนของกฎหมายก็จะมีหลักให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามในกรณีนายจ้างฝ่าฝืนรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยไม่ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายได้กำหนด นายจ้าง – ลูกจ้าง ก็จะมีความผิดได้รับโทษตามที่ได้บัญญัติไว้

ดูรายละเอียด...

การเข้าใจในคำพูดและข้อจำกัดในข้อต่อรองจึงจะสามารถพิชิตใจลูกค้าได้ ดังนั้นนักขายสายเลือดใหม่อย่าง GEN Y จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยกระดับทั้งวิธีการและการสร้างแต้มต่อเพื่อจะสามารถนำพาลูกค้าไปสู่ประตูปิดการขายได้แบบไม่เสียเปรียบ

ดูรายละเอียด...

แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 ด้วย “ทีมงาน”,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

มาตรฐานองค์กรยุคการแข่งขัน วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ ศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ “การรู้จักตนเอง” “เคล็ดลับความสำเร็จ” (การพัฒนางาน) การบริหารความขัดแย้ง แนวทางแก้ไขสู่ความสำเร็จ การเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ การบริหารทีมงานแบบ Win-Win 

ดูรายละเอียด...

1 เมษายน 2556...การพัฒนา "ภาพลักษณ์ยุคใหม่" สู่ "ความคิดสร้างสรรค์" สร้าง "ทีมงาน", ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การพัฒนา “ภาพลักษณ์ยุคใหม่” (ภาษาใจ) ของบุคลากรในองค์กร เป็นพื้นฐานสำคัญ ด้วยหลายๆ องค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึง เพื่อสร้างและบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ “ความเป็นมืออาชีพ” (ประสิทธิผลจากภาษาใจ) ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ดูรายละเอียด...

การเพิ่มทักษะผู้นำที่ดีสู่ความสำเร็จขององค์กร (ระดับผู้จัดการ),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การเป็นผู้จัดการ (Manager) ที่ดีจำเป็นต้องเข้าใจหลักการของ KSA และทราบภาวะผู้นำของตนเอง สามารถบริหารทีมได้อย่างราบรื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยเข้าใจเครื่องมือการบริหารที่เหมาะสมกับองค์กร การโค้ชลูกทีม การเป็นที่ปรึกษาที่ดี ให้กับทีม หัวหน้างานระดับต้น ระดับกลาง ถือว่าเป็นตัวแทนขององค์กรที่จะต้องเข้าใจนโยบาย พันธกิจและนำสู่การปฏิบัติต่อหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามเป้าหมายองค์กร

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการบริหารเวลา,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาจะทำให้คุณสามารถควบคุมเวลาชีวิตของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด  วิธีการทำงาน  และวิธีการจัดการกับหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลั่งไหลมาหาคุณอย่างไม่รู้จบ ในแต่ละวันคุณสามารถควบคุมภารกิจและกิจกรรมต่างๆ คุณต้องเลิกทำอะไรบางอย่างและเริ่มต้นใช้เวลามากขึ้นกับกิจกรรมอื่นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตคุณได้จริง

ดูรายละเอียด...

การสื่อสารและเขียนอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาษาอังกฤษ),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมาย และ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และรู้ซึ้งถึงวัฒนธรรมย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีต่อการตกลงทางธุรกิจ

ดูรายละเอียด...

Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เข้ามาช่วยในงานธุรการ จะทำให้หลายๆ กิจกรรมดำเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และลดความผิดพลาด โปรแกรม Excel ก็มีส่วนสำคัญในการธุรการ ทั้งการออกแบบแบบฟอร์มเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม

หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และมีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับกาลเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมีการเจ็บป่วย จำเป็นต้องทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบประกันสังคม ในเรื่องของกองทุนประสังคม และกองทุนเงินทดแทน ว่าจะช่วยเราในด้านใดได้บ้าง

ดูรายละเอียด...

สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไรให้ไดทั้งสำเนียงและความซับซ้อน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การสนทนาภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนในยุคปัจจุบัน หากแต่การสื่อสารสื่อถึงความต้องการที่เราจะสื่อสารอย่างแท้จริง กลับเป็นเรื่องยาก ซึ่งต่างกับประโยคสำเร็จรูป ทำให้เราต้องสร้างประโยคต่างๆ เอง ที่หนีไม่พ้นการใช้หลักแกรมม่าร์ต่างๆ มาช่วยในการสร้างประโยคให้มีความซับซ้อนได้ภายใน full stop เดียว

ดูรายละเอียด...

การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการเงินมาก่อน หรือมีพื้นฐานน้อยสามารถเข้าใจการเงินได้โดยเน้นการคำนวณไม่มาก แต่เน้นการประยุกต์ใช้และการตัดสินใจได้จริง ใช้ติดต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ ด้วย Excel),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ใช้เวลา 2 วัน แตกต่างจากหลักสูตรอื่นคือ  สอนและฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลจริง เป็นกรณีศึกษา นอกจากฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำสร้างโครงสร้างเงินเดือนด้วย paper แล้ว ยังสอนการวิเคราะห์และจัดทำสร้างโครงสร้างเงินเดือนด้วย  Excel  พร้อมสูตร

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการขาย (Selling Techniques),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กลวิธีการอ่านใจลูกค้า ค้นหาความต้องการที่แท้จริงและเทคนิคในการนำเสนออย่างไรให้โดนใจลูกค้า เพราะการขายที่ดีนั้นผู้ขายต้องขายแบบเนียนๆ โดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว แต่มีเทคนิคในการปิดการขายที่แข็งแกร่ง สามารถปิดการขายได้ทันเวลาที่ต้องการ และลูกค้าต้องมีความสุขกับการได้ซื้อหรือใช้บริการ

ดูรายละเอียด...

การแผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การสื่อสาร การกระตุ้นการทำงานของพนักงาน เข้าใจเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในทีม สามารถวางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทีมให้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขายส่วนใหญ่จะเน้นแต่การนำเสนอขายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เข้าใจความต้องการ นำเสนอได้ไม่ตรงจุด

ดูรายละเอียด...

15 กุมภาพันธ์ 2559...การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย (Customer Complaint & Upselling),อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีในการเพิ่มยอดขาย และประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

ดูรายละเอียด...

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP) เพื่อให้ผู้รับจ้างช่วงผลิต (Suppliers) ทุกลำดับขั้นได้นำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในองค์กรตามข้อกำหนด ISO/TS 16949 (IATF 16949)  

ดูรายละเอียด...

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Japanese for Beginner),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น” เป็นหลักสูตรที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับบุคลากรในองค์กร ให้สามารถเรียนรู้จนเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่การรู้จักอักษรญี่ปุ่น การออกเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์ รูปประโยคและบทสนทนาสำคัญๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน เพื่อให้สามารถสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจจิตสำนึกความปลอดภัย เครื่องมือในการทำงาน การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยการใช้ 5 Why Analysis เพื่อหาความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้ ป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

ดูรายละเอียด...

Project Management Strategy : การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ผู้บริหารหรือหัวหน้าจำเป็นที่จะต้องใช้ การบริหารโครงการ มาเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักคือ เวลา, ต้นทุน หรืองบประมาณ และขอบเขตของเป้าหมาย ให้ได้อย่างมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กร

ดูรายละเอียด...

ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร

QMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ เรียนรู้เทคนิค บอกเล่าถึงปัญหา เพื่อใช้ในการหาทางออกร่วมกัน ใช้กลยุทธ์พิเศษ และฝึก Script สำหรับการ Call จริง ในการติดตามทวงหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดูรายละเอียด...

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการจัดการควบคุมระบบเอกสารสารสนเทศในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีการกำหนดรหัสเอกสาร การออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลง และยกเลิกเอกสาร การทำให้เอกสารมีความทันสมัยเป็นฉบับปัจจุบัน ไม่มีการนำเอกสารฉบับเก่ามาใช้ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองเอกสารแต่ละประเภท การจัดทำตารางการควบคุมเอกสาร การขออนุมัติทำลายเอกสารคุณภาพ 

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

การบริหารองค์กรของฝ่าย “นายจ้าง” นอกเหนือจากการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการภาคบังคับให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายแล้ว ก็ยังต้องมีนโยบายจูงใจเพื่อสร้างขวัญกำลังใจผูกมัดลูกจ้างไว้ ไม่ให้เปลี่ยนใจไปทำงานกับองค์กรอื่น อันถือเป็นการสูญเสียต้นทุนที่เรียกว่า “ทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource) 

ดูรายละเอียด...

ทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยจึงสมควรที่ผู้เขียนควรมีพื้นฐานของทักษะ “การเขียนรายงาน” ภาษาไทยที่เกิดผล โดยเฉพาะมีทักษะในการจับประเด็นสำคัญ เพื่อนำมาย่อความหรือสรุป และถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าเพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อการบริหารจัดการสินค้าประเภทต่างๆ ทั่งในระบบ และนอกระบบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย และเพื่อความถูกต้องตรงตามระบบ ISO รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) และการปฏิบัติงานตามระบบ ISO ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านทราบถึงขั้นตอนกระบวนการในการบริการจัดการ และแนวทางในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอนกระบวนการ 

ดูรายละเอียด...

ศักยภาพเลขานุการ สู่ความมั่นใจการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ (Smart Secretary Towards Effective Speaking English Skill),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร แนวทางการขับเคลื่อนความมั่นใจ ภาษาพูดอังกฤษ เป้าหมาย และองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึง เคล็ดลับในการพัฒนาสู่ความชำนาญและเชี่ยวชาญ

ดูรายละเอียด...

บุคลิกภาพในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก ทักษะการพูดต่อสาธารณชนได้อย่างมั่นใจ ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ประทับใจในตัวพนักงานขาย และในผลิตภัณฑ์ขององค์กร พนักงานขายและองค์กร มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจดบันทึกด้วย Mind Map อย่างสร้างสรรค์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถจับประเด็นได้ชัด เข้าใจการจดบันทึกจากสมองทั้งสองซีกด้วย Mind Map

ดูรายละเอียด...

การบริหารความเสี่ยง : Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

การบริหารความเสี่ยง Risk Management นับว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ดูรายละเอียด...

โปรแกรมการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์การ (On Boarding and Mentoring System) รู้จักการทำแผนงาน On boarding & Mentoring System ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ในการดูแลรักษาและเป็นพี่เลี้ยงพนักงานไปประยุกต์ใช้ในองค์การ ลดปัญหาการลาออกได้

ดูรายละเอียด...

เรียนรู้การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันซึ่งมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา

ดูรายละเอียด...

สุดยอดนักขายเชิงรุก

เน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย ที่เป็นหัวข้อสำคัญที่นำไปประยุกต์ใช้สำหรับการขายให้เป็นลักษณะในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้นในการเข้าหาลูกค้ามากกว่าการรอลูกค้า และเชิงรุกในแง่ที่จะต้องวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยหลัก 4 C ซึ่งเป็นการขายแบบบุกตลาด โดยการเจาะลึกปัจจัยดังกล่าวให้มีความเข้าใจ รู้ลึก รู้แบบเชี่ยวชาญ

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การแก้ไขปัญหาหน้างาน จะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding) การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ที่มาของปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)...

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้ทำหน้าที่ EMR รวมถึงผู้ที่เป็น EMR มือใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด...

การบริหารงาน HR มือใหม่,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “การบริหารงาน HR มือใหม่” นี้ออกแบบมาเพื่อปูพื้นฐานให้พนักงานได้เรียนรู้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างถูกต้อง วิธีการฝึกอบรมเน้นให้พนักงานเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (workshop) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานจดจำ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้แม่นยำมายิ่งขึ้น

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target และแนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแก่นแท้ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการติดตาม การวัดผลความสำเร็จในการปฏิบัติการ การวัดผลสมรรถนะของกระบวนการต่างๆ ในองค์กร

ดูรายละเอียด...

การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลง นำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และราคาถูกลง องค์การจึงสามารถที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับองค์การของตนเองโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารงานเอกสารอย่างเป็นระบบ

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรนี้ได้นำเอาเครื่องมือต่างๆ มาอธิบายและบ่งชี้ถึงข้อดี ข้อเสีย และการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยม
ในการทำงาน จากกิจกรรมเหล่านี้ เช่น 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น
(Kaizen), กลุ่มสร้างคุณภาพคิวซีซี (Qcc), การใช้ QC 7Tools,การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 WASTE), การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM และการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality awareness) เป็นต้น

ดูรายละเอียด...

Basic  Leader,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนหลักพื้นฐานของการเป็นผู้นำ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ทักษะที่จำเป็นในการทำงานรวมถึงระบบความคิดที่สร้างสรรค์ การวางแผนแก้ไขและตัดสินใจในการนำ (Leading) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

การขายเป็นเรื่องของศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความลึกซึ้ง แต่มีหลายคนมักมองว่าเป็นอาชีพที่ฝึกได้แบบพี่สอนน้อง ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย นั้นก็เป็นเพราะการถ่ายทอดแบบนั้นไม่ได้ถ่ายทอดตามหลักของการสร้างความเข้าใจด้านความคิดเกี่ยวกับการขาย

ดูรายละเอียด...

การเขียนสัญญาจ้าง - การออกระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ หรือออกหนังสือต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร..?,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง - การออกระเบียบปฏิบัติ - การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงานสามาถรับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติตาม

ดูรายละเอียด...

Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 : การควบรวมระบบการบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวคิดเชิงบูรณาการ ในการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทำการควบรวมข้อกำหนดของทั้งสองระบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน นำมาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาเดียวกัน

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ : The Presenter,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใดที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ และไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการเดี่ยวหรือกลุ่มก็ตามในการนำเสนอ มีส่วนสำคัญโดยส่วนใหญ่ที่จะทำให้งานหรือโครงการต่างๆ ได้รับการยอมรับถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน มีความเป็นไปได้ และถึงขั้นที่ทำให้งานหรือโครงการนั้น บรรลุผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย 

ดูรายละเอียด...

การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเขียน Quality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc. ด้านการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร, การรองรับการ Audit จากลูกค้า, ขั้นตอนการบริหารจัดการ Suppliers, การ Audit suppliers และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

ทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจและราชการ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

นักสื่อสารไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ จำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงผู้รับสารด้วยการสื่อสารทางด้านการเขียนไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเชิงธุรกิจ หรือติดต่อราชการ รวมถึงเอกสารอื่นๆ อย่างเป็นระบบ และเคล็ดลับอื่นๆ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองในการทำงาน

ดูรายละเอียด...

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพที่ได้ใจคนและได้ผลงาน (Development Managerial Skills for Effective Management),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้ ทั้งแนวคิด และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ดูรายละเอียด...

ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0 (Remuneration Fixable Designing for Retain and Motivation),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การบริหารคนในยุค 4.0 ที่มีส่วนผสมของคนอยู่ร่วมกันหลาย Gen และหลากหลายความต้องการ จึงเป็นประเด็นสำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ยากจะสามารถรักษาและจูงใจคนได้ทุกความต้องการ การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นจึงเป็นหัวใจหลักของการบริหารคนในยุคปัจจุบัน

ดูรายละเอียด...

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง

ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?
_ ปัญหาระหว่างลูกน้องกับลูกพี่ หรือพนักงาน ในการทำงาน
_ ลูกพี่ควรให้ลูกน้องทำ แต่ลูกพี่ก็ต้องลงมือทำงานเสียเอง
_ ลูกพี่สอนงานแล้ว  ลูกน้องไม่ทำหรือทำไม่ได้ตามที่ต้องการ

ดูรายละเอียด...

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Proficiency Communication),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ จะทำให้พนักงานเข้าใจทุกองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการสื่อสาร ผ่านศิลปะในการสื่อสาร ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ในการโน้มน้าว จูงใจ ขจัดอคติ ป้องกันความขัดแย้ง สร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานระหว่างกันในองค์กร

ดูรายละเอียด...

DOJO Training หมายถึง สถานที่ใช้สำหรับฝึกปฏิบัติ วิธีการต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียน เมื่อพนักงานเข้ามาในสถานที่นี้พนักงานสามารถเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี รวมทั้งได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองจนเข้าใจและชำนาญ แล้วค่อยส่งพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานตามจุดต่างๆ 

ดูรายละเอียด...

Intermediate Excel for Database and Special Functions,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่หมัด และสามารถเลือกใช้สูตร & ฟังก์ชั่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่างๆ อาทิ ฟังก์ชั่นในกลุ่มตัวเลข ฟังก์ชั่นในกลุ่มข้อความ ฟังก์ชั่นในกลุ่มวันที่ เวลา ฟังก์ชั่นในกลุ่มจัดการกับเงื่อนไขในรูปแบบต่างๆ 

ดูรายละเอียด...

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การสร้างกรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแปลง และถ้าจะพัฒนาให้เห็นคุณค่าในการทำงาน โดยมีหลักในการคิด ประสานงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องต่อเนื่องด้วยแล้ว ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก 

ดูรายละเอียด...

ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม รวมถึงปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง

ดูรายละเอียด...

พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การสื่อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่งสำคัญที่ได้ใช้มากที่สุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรที่จะละเลยทักษะสำคัญเหล่านี้ ดั่งคำกล่าว "โอกาสส่วนใหญ่มาจากภาพลักษณ์ของตัวเราเอง" ความหมายก็คือ หากองค์กรไหนสามารถเข้าใจหลักการพัฒนาตนเองที่ดีย่อมหมายถึงการสร้างโอกาสให้กับตนเองเช่นกัน

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต 
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้ ???

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการบูรณาการความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Relationship Integration Technic in Organization for sustainable success),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเทคนิคของการสร้างความสัมพันธ์ เรียนรู้เข้าใจตัวเอง และคนอื่น รวมทั้งสามารถยอมรับความแตกต่าง บทบาทของแต่ละส่วนงานและหน้าที่ที่ทุกคนเชื่อมโยงกัน เพื่อลดความขัดแย้งภายในองค์กรระหว่างหน่วยงาน และระหว่างบุคคล สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

Effective Presentation by PowerPoint,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอด้วย PowerPoint ในแง่มุมที่หลากหลาย อาทิ “หัวข้อ” “SmartArt” “Shape” “Picture” “Table” “Chart” “Sound” “Movie” ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด! หลักการและแนวทางการใช้ PowerPoint อย่างถูกต้อง และเทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องไม้เครื่องมือบน PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

การควบคุมเอกสาร สำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Document Control for Integrated of  ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หัวใจของการควบคุมเอกสาร Document Control สำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 นี้ คือการจัดทำเอกสารแต่ละประเภทให้ครอบคลุมทุกข้อกำหนดของทั้งสองระบบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ลดความซ้ำซ้อนและไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ และลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถวิเคราะห์งานเขียนที่ผิดพลาด และสามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน “เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดีเพิ่มศักยภาพ เข้าใจ ใช้ได้ ภายในวันเดียว

ดูรายละเอียด...

หลักสูตร “สุดยอดนักบัญชี ดีและเก่ง” เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักบัญชีและผู้บริหารที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการบัญชี เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีเพื่อการบริหาร สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจทางธุรกิจ

ดูรายละเอียด...

อบรมสัมมนา OKRs

OKRs หรือ Objectives and Key Results เป็นระบบการบริหารผลงานแบบ Continuous Performance Management กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำองค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เข้าใจหลักการแนวคิดของระบบ OKRs และสามารถนำไปใช้บริหารผลงาน เพื่อพัฒนาคนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาลหวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็ลิดรอนการบริการมากเกินไปจนสู้กับองค์กรอื่นไม่ได้ 

ดูรายละเอียด...

ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ  (SMART  Presentation  Skills),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 "การนำเสนอ" ที่มีประสิทธิผล เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องเข้าใจถึง หลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำเสนองานดูเป็นธรรมชาติ และความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งสู่เป้าหมายที่สามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่น อันนำไปสู่การร่วมมือทางธุรกิจต่อไป

ดูรายละเอียด...

การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้นายจ้าง - ผู้บริหารได้ทราบถึงการกำหนดค่าจ้าง - ค่าสวัสดิการ - การกำหนดข้อห้ามทำผิดต่อพนักงานทดลองงาน - พนักงานที่ผ่านการทดลองงาน - พนักงานที่นำเข้าผ่านบริษัทรับเหมา outsource พนักงานตามสัญญาจ้างและการรับผิดกรณีละเมิดสัญญา...

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการขายซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการขายของ การเป็นนักขายมืออาชีพ เพื่อนำเสนอสินค้าที่ตรงใจ เรียนรู้วิธีการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ และการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการเขียนอีเมล์แบบมือโปร ด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อทราบถึงข้อผิดพลาดแบบต่างๆ ที่อาจกำลังเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ป้องกัน ข้อผิดพลาด และพบวิธีการปรับปรุงข้อผิดพลาดงานเขียนให้ดีขึ้น การรวมประโยคให้มีความซับซ้อน ด้วยวิธีการเขียน ที่สั้น กระชับได้ใจความ พัฒนาการเขียนให้ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นใจเพิ่มขึ้น โดยการฝึกพัฒนางานจากงานเขียนในปัจจุบัน

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความยั่งยืนมั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีการมุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ 

ดูรายละเอียด...

สนุกกับภาษาญีปุ่น Tanoshii Nihongo,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สนุกกับภาษาญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่จะทำการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ตั้งแต่ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น การออกเสียหลักไวยากรณ์ คำศัพท์และบทสนทนาสำคัญๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และบทสนทนาที่ใช้บ่อยในการทำงาน ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่ทำให้เข้าใจง่ายและเกิดความสนุกสนานในการใช้ภาษาญี่ปุ่น อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในการสนทนาได้จริงอย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ, วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็น  ถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี  กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารการนำเข้า ฯลฯ เราจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบ ปลอดภัย ค้นหาง่าย มีต้นทุนการค้นหาที่ต่ำที่สำคัญพบเอกสารตามที่ต้องการ  อายุทางกฎหมายถึงเมื่อใด เราจึงจะทำลายได้ เราจึงต้องทำให้ระบบการจัดเก็บเอกสารได้ประสิทธิภาพ...

ดูรายละเอียด...

Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor หรือมีจำนวน Internal Auditor ไม่เพียงพอ สามารถส่งบุคลากรของท่านเข้ารับการฝึกอบรม จนได้รับใบวุฒิบัตร เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor ตามระบบ ISO 9001:2015 และทำหน้าที่ของการเป็น Internal Auditor ได้อย่างสมบูรณ์

ดูรายละเอียด...

5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน  (5S and Kaizen in Office),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร 5ส.และ ไคเซ็นในสำนักงาน เป็นการใช้ความรู้ที่ต่อเนื่องและสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี เกิดความสมดุลในการทำงาน (Work Life Balance) ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยระบบ 5ส. และใช้ (ไคเซ็น) ปรับปรุงเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ ที่อยู่ใกล้ตัว และทำได้ง่ายๆ แต่ผลที่ได้จะสะสมกันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ หรือวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและกระชับ ถ้าปราศจากทักษะในเรื่องเหล่านี้หรือมีบางทักษะเท่านั้น อาจทำให้ไม่อยากเขียนรายงานการประชุม

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบทั้งหลักการ PDCS, 8Ds report, Fish bone diagram และ Why why analysis ได้อย่างเห็นผลแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ดูรายละเอียด...

การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในการให้บริการ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 องค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องของการให้บริการ ต้องการพัฒนาบุคลากรในด้านการบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ และสิ่งที่จะช่วยเสริมแรงแนวทางให้บริการของบุคลากรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นคือคุณภาพของการให้บริการ

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management) ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ 

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4(Man Machine Method  Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน (5S and Kaizen in Office)

 หลักสูตร 5ส.และ ไคเซ็นในสำนักงาน เป็นการใช้ความรู้ที่ต่อเนื่องและสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี เกิดความสมดุลในการทำงาน (Work Life Balance) ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยระบบ 5ส. และใช้ (ไคเซ็น) ปรับปรุงเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ ที่อยู่ใกล้ตัว และทำได้ง่ายๆ แต่ผลที่ได้จะสะสมกันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 หลักสูตรนี้ได้นำเอาเครื่องมือต่างๆ มาอธิบายและบ่งชี้ถึงข้อดี ข้อเสีย และการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมในการทำงาน จากกิจกรรมเหล่านี้ เช่น 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น (KAIZEN), กลุ่มสร้างคุณภาพคิวซีซี (QCC), การใช้ QC 7TOOLS,การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (WASTE), การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM และการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (QUALITY AWARENESS) เป็นต้น

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ 

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ ออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

หมวดการบริหารจัดการ
ราคา 80.00 บาท
พิเศษ 76.00 บาท
หนังสือรวมข้อคิดซึ่งตกผลึกจากประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ผู้เขียนได้บันทึกไว้และได้ถอดความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นการเผยแพร่ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นข้อคิดที่ควรคำนึงแล้วยังให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย...
ดูทั้งหมด..
หมวดหนังสือทั่วไป
ราคา 120.00 บาท
พิเศษ 114.00 บาท
รวมกาพย์ โคลง บทกลอน ลำนำ สักวา ด้น นิราศ บันทึกผูกเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ จากประสบการณ์ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทำให้ผู้อ่านได้ทราบเกร็ดชีวิตต่างๆ อย่างมีอรรถรส
ดูทั้งหมด..
วิทยากร
อาจารย์พิทักษ์  บุญชม,วิทยากร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.สมเกียรติ ช่วยมาก,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,คอมพิวเตอร์,IT,Media,Excel,Powerpoint
More...

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.ศุภศิษฏ์   ทวีแจ่มทรัพย์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,กฎหมายแรงงาน
More...

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล,การขาย,การตลาด,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,Walk Rally
More...

คุณนนทพัฒน์ โพธี,Nonthapat Photee,KNC Training Center,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,Warehouse
More...

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,เลขานุการ,การบริหาร
More...

อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์ (Ms. Atitaya Pornpanarat),การเขียนภาษาอังกฤษ,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อาจารย์ธนภัทร เรืองขาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ได้แก่ ออกแบบปกพร้อมจัดหน้าหนังสือ (Books) วารสาร (Journal) นิตยสาร (Magazine)  หนังสือรายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือแนะนำตัวบริษัท  (Company Profile)  ใบปลิว (Handbill)  แผ่นพับ (Leaflet) โบรชัวร์ (Brochure) แค็ตตาล็อค (Catalog)  แฟ้ม (Folder) รับออกแบบปฏิทิน  (Calendar) ตามความต้องการของท่าน ภายใต้งบประมาณที่ท่านพอใจ  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์เหล่านี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการของท่าน

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.