เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, knctrainingcenter.com,บริษัทสัมมนา,Public Training,In-house Training,Walk Rally service,Teamwork,Teambuilding
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 18 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ KNCTrainingCenter.com

...พูดคุย-ปรึกษา-จัดอบรมสัมมนา ติดต่อ...เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โทร. 02-157-9083 / 062-315-5283

 กรุณาคลิกเพื่อดูหลักสูตร

Public Training​ by KNC​ หลักสูตร "เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล​ส่วนบุคคล​ สำหรับคน HR" (Personal Data Protection Act-PDPA)

 Public Training​ by KNC​ หลักสูตร "เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล​ส่วนบุคคล​ สำหรับคน HR" (Personal Data Protection Act-PDPA) วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 18 กุมภาพันธ์​ 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
Online Training
การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อกำหนดเป็น KPI ประจำปีในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป ทราบแนวทางปฏิบัติให้ประสพผลสำเร็จในการจัดทำ Objective & Target วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนด 6.2 ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและความมั่นใจในผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่องค์กรกำหนด

More...

กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ  		(Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษและลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิเคราะห์งานเขียนที่ผิดพลาด และสามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้น นำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน เข้าใจรูปแบบของการเขียน email ที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

More...

ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล,สัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 การประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดประสิทธิภาพตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่องไปยังเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต

More...

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)

 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า

More...

การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์,สัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม ในการจัดเก็บเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

More...

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ของทักษะและความเข้าใจในหลักการของการเป็นหัวหน้างาน การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน การควบคุมงานและการประเมินผลของหัวหน้างาน....

More...

10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน สามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

More...

การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล  การวัดผลถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

More...

เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริง ด้านการขายของวิทยากร รวมทั้งปัญหาของผู้เข้าอบรมที่เคยถาม จึงถูกรวบรวมมาเป็นขั้นตอนการขายในรูปแบบ 1 2 3 Sales เพื่อการอบรมการขายที่ได้ประสิทธิผลและนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลดีจริง

More...

เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ DCC สามารถควบคุมเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ช่วย QMR ในการขับเคลื่อนระบบให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้วยการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งการตรวจติดตามภายใน การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความร่วมมือประสานงานของทุกส่วนในองค์กร เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

More...

เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)

 หลักสูตรพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่นๆ ของเจ้าของข้อมูล นำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

More...

วิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ด้านการเป็นวิทยากร พัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการเป็นวิทยากร เรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และสร้างมูลเพิ่มในงาน (Time Management for Effective Work)

หลักการ แนวคิด ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบริหารเวลา หลักการและแนวคิดในการบริหารเวลาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้เหมาะสมสำหรับปัจจัยที่ควบคุมได้และที่อยู่นอกการควบคุม การจัดลำดับของความสำคัญก่อน-หลังในการวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

 หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

More...

online 28 ตุลาคม 2563...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally)

หลักสูตรเพื่อความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้เป็น มีความเป็นไปได้ และมีน้ำหนักพอ ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้นำเสนองาน ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม บุคลิกภาพที่ดูดีทั้งภายใน และภายนอกทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

More...

ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียนรู้ เข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรมตามระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการยื่นหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เพื่อขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

More...

Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน

เรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการคิดเชิงออกแบบ หลักการและใช้การคิดเชิงออกแบบพัฒนาการทำงาน เครื่องมือที่จะช่วยให้การประชุมระดมสมองเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อนร่วมงานองค์กรเพื่อออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ

More...

การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (Team and Self-development for Organization Goal with DISC)

สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ด้วยรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย DISC Model ค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง ปรับบุคลิกภาพของผู้นำให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักของ DISC...

More...

นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล เรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล นำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน

 หลักสูตรเพื่อให้หัวหน้างานได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการเป็นหัวหน้างาน นำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กร การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี ให้สอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการเป็นหัวหน้างานที่ทรงประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ด้านการบริหาร และพัฒนาทีมงาน สร้างแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้กับผู้อื่น

More...

การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีความเข้าใจความสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมาย การนำกฎหมายแรงงานไปใช้บังคับกับพนักงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม และบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรให้ปัญหานั้นยุติลงได้

More...

เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนคู่มือคุณภาพ ระเบียบการปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงาน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างถูกต้องครบถ้วน และวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction มีความถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนระบบอย่างยั่งยืน

More...

ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง

หลักสูตรพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม รวมถึงปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง

More...

 หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจแนวโน้มการตลาดธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุค Distruption หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis สินค้าและบริการของตนเอง หลักการวิเคราะห์ Five Force Model ธุรกิจของสินค้าของตนเอง การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix7Ps ทักษะนักขายที่ต้องมีในยุค Disruption

More...

การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกรอบความคิดและทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการบริหารงานรายวัน (Day to Day) การบริหารจัดการงาน (วางแผนงานสั่งงานมอบหมายสอนงานติดตามงานและการให้ Feedback เพื่อการพัฒนาทีมงาน)

More...

การจัดทำเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการและขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ธุรกิจ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สามารถใช้เอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้ในการฝึกอบรมและสอนงานแก่พนักงานใหม่ในการทำงานแต่ละกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดโอกาสในการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

More...

ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อการเข้าสังคมและมารยาทในที่ทำงานที่ดีขึ้น มีภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ สามารถเป็นตัวแทนขององค์กรในการสร้างเครือข่ายได้ เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นประตูนำไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดี ตลอดจนนำมาสู่การสร้างเครือข่ายได้อย่างน่าประทับใจ

More...

online 19 กันยายน 2563...การควบคุมเอกสาร Document Control  		ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในความพร้อมและความเพียงพอ เหมาะสมของเอกสารกับการใช้งานในแต่ละกระบวนการ สามารถทำการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา การใช้งาน การเก็บรักษาระบบเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักการและกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล หลักการ เครื่องมือ และกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปใช้ได้จริงภายในหน่วยงาน และสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

More...

รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับองค์กร ลูกจ้าง ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ทั้งในบทบาทของนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้แทนนายจ้าง มีความรู้ นำความรู้ และแนวคำพิพากษา ไปปรับใช้กับการบริหารงานบุคคลอย่างถูกต้อง ลดข้อขัดแย้ง และสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

More...

เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer

 หลักสูตรนี้มาเพื่อเตรียม Sales Engineer ที่ต้องขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้มีความพร้อมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และนิสัยการทำงานที่ดี ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

More...

ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR เพื่อให้ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

More...

หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เข้าใจถึงหลักการสำคัญในการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เข้าใจถึงกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

More...

กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ และลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากขึ้น เข้าใจวัฒนธรรมการสื่อสารของชาวต่างชาติมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

More...

วิธีการตีความ Audit Reportและเทคนิคการตอบประเด็น NC Body ของ Certified ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้สามารถตีความรายงานผลการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Body ซึ่งมักจะออกรายงาน เป็นภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้องไม่เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด สามารถทำการแก้ไขปรับปรุง และเข้าใจเทคนิควิธีการตอบประเด็นความไม่สอดคล้องที่ระบุไว้ใน Audit Report ทั้ง NC Major, NC Minor, OFI และ AOC ได้อย่างถูกต้องครบทุกประเด็น เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการปรับปรุงแก้ไขและตอบประเด็นต่างๆ จากการตรวจประเมินของผู้ตรวจสอบจากภายนอกได้อย่างชัดเจนครบถ้วน...

More...

กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร

  หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®) เอกสารการค้าและวิธีชำระเงินระหว่างประเทศ สาระสำคัญของกฎหมายและโครงสร้างภาษีศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร ความเสี่ยงด้านศุลกากร และแนวทางการหาความรู้ด้านศุลกากร

More...

Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน

 เรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการคิดเชิงออกแบบ หลักการและใช้การคิดเชิงออกแบบพัฒนาการทำงาน เครื่องมือที่จะช่วยให้การประชุมระดมสมองเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อนร่วมงานองค์กรเพื่อออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ

More...

Basic Maintenance System

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ของความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบส่งกำลังที่ถูกวิธีให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ะเข้าใจในรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ฝึกและลงมือทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาของตัวเอง ให้สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร...

More...

การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้พนักงานขายค้นพบพลังการขายที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง สามารถทุ่มเทให้กับงานการขายได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ท้อถอยหรือหมดพลัง และยังสามารถเติมพลังให้กับตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทุกที่ ทุกสถานการณ์ สร้างทีมขายขององค์กรที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียว สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้อง ไม่เกิดปัญหาด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลในทีมขาย ส่งผลโดยตรงถึงความสำเร็จในภาพรวมขององค์กร

More...

วิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ด้านการเป็นวิทยากร พัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการเป็นวิทยากร เรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำต่างๆ ให้เข้ากับองค์กรตนเอง โดยภายหลังการอบรมผู้เรียนจะสามารถออกแบบโครงสร้างเงินเดือนได้เอง รวมทั้งมีเครื่องมือ เทคนิค วิธีการในการนำไปใช้บริหารบุคลากรในแต่ละกลุ่ม และช่วงอายุ ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)

แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในบทบาทของ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้มีความรู้ความสามารถทั้งข้อกำหนดและเทคนิคในการตรวจติดตามภายใน เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับองค์กรสู่ความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001:2015 อย่างยั่งยืน

More...

ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำ อากาศ เสียง ความร้อนและแสงสว่าง การตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อตกลง รวมถึงการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

More...

ทักษะนักขายมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ต้องรู้ไว้เป็นอาวุธทางปัญญาในการขายในยามที่มีการแข่งขันกันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักการคิดในการสร้างกลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้า การเจรจาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้ทักษะการขายที่ไม่เป็นรองใคร และนำท่านสู่สายทางนักขายมืออาชีพในอนาคต

More...

การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน เรียนรู้ความแตกต่าง และวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและผู้อื่น และนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด ในยุค Digital Business

หลักสูตรเพื่อเป็นการให้ผู้เริ่มต้นก้าวสู่การเป็น “นักการค้าการตลาดยุคธุรกิจดิจิตอล” เข้าใจถึงเครื่องมือและบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจ, เครื่องมือการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการค้ายุคปัจจุบัน

More...

สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service)

ความสำคัญของการบริการด้วยใจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ แนวคิดในการบริการด้วยใจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ วิเคราะห์ลูกค้าพร้อมทั้งบริหารความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำหลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้าได้

More...

เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015 และสามารถนำความรู้และเทคนิคไปจัดเตรียมการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเตรียมข้อมูลและจัดทำ Presentation เพื่อนำเข้าสู่การทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็นตามข้อกำหนด การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review  และสรุปสิ่งที่ได้รับจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารเพื่อการปรับปรุงต่อไป...

More...

การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)

 หลักสูตรเพื่อให้ “นักบัญชี” สามารถนำข้อมูลและรายงานทางบัญชีต้นทุน มาทำการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ที่จำเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูลทางบัญชีต้นทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา สามารถนำวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารต้นทุน Cost Management อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล

More...

กลยุทธ์การสร้างความประทับใจในการพูดภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และใช้กิริยาท่าทาง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับ ช่วงเวลา สถานการณ์ และคู่สนทนา มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง และกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน

More...

เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร

หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคการทำงานร่วมกัน และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน วิเคราะห์เป้าหมายของตนเอง เป้าหมายของผู้อื่น และเป้าหมายขององค์กรได้ สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการทพชำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีกรณีใดบ้างและการออกหนังสือเตือน - หนังสือสั่งพักงาน - ออกหนังสือเลิกจ้างเขียนให้ดีให้มีผลในทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร หรือการปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการทำงาน - ผิดสัญญาจ้างจะมีความผิดอย่างไร

More...

เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า Cycle count และการตรวจนับประจำปี เพื่อยืนยันจำนวนที่แท้จริงให้ถูกต้องตรงกับระบบและบัญชี

More...

การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจและเข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ Audit จาก Certified Body ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ตามข้อกำหนดของระบบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถผ่านการตรวจรับรองระบบ และการตรวจประเมิน Audit ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล

More...

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ การวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติความเสี่ยง และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างต่อเนื่อง

More...

การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงาน แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน การพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

More...

การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหากรณีองค์กรได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ระบาดในกรณีบุคลากรในองค์กรล้นงานจะแก้ปัญหาอย่างไร จะปรับปรุงข้อบังคับในการทำงานให้นายจ้างได้ใช้สิทธิในการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร หรือเลิกจ้างพนักงาน ต้องบริหารจัดการอย่างไรให้สอดคล้องกับข้อบังคับในการทำงานโดยไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน

More...

การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)

ความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพจากความแตกต่าง หลักการและหาแนวทางการพัฒนาทีมงาน เทคนิคและทักษะในการสื่อสารที่ดีในทีมงาน (พฤติกรรมในการทำงาน) การประสานทีมงาน (cross functional) ภายใต้ความแตกต่างให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเต็มความสามารถ เข้าใจในตนเอง-ผู้อื่นเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างทั้งพฤติกรรมและบทบาทหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า หน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า หลักการสำคัญของการชำระภาษีศุลกากร การเตรียมตัวในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การระงับคดีในชั้นศุลกากรเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด แนวทางปฏิบัติ ทราบข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

More...

หลักสุตรเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามของเขต DPIA และทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่....

More...

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เรียนรู้พฤติกรรมตนเองและผู้ร่วมงานตามหลัก 5นำความรู้ ความเข้าใจ ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

online 30 มิถุนายน 2564...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis

 เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน การเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

More...

ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 การประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดประสิทธิภาพตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่องไปยังเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต

More...

เทคนิคการเขียนตอบ NC - CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจประเภทและลำดับชั้นของ NC -CAR เข้าใจเทคนิคและวิธีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสำหรับ NC - CAR แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง เข้าใจเทคนิคการเขียนตอบ NC – CAR อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเขียนตอบ NC – CAR ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงประเด็น เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินจากภายนอก Certified Body หรือ Internal Auditor ยอมรับการตอบสำหรับ NC – CAR ในทุกประเด็น

More...

เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)

หลักสูตรพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562กระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่นๆ ของเจ้าของข้อมูล นำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

More...

การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

  “การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ”  จึงเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าแ และจัดส่ง หรือผู้ที่ควบคุมดูแลฯ มีความรู้ความเข้าใจระบบของการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปัญหา ซึ่งจะทำให้ช่วยลดต้นทุนขององค์กรด้านคลังสินค้าและจัดส่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งภายในและภายนอก

More...

การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถทำการบริหารและควบคุมงบประมาณให้มีผลสัมฤทธิ์ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งงบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณกำไร ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในองค์กร ลูกค้า และนักลงทุนในความมั่นคงและการเติบโตขององค์กรด้วยการจัดทำงบประมาณการลงทุนและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

More...

เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติในการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์สินค้าและพัสดุคงคลังด้วยหลัก ABC Analysis เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อได้อย่างเหมาะสม นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่ ทั้งระบบ E-Procurement, E-Auction และ EDI รวมถึงสื่ออิเลคทรอนิคส์ในยุค 4.0

More...

 หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ของทักษะและความเข้าใจในหลักการของการเป็นหัวหน้างาน การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน การควบคุมงานและการประเมินผลของหัวหน้างาน....

More...

การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีด้วยลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ มีทักษะและเทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน

More...

สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ได้ผลสัมฤทธิ์

 คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด! คุณจะมั่นใจยิ่งขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษ ที่มีความถูกต้องทั้งการออกเสียง การเลือกใช้คำศัพท์ และประโยคที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และคู่สนทนา อีกทั้งการมีกริยาท่าทาง ที่เหมาะสมจะช่วยให้การพูดภาษาอังกฤษของคุณสัมฤทธิ์ต่อสิ่งที่ต้องการสื่อสารอให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถสนทนาสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

More...

การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation and Phonetics)

หลักสูตรเพื่อสร้างความมั่นใจการพูดและออกเสียงแบบมืออาชีพและเป็นธรรมชาติ การใช้ประโยคมาตรฐานในการติดต่อชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

More...

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับกบริหางานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น เสริมทักทักษะให้มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพูด ภาวะในการเป็นผู้นำ ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เลื่อนตำแหน่งใหม่หรือผู้ที่ได้รับหมายให้ดูแลบุคคลเหล่านี้ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน...

More...

กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ (Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..)

  หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษและลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิเคราะห์งานเขียนที่ผิดพลาด และสามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้น นำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน เข้าใจรูปแบบของการเขียน email ที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

More...

 หลักสูตรเพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันและการแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างมีรูปแบบ การปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดีร่วมกัน...

More...

online 30 พฤษภาคม 2565...เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์

 หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริง ด้านการขายของวิทยากร รวมทั้งปัญหาของผู้เข้าอบรมที่เคยถาม จึงถูกรวบรวมมาเป็นขั้นตอนการขายในรูปแบบ 1 2 3 Sales เพื่อการอบรมการขายที่ได้ประสิทธิผลและนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลดีจริง

More...

เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ

 หลักสูตรเพื่อเสริมความมั่นใจและเข้าใจโลกของการสื่อสารมากขึ้น มีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นทั้งในการทำงานและการเข้าสังคม การสื่อสารที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้บุคคลรอบข้างเกิดความประทับใจในการสื่อสารของท่านมากขึ้น

More...

การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจแนวคิดในการจัดการคลังสินค้าแบบลีน สามารถใช้หลักการของลีน ลดความสูญเปล่าในคลังสินค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการบริหารสินค้าคงคลัง เทคนิค วิธีการ จัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้

More...

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training
เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพและเพื่อเพิ่มผลผลิต (ยอดขาย)

หลักการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ได้ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับ ช่วงเวลา สถานการณ์ และคู่สนทนา มั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง และกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ได้จริงในการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงาน และเพิ่มยอดผลผลิตหรือยอดขาย ให้แก่องค์กร หรือสินค้าของตน

ดูรายละเอียด...

10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skill)

เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง การบริหารงาน และการทำงานเป็นทีม นำความรู้ ทักษะ เทคนิค ไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ ปรับเปลี่ยนมุมมอง ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น ถ่ายทอด หลักการ วิธีการ เทคนิค ให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคนจัดซื้อ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 กระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร...

ดูรายละเอียด...

การดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเผยแพร่ข้อมูล ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคล วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นำเทคนิคต่างๆ ไปจัดทำเป็นนโยบาย คู่มือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสื่อสารให้กับพนักงานทราบ นำไปปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน

ดูรายละเอียด...

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical Thinking),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

เรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้

ดูรายละเอียด...

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Japanese for Beginner),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น” เป็นหลักสูตรที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับบุคลากรในองค์กร ให้สามารถเรียนรู้จนเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่การรู้จักอักษรญี่ปุ่น การออกเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์ รูปประโยคและบทสนทนาสำคัญๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน เพื่อให้สามารถสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)

ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นประโยชน์ของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพจากความแตกต่าง หลักการและหาแนวทางการพัฒนาทีมงาน  เทคนิคและทักษะในการสื่อสารที่ดีในทีมงาน (พฤติกรรมในการทำงานการประสานทีมงาน (cross functional) ภายใต้ความแตกต่างให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเต็มความสามารถ ความเข้าใจในตนเอง-ผู้อื่น เรียนรู้และยอมรับความแตกต่าง ทั้งพฤติกรรมและบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคนเชิงรุกกับสถานการณ์แรงงานหลังยุควิกฤติโควิด

 พบกับกลยุทธ์ใหม่ แห่งการสรรหาคนเชิงรุก เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาคน จากปัญหาแรงงานของประเทศ และสภาวะวิกฤติที่ผ่านมา ซึ่งถึงเวลาแล้วที่จะต้องก้าวออกจากวิธีเดิม ๆ แล้วค้นหายุทธวิธีการใหม่ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับท่านได้ในทุกประเด็น โดยหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะ  นอกเหนือจากนำเสนอกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว ยังนำเสนอยุทธวิธีการสรรหาพนักงานแนวใหม่เป็นอาวุธที่จะทำให้ท่านสามารถสรรหาพนักงานได้ตามเป้าหมาย และเป็นนักสรรหามืออาชีพอย่างแท้จริง

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ EMR เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และสามารถดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ ออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า หน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า หลักการสำคัญของการชำระภาษีศุลกากร การเตรียมตัวในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การระงับคดีในชั้นศุลกากรเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด ข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

ดูรายละเอียด...

การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 “การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน Cost Accounting & Cost Analysis เป็นหลักสูตรที่จะช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุน, ความสำคัญของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร, การแยกประเภทของต้นทุน, การคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า, การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย การจำแนกประเภทต้นทุน  

ดูรายละเอียด...

ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit

 หลักสูตร ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018  Requirement & Internal Audit นี้จะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถตีความและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในแต่ละกระบวนการได้อย่างเหมาะสม

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า...

ดูรายละเอียด...

ทักษะการเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจและการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Effective Business English Writing Report & Professional English Presentation)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถใช้ภาษาพูด และภาษาเขียนในการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาเขียน ภาษาพูด และการนำเสนอได้อย่างโดดเด่น ประทับใจ สามารถเขียนรายงานทางธุรกิจ และนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมืออาชีพและนำเทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปปรับใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานของตนเองและองค์กรต่อไป

ดูรายละเอียด...

การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การบริหารความเสี่ยง Risk Management นับว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของตนเอง เข้าใจ Pain Point ทั้ง External Pain Point และ Internal Pain Point เทคนิคการค้นหา Pain Point ด้วย วิธี SPIN Selling วิธีการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling กับการขายสินค้าจริง ฝึกการวิเคราะห์ Pain Point เบื้องต้นของลูกค้าจาก Case Study ฝึกฝนการเขียนบทการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling เพื่อค้นหา Pain Point ที่แท้จริง

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแก่นแท้ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการติดตาม การวัดผลความสำเร็จในการปฏิบัติการ การวัดผลสมรรถนะของกระบวนการต่างๆ ในองค์กร

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลเป็นกุนซือให้กับผู้บริหารเพื่อชี้ช่องทางสวรรค์ว่า ยังมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีให้พิจารณาก่อนรับบุคคลเข้าทำงาน แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วพบว่าการรับคนใหม่เข้าทำงานเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ก็จะได้เรียนรู้ว่า แล้วคนที่อยากได้เขาอยู่ที่ใด มีวิธีการดึงดูดให้พวกเขามาสมัครงานกับเราได้อย่างไร และสุดท้ายจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับบริษัทเรา 

ดูรายละเอียด...

แนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร...

ดูรายละเอียด...

ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)

หลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2020 นี้ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ INCOTERMS® 2020 ของแต่ละข้อตกลงดังกล่าว หลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย ราคาศุลกากรและสำแดงราคาในใบขนสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย...

ดูรายละเอียด...

การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

“Solving preventing Customer complaints” ถูกออกแบบมา โดยมุ่งเน้นการนำสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำงานในปัจจุบันเมื่อต้องติดต่อกับลูกค้าโดยเฉพาะในเรื่องของความไม่พึงพอใจลูกค้าที่มีต่อผู้ขาย

ดูรายละเอียด...

วัตถุประสงค์เพื่อสามารถคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างเป็นระบบ นำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อให้งานสำเร็จไม่เกิดปัญหาและให้เป็นไปตามระบบกระบวนการ และที่สำคัญในการรับนโยบายจากผู้บริหาร จะต้องนำมาถ่ายทอดให้กับพนักงานให้เข้าใจให้ได้

ดูรายละเอียด...

การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทตามหลัก D-I-S-C เรียนรู้ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และฝึกฝนหลักการพูด หลักการฟัง หลักการตั้งคำถาม และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการตรวจติดตาม14 ธันวาคม 2563...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015ภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ  ISO 9001:2015 จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบและข้อกำหนดขององค์กร ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ Requirement

ดูรายละเอียด...

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง

ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?
_ ปัญหาระหว่างลูกน้องกับลูกพี่ หรือพนักงาน ในการทำงาน
_ ลูกพี่ควรให้ลูกน้องทำ แต่ลูกพี่ก็ต้องลงมือทำงานเสียเอง
_ ลูกพี่สอนงานแล้ว  ลูกน้องไม่ทำหรือทำไม่ได้ตามที่ต้องการ

ดูรายละเอียด...

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจถึงความหมายของ 5ส และประโยชน์ในการทำ 5ส ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพงาน แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม5ส อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติ และขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงแนวทางการทำงานภายในคลังสินค้า การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับและเบิกจ่าย การจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บ รวมถึงสินค้าอันตราย สินค้ารอการตรวจสอบ การควบคุมสินค้า (Stock Card) BIN CARD สำหรับธุรกิจที่เริ่มดำเนินธุรกิจและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การปฏิบัติงานตามระบบ ISO การจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอน วิธีการคิด และการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ...

ดูรายละเอียด...

40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆหรือออกหนังสือลงโทษทางวินัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติตาม...

ดูรายละเอียด...

การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ้นเตอร์

การจัดทำงบประมาณจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของผลสัมฤทธิ์ ความเหมาะสม และความร่วมมือของทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เรียนรู้เทคนิคพร้อมทั้งศิลปะในการนำเสนอเพื่อสร้างรูปแบบการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพในการนำเสนอได้อย่างน่าประทับใจ และสามารถนำความรู้และเทคนิคไปปรับใช้ในการเรียน การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและประโยชน์กับตนเองสูงสุด

ดูรายละเอียด...

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

หลักสูตรเพื่อให้องค์การห้มีผลงานเพิ่มขึ้น ทำให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่คั่งค้างอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา ช่วยแก้ปัญหางานซ้ำซ้อน ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการช่วยให้ได้ผลงานจากทุกคนในองค์การ สร้างระเบียบแบบแผนที่ดีในองค์การ เสริมสร้างสามัคคีธรรมในการทำงาน

ดูรายละเอียด...

การออกแบบระบบประเมินค่างาน ลดวามเหลื่อมล้ำของเงินเดือน (Job Evaluation and Classification)

 หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ ให้เรื่องประเมินค่างานกลายเป็นเรื่องง่าย จากการถ่ายทอดโดยประสบการณ์จริงจากวิทยากรโดยตรง ความรู้ และความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินค่างาน ออกแบบและกำหนดปัจจัยในการประเมินค่างานที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร สามารถนำผลการประเมินค่างานและจัดระดับงานมากำหนดค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหารงานบุคคล เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการบริหารงานบุคคล สร้างระบบงาน HR ในแต่ละส่วนงานอย่างเป็นรูปธรรม นำเทคนิคต่างๆ ไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของคนให้พร้อมรับมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดที่แตกต่างของทั้งสองระบบ ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียด...

การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน โลจิสติกส์” (Logistics Quality Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียด...

การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เช่นการจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการพิจารณาออก CAR หรือ PAR และเทคนิคการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานสากล

ดูรายละเอียด...

การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการเงินมาก่อน หรือมีพื้นฐานน้อยสามารถเข้าใจการเงินได้โดยเน้นการคำนวณไม่มาก แต่เน้นการประยุกต์ใช้และการตัดสินใจได้จริง ใช้ติดต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดูรายละเอียด...

 1. ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน / สัญญาจ้างบริการ / สัญญาจ้างเหมาค่าแรง / สัญญาจ้างเหมางาน / และสัญญาจ้างทำของ 2. หลักเกณฑ์และหัวใจสำคัญของแต่ละประเภทสัญญา 3. ข้อแตกต่างสำคัญระหว่างสัญญาจ้างแรงงาน / สัญญาจ้างบริการ / สัญญาจ้างเหมาค่าแรง / สัญญาจ้างเหมางาน / และสัญญาจ้างทำของ 4. การผิดสัญญาและการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาแต่ละประเภท 5. ผลกระทบทางด้านภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร 6. ปัญหาพิเศษเฉพาะ “สัญญาจ้างแรงงาน” ได้แก่ 7. การบริหารงานด้วยความชอบธรรม / มีคุณธรรม / และจริยธรรม

ดูรายละเอียด...

ภาษาอังกฤษในการทำงาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
     1.  สร้างความมั่นใจการพูดและออกเสียงแบบมืออาชีพและเป็นธรรมชาติ
     2.   เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ
     3.   เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับองค์กร
     4.   เพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนเพื่อการสื่อสารและลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
     5.   ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียด...

การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control : SPC)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการควบคุมคุณภาพและกระบวนการเชิงสถิติ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติ เพื่อการทำงานด้านการควบคุมกระบวนการได้

ดูรายละเอียด...

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ ในสถานการณ์โควิด-19 (Thai Labor Law for Management)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ เข้าใจสิทธิ และหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สิทธิ หน้าที่ของลูกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลดข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมายระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชา ลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจกลยุทธ์และแนวทางในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า หลักเกณฑ์และประเด็นสำคัญในการประเมิน ตัวอย่างแบบฟอร์มใบประเมิน วิธีการประเมิน วิธีการวัดผล และสรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เข้าใจมุมมองด้านการกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพและปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจการเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าและทราบสาเหตุการเกิดหนี้การค้า หลักของการให้เครดิตแก่ลูกหนี้การค้า เครื่องมือที่ช่วยให้เราบริหารลูกหนี้การค้าและติดตามทวงถามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ การจัดทำตารางอายุลูกหนี้ (Aging Schedules of accounts receivable) การจัดชั้นลูกหนี้ และการกำหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหนี้...

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์อ

 การบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและนับเป็นหัวใจหลักที่จะส่งผลต่อการลดต้นทุนขององค์กรในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ย่อมทำให้องค์กรที่มีการบริหารงานจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

IDP เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและเทคนิคต่างๆ ประยุกต์ความรู้และนำไปสร้าง ออกกแบบ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล

 ISO 9001 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management System Requirements 

ดูรายละเอียด...

Storytelling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการทำงาน (Storytelling for Success)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการของ Storytelling นำไปใช้เป็นแนวทางการกำหนดเป้าหมายขององค์กร นำความรู้ที่ได้รับจาก Storytelling ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดของ Storytelling ให้เหมาะสมกับองค์กร สามารถใช้เครื่องมือร่วมสมัยเพื่อช่วยให้การวางแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...

ดูรายละเอียด...

Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้เข้าอบรมเข้าใจถึงความจำเป็น และเห็นถึงความสำคัญของการทำ Project Feasibility Analysis เข้าใจขั้นตอน และวิธีการในการทำ Project Feasibility Analysis วิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

ดูรายละเอียด...

การจัดทำ Training Roadmap และ IDP พนักงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)

เรียนรู้หลักการในการทำ Competency Based Training Roadmap หลักการ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP) เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการจัดทำแผน IDP สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน

ดูรายละเอียด...

ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018 ประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 อย่างเป็นระบบ และต่อยอดจากระบบ OHSAS 18001:2007 สู่ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (Professional Human Resource Development)

 หลักสูตรเพื่อให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้ ตระหนัก และเข้าใจในบริบทของงานพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดอย่างมืออาชีพในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และมีเทคนิคในการพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรเพื่อให้หัวหน้างานเกิดความเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงสามารถทำการตรวจติดตามภายใน Internal Audit  การจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการสิ่งแวดล้อม  เพื่อใช้ในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินของผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Body ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ดูรายละเอียด...

เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และวางแผนการแก้ไขรวมทั้งการป้องกันปัญหา การคิดในเชิงเหตุและผล การคิดในเชิงระบบ อันเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกันและการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด...

สนทนา (ภาษาอังกฤษ) อย่างไรให้ได้ทั้งสำเนียงและความซับซ้อน

ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงการนำประโยค วลี และสำนวนต่างๆ มาใช้ ในแต่ละสถานการณ์ การออกเสียง เทคนิคการรวบคำและเห็นความสำคัญของการออกเสียง ความรู้จากสื่อต่างๆ ของเจ้าของภาษา และการฝึกนำมาใช้ในห้อง จนเกิดความคล่อง และเพิ่มความกล้าในการสื่อสารกับต่างชาติ

ดูรายละเอียด...

การวิเคราะห์ข้อบกพร่อ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

เนื้อหาในหลักสูตรของ FMEA จะช่วยให้องค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการนำเทคนิค FMEA เข้ามาประยุกต์ใช้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการทำงาน

ดูรายละเอียด...

การออกแบบและจัดทำ Competency เพื่อนำมาใช้ในองค์การ (ภาคปฏิบัติ)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ Competency ประเภทต่างๆ เรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์และกำหนด Competency ในแต่ละงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง สามารถจัดทำ Competency และนำมาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาบุคลากรได้

ดูรายละเอียด...

GHPs & HACCP Revision 5 Requirement & Interpretation

หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจแนวทางการนำไปใช้และการจัดทำเอกสารสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ  GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) ตามมาตรฐานสากล  Codex เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร

ดูรายละเอียด...

ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรได้แบ่งประเภทของเงินได้พึงประเมินออกเป็น 8 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทนั้นเสียภาษีไม่เท่ากัน เพราะมีที่มาของต้นทุนเพื่อการทำงานที่แตกต่างกัน 

ดูรายละเอียด...

ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้เรื่อง Machine Safety ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เข้าใจเรื่อง Machine Safety เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างความปลอดภัย

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม (ภาษาไทย)

หลักสูตรเพื่อฝึกทักษะในการฟังจับประเด็น และสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำวาระการประชุม ประโยชน์ของการเขียนรายงานการประชุม รูปแบบและเทคนิคของการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียด...

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการจัดการควบคุมระบบเอกสารสารสนเทศในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีการกำหนดรหัสเอกสาร การออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลง และยกเลิกเอกสาร การทำให้เอกสารมีความทันสมัยเป็นฉบับปัจจุบัน ไม่มีการนำเอกสารฉบับเก่ามาใช้ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองเอกสารแต่ละประเภท การจัดทำตารางการควบคุมเอกสาร การขออนุมัติทำลายเอกสารคุณภาพ 

ดูรายละเอียด...

Vision & Mission Design การออกแบบวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร

หลักสูตรเพื่อตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นประโยชน์ของ Vision & Mission เข้าใจหลักการออกแบบ Vision & Mission ที่ดี  เรียนรู้การออกแบบ Vision & Mission เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง

ดูรายละเอียด...

การแก้ไขปัญหา และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)

หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียด...

รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับองค์กร ลูกจ้าง ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ทั้งในบทบาทของนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้แทนนายจ้าง มีความรู้ นำความรู้ และแนวคำพิพากษา ไปปรับใช้กับการบริหารงานบุคคลอย่างถูกต้อง ลดข้อขัดแย้ง และสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงาน แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน การพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

ทักษะการอ่านลูกน้องและการมอบหมายงาน

ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน” เป็นทักษะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องได้สัมผัส โดยอาจมีการกำหนดความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น ผู้ควบคุมจะใช้อำนาจในการควบคุมอย่างไรที่จะให้ผู้ถูกควบคุมไม่รู้สึกต่อต้าน ปฏิเสธ อึดอัด หรือหมดใจในการทำงาน

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การจัดซื้อ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อองค์กร ดังนั้นการดำเนินการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงาน และกำไรขาดทุนขององค์กรด้วยเช่นกัน  การจัดซื้อที่ชาญฉลาดและเป็นมืออาชีพจะทำให้องค์กรสามารถใช้โอกาสและสร้างจุดแข็งในการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่การลดต้นทุน แต่สามารถดำเนินการจัดซื้อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานสากลของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

ดูรายละเอียด...

ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

 QMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย

ดูรายละเอียด...

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management),เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพในองค์กร (Train the Trainer)

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพและวิทยากรในองค์กร วิธีการเป็นวิทยากรที่ดี เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม เขียนหลักสูตรที่จะถ่ายทอดในองค์กรได้อย่างเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ ประยุกต์ใช้ และเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเขียน Quality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc.ด้านการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร, การรองรับการ Audit จากลูกค้า, ขั้นตอนการบริหารจัดการ Suppliers, การ Audit suppliers และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

 ในยุคปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างในการดำเนินธุรกิจที่ต้องใช้รถขนส่ง หรือบริษัทที่ใช้บริการรถขนภายนอก (outsource) เพื่อส่งสินค้าให้บรรลุเป้าหมายตามที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาค่าเที่ยวรถขนส่ง ราคาน้ำมัน การบริหารจัดการ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนทั้งสิ้น หากว่าเราไม่สามารถรู้วิธีในการลดต้นทุน หรือบริหารจัดการที่ดีพอ ก็จะเป็นภาระหรือปัญหาให้กับบริษัท

ดูรายละเอียด...

Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor หรือมีจำนวน Internal Auditor ไม่เพียงพอ สามารถส่งบุคลากรของท่านเข้ารับการฝึกอบรม จนได้รับใบวุฒิบัตร เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor ตามระบบ ISO 9001:2015

ดูรายละเอียด...

การเพิ่มทักษะการออกแบบและการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Work flow) ปัญหาการทำงาน และแนวทางในการยกระดับคุณภาพของงานให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถออกแบบกระบวนการทำงาน และสามารถทบทวนได้เองเมื่อเกิดภาวะที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข อีกทั้งสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกระบวนการทำงานใหม่และกระบวนการทำงานเดิมในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้เอง

ดูรายละเอียด...

Positive Thinking to Positive Energy Program,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อฝึกปรับวิธีคิดเป็นเชิงบวกเพื่อสร้างพลังบวกในการทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและพร้อมรับมือกับสถานการณ์เชิงลบต่างๆ

ดูรายละเอียด...

หลักสูตร “สุดยอดนักบัญชี ดีและเก่ง” เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักบัญชีและผู้บริหารที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการบัญชี เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีเพื่อการบริหาร สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจทางธุรกิจ

ดูรายละเอียด...

Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน

ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นประโยชน์ของการคิดเชิงออกแบบ หลักการและใช้การคิดเชิงออกแบบพัฒนาการทำงานได้ เครื่องมือที่จะช่วยให้การประชุมระดมสมองเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนร่วมงาน องค์กร เพื่อออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้

ดูรายละเอียด...

เรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่นิยมใช้ในเชิงธุรกิจ รวมถึงระมัดระวังการเลือกใช้ คำศัพท์ สำนวน และ ประโยคที่มีความหมายกำกวม ไม่ชัดเจน หรือสะกดคำคล้ายคลึงกัน แต่ความหมายไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการสื่อสาร เลือกใช้ ประโยคมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ให้เกิดความประทับใจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ได้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงานเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนคู่มือคุณภาพระเบียบการปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงานQuality Manual, Procedure, WIตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั้งคู่มือคุณภาพ Quality Manual ระเบียบการปฏิบัติงาน Procedure และวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction มีความถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนระบบอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่มืออาชีพ “ระบบงานธุรการ” (Smart Secretary Towards professional Administrator)

เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเลขานุการและนักธุรการ เทคนิคเลขานุการและนักธุรการยุคใหม่เข้ามาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานเลขานุการและนักธุรการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข

ดูรายละเอียด...

กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเอกสารและข้อตกลงทางการค้า เงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการส่งของออกไปหรือนำของเข้ามาในประเทศได้อย่างถูกต้องและทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียด...

พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์ Business Analytics for Exporter

หลักสูตรเพื่อเป็นการแนะนำวิธีการใช้องค์ประกอบและเครื่องมือทางด้าน Business Analytics ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญของธุรกิจอัจฉริยะยุคใหม่ (Business Intelligence) โดยจะนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์และปรับแผนธุรกิจสู่การส่งออก ในตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ

ดูรายละเอียด...

 หลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2020 นี้ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ INCOTERMS® 2020 ของแต่ละข้อตกลงดังกล่าว หลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย ราคาศุลกากรและสำแดงราคาในใบขนสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย...

ดูรายละเอียด...

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical Thinking)

 เรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

ดูรายละเอียด...

หมวดการบริหารจัดการ
ราคา 80.00 บาท
พิเศษ 76.00 บาท
หนังสือรวมข้อคิดซึ่งตกผลึกจากประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ผู้เขียนได้บันทึกไว้และได้ถอดความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นการเผยแพร่ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นข้อคิดที่ควรคำนึงแล้วยังให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย...
ดูทั้งหมด..
หมวดหนังสือทั่วไป
ราคา 120.00 บาท
พิเศษ 114.00 บาท
รวมกาพย์ โคลง บทกลอน ลำนำ สักวา ด้น นิราศ บันทึกผูกเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ จากประสบการณ์ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทำให้ผู้อ่านได้ทราบเกร็ดชีวิตต่างๆ อย่างมีอรรถรส
ดูทั้งหมด..
วิทยากร
More...

อาจารย์จักรี อัมพรต,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา
More...

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.สมเกียรติ ช่วยมาก,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,คอมพิวเตอร์,IT,Media,Excel,Powerpoint
More...

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.ศุภศิษฏ์  ทวีแจ่มทรัพย์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,กฎหมายแรงงาน
More...

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล,การขาย,การตลาด,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,Walk Rally
More...

เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ได้แก่ ออกแบบปกพร้อมจัดหน้าหนังสือ (Books) วารสาร (Journal) นิตยสาร (Magazine)  หนังสือรายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือแนะนำตัวบริษัท  (Company Profile)  ใบปลิว (Handbill)  แผ่นพับ (Leaflet) โบรชัวร์ (Brochure) แค็ตตาล็อค (Catalog)  แฟ้ม (Folder) รับออกแบบปฏิทิน  (Calendar) ตามความต้องการของท่าน ภายใต้งบประมาณที่ท่านพอใจ  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์เหล่านี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการของท่าน

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.