เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, knctrainingcenter.com,บริษัทสัมมนา,Public Training,In-house Training,Walk Rally service,Teamwork,Teambuilding
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ KNCTrainingCenter.com

...พูดคุย-ปรึกษา-จัดอบรมสัมมนา ติดต่อ...เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โทร. 02-157-9083 / 062-315-5283

 

ดูรายละเอียด หรือโทร. 02-157-9083

Public Training​ by KNC​ หลักสูตร "กระบวนการนำเข้า​ ส่งออก​ และพิธีการศุลกากร"

Public Training​ by KNC​ หลักสูตร "กระบวนการนำเข้า​ ส่งออก​ และพิธีการศุลกากร" วิทยากร ดร.ฉัตรพล​ มณีกูล Jasmine Group Hotel Bangkok


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
Online Training

หลักสูตรนี้ มุ่งออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดี ๆ ที่ช่วยเสริมอาวุธและให้แนวทางดี ๆ ในการดึงศักยภาพของสมอง ในด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมในตัวคนทำงาน เพื่อช่วยทำให้เกิดสีสันและพลังของการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น และแน่นอนว่าเป็นทักษะที่เราต้องให้ความสำคัญในปัจจุบัน

More...

การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจและเข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ Audit จาก Certified Body ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ตามข้อกำหนดของระบบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถผ่านการตรวจรับรองระบบ และการตรวจประเมิน Audit ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล

More...

การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valuation),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และแนวทางของศุลกากรไทย สามารถกำหนดราคาศุลกากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และแนวคิดในการจัดการกับปัญหาด้านราคาศุลกากร

More...

ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล เรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร (ภาค 1 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530) แนวคิดในการจัดการกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร...

More...

การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถทำการบริหารและควบคุมงบประมาณให้มีผลสัมฤทธิ์ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งงบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณกำไร ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในองค์กร ลูกค้า และนักลงทุนในความมั่นคงและการเติบโตขององค์กรด้วยการจัดทำงบประมาณการลงทุนและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

More...

ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค 4.0,สัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้นำได้เรียนรู้และเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการเป็นหัวหน้างาน และสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) นำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กร สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมขององค์กร เสริมสร้างการบริหารงาน และการบริหารคนสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างานในยุค 4.0

More...

Smart JD based KPIs and Competency

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเขียน JD ที่ถูกต้อง สามารถเขียน JD ของตนเองเชื่อมโยงกับ KPIs และ Competency และสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการเขียน Smart JD Based KPIs and Competency ได้เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในองค์กรต่อไป

More...

ทักษะการสื่อสารให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills),อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร การประสานงานกับบุคคลรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง และการสื่อสารโดยหลัก DISC เพื่อความสำเร็จ การสร้างบุคลิกภาพ ภาษากาย วาจา น้ำเสียงทีดีในการสื่อสารประสานงานให้มีประสิทธิภาพ

More...

การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DISC (Effective Communication and Coordination with DISC),อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมพื้นฐานของคนแต่ละสไตล์ตามหลัก D-I-S-C ทักษะและความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน วิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง และเพื่อนำไปพัฒนางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

More...

ทักษะการบริการหลังโควิด-19 ในรูปแบบ New Normal,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้บทบาท ความรับผิดชอบในงานบริการ และความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในยุค New Normal สร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ และการควบคุมอารมณ์ในงานบริการ การใช้คำพูดในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์

More...

การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ตั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษ Exclusive แบบสุด ๆ เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของการเพิ่มขุมพลังในใจและเทคนิคต่างๆ สู่การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น

More...

online 25 พฤษภาคม 2563...แผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 		ในการปฏิบัติงาน ช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 (Employee Relation Integration for moral & engagement during COVID – 19 crisis)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความจำเป็นในการสร้างแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์ในช่วงเกิดวิกฤตการณ์ Covid-19 ขั้นตอนแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์เพื่อลดปัญหาต่างๆ ของพนักงานให้น้อยลงที่สุด สามารถประยุกต์นำแผนบูรณาพนักงานสัมพันธ์ไปปฏิบัติใช้ในองค์กรได้และพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง

More...

การพัฒนาบุคลิกภาพในที่ทำงาน

หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ การแสดงสีหน้า การใช้น้ำเสียง การนำเสนอ การแสดงท่วงท่าต่างๆที่สื่อถึงความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตร ในการทำงาน พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานให้เกิดความราบรื่น และความประทับใจ เพื่อให้พนักงานและองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี

More...

หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างานให้มีความเข้าใจหลักการข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ได้อย่างแม่นยำสามารถทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนสมาชิกในหน่วยงาน และประสานงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

More...

เทคนิคการขายเพื่อเป็นนักขายมืออาชีพ (The Incredible Techniques to be a Professional Sale)

หลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด กำหนดเป้าหมายและวางแผนกลยุทธการเพิ่มยอดขาย วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าปัจจุบัน สร้างยอดขายระยะยาวจากการซื้อเพิ่มได้

More...

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q (7Q for Success),อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญ และประโยชน์ของ 7Q การวิเคราะห์ตนเอง และพัฒนาตนเอง ทั้ง 7Q และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training
ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้เรื่อง Machine Safety สำหรับระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Machine Safety and Lockout Tagout) สำหรับระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ดูรายละเอียด...

การเขียนโมเดลธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ (Building Business Model),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจแนวคิดและพื้นฐานการสร้างโมเดลธุรกิจ วิเคราะห์โมเดลธุรกิจของตัวเองและของคู่แข่ง สามารถสร้างและนำเสนอโมเดลธุรกิจได้

ดูรายละเอียด...

ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม รวมถึงปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง

ดูรายละเอียด...

ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลายคนไม่ให้ความสำคัญและมองว่างานธุรการส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ซ้ำซาก จำเจ งานธุรการจะทำให้งานของตนเกิดความล่าช้า และมีระเบียบ ขั้นตอนมาก อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัท เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะแท้จริงแล้วงานธุรการเป็นงานที่มีความสำคัญมาก

ดูรายละเอียด...

ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล

 ISO 9001 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management System Requirements 

ดูรายละเอียด...

การพัฒนา “ทัศนคติเชิงบวก” สู่ “ความคิดสร้างสรรค์” สร้าง “ทีมงาน”,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้พฤติกรรมในการทำงานร่วมกันของตนเองและของเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานอย่างเหมาะสม

ดูรายละเอียด...

การบริหารผลงานให้ได้ประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิค และเครื่องมือการบริหารผลงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการแจ้งผลการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา นำหลักการเกี่ยวกับการบริหารผลงานไปประยุกต์ใช้กับการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการเขียนอีเมล์แบบมือโปร ด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อทราบถึงข้อผิดพลาดแบบต่างๆ ที่อาจกำลังเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ป้องกัน ข้อผิดพลาด และพบวิธีการปรับปรุงข้อผิดพลาดงานเขียนให้ดีขึ้น การรวมประโยคให้มีความซับซ้อน ด้วยวิธีการเขียน ที่สั้น กระชับได้ใจความ พัฒนาการเขียนให้ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นใจเพิ่มขึ้น โดยการฝึกพัฒนางานจากงานเขียนในปัจจุบัน

ดูรายละเอียด...

การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การควบคุมเอกสารสารสนเทศตามระบบ ISO 9001:2015 มีความสำคัญอย่างมาก ในอันที่จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเพื่อให้มั่นใจว่า เอกสารสารสนเทศในระบบจะต้องมีการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา และการใช้งานที่เหมาะสม  การจัดเก็บ และการถนอมรักษา รวมถึงการที่จะสามารถอ่านออกได้ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร การเก็บรักษาและการทิ้งทำลายเอกสาร

ดูรายละเอียด...

หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 		Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักเกณฑ์การจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร หลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร...

ดูรายละเอียด...

GMP : Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการบำรุงรักษาและสุขาภิบาล การจัดการสุขลักษณะส่วนบุคคล การฝึกอบรมที่จำเป็นและเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัจจัยที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนไปสู่อาหาร การจัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลบ่งชี้สถานการณ์การผลิตในจุดสำคัญที่มีความเสี่ยง

ดูรายละเอียด...

การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับปัญหาแรงงานยุค 4.0,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้แตกต่างจากหลักสูตรอื่น คือ
   -   มีกรณีตัวอย่างเพิ่มเติม ในการบริหารกำลังแรงงานสายงานผลิต และสายงานขาย ในหลายมิติ เช่น กรณีใช้  Level Production Plan, Chase Plan หรือใช้งบประมาณ ปริมาณงาน กำไรส่วนเพิ่ม ในการบริหารอัตรากำลัง
   -   การวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งในมิติภารกิจและมิติของเวลา

ดูรายละเอียด...

Supervisor IDOL หัวหน้างานในดวงใจ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในคุณสมบัติ วิธีคิด วิธีปฏิบัติของตนเองในฐานะหัวหน้างานหรือผู้นำ สามารถนำทักษะภาวะผู้นำสำหรับการทำงานเป็นทีมไปปรับใช้ได้ บริหารจัดการกับลูกน้องหลากหลายประเภท ส่งเสริมให้ลูกน้องค้นหาและดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างยั่งยืน อย่างมีประสิทธิผล

ดูรายละเอียด...

Modern HR กับการตลาดเชิงรุกเพื่อการสรรหาและสร้างแบรนด์องค์กร (Modern HR with Proactive Marketing and Employer Branding),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การทำการตลาดเชิงรุก ส่งเสริมการสรรหาเชิงรุกและการสร้างแบรนด์องค์กร ประยุกต์ความรู้ เทคนิคและแนวทางเพื่อนำไปใช้ในองค์กรตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 2563 กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ว...? นายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ล่าสุด ปี 2563 การนำกฎหมายใหม่ไปประยุกต์ใช้กับสภาพการจ้างเดิม คดีแรงงานที่ตัดสินจากคำพิพากษาฎีกา พร้อมคำอธิบาย มีตัวอย่างจากคำพิพากษาฎีกาในแต่ละประเด็น พร้อมตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้างในประเด็นที่น่าสนใจแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

ดูรายละเอียด...

การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การบริหารความเสี่ยง Risk Management นับว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด...

การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ในภาคทุกๆ อุตสาหกรรมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นรื่องสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดด้านมิติรวมถึงการตรวจสอบสภาพทั่วไป (Appearance) ของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นขั้นตอน/กระบวนการตรวจสอบสินค้าในแต่ละขั้นตอนจึงสำคัญมากในการตรวจจับ/ป้องกันงานเสีย (NG) ชิ้นส่วนที่มาจากผู้ผลิตไม่ให้หลุดลอดเข้าไปสู่กระบวนการผลิต และป้องกันชิ้นส่วน NG หลุดลอดไปยังลูกค้า (Outgoing)

ดูรายละเอียด...

การสอบบัญชีเบื้องต้นและการเตรียมพร้อมรองรับการสอบบัญชีจาก Auditor,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการสอบบัญชี เข้าใจวิธีการสอบบัญชีแต่ละรายการในงบการเงิน รู้ซึ้งและเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จำเป็นต้องมี ในการสอบบัญชีแต่ละรายการ

ดูรายละเอียด...

เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ในยุคปัจจุบัน นักบริหารจัดการต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

ดูรายละเอียด...

การขนส่งสำหรับพนักงานขับรถและพนักงานผู้ร่วมขนส่งสินค้า วัตถุอันตราย และขนส่งของเหลวไวไฟในรูปแบบแท็งก์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

เหลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย และการขนส่งของเหลวไวไฟในรูปแบบแท็งก์ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าแบบลีน เป็นหลักสูตรที่เน้นปูพื้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าในแนวคิดการจัดการคลังสินค้าที่ถูกต้องก่อน แล้วค่อยเข้าสู่แนวคิดของลีน และนำหลักการของลีนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการคลังสินค้า พร้อมกิจกรรม Work Shop ที่ให้ผู้อบรมได้คิด และนำไปต่อยอดปฏิบัติจริงในการทำงานได้

ดูรายละเอียด...

 การเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือรับมือข้อร้องเรียนก่อนจะบานปลายจึงถือเป็นกลยุทธ์ที่จะประคับประคองไม่ให้ปัญหานั้นใหญ่เกินไปจนถึงขั้นจัดการไม่ได้ เพราะในยุคนี้มีองค์กรมากมายที่พลาดท่าให้กับการจัดการข้อร้องเรียนซึ่งทำให้ความภักดีต่อแบรนด์ของลูกค้าลดน้อยลง...

ดูรายละเอียด...

เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อทราบและเข้าใจถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานฝ่ายต่างๆ ขององค์กรในยุค 4.0 เพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน อาทิ งานด้านเอกสาร งานด้านข้อมูล งานบริการในหน่วยงานภายใน และภายนอกอย่างมืออาชีพ

ดูรายละเอียด...

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q (7Q for SUCCESS),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญ และประโยชน์ของ 7Q เกิดการวิเคราะห์ตนเอง และพัฒนาตนเอง ทั้ง 7Q และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น

ดูรายละเอียด...

ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพที่ได้ใจคนและได้ผลงาน (Development Managerial Skills for Effective Management),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้ ทั้งแนวคิด และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ดูรายละเอียด...

การตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เนื่องจากเป็นการตรวจประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพของแต่ละกระบวนการในองค์กร เพื่อจะทำให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย นโยบายคุณภาพ และทิศทางองค์กร...

ดูรายละเอียด...

อบรมสัมมนา OKRs

OKRs หรือ Objectives and Key Results เป็นระบบการบริหารผลงานแบบ Continuous Performance Management กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำองค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เข้าใจหลักการแนวคิดของระบบ OKRs และสามารถนำไปใช้บริหารผลงาน เพื่อพัฒนาคนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลง นำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และราคาถูกลง

ดูรายละเอียด...

การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานให้เหมาะสมกับเกณฑ์การกำหนดค่าพิกัด ความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเครื่องมือวัด (Measuring Tools) และเลือกใช้เครื่องมือนั้นให้เหมาะสม ตามแบบงาน (Drawing) รวมทั้งรู้จักประยุกต์ และวิธีการวัด ให้สอดคล้องกับระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง Geometry Dimensional and Tolerance (GD&T) อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคัมภีร์การแก้ปัญหาแบบพื้นฐานได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดเวลาในการแก้ปัญหา

ดูรายละเอียด...

ลดความสูญเปล่าเพิ่มคุณค่าด้วยการคิดและทำแบบลีน (Lean thinking and Manufacturing),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจแนวคิดและความสำคัญของลีน การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้วยแนวคิดของลีน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพได้

ดูรายละเอียด...

การเขียนสัญญาจ้าง - การออกระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ หรือออกหนังสือต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร..?,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง - การออกระเบียบปฏิบัติ - การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงานสามาถรับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติตาม...

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การบริหารการประชุมอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้นำการประชุม (ประธาน) ผู้จัดการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการประชุมร่วมกัน เพื่อจูงใจให้ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นจากการประชุม ปรับทัศนคติที่ดีต่อการประชุม และพัฒนาวิธีการสื่อสารระหว่างการประชุม โดยมุ่งสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าจากการประชุมให้เกิดผลอย่างชัดเจน

ดูรายละเอียด...

การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำแนวคิด และวิธีปฏิบัติมาใช้ให้เกิดผลได้จริง โดยภายหลังการอบรมผู้เรียนจะสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และทำการประเมินค่างานได้เอง รวมทั้งสามารถนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการจัดระดับชั้นงาน กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งดูแลรักษาบุคลากรได้เป็นอย่างดี  

ดูรายละเอียด...

หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO) เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากต่อความสำเร็จขององค์กร เนื่องจากเป็นคนกลางเชื่อมระหว่างฝ่ายบริหารและลูกน้องผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น องค์กรจึงควรสนับสนุนให้หัวหน้างานได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยทำให้เป้าหมายของหน่วยงานสำเร็จลุล่วงเป็นรูปธรรม

ดูรายละเอียด...

เสริมกลยุทธ์นายจ้าง

การบริหารองค์กรของฝ่าย “นายจ้าง” นอกเหนือจากการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการภาคบังคับให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายแล้ว ก็ยังต้องมีนโยบายจูงใจเพื่อสร้างขวัญกำลังใจผูกมัดลูกจ้างไว้ ไม่ให้เปลี่ยนใจไปทำงานกับองค์กรอื่น อันถือเป็นการสูญเสียต้นทุนที่เรียกว่า “ทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource) 

ดูรายละเอียด...

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP), อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลังจากที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จนได้คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าแล้ว การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Production Part Approval Process (PPAP) ภายใต้กรอบ PPAP-AIAG Manual ระดับการ Submission เอกสาร และตามข้อกำหนดของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นเอกสารที่มีผลตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแก่นแท้ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการติดตาม การวัดผลความสำเร็จในการปฏิบัติการ การวัดผลสมรรถนะของกระบวนการต่างๆ ในองค์กร

ดูรายละเอียด...

เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการ (Smart Secretary Towards Administrator),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ในยุคปัจจุบัน เลขานุการและนักธุรการต้องแสดงบทบาทเป็น มือขวาตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จึงช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับกรณีจริง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

ดูรายละเอียด...

การพัฒนาทักษะการจัดการสำหรับหัวหน้างาน (Management skills improvement for Supervisor),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการจัดการสำหรับหัวหน้างาน แนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ การปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง การทำงานเป็นทีม และการยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

ดูรายละเอียด...

พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่ออให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของคุณลักษณะและหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่ เรียนรู้และเข้าใจทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้และแนวทางการพัฒนาเพื่อวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นหัวหน้าที่สามารถพัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้นายจ้าง - ผู้บริหารได้ทราบถึงการกำหนดค่าจ้าง - ค่าสวัสดิการ - การกำหนดข้อห้ามทำผิดต่อพนักงานทดลองงาน - พนักงานที่ผ่านการทดลองงาน - พนักงานที่นำเข้าผ่านบริษัทรับเหมา outsource พนักงานตามสัญญาจ้างและการรับผิดกรณีละเมิดสัญญา...

ดูรายละเอียด...

การบริหารงานบุคคล สร้างความสามารถคน และเพิ่มคุณภาพงาน ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สามารถดำเนินการบริหารบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ สร้างความตระหนักให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ดูรายละเอียด...

การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุนในองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยผ่าน เครื่องมือที่จะช่วยให้มีการคิดที่เป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน การลดต้นทุนองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมจะช่วยให้พนักงานในทุกระดับได้ฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อช่วยกันคิด เพื่อหาประเด็นปัญหา และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียด...

กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเอกสารและข้อตกลงทางการค้า เงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการส่งของออกไปหรือนำของเข้ามาในประเทศได้อย่างถูกต้องและทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียด...

การสร้างแรงงานสัมพันธ์เพื่อการบริหารงานในองค์กร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การที่จะทำให้พนักงานขององค์การเห็นความสำคัญของตนเองที่มีต่อความอยู่รอดขององค์กร จำเป็นจะต้องสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเหล่านั้นรักองค์กร และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องช่วยกันเสริมสร้างให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในองค์กร

ดูรายละเอียด...

5Q เพื่อสร้างคุณค่าและความสำเร็จของงาน (5Q for High Value and Effective Work),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจในการเสริมสร้างความฉลาดและพัฒนาความสามารถทั้ง 5 ด้านเพื่อความสำเร็จของงาน IQ, EQ, AQ, OQ, SQ ในการสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นเลิศ นำ 5Q ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Environmental Audit Plan การกำหนดผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Environmental Auditor เทคนิคในการจัดทำ Audit Check Lists

ดูรายละเอียด...

This Training Course Understanding Requirement and Implementation ISO 9001:2015 for Foreigners can help all Foreigners who in-charge Management Levels, Supervisors, Leaders or Officers in the ISO Organizations. To make decision for supporting resources, co-operating with local people in business processes, monitoring and measure results according to the Requirements to achieve Customers Satisfaction.

ดูรายละเอียด...

Basic Leader,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนหลักพื้นฐานของการเป็นผู้นำ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ทักษะที่จำเป็นในการทำงานรวมถึงระบบความคิดที่สร้างสรรค์ การวางแผนแก้ไขและตัดสินใจในการนำ (Leading) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขายส่วนใหญ่จะเน้นแต่การนำเสนอขายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เข้าใจความต้องการ นำเสนอได้ไม่ตรงจุด

ดูรายละเอียด...

จุดประกายทัศนคติ “การบริหารงานสารบรรณ” มาตรฐานการบริหาร การบริหารแบบครบวงจร การวิเคราะห์และประเมินผล เน้นวิธีการอบรมยุคใหม่ : ด้วยการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และการวิเคราะห์ข้อมูล / ประเมินผลงาน

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า Cycle count และการตรวจนับประจำปี

ดูรายละเอียด...

พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การสื่อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่งสำคัญที่ได้ใช้มากที่สุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรที่จะละเลยทักษะสำคัญเหล่านี้ ดั่งคำกล่าว "โอกาสส่วนใหญ่มาจากภาพลักษณ์ของตัวเราเอง" ความหมายก็คือ หากองค์กรไหนสามารถเข้าใจหลักการพัฒนาตนเองที่ดีย่อมหมายถึงการสร้างโอกาสให้กับตนเองเช่นกัน

ดูรายละเอียด...

องค์กรประสิทธิภาพสูง บริหารด้วย OKRs & KPI (High Performance Organization with OKRs & KPI),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเข้าใจแนวคิด วิธีการในการนำ OKRs มาปรับประยุกต์ใช้ในองค์การ วิเคราะห์ปัญหาและความเชื่อมโยงของเป้าหมายและตัวชี้วัดในกิจการ นำหลักความรู้ของ OKRs ไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพได้

ดูรายละเอียด...

การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)

หลักสูตรเพื่อทราบขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณร่วมกันนำสู่การปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน การกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับขององค์กร...

ดูรายละเอียด...

การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษในการทำงาน (Pronunciation and listening to English accents at work),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการบริหารเวลา,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาจะทำให้คุณสามารถควบคุมเวลาชีวิตของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด  วิธีการทำงาน  และวิธีการจัดการกับหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลั่งไหลมาหาคุณอย่างไม่รู้จบ ในแต่ละวันคุณสามารถควบคุมภารกิจและกิจกรรมต่างๆ คุณต้องเลิกทำอะไรบางอย่างและเริ่มต้นใช้เวลามากขึ้นกับกิจกรรมอื่นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตคุณได้จริง

ดูรายละเอียด...

Basic Maintenance System,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจในรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ได้ฝึกและลงมือทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาของตัวเอง ให้สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร

ดูรายละเอียด...

ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร

QMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย

ดูรายละเอียด...

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management),เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า

ดูรายละเอียด...

การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถทำการควบรวมข้อกำหนดของทั้งสองระบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน นำมาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลแบบทวีคูณ เกิดประโยชน์กับบุคลากรในองค์กร และผลดีต่อองค์กรอย่างชัดเจน

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ชัดเจน ตรงประเด็นสู่เป้าหมาย เป็นผู้ฟังที่เข้าอกเข้าใจเพื่อสร้างเสน่ห์และความน่าสนใจในการสื่อสาร

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต

ดูรายละเอียด...

การออกแบบและพัฒนาระบบ HRIS กุญแจสำคัญในการจัดการยุค HR 4.0,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบระบบงานและโปรกรม Digital HRIS ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล สามารถวัดประสิทธิผลของการพัฒนาระบบ Digital HRIS และสามารถต่อยอดไปสู่ระบบงาน  HR ภายใต้บริบทใหม่

ดูรายละเอียด...

การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการเงินมาก่อน หรือมีพื้นฐานน้อยสามารถเข้าใจการเงินได้โดยเน้นการคำนวณไม่มาก แต่เน้นการประยุกต์ใช้และการตัดสินใจได้จริง ใช้ติดต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดูรายละเอียด...

การบริการด้วยใจ (Service Mind),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจ ทุกๆ ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้นั้นก็เพราะการบริการที่ดีเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดีในการบริการให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการย้ำเตือนให้เห็นความสำคัญตระหนักในการรักษาลูกค้าที่มีอยู่และเพิ่มปริมาณลูกค้าให้มากขึ้น จึงต้องมีการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “Service Mind” ขึ้น

ดูรายละเอียด...

เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง Beer Game & Inventory Management

ปัญหาหนึ่งที่สำคัญของการบริหารงานด้านโลจีสติกส์ คือ การบริหารสินค้าคงคลัง โดยทั่วไปในองค์กร เมื่อเกิดปัญหาสินค้าขาดแคลน ฝ่ายขายมักโทษฝ่ายผลิตหรือฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายคลังสินค้า ในขณะที่ฝ่ายผลิตหรือฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายคลังสินค้า ก็พยายามรักษาระดับสินค้าคงคลังไม่ให้มากเกินไป แต่ถึงอย่างไรก็ยังพบปัญหาสินค้าค้างสต๊อกอยู่จำนวนมาก...

ดูรายละเอียด...

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการบริหารฝ่ายขายตามระบบ ISO 9001:2015 แนวปฏิบัติสู่ความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของการบริหารฝ่ายขาย ตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 สามารถดำเนินการบริหารฝ่ายขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์คุณภาพและเป้าหมายที่องค์กรกำหนด

ดูรายละเอียด...

จิตวิทยาอุตสาหกรรมสำหรับหัวหน้างานแบบ New Norm,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน ในยุค New Norm และความเข้าใจอันดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สิ่งใดเป็นสาเหตุของความแตกต่างนั้น และรู้จักตนเองมากขึ้น การนำหลักจิตวิทยาอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน

ดูรายละเอียด...

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบและขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4(Man/Machine/Method/Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ

ดูรายละเอียด...

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สภาพงานในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่บ่งชัดว่านับวันอัตราการขยายตัวจะยิ่งสูงขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็ว วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม จำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเลิกเกี่ยงงาน เลิกกล่าวโทษผู้อื่น และปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชิ้นงานขั้นสูง (Advance Problem Solving Analysis),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเข้าใจหลักการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำได้

ดูรายละเอียด...

สนทนา (ภาษาอังกฤษ) อย่างไรให้ได้ทั้งสำเนียงและความซับซ้อน

ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงการนำประโยค วลี และสำนวนต่างๆ มาใช้ ในแต่ละสถานการณ์ การออกเสียง เทคนิคการรวบคำและเห็นความสำคัญของการออกเสียง ความรู้จากสื่อต่างๆ ของเจ้าของภาษา และการฝึกนำมาใช้ในห้อง จนเกิดความคล่อง และเพิ่มความกล้าในการสื่อสารกับต่างชาติ

ดูรายละเอียด...

Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor หรือมีจำนวน Internal Auditor ไม่เพียงพอ สามารถส่งบุคลากรของท่านเข้ารับการฝึกอบรม จนได้รับใบวุฒิบัตร เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor ตามระบบ ISO 9001:2015 และทำหน้าที่ของการเป็น Internal Auditor ได้อย่างสมบูรณ์

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015 และสามารถนำความรู้และเทคนิคไปจัดเตรียมการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดเตรียมข้อมูลและจัดทำ Presentation เพื่อนำเข้าสู่การทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็นตามข้อกำหนด

ดูรายละเอียด...

การเจรจาต่อรองเพื่อขายสำหรับนักขาย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้เหมาะกับพนักงานขายมือใหม่ และผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ในการเจรจาเพื่อการต่อรองขาย วิทยากรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การเจรจาต่อรองเพื่อการขายสำหรับนักขาย ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจราต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในเจริญรุดหน้ามากขึ้นในด้านการขาย

ดูรายละเอียด...

การขายเป็นเรื่องของศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความลึกซึ้ง แต่มีหลายคนมักมองว่าเป็นอาชีพที่ฝึกได้แบบพี่สอนน้อง ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย นั้นก็เป็นเพราะการถ่ายทอดแบบนั้นไม่ได้ถ่ายทอดตามหลักของการสร้างความเข้าใจด้านความคิดเกี่ยวกับการขาย

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การจัดซื้อ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อองค์กร ดังนั้นการดำเนินการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงาน และกำไรขาดทุนขององค์กรด้วยเช่นกัน  การจัดซื้อที่ชาญฉลาดและเป็นมืออาชีพจะทำให้องค์กรสามารถใช้โอกาสและสร้างจุดแข็งในการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่การลดต้นทุน แต่สามารถดำเนินการจัดซื้อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานสากลของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

ดูรายละเอียด...

ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพได้เล็งเห็นความสำคัญของมารยาทในการเข้าสังคมตั้งแต่ด่านแรกในการพบกับผู้อื่น เช่น การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่นโดยไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกอึดอัดใจ การยื่นนามบัตร ระดับการมอง ระยะห่างในการสนทนา การพูดคุย การวางตนในที่ทำงาน เป็นต้น

ดูรายละเอียด...

การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการของการวางแผนการสั่งซื้อ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเพื่อการทำงานได้

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

เทคนิคสุดยอดแห่งการสร้างระบบความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (Creativity Systematic Thinking Power Towards Adversity Quotient by Mind-Mapping), ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, อบรมสัมมนา

 ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับคนที่มีเป้าหมายแน่นอน ชุบชีวิตจิตใจของท่านให้มีชีวิตชีวาด้วย เป้าหมายที่แน่นอน” แล้วในทันที จิตใจของท่านจะมีอำนาจมหาศาล ที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่สอดคล้องกับเป้าหมายสิ่งนั้น  ในภาวะที่เศรษฐกิจโดยรวมภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ พลังสติปัญญาที่เกิดจากวิธีการคิดอย่างเป็นระบบเท่านั้น จึงจะสามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์การจัดการที่แหลมคมที่สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงได้ 

ดูรายละเอียด...

การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีความเข้าใจความสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมายหรือกรณีมีลูกจ้างมาสมัครงานเองก็จะสามารถเข้าตรวจสอบเอกสาร หรือนำแรงงานไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

ดูรายละเอียด...

การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 “การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน Cost Accounting & Cost Analysis” เป็นหลักสูตรที่จะช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุน, ความสำคัญของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร, การแยกประเภทของต้นทุน, การคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า, การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย การจำแนกประเภทต้นทุน  

ดูรายละเอียด...

จุดมุ่งหมายสำคัญใน Incoterms 2020 คือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฎเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการบันทึก

การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน การประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมและส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกันลืมและเตือนว่า ใครจะต้องทำอะไรให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายไป

ดูรายละเอียด...

การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Professional Beyond Tactfully Negotiation),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

ดูรายละเอียด...

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการจัดการควบคุมระบบเอกสารสารสนเทศในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีการกำหนดรหัสเอกสาร การออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลง และยกเลิกเอกสาร การทำให้เอกสารมีความทันสมัยเป็นฉบับปัจจุบัน ไม่มีการนำเอกสารฉบับเก่ามาใช้ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองเอกสารแต่ละประเภท การจัดทำตารางการควบคุมเอกสาร การขออนุมัติทำลายเอกสารคุณภาพ 

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับบริหารงานขายในชีวิตประจำวัน

ในยุคสมัยปัจจุบัน ผู้บริโภคหรือลูกค้ามีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าร้านผ่านพนักงานขาย ช่องทางขายตรง หรือรวมไปจนถึง Online shopping ดังนั้นเพื่อพัฒนารูปแบบการขายจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลวิธีให้ทันสมัยและตรงใจลูกค้ามากขึ้น หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงแง่คิดของบุคคลที่นำเสนอขายรูปแบบเดิมๆ และการขายแบบใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์นำเสนอขายจริง !

ดูรายละเอียด...

ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ISO 9001 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management System Requirements ทั้งนี้องค์กรระหว่างประเทศได้มีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานทุกๆ 5 ปี เพื่อให้เกิดข้อกำหนดที่ทันสมัย และเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ให้เป็นไปตามเวอร์ชั่นใหม่

ดูรายละเอียด...

การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน โลจิสติกส์” (Logistics Quality Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียด...

การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย GEN Y หลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจคน ทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา สามารถประยุกต์ ความรู้ ทักษะการเจรจาต่อรอง และทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

ดูรายละเอียด...

การบริหารความเสี่ยง : Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

การบริหารความเสี่ยง Risk Management นับว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ดูรายละเอียด...

การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อการพัฒนาองค์กร,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อาจารย์นทษร สุขสารอมรกุล,อบรมสัมมนา

บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการอ่านสีหน้า ท่าทางของผู้ซื้อ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดีสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีได้

ดูรายละเอียด...

5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน (5S and Kaizen in Office)

 หลักสูตร 5ส.และ ไคเซ็นในสำนักงาน เป็นการใช้ความรู้ที่ต่อเนื่องและสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี เกิดความสมดุลในการทำงาน (Work Life Balance) ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยระบบ 5ส. และใช้ (ไคเซ็น) ปรับปรุงเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ ที่อยู่ใกล้ตัว และทำได้ง่ายๆ แต่ผลที่ได้จะสะสมกันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำ อากาศ เสียง ความร้อนและแสงสว่าง การตรวจติดตามการปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อตกลง รวมถึงการตรวจประเมินในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

ดูรายละเอียด...

ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมแบบครบวงจร (Effective Meeting Management),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 การจัดประชุมที่เกิดผล” แต่ละครั้ง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความเข้าใจของกลุ่มบุคคลที่มีหน้ามีรับผิดชอบประสิทธิผลร่วมกัน ด้วยความพร้อมของศักยภาพในการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร เช่น ด้านวัตถุประสงค์ ด้านการเตรียมและจัดด้านการเข้าร่วมประชุม ตลอดจนด้านอุปกรณ์ เป็นต้น

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลเป็นกุนซือให้กับผู้บริหารเพื่อชี้ช่องทางสวรรค์ว่า ยังมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีให้พิจารณาก่อนรับบุคคลเข้าทำงาน แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วพบว่าการรับคนใหม่เข้าทำงานเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ก็จะได้เรียนรู้ว่า แล้วคนที่อยากได้เขาอยู่ที่ใด มีวิธีการดึงดูดให้พวกเขามาสมัครงานกับเราได้อย่างไร และสุดท้ายจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับบริษัทเรา 

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ ด้วย Excel),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ใช้เวลา 2 วัน แตกต่างจากหลักสูตรอื่นคือ  สอนและฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลจริง เป็นกรณีศึกษา นอกจากฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำสร้างโครงสร้างเงินเดือนด้วย paper แล้ว ยังสอนการวิเคราะห์และจัดทำสร้างโครงสร้างเงินเดือนด้วย  Excel  พร้อมสูตร

ดูรายละเอียด...

การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ้นเตอร์

การจัดทำงบประมาณจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของผลสัมฤทธิ์ ความเหมาะสม และความร่วมมือของทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ และลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถวิเคราะห์งานเขียนที่ผิดพลาด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง “เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดีเพิ่มศักยภาพ เข้าใจ ใช้ได้ ภายในวันเดียว

ดูรายละเอียด...

แนวทางการใช้ OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิด OKRs (Objective and Key Results) ในการบริหารงานเชิงบวกและสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานในองค์กร ทราบถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้

ดูรายละเอียด...

การตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถีทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขายบรรลุผลสำเร็จและเป้าหมายแบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ดูรายละเอียด...

15 กุมภาพันธ์ 2559...การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย (Customer Complaint & Upselling),อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีในการเพิ่มยอดขาย และประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

ดูรายละเอียด...

วางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ และโรงพยาบาล”,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์จะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความชัดเจนในการทำสัญญาให้ “แพทย์ เป็น แพทย์” ที่ถือว่าอิสระระหว่างโรงพยาบาล/คลินิก/สถานพยาบาล/หรือสถานเสริมความงาม กับแพทย์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ก่อนที่กรมสรรพากรจะเข้ามาทำการตรวจสอบ

ดูรายละเอียด...

Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 : การควบรวมระบบการบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเคอร์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวคิดเชิงบูรณาการ ในการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทำการควบรวมข้อกำหนดของทั้งสองระบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน นำมาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาเดียวกัน

ดูรายละเอียด...

การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการทีมขาย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการบริหารทีมขาย เสริมสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้ทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการวางแผนผังของทีมขาย และสามารถประยุกต์ในการทำงานได้จริง สร้างและพัฒนาทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการสร้างทีมขาย

ดูรายละเอียด...

การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ” เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ทราบถึงแนวทางในการควบคุมและบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อลดต้นทุนและให้งานมีประสิทธิภาพ 

ดูรายละเอียด...

สร้างทีม สร้างกำไร by Agile Methodology,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

โลกแห่งการบริหารยุคใหม่ในปัจจุบัน เริ่มมีการนำ Agile Methodology เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพจนประสบความสำเร็จแล้วหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภาคการผลิต หรือธุรกิจบริการ ก็สามารถนำ Agile Methodology มาบริหารงานอย่างได้ผล สร้างทั้งกำไรและการเติบโตอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

การเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือรับมือข้อร้องเรียนก่อนจะบานปลายจึงถือเป็นกลยุทธ์ที่จะประคับประคองไม่ให้ปัญหานั้นใหญ่เกินไปจนถึงขั้นจัดการไม่ได้ เพราะในยุคนี้มีองค์กรมากมายที่พลาดท่าให้กับการจัดการข้อร้องเรียนซึ่งทำให้ความภักดีต่อแบรนด์ของลูกค้าลดน้อยลงหากองค์กรไม่แก้ไขปัญหาในเรื่องด้วยการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการรับมือ องค์กรก็จะเสียลูกค้าและขาดความยั่งยืน 

ดูรายละเอียด...

ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 "การนำเสนอ" ที่มีประสิทธิผล เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องเข้าใจถึง หลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำเสนองานดูเป็นธรรมชาติ และความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งสู่เป้าหมายที่สามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่น อันนำไปสู่การร่วมมือทางธุรกิจต่อไป

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 การตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เนื่องจากเป็นการตรวจประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพของแต่ละกระบวนการในองค์กร เพื่อจะทำให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ

ดูรายละเอียด...

Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย...

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ได้นำเอาเครื่องมือต่างๆ มาอธิบายและบ่งชี้ถึงข้อดี ข้อเสีย และการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมในการทำงาน จากกิจกรรมเหล่านี้ เช่น 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น (KAIZEN), กลุ่มสร้างคุณภาพคิวซีซี (QCC), การใช้ QC 7TOOLS,การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (WASTE), การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM และการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (QUALITY AWARENESS) เป็นต้น

ดูรายละเอียด...

 INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ 

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ ออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

 INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฎเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

ดูรายละเอียด...

หมวดการบริหารจัดการ
ราคา 80.00 บาท
พิเศษ 76.00 บาท
หนังสือรวมข้อคิดซึ่งตกผลึกจากประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ผู้เขียนได้บันทึกไว้และได้ถอดความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นการเผยแพร่ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นข้อคิดที่ควรคำนึงแล้วยังให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย...
ดูทั้งหมด..
หมวดหนังสือทั่วไป
ราคา 120.00 บาท
พิเศษ 114.00 บาท
รวมกาพย์ โคลง บทกลอน ลำนำ สักวา ด้น นิราศ บันทึกผูกเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ จากประสบการณ์ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทำให้ผู้อ่านได้ทราบเกร็ดชีวิตต่างๆ อย่างมีอรรถรส
ดูทั้งหมด..
วิทยากร
อาจารย์จักรี อัมพรต,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา
More...

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.สมเกียรติ ช่วยมาก,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,คอมพิวเตอร์,IT,Media,Excel,Powerpoint
More...

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.ศุภศิษฏ์  ทวีแจ่มทรัพย์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,กฎหมายแรงงาน
More...

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล,การขาย,การตลาด,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,Walk Rally
More...

คุณนนทพัฒน์ โพธี,Nonthapat Photee,KNC Training Center,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,Warehouse
More...

เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ได้แก่ ออกแบบปกพร้อมจัดหน้าหนังสือ (Books) วารสาร (Journal) นิตยสาร (Magazine)  หนังสือรายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือแนะนำตัวบริษัท  (Company Profile)  ใบปลิว (Handbill)  แผ่นพับ (Leaflet) โบรชัวร์ (Brochure) แค็ตตาล็อค (Catalog)  แฟ้ม (Folder) รับออกแบบปฏิทิน  (Calendar) ตามความต้องการของท่าน ภายใต้งบประมาณที่ท่านพอใจ  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์เหล่านี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการของท่าน

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.