เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, knctrainingcenter.com,บริษัทสัมมนา,Public Training,In-house Training,Walk Rally service,Teamwork,Teambuilding
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ KNCTrainingCenter.com

...พูดคุย-ปรึกษา-จัดอบรมสัมมนา ติดต่อ...เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โทร. 02-157-9083 / 062-315-5283

 

ดูรายละเอียด หรือโทร. 02-157-9083

จัดอบรมสัมมนา Public Training หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพตามระบบ​ ISO​ 9001​: 2015”

เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จัดอบรมสัมมนา Public Training หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพตามระบบ​ ISO​ 9001​: 2015” วิทยากร อาจารย์กุหลาบ​ เจียมจิตรพานิช 10 มีนาคม​ 2563 ณ โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
Online Training
ทักษะการบริการหลังโควิด-19 ในรูปแบบ New Normal,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้บทบาท ความรับผิดชอบในงานบริการ และความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในยุค New Normal สร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ และการควบคุมอารมณ์ในงานบริการ การใช้คำพูดในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์

More...

ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR เพื่อให้ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

More...

ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล,สัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 การประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดประสิทธิภาพตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่องไปยังเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต

More...

การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจและเข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ Audit จาก Certified Body ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ตามข้อกำหนดของระบบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถผ่านการตรวจรับรองระบบ และการตรวจประเมิน Audit ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล

More...

GMP: Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ท่านเจ้าของบริษัทผู้ผลิตอาหารและผู้บริหารเกิดความเข้าใจข้อกำหนดและสามารถวางแนวทางกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสมตามหลักสุขอนามัย เริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างอาคาร การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดี มีการควบคุมกระบวนการผลิต โดยเฉพาะการลดและขจัดอันตรายสำคัญที่จะก่อให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัย การปนเปื้อนข้ามในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ การขนส่ง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการผลิต

More...

HACCP : Hazard Analysis & Critical Control Points การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติด้านความปลอดภัยอาหาร

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการของระบบ HACCP ทั้ง 12 ขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีหลักการขั้นต้น 5 ขั้นตอน (5 Primary Steps) และหลักการพื้นฐาน 7 ขั้นตอน (7 Basic Principle) รวมถึงประเภทของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตอาหาร และหลักการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายต่ออาหาร Risk Assessment   

More...

การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints),อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ถึง สาเหตุ และความต้องการแท้จริงของลูกค้าที่ร้องเรียน พัฒนาทักษะและเทคนิคในการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวคิด มากกว่าการเอาเปรียบผู้อื่นในการแก้ปัญหา...

More...

กฎหมายศุลกากรและการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การเตรียมตัว การเปรียบเทียบระงับคดีในชั้นศุลกากร มีแนวทางปฏิบัติ และทราบข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

More...

ขายได้ ขายเป็น ขายตรงใจ,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเข้าใจในบทบาททางการขายและทัศนคติเชิงบวกได้ไม่ยาก วิธีการขายและสร้างความน่าเชื่อถือ วิธีการสร้างรูปแบบการพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ การสร้างวิธีการนำเสนอขาย ขจัดข้อข้องใจและเจรจาโน้มน้าวใจได้อย่างมืออาชีพ และสร้างความกล้าในการขายให้กับตนเอง

More...

การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

More...

รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความมั่นใจและเข้าใจรูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015 และสามารถนำความรู้และเทคนิคไปจัดเตรียมการ Presentation ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็นตามข้อกำหนด

More...

การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน (Writing English emails at work),อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล

More...

ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค 4.0,สัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้นำได้เรียนรู้และเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการเป็นหัวหน้างาน และสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) นำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กร สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมขององค์กร เสริมสร้างการบริหารงาน และการบริหารคนสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างานในยุค 4.0

More...

กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

More...

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ การวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติความเสี่ยง และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างต่อเนื่อง

More...

ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตร การบริการด้วยใจ ออกแบบมาเพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติศาสตร์และศิลป์ของการบริการด้วยใจโดยเน้นการใช้การสื่อสารทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

More...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

More...

เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ข้อกำหนดขององค์กร และข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าและการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร

More...

เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อดำเนินการให้บรรลุนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ มีการตรวจติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด สามารถจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า พัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับการควบคุมคุณภาพให้เกิดเป็นจุดแข็งและความเข็งแกร่ง รวมถึงการสร้างความเชื่อถือ และความพึงพอใจของลูกค้า

More...

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training
เทคนิคการควบคุมคุณภาพในการทำงาน Quality Control @ Work),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตอย่างเป็นระบบ แนวคิดการป้องกันและการแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างมีรูปแบบ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง มีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดีร่วมกัน

ดูรายละเอียด...

Microsoft Excel : Report & Pivot Table & Pivot Chart,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “Microsoft Excel : Report & Pivot Table & Pivot Chart” เน้นสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ ทำได้ ไปพร้อมๆ กัน วิทยากรผู้สอนจะค่อยๆ เพิ่มระดับความซับซ้อน จากง่ายไปยาก ยกตัวอย่างให้เหมาะสมกับผู้เรียน

ดูรายละเอียด...

Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor หรือมีจำนวน Internal Auditor ไม่เพียงพอ สามารถส่งบุคลากรของท่านเข้ารับการฝึกอบรม จนได้รับใบวุฒิบัตร เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor ตามระบบ ISO 9001:2015

ดูรายละเอียด...

การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Effective Self Development & Work Process Improvement),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การทำงานของทุกคนในองค์กรเป็นเรื่องธรรมดาที่แรกๆ มีความฝันใฝ่ มีแรงจูงใจ มีประสิทธิภาพมากมายที่พร้อมจะทำงานที่ได้รับมอบหมาย แต่พอทำไปสักพักหนึ่ง แทบทุกคนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง เราเรียกว่า หมดไฟ หมดใจ แล้วจะทำอย่างไรให้บุคคลเหล่านี้กลับมามีไฟ ฮึดสู้ใหม่ พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

ดูรายละเอียด...

การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการเงินมาก่อน หรือมีพื้นฐานน้อยสามารถเข้าใจการเงินได้โดยเน้นการคำนวณไม่มาก แต่เน้นการประยุกต์ใช้และการตัดสินใจได้จริง ใช้ติดต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดูรายละเอียด...

การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 “การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน Cost Accounting & Cost Analysis” เป็นหลักสูตรที่จะช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุน, ความสำคัญของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร, การแยกประเภทของต้นทุน, การคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า, การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย การจำแนกประเภทต้นทุน  

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง 

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ ด้วย Excel),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ใช้เวลา 2 วัน แตกต่างจากหลักสูตรอื่นคือ  สอนและฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลจริง เป็นกรณีศึกษา นอกจากฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำสร้างโครงสร้างเงินเดือนด้วย paper แล้ว ยังสอนการวิเคราะห์และจัดทำสร้างโครงสร้างเงินเดือนด้วย  Excel  พร้อมสูตร

ดูรายละเอียด...

การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน โลจิสติกส์” (Logistics Quality Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจในหลักการไกล่เกลี่ย ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ยุติลงภายในองค์กร และการเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน วิธีหรือหลักที่ถูกต้องในการกล่าวโทษทางวินัยของพนักงานและทำให้ไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก ขั้นตอนวิธีการทำงานของผู้ประนอมคดี ให้ปัญหานั้นยุติลง โดยไม่ต้องต่อสู้คดีกันในชั้นการต่อสู้คดีกระบวนการที่จะทำให้ชนะคดี หรือแพ้คดีก็จะได้ทราบและเพิ่มประสบการณ์

ดูรายละเอียด...

พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิด ด้วยความคิดเชิงบวก,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตัวเองเพื่อพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีความสุข เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่มได้ สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน ช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง คนมีความสุขในองค์กรมากขึ้น และขยายผลส่งต่อให้เพื่อนร่วมองค์กร

ดูรายละเอียด...

ทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจและราชการ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

นักสื่อสารไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ จำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงผู้รับสารด้วยการสื่อสารทางด้านการเขียนไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเชิงธุรกิจ หรือติดต่อราชการ รวมถึงเอกสารอื่นๆ อย่างเป็นระบบ และเคล็ดลับอื่นๆ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองในการทำงาน

ดูรายละเอียด...

การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

มาร่วมกันเรียนรู้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การสื่อสารอย่างถูกต้อง ชัดเจน และไม่สร้างความสับสนในการสื่อสาร มาร่วมกันสร้างเสริมความมั่นใจในการสื่อสาร เพื่อให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่โดดเด่น มีความเชื่อมั่นทุกครั้งในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และกลายเป็นดาวดวงใหม่ในองค์กรของคุณ

ดูรายละเอียด...

การขายเป็นเรื่องของศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความลึกซึ้ง แต่มีหลายคนมักมองว่าเป็นอาชีพที่ฝึกได้แบบพี่สอนน้อง ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย นั้นก็เป็นเพราะการถ่ายทอดแบบนั้นไม่ได้ถ่ายทอดตามหลักของการสร้างความเข้าใจด้านความคิดเกี่ยวกับการขาย

ดูรายละเอียด...

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Proficiency Communication),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ จะทำให้พนักงานเข้าใจทุกองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการสื่อสาร ผ่านศิลปะในการสื่อสาร ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ในการโน้มน้าว จูงใจ ขจัดอคติ ป้องกันความขัดแย้ง สร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานระหว่างกันในองค์กร

ดูรายละเอียด...

หลักสูตร “สุดยอดนักบัญชี ดีและเก่ง” เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักบัญชีและผู้บริหารที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการบัญชี เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีเพื่อการบริหาร สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจทางธุรกิจ

ดูรายละเอียด...

การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในการให้บริการ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 องค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องของการให้บริการ ต้องการพัฒนาบุคลากรในด้านการบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ และสิ่งที่จะช่วยเสริมแรงแนวทางให้บริการของบุคลากรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นคือคุณภาพของการให้บริการ

ดูรายละเอียด...

จิตวิทยาการบริหารและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจสำหรับหัวหน้างาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเข้าใจหลักของการบริหารคน การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เรียนรู้และประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการบริหารคน ทักษะและความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน

ดูรายละเอียด...

การบริหารความเสี่ยง : Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

การบริหารความเสี่ยง Risk Management นับว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ดูรายละเอียด...

การวิเคราะห์ข้อบกพร่อ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

เนื้อหาในหลักสูตรของ FMEA จะช่วยให้องค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการนำเทคนิค FMEA เข้ามาประยุกต์ใช้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการทำงาน

ดูรายละเอียด...

ทักษะการเป็นผู้นำแบบโค้ชและพี่เลี้ยง (Leader as Coach and Mentor),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของผู้นำแบบ Coach และ Mentor เข้าใจกระบวนการในการ Coach และเทคนิคต่างๆ ในการเป็น Mentor สามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเพื่อนำไปใช้ในองค์กรตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ้นเตอร์

การจัดทำงบประมาณจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของผลสัมฤทธิ์ ความเหมาะสม และความร่วมมือของทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ในยุคปัจจุบัน นักบริหารจัดการต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การบริหารสำหรับ Project Manager มืออาชีพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรสำคัญและมีประโยชน์ยิ่งกับผู้มาทำหน้าที่เป็น Project Manager เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารโครงการ Project Management ในภาคอุตสาหกรรม...

ดูรายละเอียด...

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าเพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อการบริหารจัดการสินค้าประเภทต่างๆ ทั่งในระบบ และนอกระบบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย และเพื่อความถูกต้องตรงตามระบบ ISO รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) และการปฏิบัติงานตามระบบ ISO ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านทราบถึงขั้นตอนกระบวนการในการบริการจัดการ และแนวทางในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอนกระบวนการ 

ดูรายละเอียด...

การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเขียน Quality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc. ด้านการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร, การรองรับการ Audit จากลูกค้า, ขั้นตอนการบริหารจัดการ Suppliers, การ Audit suppliers และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเอกสารและข้อตกลงทางการค้า เงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการส่งของออกไปหรือนำของเข้ามาในประเทศได้อย่างถูกต้องและทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการขายซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการขายของ การเป็นนักขายมืออาชีพ เพื่อนำเสนอสินค้าที่ตรงใจ เรียนรู้วิธีการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ และการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล

ดูรายละเอียด...

30 ฎีกายอดฮิตที่ตัดสินคดีแรงงาน นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR ห้ามพลาด,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR. ทราบถึงการทำสัญญาจ้าง-การบันทึกข้อตกลง-การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ขัดต่อกฎหมายบังคับใช้ไม่ได้ (เป็นโมฆะ) เป็นการกระทำและปฏิบัติในลักษณะใด ทราบถึงศาลฎีกาวางแนวทางการพิจารณาคดี-การตัดสินคดีแรงงานและการกำหนดสิทธิ อันพึงมี-พึงได้ต่อนายจ้าง-ต่อลูกจ้าง...

ดูรายละเอียด...

ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

“ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน” เป็นทักษะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องได้สัมผัส “รู้จักเปลี่ยนสิ่งที่ไร้ค่าให้เป็นสิ่งที่มีค่า ขุดศักยภาพให้ถูกจุด ปั้นดินให้เป็นดาวได้”

ดูรายละเอียด...

หลังโควิด-19!!.. คนเกินไปไหม จะรู้อย่างไรว่าเหมาะสม,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการในการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารอัตรากำลังได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ขององค์กร สามารถวางแผนการใช้อัตรากำลังคนให้เหมาะสม และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และวางแผนการแก้ไขรวมทั้งการป้องกันปัญหา การคิดในเชิงเหตุและผล การคิดในเชิงระบบ อันเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกันและการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ และลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถวิเคราะห์งานเขียนที่ผิดพลาด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง “เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดีเพิ่มศักยภาพ เข้าใจ ใช้ได้ ภายในวันเดียว

ดูรายละเอียด...

การเสริมสร้างทักษะด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ (การพูด-การฟัง) (To Enhance The Smart Skills By English Business Etiquettes And Mannerism),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อศึกษาและเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ กับชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อฝึกทักษะ “การสนทนา” และ “การออกเสียง” ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั่วๆ ไป

ดูรายละเอียด...

Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 2563 กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ว...? นายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ล่าสุด ปี 2563 การนำกฎหมายใหม่ไปประยุกต์ใช้กับสภาพการจ้างเดิม คดีแรงงานที่ตัดสินจากคำพิพากษาฎีกา พร้อมคำอธิบาย มีตัวอย่างจากคำพิพากษาฎีกาในแต่ละประเด็น พร้อมตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้างในประเด็นที่น่าสนใจแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

ดูรายละเอียด...

สูตรเด็ด..สู่ความสำเร็จกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ISO 14001:2015 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธสัญญาตามข้อตกลง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม...

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การสร้างความผูกพันเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Employee Engagement Strategy for sustainable growth),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบในการสร้างความผูกพันองค์กร รู้จักการทำแผนพัฒนาพนักงาน และกิจกรรมเพื่อสร้าง Employee Engagement สามารถนำความรู้เรื่องกลยุทธ์การสร้างความผูกพันองค์กรและนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การ

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

การเข้าใจในคำพูดและข้อจำกัดในข้อต่อรองจึงจะสามารถพิชิตใจลูกค้าได้ ดังนั้นนักขายสายเลือดใหม่อย่าง GEN Y จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยกระดับทั้งวิธีการและการสร้างแต้มต่อเพื่อจะสามารถนำพาลูกค้าไปสู่ประตูปิดการขายได้แบบไม่เสียเปรียบ

ดูรายละเอียด...

ทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ - ภาษาอังกฤษ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร ใครว่ายาก แล้วใช้ภาษาอังกฤษกับการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ล่ะ ก็ไม่ยากเช่นกัน ใครว่าการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ แม้แต่ทางโทรศัพท์นั้นแสนยาก คงต้องมาทดลองดูว่าเราจะสนทนาให้ง่ายได้อย่างไร ท่านจะพบกับเทคนิควิธีการสนทนาที่จะไม่ละเลยมารยาท วิธี คำ ที่ควรใช้ตั้งแต่จุดเล็กจุดน้อย จนกระทั่งการจัดการ และการใช้สำนวนเมื่อเกิดคำต่อว่าจากลูกค้า...

ดูรายละเอียด...

Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หัวหน้างานมีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดีในปัจจุบัน จะเป็นคำตอบของท่านเอง

ดูรายละเอียด...

HR for non-HR : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทรัพยากรมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการเป็นผู้บริหารของท่านในวันนี้ บทบาทหน้าที่ เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลังการอบรมได้ในทันที

ดูรายละเอียด...

 การที่จะต้องให้พนักงานระดับปฏิบัติการ หรือ Operator สามารถปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จนั้นจำเป็นจะต้องมีพนักงานในระดับหัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมและดูแล ซึ่ง หัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้ที่จะควบคุมงาน สั่งงาน ประสานงานกับพนักงานปฏิบัติการโดยตรง และวางแผนงาน รับงาน วิเคราะห์งาน แก้ไขงานที่มีปัญหา ป้องกันปัญหาของงานที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับระดับผู้จัดการต่อไป

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถจับประเด็นได้ชัด เข้าใจการจดบันทึกจากสมองทั้งสองซีกด้วย “Mind Map

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการจัดการควบคุมระบบเอกสารสารสนเทศในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีการกำหนดรหัสเอกสาร การออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลง และยกเลิกเอกสาร การทำให้เอกสารมีความทันสมัยเป็นฉบับปัจจุบัน...

ดูรายละเอียด...

Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น

ดูรายละเอียด...

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical Thinking),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

เรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้กก

ดูรายละเอียด...

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

สุดยอดนักขายเชิงรุก

เน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย ที่เป็นหัวข้อสำคัญที่นำไปประยุกต์ใช้สำหรับการขายให้เป็นลักษณะในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้นในการเข้าหาลูกค้ามากกว่าการรอลูกค้า และเชิงรุกในแง่ที่จะต้องวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยหลัก 4 C ซึ่งเป็นการขายแบบบุกตลาด โดยการเจาะลึกปัจจัยดังกล่าวให้มีความเข้าใจ รู้ลึก รู้แบบเชี่ยวชาญ

ดูรายละเอียด...

ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรได้แบ่งประเภทของเงินได้พึงประเมินออกเป็น 8 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทนั้นเสียภาษีไม่เท่ากัน เพราะมีที่มาของต้นทุนเพื่อการทำงานที่แตกต่างกัน 

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม -ภาษาอังกฤษ,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ หรือวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและกระชับ ถ้าปราศจากทักษะในเรื่องเหล่านี้หรือมีบางทักษะเท่านั้น อาจทำให้ไม่อยากเขียนรายงานการประชุม

ดูรายละเอียด...

พัฒนาตนเองให้เป็นลูกน้องที่ใช่ได้ทั้งใจ (หัวหน้า) และงาน (How to be Excellence Subordinator with Excellence Performance),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นพนักงานและลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ ทราบอุปนิสัยสู่การทำงานที่สำเร็จและทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน สามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเพื่อนำไปวางงแผนพัฒนาตนเอง

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า...

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management) ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ 

ดูรายละเอียด...

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การสร้างกรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแปลง และถ้าจะพัฒนาให้เห็นคุณค่าในการทำงาน โดยมีหลักในการคิด ประสานงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องต่อเนื่องด้วยแล้ว ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก 

ดูรายละเอียด...

การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

“Solving preventing Customer complaints” ถูกออกแบบมา โดยมุ่งเน้นการนำสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำงานในปัจจุบันเมื่อต้องติดต่อกับลูกค้าโดยเฉพาะในเรื่องของความไม่พึงพอใจลูกค้าที่มีต่อผู้ขาย

ดูรายละเอียด...

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาลหวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็ลิดรอนการบริการมากเกินไปจนสู้กับองค์กรอื่นไม่ได้ 

ดูรายละเอียด...

การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นำเอาทฤษฎีผนวกกับประสบการณ์การทำงานจริงของวิทยากร ที่เน้นสอนให้นำไปใช้งานจริงได้ ไม่ใช่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎี สูตร สมการตามตำราเท่านั้น เนื้อในหลักสูตรหาเน้นเรื่องการวางแผนการสั่งซื้อ เริ่มจากการพยากรณ์ การคำนวณสั่งซื้อในรูปแบบต่างๆ จนถึงตัวอย่างและการประยุกต์ใช้กับงานจริงในภาคอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียด...

Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..เคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ในโลกปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งสำคัญทั้งสำหรับชีวิตประจำวันในการทำงาน และทั้งยังสามารถนำพาองค์กร และประเทศชาติให้ก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศ การเตรียมพร้อมทางภาษานั้น ยิ่งเร็ว ก็ยิ่งได้เปรียบคู่แข่ง หากมัวรีรอ ช้าแม้เพียงวันเดียว ก็อาจถูกคู่แข่งนำหน้า หรือช่วงชิงโอกาสอันงดงามไปได้

ดูรายละเอียด...

ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้เรื่อง Machine Safety สำหรับระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Machine Safety and Lockout Tagout) สำหรับระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ดูรายละเอียด...

การเขียนโมเดลธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ (Building Business Model),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจแนวคิดและพื้นฐานการสร้างโมเดลธุรกิจ วิเคราะห์โมเดลธุรกิจของตัวเองและของคู่แข่ง สามารถสร้างและนำเสนอโมเดลธุรกิจได้

ดูรายละเอียด...

ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม รวมถึงปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง

ดูรายละเอียด...

ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลายคนไม่ให้ความสำคัญและมองว่างานธุรการส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ซ้ำซาก จำเจ งานธุรการจะทำให้งานของตนเกิดความล่าช้า และมีระเบียบ ขั้นตอนมาก อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัท เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะแท้จริงแล้วงานธุรการเป็นงานที่มีความสำคัญมาก

ดูรายละเอียด...

การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อทราบขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณร่วมกันนำสู่การปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน การกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับขององค์กร...

ดูรายละเอียด...

ภาษีเงินได้และภาษีนิติบุคคล เงินได้บุคคลธรรมดา,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องระบบภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และเรียนรู้การอัพเดทกฎหมายใหม่ นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักของของภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ดูรายละเอียด...

ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล

 ISO 9001 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management System Requirements 

ดูรายละเอียด...

การพัฒนา “ทัศนคติเชิงบวก” สู่ “ความคิดสร้างสรรค์” สร้าง “ทีมงาน”,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้พฤติกรรมในการทำงานร่วมกันของตนเองและของเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานอย่างเหมาะสม

ดูรายละเอียด...

การบริหารผลงานให้ได้ประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิค และเครื่องมือการบริหารผลงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการแจ้งผลการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา นำหลักการเกี่ยวกับการบริหารผลงานไปประยุกต์ใช้กับการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการเขียนอีเมล์แบบมือโปร ด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อทราบถึงข้อผิดพลาดแบบต่างๆ ที่อาจกำลังเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ป้องกัน ข้อผิดพลาด และพบวิธีการปรับปรุงข้อผิดพลาดงานเขียนให้ดีขึ้น การรวมประโยคให้มีความซับซ้อน ด้วยวิธีการเขียน ที่สั้น กระชับได้ใจความ พัฒนาการเขียนให้ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นใจเพิ่มขึ้น โดยการฝึกพัฒนางานจากงานเขียนในปัจจุบัน

ดูรายละเอียด...

การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การควบคุมเอกสารสารสนเทศตามระบบ ISO 9001:2015 มีความสำคัญอย่างมาก ในอันที่จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเพื่อให้มั่นใจว่า เอกสารสารสนเทศในระบบจะต้องมีการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา และการใช้งานที่เหมาะสม  การจัดเก็บ และการถนอมรักษา รวมถึงการที่จะสามารถอ่านออกได้ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร การเก็บรักษาและการทิ้งทำลายเอกสาร

ดูรายละเอียด...

หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 		Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักเกณฑ์การจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร หลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร...

ดูรายละเอียด...

การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับปัญหาแรงงานยุค 4.0,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้แตกต่างจากหลักสูตรอื่น คือ
   -   มีกรณีตัวอย่างเพิ่มเติม ในการบริหารกำลังแรงงานสายงานผลิต และสายงานขาย ในหลายมิติ เช่น กรณีใช้  Level Production Plan, Chase Plan หรือใช้งบประมาณ ปริมาณงาน กำไรส่วนเพิ่ม ในการบริหารอัตรากำลัง
   -   การวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งในมิติภารกิจและมิติของเวลา

ดูรายละเอียด...

Supervisor IDOL หัวหน้างานในดวงใจ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในคุณสมบัติ วิธีคิด วิธีปฏิบัติของตนเองในฐานะหัวหน้างานหรือผู้นำ สามารถนำทักษะภาวะผู้นำสำหรับการทำงานเป็นทีมไปปรับใช้ได้ บริหารจัดการกับลูกน้องหลากหลายประเภท ส่งเสริมให้ลูกน้องค้นหาและดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างยั่งยืน อย่างมีประสิทธิผล

ดูรายละเอียด...

การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การบริหารความเสี่ยง Risk Management นับว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด...

การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ในภาคทุกๆ อุตสาหกรรมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นรื่องสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดด้านมิติรวมถึงการตรวจสอบสภาพทั่วไป (Appearance) ของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นขั้นตอน/กระบวนการตรวจสอบสินค้าในแต่ละขั้นตอนจึงสำคัญมากในการตรวจจับ/ป้องกันงานเสีย (NG) ชิ้นส่วนที่มาจากผู้ผลิตไม่ให้หลุดลอดเข้าไปสู่กระบวนการผลิต และป้องกันชิ้นส่วน NG หลุดลอดไปยังลูกค้า (Outgoing)

ดูรายละเอียด...

การสอบบัญชีเบื้องต้นและการเตรียมพร้อมรองรับการสอบบัญชีจาก Auditor,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการสอบบัญชี เข้าใจวิธีการสอบบัญชีแต่ละรายการในงบการเงิน รู้ซึ้งและเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จำเป็นต้องมี ในการสอบบัญชีแต่ละรายการ

ดูรายละเอียด...

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง

ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?
_ ปัญหาระหว่างลูกน้องกับลูกพี่ หรือพนักงาน ในการทำงาน
_ ลูกพี่ควรให้ลูกน้องทำ แต่ลูกพี่ก็ต้องลงมือทำงานเสียเอง
_ ลูกพี่สอนงานแล้ว  ลูกน้องไม่ทำหรือทำไม่ได้ตามที่ต้องการ

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าแบบลีน เป็นหลักสูตรที่เน้นปูพื้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าในแนวคิดการจัดการคลังสินค้าที่ถูกต้องก่อน แล้วค่อยเข้าสู่แนวคิดของลีน และนำหลักการของลีนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการคลังสินค้า พร้อมกิจกรรม Work Shop ที่ให้ผู้อบรมได้คิด และนำไปต่อยอดปฏิบัติจริงในการทำงานได้

ดูรายละเอียด...

 การเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือรับมือข้อร้องเรียนก่อนจะบานปลายจึงถือเป็นกลยุทธ์ที่จะประคับประคองไม่ให้ปัญหานั้นใหญ่เกินไปจนถึงขั้นจัดการไม่ได้ เพราะในยุคนี้มีองค์กรมากมายที่พลาดท่าให้กับการจัดการข้อร้องเรียนซึ่งทำให้ความภักดีต่อแบรนด์ของลูกค้าลดน้อยลง...

ดูรายละเอียด...

เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อทราบและเข้าใจถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานฝ่ายต่างๆ ขององค์กรในยุค 4.0 เพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน อาทิ งานด้านเอกสาร งานด้านข้อมูล งานบริการในหน่วยงานภายใน และภายนอกอย่างมืออาชีพ

ดูรายละเอียด...

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q (7Q for SUCCESS),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญ และประโยชน์ของ 7Q เกิดการวิเคราะห์ตนเอง และพัฒนาตนเอง ทั้ง 7Q และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น

ดูรายละเอียด...

ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพที่ได้ใจคนและได้ผลงาน (Development Managerial Skills for Effective Management),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้ ทั้งแนวคิด และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ดูรายละเอียด...

การตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เนื่องจากเป็นการตรวจประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพของแต่ละกระบวนการในองค์กร เพื่อจะทำให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย นโยบายคุณภาพ และทิศทางองค์กร...

ดูรายละเอียด...

อบรมสัมมนา OKRs

OKRs หรือ Objectives and Key Results เป็นระบบการบริหารผลงานแบบ Continuous Performance Management กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำองค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เข้าใจหลักการแนวคิดของระบบ OKRs และสามารถนำไปใช้บริหารผลงาน เพื่อพัฒนาคนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลง นำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และราคาถูกลง

ดูรายละเอียด...

การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานให้เหมาะสมกับเกณฑ์การกำหนดค่าพิกัด ความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเครื่องมือวัด (Measuring Tools) และเลือกใช้เครื่องมือนั้นให้เหมาะสม ตามแบบงาน (Drawing) รวมทั้งรู้จักประยุกต์ และวิธีการวัด ให้สอดคล้องกับระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง Geometry Dimensional and Tolerance (GD&T) อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคัมภีร์การแก้ปัญหาแบบพื้นฐานได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดเวลาในการแก้ปัญหา

ดูรายละเอียด...

ลดความสูญเปล่าเพิ่มคุณค่าด้วยการคิดและทำแบบลีน (Lean thinking and Manufacturing),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจแนวคิดและความสำคัญของลีน การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้วยแนวคิดของลีน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพได้

ดูรายละเอียด...

การเขียนสัญญาจ้าง - การออกระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ หรือออกหนังสือต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร..?,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง - การออกระเบียบปฏิบัติ - การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงานสามาถรับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติตาม...

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การบริหารการประชุมอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้นำการประชุม (ประธาน) ผู้จัดการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการประชุมร่วมกัน เพื่อจูงใจให้ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นจากการประชุม ปรับทัศนคติที่ดีต่อการประชุม และพัฒนาวิธีการสื่อสารระหว่างการประชุม โดยมุ่งสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าจากการประชุมให้เกิดผลอย่างชัดเจน

ดูรายละเอียด...

การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำแนวคิด และวิธีปฏิบัติมาใช้ให้เกิดผลได้จริง โดยภายหลังการอบรมผู้เรียนจะสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และทำการประเมินค่างานได้เอง รวมทั้งสามารถนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการจัดระดับชั้นงาน กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งดูแลรักษาบุคลากรได้เป็นอย่างดี  

ดูรายละเอียด...

หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO) เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากต่อความสำเร็จขององค์กร เนื่องจากเป็นคนกลางเชื่อมระหว่างฝ่ายบริหารและลูกน้องผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น องค์กรจึงควรสนับสนุนให้หัวหน้างานได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยทำให้เป้าหมายของหน่วยงานสำเร็จลุล่วงเป็นรูปธรรม

ดูรายละเอียด...

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบและขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4(Man/Machine/Method/Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ

ดูรายละเอียด...

เสริมกลยุทธ์นายจ้าง

การบริหารองค์กรของฝ่าย “นายจ้าง” นอกเหนือจากการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการภาคบังคับให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายแล้ว ก็ยังต้องมีนโยบายจูงใจเพื่อสร้างขวัญกำลังใจผูกมัดลูกจ้างไว้ ไม่ให้เปลี่ยนใจไปทำงานกับองค์กรอื่น อันถือเป็นการสูญเสียต้นทุนที่เรียกว่า “ทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource) 

ดูรายละเอียด...

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP), อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลังจากที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จนได้คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าแล้ว การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Production Part Approval Process (PPAP) ภายใต้กรอบ PPAP-AIAG Manual ระดับการ Submission เอกสาร และตามข้อกำหนดของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นเอกสารที่มีผลตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแก่นแท้ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการติดตาม การวัดผลความสำเร็จในการปฏิบัติการ การวัดผลสมรรถนะของกระบวนการต่างๆ ในองค์กร

ดูรายละเอียด...

เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการ (Smart Secretary Towards Administrator),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ในยุคปัจจุบัน เลขานุการและนักธุรการต้องแสดงบทบาทเป็น มือขวาตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จึงช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับกรณีจริง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

ดูรายละเอียด...

พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่ออให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของคุณลักษณะและหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่ เรียนรู้และเข้าใจทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้และแนวทางการพัฒนาเพื่อวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นหัวหน้าที่สามารถพัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้นายจ้าง - ผู้บริหารได้ทราบถึงการกำหนดค่าจ้าง - ค่าสวัสดิการ - การกำหนดข้อห้ามทำผิดต่อพนักงานทดลองงาน - พนักงานที่ผ่านการทดลองงาน - พนักงานที่นำเข้าผ่านบริษัทรับเหมา outsource พนักงานตามสัญญาจ้างและการรับผิดกรณีละเมิดสัญญา...

ดูรายละเอียด...

การบริหารงานบุคคล สร้างความสามารถคน และเพิ่มคุณภาพงาน ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สามารถดำเนินการบริหารบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ สร้างความตระหนักให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ดูรายละเอียด...

5Q เพื่อสร้างคุณค่าและความสำเร็จของงาน (5Q for High Value and Effective Work),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจในการเสริมสร้างความฉลาดและพัฒนาความสามารถทั้ง 5 ด้านเพื่อความสำเร็จของงาน IQ, EQ, AQ, OQ, SQ ในการสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นเลิศ นำ 5Q ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Environmental Audit Plan การกำหนดผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Environmental Auditor เทคนิคในการจัดทำ Audit Check Lists

ดูรายละเอียด...

This Training Course Understanding Requirement and Implementation ISO 9001:2015 for Foreigners can help all Foreigners who in-charge Management Levels, Supervisors, Leaders or Officers in the ISO Organizations. To make decision for supporting resources, co-operating with local people in business processes, monitoring and measure results according to the Requirements to achieve Customers Satisfaction.

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขายส่วนใหญ่จะเน้นแต่การนำเสนอขายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เข้าใจความต้องการ นำเสนอได้ไม่ตรงจุด

ดูรายละเอียด...

จุดประกายทัศนคติ “การบริหารงานสารบรรณ” มาตรฐานการบริหาร การบริหารแบบครบวงจร การวิเคราะห์และประเมินผล เน้นวิธีการอบรมยุคใหม่ : ด้วยการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และการวิเคราะห์ข้อมูล / ประเมินผลงาน

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า Cycle count และการตรวจนับประจำปี

ดูรายละเอียด...

พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การสื่อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่งสำคัญที่ได้ใช้มากที่สุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรที่จะละเลยทักษะสำคัญเหล่านี้ ดั่งคำกล่าว "โอกาสส่วนใหญ่มาจากภาพลักษณ์ของตัวเราเอง" ความหมายก็คือ หากองค์กรไหนสามารถเข้าใจหลักการพัฒนาตนเองที่ดีย่อมหมายถึงการสร้างโอกาสให้กับตนเองเช่นกัน

ดูรายละเอียด...

การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)

หลักสูตรเพื่อทราบขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณร่วมกันนำสู่การปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน การกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับขององค์กร...

ดูรายละเอียด...

การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษในการทำงาน (Pronunciation and listening to English accents at work),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการบริหารเวลา,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาจะทำให้คุณสามารถควบคุมเวลาชีวิตของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด  วิธีการทำงาน  และวิธีการจัดการกับหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลั่งไหลมาหาคุณอย่างไม่รู้จบ ในแต่ละวันคุณสามารถควบคุมภารกิจและกิจกรรมต่างๆ คุณต้องเลิกทำอะไรบางอย่างและเริ่มต้นใช้เวลามากขึ้นกับกิจกรรมอื่นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตคุณได้จริง

ดูรายละเอียด...

Basic Maintenance System,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจในรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ได้ฝึกและลงมือทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาของตัวเอง ให้สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร

ดูรายละเอียด...

ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร

QMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย

ดูรายละเอียด...

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management),เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า

ดูรายละเอียด...

การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถทำการควบรวมข้อกำหนดของทั้งสองระบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน นำมาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลแบบทวีคูณ เกิดประโยชน์กับบุคลากรในองค์กร และผลดีต่อองค์กรอย่างชัดเจน

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ชัดเจน ตรงประเด็นสู่เป้าหมาย เป็นผู้ฟังที่เข้าอกเข้าใจเพื่อสร้างเสน่ห์และความน่าสนใจในการสื่อสาร

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต

ดูรายละเอียด...

การออกแบบและพัฒนาระบบ HRIS กุญแจสำคัญในการจัดการยุค HR 4.0,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบระบบงานและโปรกรม Digital HRIS ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล สามารถวัดประสิทธิผลของการพัฒนาระบบ Digital HRIS และสามารถต่อยอดไปสู่ระบบงาน  HR ภายใต้บริบทใหม่

ดูรายละเอียด...

การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการเงินมาก่อน หรือมีพื้นฐานน้อยสามารถเข้าใจการเงินได้โดยเน้นการคำนวณไม่มาก แต่เน้นการประยุกต์ใช้และการตัดสินใจได้จริง ใช้ติดต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดูรายละเอียด...

การบริการด้วยใจ (Service Mind),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจ ทุกๆ ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้นั้นก็เพราะการบริการที่ดีเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดีในการบริการให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการย้ำเตือนให้เห็นความสำคัญตระหนักในการรักษาลูกค้าที่มีอยู่และเพิ่มปริมาณลูกค้าให้มากขึ้น จึงต้องมีการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “Service Mind” ขึ้น

ดูรายละเอียด...

เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง Beer Game & Inventory Management

ปัญหาหนึ่งที่สำคัญของการบริหารงานด้านโลจีสติกส์ คือ การบริหารสินค้าคงคลัง โดยทั่วไปในองค์กร เมื่อเกิดปัญหาสินค้าขาดแคลน ฝ่ายขายมักโทษฝ่ายผลิตหรือฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายคลังสินค้า ในขณะที่ฝ่ายผลิตหรือฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายคลังสินค้า ก็พยายามรักษาระดับสินค้าคงคลังไม่ให้มากเกินไป แต่ถึงอย่างไรก็ยังพบปัญหาสินค้าค้างสต๊อกอยู่จำนวนมาก...

ดูรายละเอียด...

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม จำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเลิกเกี่ยงงาน เลิกกล่าวโทษผู้อื่น และปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก...

ดูรายละเอียด...

ทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยสมควรที่ผู้เขียนควรมีพื้นฐานของทักษะ การเขียนรายงาน” ภาษาไทยที่เกิดผล โดยเฉพาะมีทักษะในการจับประเด็นสำคัญ เพื่อนำมาย่อความหรือสรุป และถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างถูกต้อง เพราะการผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ลูกค้ามีต่อองค์กร ส่งผลให้ธุรกิจได้รับความเสียหาย

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชิ้นงานขั้นสูง (Advance Problem Solving Analysis),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเข้าใจหลักการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำได้

ดูรายละเอียด...

สนทนา (ภาษาอังกฤษ) อย่างไรให้ได้ทั้งสำเนียงและความซับซ้อน

ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงการนำประโยค วลี และสำนวนต่างๆ มาใช้ ในแต่ละสถานการณ์ การออกเสียง เทคนิคการรวบคำและเห็นความสำคัญของการออกเสียง ความรู้จากสื่อต่างๆ ของเจ้าของภาษา และการฝึกนำมาใช้ในห้อง จนเกิดความคล่อง และเพิ่มความกล้าในการสื่อสารกับต่างชาติ

ดูรายละเอียด...

Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor หรือมีจำนวน Internal Auditor ไม่เพียงพอ สามารถส่งบุคลากรของท่านเข้ารับการฝึกอบรม จนได้รับใบวุฒิบัตร เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor ตามระบบ ISO 9001:2015 และทำหน้าที่ของการเป็น Internal Auditor ได้อย่างสมบูรณ์

ดูรายละเอียด...

การเจรจาต่อรองเพื่อขายสำหรับนักขาย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้เหมาะกับพนักงานขายมือใหม่ และผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ในการเจรจาเพื่อการต่อรองขาย วิทยากรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การเจรจาต่อรองเพื่อการขายสำหรับนักขาย ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจราต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในเจริญรุดหน้ามากขึ้นในด้านการขาย

ดูรายละเอียด...

การขายเป็นเรื่องของศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความลึกซึ้ง แต่มีหลายคนมักมองว่าเป็นอาชีพที่ฝึกได้แบบพี่สอนน้อง ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย นั้นก็เป็นเพราะการถ่ายทอดแบบนั้นไม่ได้ถ่ายทอดตามหลักของการสร้างความเข้าใจด้านความคิดเกี่ยวกับการขาย

ดูรายละเอียด...

ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพได้เล็งเห็นความสำคัญของมารยาทในการเข้าสังคมตั้งแต่ด่านแรกในการพบกับผู้อื่น เช่น การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่นโดยไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกอึดอัดใจ การยื่นนามบัตร ระดับการมอง ระยะห่างในการสนทนา การพูดคุย การวางตนในที่ทำงาน เป็นต้น

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

เทคนิคสุดยอดแห่งการสร้างระบบความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (Creativity Systematic Thinking Power Towards Adversity Quotient by Mind-Mapping), ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, อบรมสัมมนา

 ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับคนที่มีเป้าหมายแน่นอน ชุบชีวิตจิตใจของท่านให้มีชีวิตชีวาด้วย เป้าหมายที่แน่นอน” แล้วในทันที จิตใจของท่านจะมีอำนาจมหาศาล ที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่สอดคล้องกับเป้าหมายสิ่งนั้น  ในภาวะที่เศรษฐกิจโดยรวมภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ พลังสติปัญญาที่เกิดจากวิธีการคิดอย่างเป็นระบบเท่านั้น จึงจะสามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์การจัดการที่แหลมคมที่สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงได้ 

ดูรายละเอียด...

จุดมุ่งหมายสำคัญใน Incoterms 2020 คือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฎเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

ดูรายละเอียด...

5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน (5S and Kaizen in Office)

 หลักสูตร 5ส.และ ไคเซ็นในสำนักงาน เป็นการใช้ความรู้ที่ต่อเนื่องและสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี เกิดความสมดุลในการทำงาน (Work Life Balance) ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยระบบ 5ส. และใช้ (ไคเซ็น) ปรับปรุงเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ ที่อยู่ใกล้ตัว และทำได้ง่ายๆ แต่ผลที่ได้จะสะสมกันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 การตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เนื่องจากเป็นการตรวจประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพของแต่ละกระบวนการในองค์กร เพื่อจะทำให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ

ดูรายละเอียด...

Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย...

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ได้นำเอาเครื่องมือต่างๆ มาอธิบายและบ่งชี้ถึงข้อดี ข้อเสีย และการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมในการทำงาน จากกิจกรรมเหล่านี้ เช่น 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น (KAIZEN), กลุ่มสร้างคุณภาพคิวซีซี (QCC), การใช้ QC 7TOOLS,การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (WASTE), การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM และการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (QUALITY AWARENESS) เป็นต้น

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ 

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ ออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

หมวดการบริหารจัดการ
ราคา 80.00 บาท
พิเศษ 76.00 บาท
หนังสือรวมข้อคิดซึ่งตกผลึกจากประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ผู้เขียนได้บันทึกไว้และได้ถอดความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นการเผยแพร่ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นข้อคิดที่ควรคำนึงแล้วยังให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย...
ดูทั้งหมด..
หมวดหนังสือทั่วไป
ราคา 120.00 บาท
พิเศษ 114.00 บาท
รวมกาพย์ โคลง บทกลอน ลำนำ สักวา ด้น นิราศ บันทึกผูกเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ จากประสบการณ์ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทำให้ผู้อ่านได้ทราบเกร็ดชีวิตต่างๆ อย่างมีอรรถรส
ดูทั้งหมด..
วิทยากร
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.สมเกียรติ ช่วยมาก,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,คอมพิวเตอร์,IT,Media,Excel,Powerpoint
More...

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.ศุภศิษฏ์  ทวีแจ่มทรัพย์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,กฎหมายแรงงาน
More...

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล,การขาย,การตลาด,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,Walk Rally
More...

คุณนนทพัฒน์ โพธี,Nonthapat Photee,KNC Training Center,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,Warehouse
More...

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,เลขานุการ,การบริหาร
More...

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม,วิทยากร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์ (Ms. Atitaya Pornpanarat),การเขียนภาษาอังกฤษ,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ได้แก่ ออกแบบปกพร้อมจัดหน้าหนังสือ (Books) วารสาร (Journal) นิตยสาร (Magazine)  หนังสือรายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือแนะนำตัวบริษัท  (Company Profile)  ใบปลิว (Handbill)  แผ่นพับ (Leaflet) โบรชัวร์ (Brochure) แค็ตตาล็อค (Catalog)  แฟ้ม (Folder) รับออกแบบปฏิทิน  (Calendar) ตามความต้องการของท่าน ภายใต้งบประมาณที่ท่านพอใจ  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์เหล่านี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการของท่าน

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.