dot dot
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
bulletPublic Training
bulletIn-house Training
bulletวิทยากร
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletแผนที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
bulletแผนที่โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์
bulletแผนที่โรงแรมเวโรนิก้า
bulletแผนที่เดอะคอนเน็คชั่น
bulletแผนที่โรงแรม S15
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
bulletTassawan
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา
ผู้นำสื่อออนไลน์ด้านกฎหมาย

วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ KNCTrainingCenter.com

 

เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ รับจัดอบรมสัมมนา Public, In-house Training, Walk Rally สนใจติดต่อ 02-191-2509

ดูวิดีโอบรรยากาศการอบรมสัมมนาได้ที่นี่  l  ดาวน์โหลดกำหนดการ-หลักสูตรอบรมสัมมนา ปี 2559 ได้ที่นี่ 

 

Visa&Work Permit

กฎหมายแรงงาน

จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร "เทคนิคการขายเชิงรุกบุกตลาดยุคใหม่

 20 ตุลาคม 2559 เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร "เทคนิคการขายเชิงรุกบุกตลาดยุคใหม่" วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล ณ โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planing : APQP อันมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนผ่านกระบวนการ APQP และท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของลูกค้าอื่นๆ และเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้  APQP

ดูรายละเอียด...

สู่ความเป็นเลิศทักษะ "การเขียนรายงาน" ภาษาอังกฤษ, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

     การเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะประเทศนั้น  การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญยิ่ง  โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารด้วยเอกสารที่ใช้ในการแสดงหรือยืนยันข้อความต่างๆ ที่ได้มีการตกลงกันไว้  ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานในอนาคตได้  การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนรายงานและเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ  ถูกหลักไวยากรณ์ และเข้าใจถึงวัฒนธรรม  ย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีต่อการตกลงทางธุรกิจ
     นักบริหาร  เลขานุการ  ทีมนักขาย  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ  ควรที่จะได้เรียนรู้เทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารทางจดหมายและเอกสารอื่นๆ  ทางธุรกิจ  เพื่อเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

ดูรายละเอียด...

27 ตุลาคม 2559...การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน  (Problem Solving & Decision Marking for Leader),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

          ปัญหา (Problem) หรือช่องว่าง (Gap) สาเหตุของปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในหน่วยงานหรือในเรื่องของการปฏิบัติงานที่มีข้อผิดพลาดเมื่อทำการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ขององค์กร ย่อมเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุหรือสถานการณ์ที่มิได้คาดหมายมาก่อน เมื่อเกิดเหตุการณ์หรืออุปสรรคที่ไม่คาดฝันในกระบวนการทำงานระหว่างบุคคลหรือกลุ่มที่ทำนั้นที่ทำแล้วเสร็จไม่สามารถเดินไปยังเป้าหมายที่ควรจะเป็นย่อมส่งผลกระทบในภาพรวมในการเดินไปสู่เป้าหมายของทีม
         ทั้งนี้การที่จะแก้ไขปัญหาต้องผ่านการหาสาเหตุที่แท้จริง (Fact finding)  ผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding) และการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ที่มาของปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution finding) เพื่อการตัดสินใจ (Decision Marking) และนำแนวทางนั้นไปปฏิบัติ (Adoption) หลังจากนำแนวทางไปปฏิบัติแล้วให้ทำการประเมินผลด้วยทุกครั้ง (Evaluation)

ดูรายละเอียด...

27-28 ตุลาคม 2559...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็นเสาหลักที่ต้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร  แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ดังนั้นการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่มีระบบ มีโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสม  เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่การออกแบบโครงสร้างค่าจ้างและบริหารค่าตอบแทนนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ชั้นสูง จึงทำให้นักบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก เพราะไม่สามารถนำนักปฏิบัติมานั่งเรียบเรียงความรู้หรือประสบการณ์ได้ทั้งหมด
              บทเรียนเรื่องการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความรู้ เทคนิค กระบวนการ แบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

ดูรายละเอียด...

การวางแผนและการควบคุมการผลิต (Production Planning & Control),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

          ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน  องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นแนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมจึงถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นจำนวนมาก  และได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  เช่น แนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่างๆ ในการผลิตออกไป  ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอีกทั้งยังเหมาะสมกับเฉพาะบางอุตสาหกรรมเท่านั้น
         หลักสูตรนี้  พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ ที่มีอยู่, ข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดลึกๆ ของการบริหารจัดการแต่ละแบบ  เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้  และนำหลักการบางส่วนไปปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และช่วยในการพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นอีกด้วย

ดูรายละเอียด...

เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

       งานสนับสนุน (Supporting Department) ทั้งหลายล้วนเป็นงานที่อยู่หลังฉากที่ใครต่อใครให้ความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา แม้ว่าองค์กรจะได้ผลการดำเนินงานที่ดี ความชอบส่วนใหญ่ก็มักตกอยู่กับหน่วยงานหลักๆ มีใครจะนึกถึงบ้างว่า ภายใต้ความสำเร็จของงาน หรือความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานสนับสนุนนั้น มีส่วนผลักดัน และช่วยเหลือสนับสนุนมากน้อยเพียงใด ผู้ที่หลงลืมหลังฉากก็เปรียบเสมือนการหลงลืมความสำเร็จ หลังฉากที่ทรงประสิทธิภาพ เป็นตัวกำหนดความสำเร็จขององค์กร
      หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต
      ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้...???

ดูรายละเอียด...

.PowerPoint Advanced  for Effective Presentation,สมเกียรติ ช่วยมาก,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

    หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ ดังนี้
     1. เทคนิคการนำเสนอด้วย PowerPoint ในแง่มุมที่หลากหลาย อาทิ หัวข้อ” “SmartArt” “Shape” “Picture” “Table” “Chart” “Sound” “Movie” ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด!
     2. หลักการและแนวทางการใช้ PowerPoint อย่างถูกต้อง
     3. เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือบน PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำทีมยุคใหม่แบบ – Win-Win (The Challenge of Modern Team Management Leadership Competencies),เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

      สภาวการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการแข่งขันทางด้านความรู้ ความก้าวหน้าด้านต่างๆ ทำให้องค์กรต้องพิจารณาถึงการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทักษะของผู้ปฏิบัติงานระดับผู้นำ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะต้องสร้างทักษะความเป็น “ผู้นำยุคใหม่” เพื่อสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการทำงานเป็นทีมในองค์กร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  เกิดความผูกพัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีศักยภาพ
      ดังนั้น หลักสูตร “การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำทีมยุคใหม่แบบ win - win จึงเป็นประสิทธิผลหนึ่งในศักยภาพความเป็นยุคใหม่ในการพัฒนาองค์กร  เพื่อให้ได้ผู้นำที่มีคุณภาพ ชนะใจทีมงาน  นำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป

ดูรายละเอียด...

10 พฤศจิกายน 2559..กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ,วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,นิมล เรืองตื้อ,กนกวรรณ คุณวุฒิปรีชาชาญ,อบรมสัมมนา23 มีนาคม 2559

      บางคนอาจคิดว่า การบริการไม่จำเป็น เพราะสินค้าของเราดีเยี่ยม  แต่อยากบอกว่า ปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้  เพราะบางครั้งสินค้าหลักของเราที่สามารถทำรายได้นั้น  หากบริการที่ไม่ประทับใจ  บุคลิกภาพของพนักงาน  การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า การใช้คำพูด  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือเมื่อลูกค้าร้องเรียน อาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าได้  การตัดสินใจในการตกลงซื้อของลูกค้า  บางครั้งมาจากความพอใจในสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นมากกว่าตัวสินค้า  สินค้าจริงๆ ที่ผลิตก็ต้องได้ตามมาตรฐานอยู่แล้ว การบริการที่จะทำให้เกิดการซื้อ  และซื้อซ้ำต่างหากที่ยากกว่า จะให้ได้มาตรฐานอย่างไร  เราจะสร้างให้พนักงาน หรือส่วนงานที่ต้องพบลูกค้า  หรือบริการลูกค้าอย่างไรให้พิชิตใจลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม  และเพิ่มฐานลูกค้าจากการบอกต่อ....

ดูรายละเอียด...

On the Job Training การสอนงานขณะปฏิบัติงาน

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ผู้ค้นพบสูตรการสร้างระเบิดปรมาณู ในอดีตวัยเด็กเคยถูกโรงเรียนตอบปฏิเสธการรับเข้าเรียนหนังสือมาก่อน เนื่องจากเขามีกระบวนการคิดเรียนรู้ที่ค่อยข้างช้ามากกว่าเพื่อนๆ ในชั้นเรียน และมักจะกลับมาย้อนถามเรื่องที่ได้เรียนผ่านไปแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีก จนบรรดาครูต่างๆ ต้องเอือมระอา ในที่สุดมารดาของเขาจึงตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาเป็นครูสอนตัวให้กับไอน์สไตน์ ด้วยความเข้าใจในความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครของเขา และในที่สุดโลกก็ต้องบันทึกเกียรติประวัติของเขาในฐานะ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกด้วยจุดเริ่มต้นที่ว่า การถ่ายทอดมิใช่ภาระอันยุ่งยาก แต่เป็นการมอบของขวัญที่ล้ำค่าขอขอบคุณพระคุณมารดาที่ได้ลงมือสอนจนผมเป็นผลผลิตที่โลกได้ประจักษ์

ดูรายละเอียด...

การนำเข้า ส่งออก

          การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา  เนื่องจากขั้นตอนการนำ เข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและ ศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับความตั้งใจการลงทุน 

ดูรายละเอียด...

VISA & WORKPERMIT Update ระเบียบใหม่...รู้ทั้งระบบ ปฏิบัติได้ถูกต้อง!!

       ศึกษา+ทำความเข้าใจ+เจาะประเด็น กรณีความไม่สัมพันธ์กันในตัวบทกฎหมายระหว่าง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และใบอนุญาตทำงานกรมการจัดหางานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ส่วน สตม. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นกฎหมายคนละฉบับ
      ตีแตก !! หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่
      ตอบโจทย์ 125 ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติพร้อมแนวทางแก้ไข, 30 ประเด็นปัญหา กลุ่มธุรกิจ88 ประเด็นปัญหา กลุ่มทั่วไป, 7 ประเด็นปัญหา กลุ่มแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
      ฟรี !....คู่มือและตัวอย่างเอกสารจริงที่ใช้ประกอบการขอ 

ดูรายละเอียด...

15 พฤศจิกายน 2559...การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต  (Efficiency and Productivity Improvement),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

      การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิตโดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้นถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ จากวงล้อของเดมิ่ง Deming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDCA : Plan Do Check และ Action, ไคเซ็น คิวซีซี และ 7 Wastes ฯลฯ 
     หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ดูรายละเอียด...

18 พฤศจิกายน  2559...การใช้งาน Excel ในงาน HR และธุรการมืออาชีพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

              ภาพรวมๆ ของงานธุรการในทุกองค์กรก็คือ ควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ เก็บและค้นหาเอกสาร ร่างโต้ตอบ ประมวลรายงาน ดูแลรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเอกสารการประชุม ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดการงานต่างๆ และอาจรวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อทำรายงาน เป็นต้น
         ด้วยภาระงานมากมายข้างต้น ถ้าบุคลากรไม่เปลี่ยนตัวเองให้เป็น Administrative Expert ยังทำงานแบบเดิมๆ ก็คงจะต้องเหนื่อยกันต่อไป ใช้เวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรมค่อนข้างมาก และอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย
           การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เข้ามาช่วยในงานธุรการ จะทำให้หลายๆ กิจกรรมดำเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และลดความผิดพลาด โปรแกรม Excel ก็มีส่วนสำคัญในการธุรการ ทั้งการออกแบบแบบฟอร์มเอกสารที่มีประสิทธิภาพ การทำฐานข้อมูล การทำระบบแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานธุรการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำงานให้ฉลาดขึ้น ด้วยวิธีการที่ดีขึ้น

ดูรายละเอียด...

18 พฤศจิกายน 2559...การสร้างแรงบันดาลใจในการบริการให้ตรงใจ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

             ในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต่างมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริการดูแลลูกค้าให้มีศักยภาพสูงขึ้นเหนือคู่แข่งเพื่อรองรับกับการแข่งขันที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและในขณะเดียวกัน องค์กรที่อยู่ในสภาวะแข่งขันต่างมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอย่างเต็มที่เพื่อพิชิตความรู้สึกของลูกค้า หากว่าองค์กรใดให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมนั้นย่อมหมายถึงความยั่งยืนในด้านธุรกิจการให้บริการ ปัญหาของการเป็นผู้ให้บริการหลายครั้งถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพราะขาดคนตรวจสอบที่เข้มงวด ต้องตรวจจุดในพื้นที่การให้บริการตามช่วงเวลาอย่างเคร่งครัดต้องยิ้มกับลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการ สิ่งเข้าใจผิดเหล่านี้ทำให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพให้บริการเกิดความน้อยใจและท้อแท้หมดกำลังใจ คำถามจึงเกิดขึ้นในใจของผู้ให้บริการทุกคนว่า “แท้จริงการบริการเริ่มจากจุดไหน”  ปัญหาของการให้บริการแท้จริงแล้วมาจากสภาวะทางจิตใจซึ่งการให้บริการคือ การสร้างอารมณ์ให้กับผู้อื่นให้เกิดความรู้สึกที่ดีและมีการตอบสนองที่ดีร่วมกัน ผู้ที่มีความรู้ลึกด้านบริการมักจะบอกว่า การที่เราจะเข้าใจถึงแก่นแท้การบริการก็ต้องเริ่มต้นจากการแสวงหาแรงบันดาลใจที่เป็นของตนเอง ซึ่งแรงบันดาลใจนี้จะก่อให้เกิดรูปแบบการบริการที่เป็นธรรมชาติอย่างที่สุดอีกทั้งยังสามารถทำให้ผู้ที่ทำงานร่วมกันเกิดความรู้สึกคิดบวกต่อการให้บริการแม้ในยามที่ประสบปัญหาลูกค้าไม่พึงพอใจต่อการบริการ 
            หลักสูตรนี้ถูกคิดค้นและพัฒนาให้กับผู้ให้บริการยุคใหม่ โดยเฉพาะหัวหน้างานและผู้ให้บริการทั่วไป ให้มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและทีมงาน ซึ่งจะเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของผู้ให้บริการหลากหลายประเภทและเหตุผลที่เลือกอาชีพผู้ให้บริการ อีกทั้งจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในสถานการณ์ที่เลวร้ายผ่านประสบการณ์ของวิทยากรอย่างเข้มข้นเพื่อปลุกพลังและแนวทางการให้บริการที่จะสามารถชนะใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

19 พฤศจิกายน 2559...การประยุกต์ใช้ Ms-Excelในการบริหารสินค้าคงคลัง,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

       ปัญหาหลักของการทำงานคือการเรียนหรืออบรมภาคทฤษฎีแต่ไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ หรือไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร การบริหารสินค้าคงคลังก็เช่นเดียวกัน ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นสอนภาคปฏิบัติ ควบคู่กับบรรยายทฤษฎี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Ms-Excel โปรแกรมพื้นฐานของคนทำงาน มาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง ทั้งการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง การจัดทำรายงานสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพให้ง่ายต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร การพยากรณ์ยอดขาย การคำนวณการสั่งซื้อ การคำนวณค่าเผื่อในการสั่งซื้อ ซึ่งเหมาะกับผู้ที่สนใจที่ทำงานในสายบริหารสินค้าคงคลัง บริหารการสั่งซื้อ เป็นต้น และมีพื้นฐานในการใช้ Ms-Excel เบื้องต้น แต่ไม่จำเป็นต้องถึงขั้น Advance ก็สามารถนำไปใช้ได้

ดูรายละเอียด...

21 พฤศจิกายน 2559...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

       ในการทำงานต้องใช้ทักษะการทำงาน แล้วระบบงานก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะพนักงานทุกคนต้องร่วมกันสร้างให้เกิดงานขึ้นเหมือนฟันเฟืองที่ต้องหมุนไปตามกลไก ดังนั้นการสร้างประสิทธิภาพการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะระบบการทำงานดีจะทำให้เกิดความสำเร็จของงานขึ้นนั่นเอง  ดังนั้น หลักสูตรนี้จะพาทุกท่านไปสู่การพัฒนาระบบการทำงานเพื่อสร้างทักษะการทำงานสู่ประสิทธิภาพแห่งเป้าหมายของบริษัทต่อไป

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
      1. ให้รู้ถึงวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างคนและองค์กรทั้งภายในและภายนอก
      2. ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน สร้างทัศนคติที่ดี และเข้าใจความสำคัญในเรื่องการพัฒนาระบบงาน
      3. เสริมสร้างทักษะความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยพลัง
      4. ปลุกจิตสำนึกเพื่อสร้างและทำให้เกิดการพัฒนาระบบงานในองค์การอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด...

การประเมินค่างาน ทำให้เป็นเรื่องง่ายใครๆ ก็ทำได้ (Job Evaluation and Classification : Work Shop),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

       จากผลสำรวจปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลในรอบหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและความก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร ถือเป็นกลุ่มปัญหาในอันดับต้น ๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้จากการทำงานก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหา HR ยุคใหม่ ก็คือ การประเมินค่างาน ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านวิชาการที่ให้เหล่า HR ได้ศึกษา เรียนรู้และนำไปปฏิบัติ แต่ปัญหาของภาควิชาการคือ ไม่สามารถนำ HR นักปฏิบัติมานั่งเรียบเรียงความรู้หรือประสบการณ์ได้ทั้งหมด บทเรียนเรื่องการประเมินค่างานจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง จึงทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก เพราะนักวิชาการต้องการประสบการณ์ แต่นักปฏิบัติต้องการวิชาการ หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาโดยผสมผสานจากหลักวิชาการและประสบการณ์จริงของวิทยากร 

ดูรายละเอียด...

23 พฤศจิกายน 2559...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ปัจจุบันการทำงานล้วนต้องเผชิญกับสภาวการณ์มากมาย ทั้งการแข่งขันภายนอกองค์กร และการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาและประสบความสำเร็จคือ บุคลากรในองค์กร นั่นก็คือ พนักงาน โดยส่วนใหญ่จะให้พนักงานเน้นการพัฒนาผลงานเพื่อความสำเร็จ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การทำงานราบรื่น เป็นตัวเสริมแรงในกระบวนการทำงาน คือการสร้างความประทับใจต่อบุคคลที่ร่วมงานด้วย เช่น ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ แต่ในความประทับใจของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน เช่นประทับใจในความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ประทับใจในความเป็นมิตร ประทับใจในความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ซึ่งเป็นบุคลิกที่ล้วนนำไปสู่การสร้างความประทับใจด้วยกันทั้งสิ้น

แต่ปัญหาที่พบในพนักงานส่วนใหญ่คือ พนักงานไม่ทราบว่าต้องแสดงออกอย่างไร เพื่อที่จะสื่อถึงบุคลิกภาพที่ดีดังที่กล่าวมาข้างต้น การอบรมในครั้งนี้จึงเน้นความสำคัญของการแสดงออก ทั้งทางอวัจนภาษา (ภาษากาย) วัจนภาษา (ภาษาพูด) และกระบวนการคิด และฝึกแสดงออก เพื่อพัฒนาไปสู่บุคลิกภาพที่น่าประทับใจและเพิ่มความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้น ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จในการทำงาน การสร้างคุณค่าในตัวพนักงาน และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเช่นกัน

ดูรายละเอียด...

How to…Effective HR Strategy (workshop) จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร 12 ตุลาคม 2559...How to…Effective HR Strategy (workshop) จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนน

       การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้าน HR เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งที่จะทำให้ทราบว่า HR สามารถปฏิบัติหน้าที่ในระดับ HR Strategic ในฐานะ Business Partnership ได้หรือไม่? โดยส่วนใหญ่แล้ว HR มักจะจัดทำแผนงานในระดับ Functional  ซึ่งตอบสนองงานภายในหน่วยงาน HR เท่านั้น แต่แผนกลยุทธ์ HR ที่มีประสิทธิภาพที่แท้จริงจะต้อง แปลงกลยุทธ์องค์กร สู่แผนกลยุทธ์และปฏิบัติการ HR” ได้ เพื่อให้แผนปฏิบัติการ HR หรือ Action Plan สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องทั้งเชิงมิติกลยุทธ์ และมิติกาลเวลา เพื่อให้ทุกหน่วยงาน พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหามักเกิดจากหลายคนรู้จัก Action plan แต่เข้าใจไม่เท่ากัน ไม่ทราบว่าเขาทำกันอย่างไร จะตรวจสอบอย่างไรว่าเราทำถูกต้องหรือไม่ และยังมีปัญหาอุปสรรคอีกหลายอย่างที่ทำให้การวางแผนขาดประสิทธิภาพและไม่เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติที่แท้จริง ด้วยหลักสูตร How to…Effective HR Strategy  จะเปิดแนวคิด ความรู้ และเทคนิคในการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ดูรายละเอียด...

23 พฤศจิกายน 2559...7Q การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน (7Q : Motivation and sense of working together),จารึก ชื่นสมบัติ,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

      แนวคิดเกี่ยวกับระบบงานในปัจจุบันนี้คือ การทำงานแบบมืออาชีพ (PROFESSIONAL ORIENTED) ความสำเร็จของงานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 4 ประการคือ คน งาน ระบบ และสิ่งแวดล้อม องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ จะมีกระบวนการที่ดำเนินงานในลักษณะที่ต้องมีทัศนคติที่ดี มีแรงจูงใจที่ดี และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
      การเรียนรู้จึงสำคัญสำหรับชีวิต แต่ต้องเป็นการเรียนรู้อย่างถูกต้องในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดปัญหา สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด  รูปธรรมแห่งความสำเร็จขององค์การวัดได้จากคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผู้ทำงานควรได้รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ องค์การควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำความสามารถมาใช้ได้เต็มที่ เต็มศักยภาพของแต่ละคน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตและการบริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

ดูรายละเอียด...

24-25 พฤศจิกายน 2559...Train-the-Trainer เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในองค์กร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

       ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร หัวหน้างานทุกสายงาน มีหน้าที่ที่จะต้องแสดงบทบาทของผู้สอน Trainer หรืออย่างน้อยที่สุด ก็ต้องมีความสามารถในการนำเสนอ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ ฝึกทักษะการเป็นวิทยากร หรือผู้สอน การที่จะเป็นวิทยากรหรือผู้สอนที่ดี มิใช่มีเพียง Power point เป็นเครื่องมือ  มีวิชาความรู้ ความชำนาญในเรื่องที่สอนเป็นอาวุธเท่านั้น แต่ จะต้องมีเทคนิคในการถ่ายทอด ต้องใส่ใจผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังคิดตาม และมีส่วนร่วมกับผู้สอนตลอดเวลา
      ในการอบรมครั้งนี้ จะได้เรียนรู้หลักการเป็นวิทยากร  รวมทั้งเทคนิคที่หลากหลาย และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการเป็นวิทยากร หรือ ผู้สอนมืออาชีพ

ดูรายละเอียด...

25 พฤศจิกายน 2559...กฎหมายแรงงานภาคปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร, HR (Labor law with the Supreme Court ruling Labour),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

      กฎหมายแรงงานมีความสำคัญในการบริหารองค์กรด้านงานบุคคล ต้องยอมรับว่าข้อกฎหมายแรงงานเป็นเรื่องเข้าใจยาก หากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริง จะทำให้มีปัญหาด้านกฎหมายซ่อนอยู่และรอวันที่จะปรากฏออกมา ซึ่งอาจยากที่จะแก้ไขในวันหน้า ต้องศึกษาตัวอย่างจากคำพิพากษาฎีกาและแนววินิจฉัยของศาลเป็นสำคัญจากคำพิพากษาฎีกาปี 2559 มีหลายฎีกาที่ต้องทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ 

      วิทยากร...  ศาสตราจารย์ เกษมสันต์   วิลาวรรณ    

เนื้อหาการสัมมนา

Ø กฎหมายแรงงานเชิงปฏิบัติการ : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา

Ø ข้อกฎหมายที่ควรเรียนรู้ จากคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานปี 2559

Ø รวมปัญหา/ฎีกาเกี่ยวกับการทำสัญญาจ้างงาน

Ø รวมปัญหา/ฎีกา เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการทำงาน

Ø รวมปัญหา/ฎีกา เกี่ยวกับ การใช้มาตรการทางวินัย การลงโทษ

Ø รวมปัญหา/ฎีกา เกี่ยวกับ การเตือน ในกรณีความผิดไม่ร้ายแรง

Ø รวมปัญหา/ฎีกา เกี่ยวกับ การเลิกจ้าง ซึ่งเป็นปัญหามากที่นายจ้างต้องระวัง

Ø รวมปัญหา/ฎีกา เกี่ยวกับ  กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

วิทยากร...    ศาสตราจารย์ เกษมสันต์   วิลาวรรณ    อดีตผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลแรงงานกลาง

ดูรายละเอียด...

11 สิงหาคม 2559...เทคนิคการวางแผนและการบริหารเวลางาน

เวลานับเป็นสิ่งที่มีค่าต่อกิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและการปฏิบัติงานของเราในองค์การต่างๆ นั้นพบว่า เวลามีส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติงานมาก  การบริหารเวลาที่่มีคุณภาพเพื่อให้ได้ผล บุคคลจำเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีมีความเข้าใจ และมีทักษะที่ถูกต้องในการบริหารเวลา  รวมทั้งมีพฤติกรรมที่สนับสนุนแผนงานและแผนการจัดสรรเวลาอย่างเข้าใจ ด้วยใจ และอย่างตั้งใจ  ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นเอง
           หลักสูตร เทคนิคการวางแผนและการบริหารเวลางาน เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และฝึกทักษะการจัดสรรเวลาส่วนบุคคล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาระดับความสามารถ(Competency) ด้านทักษะการบริหารเวลาให้มากยิ่งขึ้นอีกทางด้วย

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองจัดซื้อ“จัดซื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ กำไรดี”,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 หลักการและเหตุผล
         หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขอบเขต ขั้นตอนการบริหารงานจัดซื้อ รูปแบบการจัดซื้อที่มีผลต่อสัมพันธภาพกับผู้ขาย เจาะลึกการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าต่างๆ ให้เห็นภาพชัดเจนในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
       1. เรียนรู้เข้าใจถึงขอบเขตขั้นตอนในการบริหารงานจัดซื้อ
       2. เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการ
       3. เรียนรู้วิธีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า และการบริหารจัดการอย่างละเอียด

ดูรายละเอียด...

เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา

             การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องไม่ยาก สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมีความเป็นธรรมนั้น ยากกว่า สำคัญกว่า และเป็นเรื่องท้าทายที่ HR ต้องเผชิญเป็นประจำทุกปี แต่ถ้ามียุทธวิธีที่หลากหลาย ก็สามารถเผชิญได้ทุกสถานการณ์
         หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้
           • แนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี
           • กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนองบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
           • หากองค์กรมีผลประกอบการไม่ดี ควรจะนำเสนองบประมาณอย่างไร เพื่อให้อนุมัติ
           • รวมสุดยอดเทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนที่รวบรวมไว้มากที่สุด

ดูรายละเอียด...

25 พฤศจิกายน 2559...เทคนิคการตรวจนับสินค้า  (Stock Management & Control),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

          ในการดำเนินการของแต่ละองค์กรช่วงปลายปี จะมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร และจะต้องมีการปฏิบัติเป็นเรื่องปกติเมื่อครบรอบบัญชี หรือมากกว่านั้น แล้วแต่นโยบายขององค์กร นั่นก็คือการ “ตรวจนับสินค้า” ในการดำเนินการดังกล่าว ในหลายองค์กร งานดังกล่าวเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และปัจจัยอื่นที่แตกต่างกัน
         เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักสูตร “เทคนิคการตรวจนับสินค้า” จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการดังกล่าว เทคนิค และผลกระทบของการตรวจนับสินค้า อันจะส่งผลต่อบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ลุล่วง ตามที่องค์กรคาดหวัง

ดูรายละเอียด...

21 พฤศจิกายน 2559...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (How to write business emails in English professionally),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

          ในปัจจุบันการเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำงาน ที่ทำงานหลายๆ แห่งถึงขนาดใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารทางอีเมล์ อีกทั้งยังมีความสำคัญในการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ
         ดังนั้น การเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคนทำงานและผู้ประกอบธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ   คนทำงานและผู้ประกอบการที่มีระดับภาษาเบื้องต้นและระดับกลาง

วิธีสอนแบบใหม่
         - เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคที่เรียนไปใช้ได้จริงๆ ในการทำงานทันที
         - ปรับทัศนคติต่อภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ผิดๆ ของผู้เรียนที่ได้มาจากการเรียนแบบเก่าๆ
         - ปูพื้นฐานและให้แนวทางที่ถูกต้องในการเรียนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองหลักจากจบหลักสูตร

ดูรายละเอียด...

30 พฤศจิกายน 2559...การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม (Team Spirit Training Workshop),พัชรี แช่มช้อย,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,Walk Rally

         การดำเนินกิจการงานใดๆ ให้ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการ, ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กร ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม
         หากฝ่ายบริหารมีการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ดี ย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้วยแล้ว  หากบุคลากรของหน่วยงานมีทักษะมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและมีการบริการที่ได้เรียนรู้และได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี  มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร  ต่อลูกค้า องค์กรนั้นย่อมเป็นองค์กรที่สุดเยี่ยมยอดและประสบผลสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอน

ดูรายละเอียด...

How to improve your ENGLISH BUSINESS WRITING (การเสริมสร้างมาตรฐานความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ)

 Course Overview
          Proficient Business Writing helps those who want to communicate effectively to convince their readers/contacts to make a decision or to take a course of action. The course highlights the efficient skills in English writing which are important contributing factors for successful business communications and operations. 

Course Objectives
          After completion of the course, participants will be, with confidence, able to:

Ø Construct effective sentences and paragraphs

Ø Guide readers through writing using signposts words

Ø Use language properly and professionally

Ø Write clearly, concisely and correctly

Ø Express in relevant tone in business writing

Ø Communicate effectively with internal operations and to external customers

Ø Compose effective memos, business letters, email and reports 

Who Should Attend
          Working Professionals whose principle responsibilities involve handling of various types of business writing

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา In-house Training, บริการจัดกิจกรรม Walk Rally
Basic Maintenance System,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การบริหารงานของการทำงานต่างๆ จะมีความเหมือนกันอยู่ในทุกระบบโดยแล้วแต่จะบริหารจัดการในเรื่องใด ถ้าเป็นเรื่องของ Maintenance Systemจะต้องนำระบบ Basic Maintenance System เข้ามาทำงานและให้ความรู้กับพนักงานในฝ่ายซึ่งแตกต่างจากการบริหารงานการซ่อมบำรุงเมื่อก่อนโดยจะทำแบบการแก้ไขและแก้ไขตลอดเวลาเพราะว่าวัฒนธรรมของการทำงานของการ Maintenance จะเป็นแบบ Breakdown Maintenance การเสียแล้วซ่อมแก้ไขมาตลอด
           ดังนั้นการนำ Basic Maintenance System จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นการทำกำไรให้มากขึ้นอีกด้วย

More...

In-house Training,KNC Training Center.เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,บริษัทสัมมนา

      KNC Training Center ยินดีให้บริการจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก หากท่านมีบุคลากรที่ต้องการจะให้ฝึกอบรมเพียง 10 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมให้ได้ ตามหัวข้อ ธุรกิจ หรือส่วนงานที่ท่านต้องการพัฒนา-ฝึกอบรม หรือเพิ่มประสิทธิภาพให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
     (ทุกหลักสูตร Public Training ของเคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ สามารถจัดแบบ Inhouse Training ในหน่วยงานของท่านได้)

More...

เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,Walk Rally,Teamwork,Teambuilding

      บริการจัดสัมมนาเชิงสาระ โดยกิจกรรม Walk Rally-Team Building เพื่อให้การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีและจัดอบรมสัมมนาพนักงานของท่าน มีประโยชน์ คุ้มค่า ประทับใจ สนุกสนาน และบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร
      เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ บริการจัดกิจกรรม Walk Rally ที่ดำเนินไปควบคู่ไปกับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร โดยจัดให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งแต่ละธุรกิจ/สถานประกอบการต้องพัฒนา-ปรับให้ทันยุคสมัย กิจกรรมนี้จะเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการอาศัยทักษะและศักยภาพที่มีอยู่ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมสันทนาการ ฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน เพิ่มพูนพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม สานสัมพันธ์สร้างความสามัคคี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ส่งเสริมการเป็นผู้นำและรู้จักการเป็นผู้ตาม เสียสละ รวมเป็นอันหนึ่งใจเดียวกัน หลอมรวมเพื่อการสร้างผลงาน-ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally จะทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น และเกิดประสิทธิผลขององค์กรในท้ายที่สุด...เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ รับออกแบบ+จัดกิจกรรม Walk Rally ในราคายุติธรรม

More...

หมวดการบริหารจัดการ
ราคา 80.00 บาท
พิเศษ 76.00 บาท
หนังสือรวมข้อคิดซึ่งตกผลึกจากประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ผู้เขียนได้บันทึกไว้และได้ถอดความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นการเผยแพร่ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นข้อคิดที่ควรคำนึงแล้วยังให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย...
ดูทั้งหมด..
หมวดหนังสือทั่วไป
ราคา 120.00 บาท
พิเศษ 114.00 บาท
รวมกาพย์ โคลง บทกลอน ลำนำ สักวา ด้น นิราศ บันทึกผูกเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ จากประสบการณ์ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทำให้ผู้อ่านได้ทราบเกร็ดชีวิตต่างๆ อย่างมีอรรถรส
ดูทั้งหมด..
วิทยากร
อาจารย์พิทักษ์  บุญชม,วิทยากร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.สมเกียรติ ช่วยมาก,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,คอมพิวเตอร์,IT,Media,Excel,Powerpoint
More...

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.กิตติอำพล,สัมมนา,ทีมงาน,หัวหน้างาน,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.ศุภศิษฏ์   ทวีแจ่มทรัพย์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,กฎหมายแรงงาน
More...

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล,การขาย,การตลาด,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,Walk Rally
More...

คุณนนทพัฒน์ โพธี,Nonthapat Photee,KNC Training Center,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,Warehouse
More...

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,เลขานุการ,การบริหาร
More...

อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์ (Ms. Atitaya Pornpanarat),การเขียนภาษาอังกฤษ,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ได้แก่ ออกแบบปกพร้อมจัดหน้าหนังสือ (Books) วารสาร (Journal) นิตยสาร (Magazine)  หนังสือรายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือแนะนำตัวบริษัท  (Company Profile)  ใบปลิว (Handbill)  แผ่นพับ (Leaflet) โบรชัวร์ (Brochure) แค็ตตาล็อค (Catalog)  แฟ้ม (Folder) รับออกแบบปฏิทิน  (Calendar) ตามความต้องการของท่าน ภายใต้งบประมาณที่ท่านพอใจ  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์เหล่านี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการของท่าน

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.