เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, knctrainingcenter.com,บริษัทสัมมนา,Public Training,In-house Training,Walk Rally service,Teamwork,Teambuilding
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ KNCTrainingCenter.com

...พูดคุย-ปรึกษา-จัดอบรมสัมมนา ติดต่อ...เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โทร. 02-157-9083 / 062-315-5283

 กรุณาคลิกเพื่อดูหลักสูตร

Public Training​ by KNC​ หลักสูตร "เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล​ส่วนบุคคล​ สำหรับคน HR" (Personal Data Protection Act-PDPA)

 Public Training​ by KNC​ หลักสูตร "เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล​ส่วนบุคคล​ สำหรับคน HR" (Personal Data Protection Act-PDPA) วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 18 กุมภาพันธ์​ 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
Online Training
HR as Coach and Facilitator

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของ HR แบบ Coach และ Facilitator กระบวนการในการ Coach และเทคนิคในการเป็นผู้นำที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ในองค์กร สามารถประยุกต์ความรู้ สร้างทักษะและแนวทางเพื่อนำไปผลักดันศักยภาพบุคลากร และนำไปใช้ในองค์กรตนเองได้

More...

ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรมตามระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการยื่นเอกสารผู้เข้าอบรมและค่าใช้จ่าย เพื่อขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

More...

ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR เพื่อให้ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

More...

การวางแผนพัฒนารายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Individual Development Plan)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและเทคนิคต่างๆ  การสร้าง ออกกแบบ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ของทักษะและความเข้าใจในหลักการของการเป็นหัวหน้างาน การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน การควบคุมงานและการประเมินผลของหัวหน้างาน....

More...

เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)

 หลักสูตรพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่นๆ ของเจ้าของข้อมูล นำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

More...

การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้สามารถคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่ การจัดทำทะเบียนผู้ขาย การตรวจประเมินผู้ขายรายปัจจุบัน ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

More...

ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมาย ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

More...

การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้พนักงานขายค้นพบพลังการขายที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง สามารถทุ่มเทให้กับงานการขายได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ท้อถอยหรือหมดพลัง และยังสามารถเติมพลังให้กับตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทุกที่ ทุกสถานการณ์ สร้างทีมขายขององค์กรที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียว สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้อง ไม่เกิดปัญหาด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลในทีมขาย ส่งผลโดยตรงถึงความสำเร็จในภาพรวมขององค์กร

More...

รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับองค์กร ลูกจ้าง ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ทั้งในบทบาทของนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้แทนนายจ้าง มีความรู้ นำความรู้ และแนวคำพิพากษา ไปปรับใช้กับการบริหารงานบุคคลอย่างถูกต้อง ลดข้อขัดแย้ง และสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

More...

เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ

 หลักสูตรเพื่อเสริมความมั่นใจและเข้าใจโลกของการสื่อสารมากขึ้น มีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นทั้งในการทำงานและการเข้าสังคม การสื่อสารที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้บุคคลรอบข้างเกิดความประทับใจในการสื่อสารของท่านมากขึ้น

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

More...

หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักเกณฑ์การจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร เข้าใจหลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากร และเข้าใจการผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

More...

เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)

คิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ นำเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจริงได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)

  หลักสูตรเพื่อการปรับทัศนคติต่อเป้าหมายมีความชัดเจนต่อเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น ทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มีและเข้าใจจุดขายของผลิตภัณฑ์ ฝึกฝนการขายจากการ Role-Play ด้วยขั้นตอนการขายที่ถูกต้องและแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี การบริหารกิจกรรมการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน

More...

เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)

 หลักสูตรเพื่อเข้าอบรมจะได้รับแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการขาย การโค้ชทีมงานฝ่ายขาย วิธีการโค้ชด้วยทฤษฎีการขาย KASH วิธีการโค้ชแบบการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับพนักงานขาย วิธีการโค้ชทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มีและเข้าใจจุดขายของผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจ วิธีการโค้ชขั้นตอนการขายโดยใช้บทการขาย และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี วิธีการโค้ชการบริหารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน

More...

กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

More...

กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดธุรกิจ (Effective English Communication for Business Strategy)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่นิยมใช้ในเชิงธุรกิจ รวมถึงระมัดระวังการเลือกใช้ คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่มีความหมายกำกวม ไม่ชัดเจน หรือสะกดคำคล้ายคลึงกัน แต่ความหมายไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร สามารถใช้ ประโยคมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ให้เกิดความประทับใจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น...

More...

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการ วางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพได้ เมื่อมีการวางแผนดี และมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ก็จะส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม ในเวลาที่กำหนด เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจ ก็จะเกิดการซื้อซ้ำ กิจการเติบโตและคนในองค์กรก็เติบโตด้วย

More...

การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล  การวัดผลถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

More...

เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)

หลักสูตรเพื่อความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้าธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาศักยภาพการขาย KASH การปักหมุดความคิดบวกต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และได้รับการปลดล็อกความคิดความเป็นไปไม่ได้ให้คิดเพื่อเติบโตอีกครั้ง จุดขายของสินค้าของบริษัทตนเองเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และการตอบข้อโต้แย้ง...

More...

เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)

หลักสูตรเพื่อความรู้และความเข้าใจปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ ขายด้วยทฤษฎี PSP (Present Selling Planning) วิธีการสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ตนเองให้ดูน่าสนใจได้ วิธีการขายโดยใช้บทการขายที่ทรงพลัง และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี วิธีการบริหารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้...

More...

นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล เรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล นำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

ทักษะนักขายมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ต้องรู้ไว้เป็นอาวุธทางปัญญาในการขายในยามที่มีการแข่งขันกันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักการคิดในการสร้างกลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้า การเจรจาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้ทักษะการขายที่ไม่เป็นรองใคร และนำท่านสู่สายทางนักขายมืออาชีพในอนาคต

More...

การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก ทักษะการขาย และพฤติกรรมของพนักงานขาย ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า และสาธารณชนได้อย่างมั่นใจ เกิดความเชื่อมั่น ประทับใจในตัวพนักงานขาย และในผลิตภัณฑ์ขององค์กร มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®) เอกสารการค้าและวิธีชำระเงินระหว่างประเทศ สาระสำคัญของกฎหมายและโครงสร้างภาษีศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร ความเสี่ยงด้านศุลกากร และแนวทางการหาความรู้ด้านศุลกากร

More...

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical System for Logical Thinking to Successful Working)

หลักการ เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ภาพรวมและแจกแจงได้อย่างเป็นระบบ จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมายด้วยมุมมองระยะยาวด้วยการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือแผนสำรองที่ยังไม่ชัดเจนได้ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ ผสมผสานระหว่างระบบความคิดและการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงาน

More...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

More...

แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำองค์กร (Personal Data Protection Act – PDPA)

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กรว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่...

More...

ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล,สัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 การประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดประสิทธิภาพตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่องไปยังเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต

More...

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management) ในสถานการณ์โควิด-19

  หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมาย ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

More...

 หลักสูตรนี้ตั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษ Exclusive แบบสุด ๆ เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของการเพิ่มขุมพลังในใจและเทคนิคต่างๆ สู่การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น

More...

.ทักษะการเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจและการนำเสนออย่างมืออาชีพ  		(Effective Business English Writing Report & Professional English Presentation)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความสามารถ และมีความมั่นใจในการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ตามเป้าหมายของงานและกิจกรรมในองค์กรได้เป็นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถใช้ภาษาพูด และภาษาเขียนในการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และนำเสนอได้อย่างโดดเด่น ประทับใจ

More...

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERM® 2020

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2020 นี้ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ INCOTERMS® 2020 ของแต่ละข้อตกลง มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย...

More...

online 28 ตุลาคม 2563...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally)

หลักสูตรเพื่อความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้เป็น มีความเป็นไปได้ และมีน้ำหนักพอ ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้นำเสนองาน ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม บุคลิกภาพที่ดูดีทั้งภายใน และภายนอกทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

More...

กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ และลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากขึ้น เข้าใจวัฒนธรรมการสื่อสารของชาวต่างชาติมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

More...

 เรียนรู้การปรับทัศนคติการทำงาน เตรียมพร้อมในเชิงบวกก่อนปฏิบัติงานจริงในสาขา การจัดการความกลัวของตนเองต่อภารกิจเป้าหมายยอดขายที่ได้รับ มีความรู้และความแม่นยาในผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้นและสามารถคิดต่อยอด เข้าใจการจัดการเป้าหมายของตนเองและของสาขา แนวทางการขายที่สามารถนาไปใช้ในงานจริง ฝึกฝนแนวทางการขายจากโจทย์ และเข้าใจการทางานขายในหน้างานจริงๆ 

More...

เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Sellingเพื่อปิดการขาย            (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของตนเอง ความเข้าใจ Pain Point ทั้ง External Pain Point และ Internal Pain Point เทคนิคการค้นหา Pain Point ด้วย วิธี SPIN Selling วิธีการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling กับการขายสินค้าจริง ฝึกการวิเคราะห์ Pain Point เบื้องต้นของลูกค้าจาก Case Study...

More...

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen

หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจการแนวคิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็นแนวทาง/เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือต่างๆ โดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาการทำไคเซ็นในระดับองค์กรชั้นนำ เพื่อนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไป ดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนแนวคิด “ล้านไอเดียเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนด้วย KAIZEN” ดังที่กล่าวมาแล้ว องค์กรจะได้รับการพัฒนาโดยพนักงานทุกระดับและเป็นวัฒนธรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน

More...

เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจกลยุทธ์และแนวทางในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า หลักเกณฑ์และประเด็นสำคัญในการประเมิน ตัวอย่างแบบฟอร์มใบประเมิน วิธีการประเมิน วิธีการวัดผล และสรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า รกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพและปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

More...

การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหารงานบุคคล เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการบริหารงานบุคคล สร้างระบบงาน HR ในแต่ละส่วนงานอย่างเป็นรูปธรรม นำเทคนิคต่างๆ ไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของคนให้พร้อมรับมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

More...

การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจและเข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ Audit จาก Certified Body ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ตามข้อกำหนดของระบบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถผ่านการตรวจรับรองระบบ และการตรวจประเมิน Audit ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล

More...

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)

 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

More...

การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีด้วยลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ มีทักษะและเทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน

More...

แนวทางการใช้ OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิด OKRs (Objective and Key Results) ในการบริหารงานเชิงบวกและสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานในองค์กร แนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้

More...

เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น การเผยแพร่ข้อมูล หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การขายรายชื่อข้อมูลส่วนบุคคลประเด็นไหนบ้างที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ข้อควรระวังของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะต้องปฏิบัติอย่างไร? หากต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผลกระทบต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่นายจ้างและ HR ต้องทราบ

More...

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PAP)

หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจหลักการดำเนินการขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ APQP ตามข้อกำหนด AIAG หน้าที่และความรับผิดชอบของทีมงานในการจัดทำ APQP & PPAP การประยุกต์ใช้เอกสาร APQP & PPAP อย่างถูกต้อง ตีความข้อกำหนด APQP & PPAP ตาม AIAG Manual ได้อย่างถูกต้อง การทำเอกสาร APQP & PPAP ตาม AIAG Manual การควบคุม ทดสอบ และรายงาน สารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์

More...

การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Job Description)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานจนเกิดความชำนาญ ถูกหลักวิชาการ และมีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานไปสอนต่อหรือจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่งงานอื่นๆ ในองค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงได้รับฟังข้อท้วงติง ข้อคิด ข้อควรระวังสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานได้อย่างถูกต้อง

More...

40 ประเด็นที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR) ต้องทำได้

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัยที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติตาม

More...

เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้ DCC สามารถควบคุมเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ช่วย QMR ในการขับเคลื่อนระบบให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้วยการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งการตรวจติดตามภายใน การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความร่วมมือประสานงานของทุกส่วนในองค์กร เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

More...

การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ รู้เท่าทันความเสี่ยง ป้องกันวิกฤติได้ (Enterprise Risk Management)

หลักสูตรเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากล สร้างความเข้าใจ สร้างทักษะและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ กระบวนการและระบบการจัดการความเสี่ยง สามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง การปฏิบัติงานในการวางแผนงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกัน

More...

Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

หัวหน้างานมีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดีในปัจจุบัน จะเป็นคำตอบของท่านเอง

More...

การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

More...

การออกแบบทักษะที่จำเป็นและสร้าง Skill Matrix เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตรกึ่งปฏิบัติการ)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ Skill ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill เรียนรู้แนวทางการออกแบบ Skill ที่จำเป็นเฉพาะด้านในแต่ละหน้าที่ และเชื่อมโยงไปกับระดับที่แตกต่างกันของแต่ละตำแหน่งงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง สามารถจัดทำกำหนด Skill Matrix และนำมาประยุกต์ใช้ในบุคลากรได้การบริหารและพัฒนาบุคลากรได้

More...

การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้เป็นหัวหน้างานที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน

More...

การจัดทำเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการและขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ธุรกิจ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สามารถใช้เอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้ในการฝึกอบรมและสอนงานแก่พนักงานใหม่ในการทำงานแต่ละกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดโอกาสในการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

More...

30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

More...

การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในปฏิบัติงาน

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมาย และหลักการของการทำงานด้วยความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง \ทราบถึงสาเหตุและแนวทางการป้องกันได้อย่างเหมาะสม การอบรมมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยของบริษัทฯ ส่งเสริมให้องค์กรสามารถปรับปรุง วิธีการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น...

More...

การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ

 เรียนรู้หลักการใช้ภาษาอังกฤษ และลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถวิเคราะห์งานเขียนที่ผิดพลาด และสามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้น เข้าใจรูปแบบของการเขียน email ที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

More...

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)

 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า

More...

แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 การควบคุมสินค้า (Stock Card) BIN CARD สำหรับธุรกิจที่เริ่มดำเนินธุรกิจและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป แนวทางในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ  การตรวจนับย่อย (Cycle Count) เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย การเตรียมการตรวจนับสินค้าประจำปี การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าในแต่ละประเภท ตามระบบ ISO การปฏิบัติงานตามระบบ ISO การจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอน วิธีการคิด และการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ...

More...

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

 หลักสูตรเพื่อเรียนรู้เทคนิคพร้อมทั้งศิลปะในการนำเสนอเพื่อสร้างรูปแบบการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพในการนำเสนอได้อย่างน่าประทับใจ สามารถนำความรู้และเทคนิคไปปรับใช้ในการเรียน การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและประโยชน์กับตนเองสูงสุด

More...

สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขาย  		ลูกค้าองค์กรแบบ B2B  		(The Ultimate Technique of Being a B2B Corporate Sales Consultant)

สร้างทัศนคติทีดี และมีจิตสำนึกที่ดีกับการขายแบบ B2B อย่างมืออาชีพอย่างเป็นระบบ การเป็นที่ปรึกษาการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขาย สร้างความประทับใจและความพึงพอใจในสินค้าและบริการ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ ตลอดจนทำให้ลูกค้ารู้สึกจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ สามารถขายสินค้าได้ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น และเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว

More...

การวางแผนภาษีส่วนบุคคลเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Personal Tax Planning for Wealth Management)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผนภาษีโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อความมั่นคงทางการเงินของผู้เสียภาษีในอนาคต

More...

Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด ปี 2563

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีกรณีใดบ้างและการออกหนังสือเตือน - หนังสือสั่งพักงาน - ออกหนังสือเลิกจ้างเขียนให้ดีให้มีผลในทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร หรือการปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการทำงาน - ผิดสัญญาจ้างจะมีความผิดอย่างไร

More...

เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)

 หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้และกฎหมายทวงหนี้ที่ต้องรู้ กรณีศึกษาสิทธิการเรียกร้องและแนววินิจฉัยกรณีลูกหนี้การค้า คุณสมบัติและดีเอ็นเอพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ ทฤษฎีการเร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWICH สำหรับลูกหนี้การค้า การใช้ทฤษฎีของ มาสโลว์ในการเร่งรัดหนี้สิน การบริหารกิจกรรมเร่งรัดหนี้สิน การสะกดรอยตามลูกหนี้...

More...

เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

 หลักสูตรเพื่อให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ข้อกำหนดขององค์กร และข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าและการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร

More...

การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการ และหน้าที่ของการสื่อสารในองค์กรในการประสานงานร่วมกัน วิธีการสื่อสารที่ดีในกระบวนการทำงานของส่วนงานตนเองและส่วนงาน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับและนำส่งต่อได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

More...

ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียนรู้ เข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรมตามระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการยื่นหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เพื่อขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

More...

กลยุทธ์การสร้างความประทับใจในการพูดภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และใช้กิริยาท่าทาง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับ ช่วงเวลา สถานการณ์ และคู่สนทนา มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง และกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน

More...

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) กับลูกค้า ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า องค์ประกอบหลักที่สำคัญในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) อันนำไปสู่การสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีและความมั่นคงในระยะยาวกับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกเสริมสร้างทักษะและกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมพัฒนากลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ...

More...

KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจ KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน  KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การนำความรู้เรื่อง KYT ไประบุความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

More...

การควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจหลักการสำคัญของการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของการควบรวมระบบ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัดความสามารถของแต่ละกระบวนการ ลดความสูญเปล่าในการจัดทำและควบคุมเอกสารแต่ละประเภทของแต่ละระบบ ลดทั้งกระดาษ ลดทั้งเวลาในการจัดทำเอกสาร ลดทั้งกำลังคนที่ต้องมีหน้าที่จัดทำและควบคุมดูแลระบบเอกสารที่แยกสองระบบ ด้วยเทคนิคการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบทั้งสองเข้าด้วยกัน

More...

เทคนิคการบริหารเวลา

 หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลา จะทำให้คุณสามารถควบคุมเวลาชีวิตของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการทำงาน และวิธีการจัดการกับหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลั่งไหลมาหาคุณอย่างไม่รู้จบในแต่ละวันคุณสามารถควบคุมภารกิจและกิจกรรมต่างๆ คุณต้องเลิกทำอะไรบางอย่างและเริ่มต้นใช้เวลามากขึ้นกับกิจกรรมอื่นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตคุณได้จริง

More...

Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจถึงความจำเป็น และเห็นถึงความสำคัญของการทำ Project Feasibility Analysis ขั้นตอน และวิธีการในการทำ Project Feasibility Analysis วิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

More...

 หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจแนวโน้มการตลาดธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุค Distruption หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis สินค้าและบริการของตนเอง หลักการวิเคราะห์ Five Force Model ธุรกิจของสินค้าของตนเอง การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix7Ps ทักษะนักขายที่ต้องมีในยุค Disruption

More...

เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ

ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหาคัดเลือกบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่องค์กรต้องการ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการคัดเลือกคน และเทคนิคการตั้งคำถามสัมภาษณ์รูปแบบต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

More...

เทคนิคการจัดทำเส้นทางสายอาชีพ (Career path Technic)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เข้าใจ Career Development และ Career Path เรียนรู้ขั้นตอนและหลักการและเทคนิคการจัดทำ Career path สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จัดทำ Career path ในหน่วยงานตนเองได้

More...

เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer

 หลักสูตรนี้มาเพื่อเตรียม Sales Engineer ที่ต้องขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้มีความพร้อมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และนิสัยการทำงานที่ดี ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

More...

การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจ ทฤษฎี พฤติกรรมของผู้บริโภค (6W1H) เพื่อนำมาวางแผนการขาย เข้าใจทฤษฎี กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps และ7Ps) และนำไปใช้ในการขายจริง นำทุกทฤษฎีมาวางแผนการขาย เตรียมอุปกรณ์ประกอบการขาย การเขียนบทการขาย และบทการตอบข้อโต้แย้ง

More...

ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 การประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดประสิทธิภาพตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่องไปยังเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต

More...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

More...

 หลักสูตรเพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันและการแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างมีรูปแบบ การปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดีร่วมกัน...

More...

เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้ DCC สามารถควบคุมเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ช่วย QMR ในการขับเคลื่อนระบบให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้วยการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งการตรวจติดตามภายใน การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความร่วมมือประสานงานของทุกส่วนในองค์กร เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

More...

เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ข้อกำหนดขององค์กร และข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าและการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร

More...

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training
การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลง นำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และราคาถูกลง

ดูรายละเอียด...

เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต 
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้ ???

ดูรายละเอียด...

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ ออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management),เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า

ดูรายละเอียด...

KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ถือว่ามีความสำคัญมากในการทำงาน เพราะจะป้องกันชีวิตพนักงาน ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต ของบริษัทหรือองค์กรทั้งโลก ดังนั้น ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานและสายการผลิต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจะต้องทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องมีความรู้สำหรับเครื่องมือในการทำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

ดูรายละเอียด...

ภาษาอังกฤษในการทำงาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
     1.  สร้างความมั่นใจการพูดและออกเสียงแบบมืออาชีพและเป็นธรรมชาติ
     2.   เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ
     3.   เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับองค์กร
     4.   เพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนเพื่อการสื่อสารและลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
     5.   ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า หน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า หลักการสำคัญของการชำระภาษีศุลกากร การเตรียมตัวในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การระงับคดีในชั้นศุลกากรเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด ข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

ดูรายละเอียด...

40 ประเด็นที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆหรือออกหนังสือลงโทษทางวินัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติตาม...

ดูรายละเอียด...

ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อวิเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ สามารถพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทำการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพให้เป็นรูปธรรมตามข้อกำหนดของระบบ ISO 14001:2015 เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำ อากาศ เสียง ความร้อนและแสงสว่าง การตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อตกลง...

ดูรายละเอียด...

Positive Thinking to Positive Energy Program,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อฝึกปรับวิธีคิดเป็นเชิงบวกเพื่อสร้างพลังบวกในการทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและพร้อมรับมือกับสถานการณ์เชิงลบต่างๆ

ดูรายละเอียด...

ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรมตามระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการยื่นหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เพื่อขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้มีความรู้ความสามารถทั้งข้อกำหนดและเทคนิคในการตรวจติดตามภายใน เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับองค์กรสู่ความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001:2015 อย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 โลกของการทำงานในปัจจุบันนั้น เป็นการทำงานที่ต้องอาศัยความสามัคคีในการทำงาน รวมไปจนถึงจิตใจที่พร้อมจะปฏิบัติงานของพนักงานเหล่านั้น หัวใจสำคัญที่จะหล่อหลอมให้พนักงานเดินทางสู่เป้าหมายด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง...หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อการอบรมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาจิตใจของหัวหน้าให้มีภาวะความเป็นผู้นำและความเสียสละ

ดูรายละเอียด...

เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในการทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) และประยุกต์ใช้งานในองค์กรอย่างเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคนสร้างงาน และสร้างความยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

การแก้ไขปัญหา และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)

หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียด...

การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ DCC มือใหม่,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เข้าใจการจัดทำ และการปรับปรุงระบบเอกสารสารสนเทศ ตั้งแต่การกำหนดรหัสเอกสาร การกำหนดรูปแบบเอกสาร วิธีกำหนดชื่อและประเภทเอกสารในระบบ วิธีการชี้บ่งความทันสมัย การปรับปรุงแก้ไขเอกสาร

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้ ตระหนัก และเข้าใจในบริบทของงานพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดอย่างมืออาชีพในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และมีเทคนิคในการพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดที่แตกต่างของทั้งสองระบบ ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียด...

การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การพัฒนาให้ตนเองเป็นผู้บริหารแบบรอบทิศทาง ต้องพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาทักษะการบริหาร (Management Skills) อยู่เป็นประจำ จึงจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่มีประสิทธิผลในองค์กร 

ดูรายละเอียด...

การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เช่นการจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการพิจารณาออก CAR หรือ PAR และเทคนิคการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานสากล

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการเขียนอีเมล์แบบมือโปร ด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อทราบถึงข้อผิดพลาดแบบต่างๆ ที่อาจกำลังเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ป้องกัน ข้อผิดพลาด และพบวิธีการปรับปรุงข้อผิดพลาดงานเขียนให้ดีขึ้น การรวมประโยคให้มีความซับซ้อน ด้วยวิธีการเขียน ที่สั้น กระชับได้ใจความ พัฒนาการเขียนให้ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นใจเพิ่มขึ้น โดยการฝึกพัฒนางานจากงานเขียนในปัจจุบัน

ดูรายละเอียด...

Basic Maintenance System

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ของความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบส่งกำลังที่ถูกวิธีให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร รูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ฝึกและลงมือทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาของตัวเอง ให้สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร การเก็บข้อมูลและการวางแผน การบำรุงรักษาเครื่องจักร

ดูรายละเอียด...

รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับองค์กร ลูกจ้าง ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ทั้งในบทบาทของนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้แทนนายจ้าง มีความรู้ นำความรู้ และแนวคำพิพากษา ไปปรับใช้กับการบริหารงานบุคคลอย่างถูกต้อง ลดข้อขัดแย้ง และสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดูรายละเอียด...

ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

QMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย

ดูรายละเอียด...

เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และวางแผนการแก้ไขรวมทั้งการป้องกันปัญหา การคิดในเชิงเหตุและผล การคิดในเชิงระบบ อันเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกันและการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด...

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง

ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?
_ ปัญหาระหว่างลูกน้องกับลูกพี่ หรือพนักงาน ในการทำงาน
_ ลูกพี่ควรให้ลูกน้องทำ แต่ลูกพี่ก็ต้องลงมือทำงานเสียเอง
_ ลูกพี่สอนงานแล้ว  ลูกน้องไม่ทำหรือทำไม่ได้ตามที่ต้องการ

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการตั้ง KPI ที่ถูกต้อง ออกแบบ KPI ของแผนก/ของตนเองเพื่อทำเป็น Action Plan เพื่อการพัฒนาตนเองและทีมงาน ประยุกต์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ KPI ได้และเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรต่อไป

ดูรายละเอียด...

ทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR อย่างไรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic HR Planning and Budgeting)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการ และกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร แนวคิดหลักการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR ในเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน(Action Plan) และเทคนิคการคำนวณงบประมาณ (Budget) ตลอดจนการออกแบบตัวชี้วัดอย่างเป็นระบ บ ฝึกทักษะผ่านกรณีศึกษาและตัวอย่างการจัดทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR ประจำปี

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี",อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ในการอ่านและวิเคราะห์ “งบการเงิน” สำหรับผู้บริหาร ไม่ใช่เพียงการอ่านรายการบัญชีแต่ละรายการให้เข้าใจเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถวิเคราะห์ตีความ การชี้บ่งสถานะของแต่ละรายการได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผลสัมฤทธิ์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถสนทนาสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง และกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ออกเสียง คำ ประโยค เพื่อการสนทนาที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนคู่มือคุณภาพระเบียบการปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงานQuality Manual, Procedure, WIตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั้งคู่มือคุณภาพ Quality Manual ระเบียบการปฏิบัติงาน Procedure และวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction มีความถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนระบบอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

การบริหารงาน HR มือใหม่,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “การบริหารงาน HR มือใหม่” นี้ออกแบบมาเพื่อปูพื้นฐานให้พนักงานได้เรียนรู้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างถูกต้อง วิธีการฝึกอบรมเน้นให้พนักงานเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (workshop) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานจดจำ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้แม่นยำมายิ่งขึ้น

ดูรายละเอียด...

การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)

 “การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน Cost Accounting & Cost Analysis เป็นหลักสูตรที่จะช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุน, ความสำคัญของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร, การแยกประเภทของต้นทุน, การคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า, การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย การจำแนกประเภทต้นทุน  

ดูรายละเอียด...

การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ และเติบโตในสายอาชีพ ต้องมีความรู้ มีทักษะ และมีประสบการณ์ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ดังนั้น ความสามารถในด้านการจัดการงานประจำวัน เพื่อให้งานลุล่วง และบรรลุเป้าหมายได้ต้องหัวหน้างานควรมีทักษะหลัก เช่น การวางแผน การสื่อสาร การมอบหมาย การควบคุม การติดตามงาน การแก้ปัญหา การรายงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น...

ดูรายละเอียด...

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP), อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลังจากที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จนได้คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าแล้ว การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Production Part Approval Process (PPAP) ภายใต้กรอบ PPAP-AIAG Manual ระดับการ Submission เอกสาร และตามข้อกำหนดของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นเอกสารที่มีผลตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า...

ดูรายละเอียด...

เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)

 หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการเตรียมความพร้อมของนายจ้าง / HR เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่น ๆ ของเจ้าของข้อมูล สามารถจัดทำนโยบาย และกำหนดกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Personal Information) ให้สอดคล้องกับกฏหมายได้

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียด...

การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การจัดทำงบประมาณจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของผลสัมฤทธิ์ ความเหมาะสม และความร่วมมือของทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร

หลายคนไม่ให้ความสำคัญและมองว่างานธุรการส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ซ้ำซาก จำเจ งานธุรการจะทำให้งานของตนเกิดความล่าช้า และมีระเบียบ ขั้นตอนมาก... เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะแท้จริงแล้วงานธุรการเป็นงานที่มีความสำคัญมากในอันที่จะผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้า และนี่จึงเป็นเหตุผลให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาการบริหารงานธุรการและสำนักงานให้ทันสมัยถึงพร้อมด้วยระบบงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ต้องประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนให้กับองค์การธุรกิจในปัจจุบันนั่นเอง

ดูรายละเอียด...

หมวดการบริหารจัดการ
ราคา 80.00 บาท
พิเศษ 76.00 บาท
หนังสือรวมข้อคิดซึ่งตกผลึกจากประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ผู้เขียนได้บันทึกไว้และได้ถอดความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นการเผยแพร่ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นข้อคิดที่ควรคำนึงแล้วยังให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย...
ดูทั้งหมด..
หมวดหนังสือทั่วไป
ราคา 120.00 บาท
พิเศษ 114.00 บาท
รวมกาพย์ โคลง บทกลอน ลำนำ สักวา ด้น นิราศ บันทึกผูกเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ จากประสบการณ์ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทำให้ผู้อ่านได้ทราบเกร็ดชีวิตต่างๆ อย่างมีอรรถรส
ดูทั้งหมด..
วิทยากร
More...

อาจารย์จักรี อัมพรต,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา
More...

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.สมเกียรติ ช่วยมาก,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,คอมพิวเตอร์,IT,Media,Excel,Powerpoint
More...

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.ศุภศิษฏ์  ทวีแจ่มทรัพย์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,กฎหมายแรงงาน
More...

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล,การขาย,การตลาด,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,Walk Rally
More...

เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ได้แก่ ออกแบบปกพร้อมจัดหน้าหนังสือ (Books) วารสาร (Journal) นิตยสาร (Magazine)  หนังสือรายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือแนะนำตัวบริษัท  (Company Profile)  ใบปลิว (Handbill)  แผ่นพับ (Leaflet) โบรชัวร์ (Brochure) แค็ตตาล็อค (Catalog)  แฟ้ม (Folder) รับออกแบบปฏิทิน  (Calendar) ตามความต้องการของท่าน ภายใต้งบประมาณที่ท่านพอใจ  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์เหล่านี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการของท่าน

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.