เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, knctrainingcenter.com,บริษัทสัมมนา,Public Training,In-house Training,Walk Rally service,Teamwork,Teambuilding
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ KNCTrainingCenter.com

...พูดคุย-ปรึกษา-จัดอบรมสัมมนา ติดต่อ...เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โทร. 02-157-9083 / 062-315-5283 email : knctraining2015@gmail.com  

หลักสูตรอบรมสัมมนา PDPA 

กรุณาคลิกเพื่อดูหลักสูตร

Public Training​ by KNC​ หลักสูตร "เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล​ส่วนบุคคล​ สำหรับคน HR" (Personal Data Protection Act-PDPA)

 Public Training​ by KNC​ หลักสูตร "เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล​ส่วนบุคคล​ สำหรับคน HR" (Personal Data Protection Act-PDPA) วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 18 กุมภาพันธ์​ 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
Online Training
10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน สามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

More...

Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน

  เรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการคิดเชิงออกแบบ หลักการและใช้การคิดเชิงออกแบบพัฒนาการทำงาน เครื่องมือที่จะช่วยให้การประชุมระดมสมองเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อนร่วมงานองค์กรเพื่อออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ

More...

การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจการรับมือต่อเหตุฉุกเฉินในงานบริหารงานบุคคล และการจัดการกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิผล

More...

การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้สามารถคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่ การจัดทำทะเบียนผู้ขาย การตรวจประเมินผู้ขายรายปัจจุบัน ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

More...

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจประเภทและลำดับชั้นของ NC -CAR เข้าใจเทคนิคและวิธีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสำหรับ NC - CAR แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง เข้าใจเทคนิคการเขียนตอบ NC – CAR อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเขียนตอบ NC – CAR ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงประเด็น เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินจากภายนอก Certified Body หรือ Internal Auditor ยอมรับการตอบสำหรับ NC – CAR ในทุกประเด็น

More...

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพได้ เมื่อมีการวางแผนดี และมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ก็จะส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม ในเวลาที่กำหนด เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดการซื้อซ้ำ กิจการเติบโตและคนในองค์กรก็เติบโตด้วย

More...

10 กุมภาพันธ์ 2566...การเขียนอีเมลและการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Email Writing and English Conversation For Business)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมได้ทบทวนและฝึกการเขียนและการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานตามที่เจ้าของภาษาใช้งานจริง ลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับองค์กรต่างชาติต่างๆ และสร้างเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สร้างความเข้าใจวัฒนธรรมการสื่อสารของชาวต่างชาติที่มีความคิดและการใช้ชีวิตแตกต่างจากวัฒนธรรมไทยอย่างสิ้นเชิง และสามารถลดปัญหาการสื่อสารและสร้างความประทับใจให้กับผู้ติดต่อ....

More...

การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)

 หลักสูตรเพื่อให้ “นักบัญชี” สามารถนำข้อมูลและรายงานทางบัญชีต้นทุน มาทำการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ที่จำเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูลทางบัญชีต้นทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา สามารถนำวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารต้นทุน Cost Management อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล

More...

การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักสูตรเพื่อให้สามารถทำการบริหารและควบคุมงบประมาณให้มีผลสัมฤทธิ์ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งงบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณกำไร ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในองค์กร ลูกค้า และนักลงทุนในความมั่นคงและการเติบโตขององค์กรด้วยการจัดทำงบประมาณการลงทุนและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

More...

การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาพลักษณ์องค์กร

หลักสูตรเพื่อมอบมูลค่าทางจิตใจและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแด่องค์กร ยกระดับมาตรฐานในการบริการของพนักงาน

More...

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เรียนรู้พฤติกรรมตนเองและผู้ร่วมงานตามหลัก 5นำความรู้ ความเข้าใจ ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2020 นี้ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ INCOTERMS® 2020 ของแต่ละข้อตกลง มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย...

More...

เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติในการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์สินค้าและพัสดุคงคลังด้วยหลัก ABC Analysis เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อได้อย่างเหมาะสม นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่ ทั้งระบบ E-Procurement, E-Auction และ EDI รวมถึงสื่ออิเลคทรอนิคส์ในยุค 4.0

More...

online 19 กันยายน 2563...การควบคุมเอกสาร Document Control    		ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในความพร้อมและความเพียงพอ เหมาะสมของเอกสารกับการใช้งานในแต่ละกระบวนการ สามารถทำการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา การใช้งาน การเก็บรักษาระบบเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

 หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เข้าสัมมนาให้เข้าถึงด้านพฤติกรรม Growth Mindset การทำงานร่วมกันในองค์กรและผู้อื่นในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ เรียนรู้ Growth Mindset และเทคนิคการปรับ Mindset ของตนเองให้สามารถกลับมาพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตร่วมกัน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร การประสานงาน และการปฏิบัติงาน ด้วยหลักการ Growth Mindset ให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ถึง สาเหตุ และความต้องการแท้จริงของลูกค้าที่ร้องเรียน พัฒนาทักษะและเทคนิคในการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวคิด มากกว่าการเอาเปรียบผู้อื่นในการแก้ปัญหา...

More...

ความสำคัญของการกำหนดปัญหาและเจาะจงปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง(สาเหตุรากเหง้า)ได้อย่างเป็นระบบ การใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และวางแผนการแก้ไขรวมทั้งการป้องกันปัญหา คิดในเชิงเหตุ และผล การคิดในเชิงระบบ อันเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกัน และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

More...

เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

 หลักสูตรเพื่อให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ข้อกำหนดขององค์กร และข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าและการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร

More...

การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้พนักงานขายค้นพบพลังการขายที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง สามารถทุ่มเทให้กับงานการขายได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ท้อถอยหรือหมดพลัง และยังสามารถเติมพลังให้กับตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทุกที่ ทุกสถานการณ์ สร้างทีมขายขององค์กรที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียว สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้อง ไม่เกิดปัญหาด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลในทีมขาย ส่งผลโดยตรงถึงความสำเร็จในภาพรวมขององค์กร

More...

การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล  การวัดผลถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

More...

การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวัดผลงาน สามารถนำแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวัดผลงานข้างต้นมาจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลักในระดับองค์กร ระดับทีมงาน และระดับพนักงานได้ด้วยตนเอง เข้าใจถึงวิธีการนำตัวชี้วัดผลงานหลักไปใช้ประโยชน์ และสามารถป้องกันปัญหาจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การใช้ตัวชี้วัดผลงานหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

More...

การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเฝ้าระวัง การติดตาม การวัด การจัดเก็บข้อมูล  การวัดผลถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

More...

เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ข้อกำหนดขององค์กร และข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าและการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ EMR เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และสามารถดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างถูกต้อง

More...

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะ เทคนิคการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy การสำรวจประเด็นสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect, การวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการขยะ

More...

ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรมตามระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการยื่นเอกสารผู้เข้าอบรมและค่าใช้จ่าย เพื่อขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

More...

online 2 ตุลาคม 2566...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 การประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดประสิทธิภาพตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่องไปยังเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต

More...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

More...

เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนคู่มือคุณภาพ ระเบียบการปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงาน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างถูกต้องครบถ้วน และวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction มีความถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนระบบอย่างยั่งยืน

More...

ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR เพื่อให้ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

More...

  หลักสูตรเพื่อให้ DCC สามารถควบคุมเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ช่วย QMR ในการขับเคลื่อนระบบให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้วยการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งการตรวจติดตามภายใน การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความร่วมมือประสานงานของทุกส่วนในองค์กร เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

More...

นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล เรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล นำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

More...

กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจกลยุทธ์และแนวทางในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า หลักเกณฑ์และประเด็นสำคัญในการประเมิน ตัวอย่างแบบฟอร์มใบประเมิน วิธีการประเมิน วิธีการวัดผล และสรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า รกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพและปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

More...

เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ

 หลักสูตรเพื่อเสริมความมั่นใจและเข้าใจโลกของการสื่อสารมากขึ้น มีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นทั้งในการทำงานและการเข้าสังคม การสื่อสารที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้บุคคลรอบข้างเกิดความประทับใจในการสื่อสารของท่านมากขึ้น

More...

กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

More...

 หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างานให้มีความเข้าใจหลักการข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ได้อย่างแม่นยำสามารถทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนสมาชิกในหน่วยงาน และประสานงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

More...

การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อกำหนดเป็น KPI ประจำปีในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป ทราบแนวทางปฏิบัติให้ประสพผลสำเร็จในการจัดทำ Objective & Target วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนด 6.2 ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและความมั่นใจในผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่องค์กรกำหนด

More...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขาย เข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าเพื่อเข้าถึงคำว่า “มืออาชีพ” สร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างเส้นทางในการทำงานอย่างมีเป้าหมายได้ วางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มเส้นทางในการหาลูกค้าใหม่ได้ มีทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด...

More...

ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำ อากาศ เสียง ความร้อนและแสงสว่าง การตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อตกลง รวมถึงการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

More...

เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ เรียนรู้เทคนิค บอกเล่าถึงปัญหา เพื่อใช้ในการหาทางออกร่วมกัน ใช้กลยุทธ์พิเศษ และฝึกสคริปสำหรับการ Call จริง ในการติดตามทวงหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

More...

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนาออนไลน์

หลักสูตรเพื่อให้สามารถเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspect การวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมในมุมมองวัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect การตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Impact ความมีประสิทธิภาพและการดำเนินการตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan ตามระบบ ISO 14001:2015...

More...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึงแต่ละ Generation การทำงานร่วมกันในองค์กร ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทดลองปฏิบัติจริง เพื่อเข้าถึงเทคนิคการปรับตัวและการบริหารแต่ละแต่ละ Generation มีเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนแต่ละ Generation ร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ การบริหาร การประสานงาน และการปฏิบัติงาน

More...

การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้เป็นหัวหน้างานที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน

More...

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)

  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

More...

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)

 หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการ วางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพได้ เมื่อมีการวางแผนดี และมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ก็จะส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม ในเวลาที่กำหนด เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจ ก็จะเกิดการซื้อซ้ำ กิจการเติบโตและคนในองค์กรก็เติบโตด้วย

More...

การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีความเข้าใจความสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมาย การนำกฎหมายแรงงานไปใช้บังคับกับพนักงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม และบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรให้ปัญหานั้นยุติลงได้

More...

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management) ในสถานการณ์โควิด-19

  หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมาย ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

More...

online 28 กันยายน 2566...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)

  หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2020 นี้ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ INCOTERMS® 2020 ของแต่ละข้อตกลง มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย...

More...

เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า Cycle count และการตรวจนับประจำปี เพื่อยืนยันจำนวนที่แท้จริงให้ถูกต้องตรงกับระบบและบัญชี

More...

การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation and Phonetics)

หลักสูตรเพื่อสร้างความมั่นใจการพูดและออกเสียงแบบมืออาชีพและเป็นธรรมชาติ การใช้ประโยคมาตรฐานในการติดต่อชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

More...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้านพฤติกรรมและบุคลิกที่แตกต่างกันของมนุษย์แต่ละช่วงวัย สามารถวิเคราะห์ จุดเด่น-จุดด้อย ของมนุษย์แต่ละช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้เทคนิคการปรับตัวในการทำงานร่วมกับมนุษย์แต่ละช่วงวัยอย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ ทักษะ และเทคนิคไปปรับใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาจากการทำงานร่วมกันได้ถูกต้อง

More...

ทักษะการให้บริการเชิงรุก เพื่อศักยภาพผู้ให้บริการจากบุคลิกภาพภายนอก (การแสดงออกทางภาษากาย สีหน้า) และบุคลิกภาพภายใน (ลักษณะนิสัยใจคอ, ทัศนคติ, ความคิดที่เน้นการบริการเชิงรุก)

More...

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของ 5ส และประโยชน์ในการทำ 5ส ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพงาน แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติ และขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

More...

การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงาน แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน การพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

More...

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 หลักสูตรนี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคล เป็นกุนซือให้กับผู้บริหารเพื่อชี้ช่องทางสวรรค์ว่า ยังมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีให้พิจารณาก่อนรับบุคคลเข้าทำงาน แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วพบว่าการรับคนใหม่เข้าทำงานเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ก็จะได้เรียนรู้ว่า แล้วคนที่อยากได้เขาอยู่ที่ใด มีวิธีการดึงดูดให้พวกเขามาสมัครงานกับเราได้อย่างไร และสุดท้ายจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับบริษัทเรา

More...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจและเข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ Audit จาก Certified Body ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ตามข้อกำหนดของระบบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถผ่านการตรวจรับรองระบบ และการตรวจประเมิน Audit ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล

More...

  หลักสูตรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจประเภทและลำดับชั้นของ NC -CAR เข้าใจเทคนิคและวิธีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสำหรับ NC - CAR แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง เข้าใจเทคนิคการเขียนตอบ NC – CAR อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเขียนตอบ NC – CAR ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงประเด็น เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินจากภายนอก Certified Body หรือ Internal Auditor ยอมรับการตอบสำหรับ NC – CAR ในทุกประเด็น

More...

การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบโลจิสติกส์ที่ถูกต้อง กระบวนการของโลจิสติกส์ โครงสร้างและรูปแบบของต้นทุนโลจิสติกส์ทางธุรกิจ การบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนหลักในระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม เทคนิคเชิงยุทธศาสตร์และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและลดต้นทุนโลจิสติกส์

More...

เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)

เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีของการสื่อสารและจัดการข้อร้องเรียนกับลูกค้า (Attitude) วิเคราะห์ประเภทลูกค้า เข้าใจพฤติกรรม และความคาดหวังของลูกค้า (Knowledge) เข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนได้ (Skills, Knowledge)

More...

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training
ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

 QMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย

ดูรายละเอียด...

เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในการทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) และประยุกต์ใช้งานในองค์กรอย่างเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคนสร้างงาน และสร้างความยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

HR for non-HR : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทรัพยากรมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการเป็นผู้บริหารของท่านในวันนี้ บทบาทหน้าที่ เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลังการอบรมได้ในทันที

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

 เรียนรู้ภาพรวมและความสำคัญของการเป็นผู้นำและภาวะผู้นำในปัจจุบัน บทบาทสำคัญของผู้นำในปัจจุบันเช่น ผู้นำด้านจริยธรรม ผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น  5 บุคลิกภาพภายในของผู้นำที่ครองใจคน (ทัศนคติ, ลักษณะนิสัย, อารมณ์) ปรับ5กลยุทธ์การทำงานในปัจจุบันให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน โดยเน้นกระบวนการทางจิตวิทยา...

ดูรายละเอียด...

กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้ควบคุมดูแลการดำเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย เปิดโอกาสให้ลูกจ้างทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย จัดให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยได้ โดยคำนึงถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีช่องทางในการรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

ดูรายละเอียด...

การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

 แนวทางการทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับและเบิกจ่าย วิธีการการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าเคลม  สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บ รวมถึงสินค้าอันตราย สินค้ารอการตรวจสอบ การขนส่งสินค้าในแต่ละกระบวนการขั้นตอน หลักการแนวทางในควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง หลักการในการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานประจำรถให้กับพนักงานขับรถ...

ดูรายละเอียด...

การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ

การใช้โปรแกรม PowerPoint มีความสำคัญในการสร้างการสื่อสารที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอทางธุรกิจ, การสอน, หรือการแบ่งปันข้อมูลในทุกส่วนของชีวิตที่ต้องการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโปรแกรม PowerPoint ในบางครั้งผู้ใช้อาจสร้างและทำให้การนำเสนอไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ เรียนรู้เทคนิค บอกเล่าถึงปัญหา เพื่อใช้ในการหาทางออกร่วมกัน ใช้กลยุทธ์พิเศษ และฝึกสคริปต์สำหรับการ Call จริง ในการติดตามทวงหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการจ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถนำหลักการและเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพนักงาน เพื่อการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

MINDSET แห่งความมีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน

หลักสูตรเพื่อข้าใจถึง MINDSET วินัย ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของงานที่ทำ ความสำคัญในการทำงานร่วมกัน ความเป็นมืออาชีพมากกว่าลูกจ้างทั่วไป ปรับบุคลิกภาพให้เป็นการทำงานเชิงรุก

ดูรายละเอียด...

สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติงานภายในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี มีความรู้เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน สามารถสื่อสาร ประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอกเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจวิธีคิดในการวางแผนงานของแต่ละกระบวนการตามระบบ Supply Chain การวางแผนงานและควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดทักษะในการมองเห็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา

ดูรายละเอียด...

ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ISO 9001 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management System Requirements ทั้งนี้องค์กรระหว่างประเทศได้มีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานทุกๆ 5 ปี เพื่อให้เกิดข้อกำหนดที่ทันสมัย และเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ให้เป็นไปตามเวอร์ชั่นใหม่

ดูรายละเอียด...

การจัดทำ “ข้อบังคับการทำงาน” ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource) (ฉบับสมบูรณ์ / กระชับ / และเป็นปัจจุบัน)

ประเด็นสำคัญพิเศษ : อาทิ ให้การเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้าง และกรณีที่ไม่ได้มีการกำหนดอายุการเกษียณให้นับว่า 60 ปี ถือเป็นการเกษียณอายุหรือไม่ และนายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยเท่าไหร่ หากนายจ้างที่จงใจฝ่าฝืนไม่จ่ายเงินชดเชย จะต้องถูกลงโทษทั้งจำทั้งปรับ ทั้งคิดค่าดอกเบี้ยในการจ่ายเงินล่าช้าปีละ 15 % และสามารถคิดอัตราค่าปรับเพิ่มเติมอีก 15 % ของเงินต้นทุกๆ 7 วัน เป็นต้น

ดูรายละเอียด...

การตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เนื่องจากเป็นการตรวจประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพของแต่ละกระบวนการในองค์กร เพื่อจะทำให้เกิดโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย นโยบายคุณภาพ และทิศทางองค์กร...

ดูรายละเอียด...

การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงาน และบริหารคน ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกัน เช่น การสื่อสาร การฟัง การเข้าใจผู้อื่น สามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการทำงานภายในองค์กร

ดูรายละเอียด...

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP) เพื่อให้ผู้รับจ้างช่วงผลิต (Suppliers) ทุกลำดับขั้นได้นำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในองค์กรตามข้อกำหนด ISO/TS 16949 (IATF 16949)  

ดูรายละเอียด...

การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน โลจิสติกส์” (Logistics Quality Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมูล การคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริง การแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆ ให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในทุกสถานการณ์ได้

ดูรายละเอียด...

จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why

 หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจจิตสำนึกความปลอดภัย เครื่องมือในการทำงาน การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยการใช้ 5 Why Analysis เพื่อหาความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้ ป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2565/66

 เรียนรู้แนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 2565/66 กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนองบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรหากองค์กรมีผลประกอบการไม่ดี ควรจะนำเสนองบประมาณอย่างไร รวมสุดยอดเทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนที่รวบรวมไว้มากที่สุด

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดที่แตกต่างของทั้งสองระบบ ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียด...

การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาในอนาคต นำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง นำนโยบายหรือภาระที่ได้รับมอบหมายไปใช้ในการปรับปรุงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมด้วยการฝึกปฏิบัติการ เข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหาและเจาะจงปัญหา รู้และสามารถในการสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง (สาเหตุรากเหง้า) ได้อย่างเป็นระบบ....

ดูรายละเอียด...

Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2563

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีกรณีใดบ้างและการออกหนังสือเตือน-หนังสือสั่งพักงาน-ออกหนังสือเลิกจ้าง เขียนให้ดีให้มีผลในทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร หรือการปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการทำงาน-ผิดสัญญาจ้างจะมีความผิดอย่างไร

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เช่นการจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการพิจารณาออก CAR หรือ PAR และเทคนิคการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานสากล

ดูรายละเอียด...

การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)

 ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นประโยชน์ของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพจากความแตกต่าง หลักการและหาแนวทางการพัฒนาทีมงาน  เทคนิคและทักษะในการสื่อสารที่ดีในทีมงาน (พฤติกรรมในการทำงานการประสานทีมงาน (cross functional) ภายใต้ความแตกต่างให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเต็มความสามารถ ความเข้าใจในตนเอง-ผู้อื่น เรียนรู้และยอมรับความแตกต่าง ทั้งพฤติกรรมและบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการจัดการควบคุมระบบเอกสารสารสนเทศในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีการกำหนดรหัสเอกสาร การออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลง และยกเลิกเอกสาร การทำให้เอกสารมีความทันสมัยเป็นฉบับปัจจุบัน ไม่มีการนำเอกสารฉบับเก่ามาใช้ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองเอกสารแต่ละประเภท การจัดทำตารางการควบคุมเอกสาร การขออนุมัติทำลายเอกสารคุณภาพ 

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่

หลักสูตรเพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง สามารถบริหารจัดการให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ สามารถบริหารจัดการให้การตรวจติดตามภายในมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำรายงานสำหรับการทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม  เพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Bodies สามารถสร้างความมั่นใจการบริหารจัดการแต่ละกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้มีความรู้ความสามารถทั้งข้อกำหนดและเทคนิคในการตรวจติดตามภายใน เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับองค์กรสู่ความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001:2015 อย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด...

การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จด้วย Balanced Scorecard & KPI

หลักสูตรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดความเข้าใจหลักการและระบบของการบริหารเชิงกลยุทธ์ Strategic Management และสามารถทำการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์สู่แนวทางปฏิบัติ รวมถึงการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ เกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิดและหลักการของ Balanced Scorecard & KPI กับมุมมองสี่ด้าน ทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ผ่านตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด....

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า...

ดูรายละเอียด...

ในการอ่านและวิเคราะห์ “งบการเงิน” สำหรับผู้บริหาร ไม่ใช่เพียงการอ่านรายการบัญชีแต่ละรายการให้เข้าใจเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถวิเคราะห์ตีความ การชี้บ่งสถานะของแต่ละรายการได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างถูกต้อง ย่อมสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง สามารถบริหารจัดการให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ สามารถบริหารจัดการให้การตรวจติดตามภายในมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำรายงานสำหรับการทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม  เพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Bodies สามารถสร้างความมั่นใจการบริหารจัดการแต่ละกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

ดูรายละเอียด...

การแก้ไขปัญหา และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)

หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า หน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า หลักการสำคัญของการชำระภาษีศุลกากร การเตรียมตัวในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การระงับคดีในชั้นศุลกากรเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด ข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

ดูรายละเอียด...

จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความเข้าใจความแตกต่างของลักษณะบุคคลมากขึ้น และสามารถปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะการเข้าสังคมและทักษะการปรับตัวในการทำงานร่วมกัน สร้างบรรยากาศในการทำงานให้น่าทำงานจากการเข้าใจกัน

ดูรายละเอียด...

แนวทางการทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับและเบิกจ่าย วิธีการการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าเคลม  สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บ รวมถึงสินค้าอันตราย สินค้ารอการตรวจสอบ การขนส่งสินค้าในแต่ละกระบวนการขั้นตอน หลักการแนวทางในควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง หลักการในการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานประจำรถให้กับพนักงานขับรถ...

ดูรายละเอียด...

7Q เพื่อความสำเร็จในการการทำงาน (7Q for Success)

การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันนั้น จะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง การพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วย

ดูรายละเอียด...

การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ้นเตอร์

การจัดทำงบประมาณจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของผลสัมฤทธิ์ ความเหมาะสม และความร่วมมือของทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และวางแผนการแก้ไขรวมทั้งการป้องกันปัญหา การคิดในเชิงเหตุและผล การคิดในเชิงระบบ อันเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกันและการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด...

Basic Maintenance System,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจในรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ได้ฝึกและลงมือทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาของตัวเอง ให้สามารถทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐานและขั้นกลางได้ อย่างครบถ้วน สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงในด้านโปรแกรม Microsoft Excel และมีประสบการณ์ด้านการสอนให้กับผู้เรียนและนิสิตจำนวนมาก โดยผู้สอนมีความสามารถ ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระต่างๆ ในหลักสูตรให้เข้าใจได้ง่ายๆ ด้วย Tips & Techniques พิเศษล่าสุด เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งาน Microsoft Excel Basic & Intermediate

ดูรายละเอียด...

Design Thinking  การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน

ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นประโยชน์ของการคิดเชิงออกแบบ หลักการและใช้การคิดเชิงออกแบบพัฒนาการทำงานได้ เครื่องมือที่จะช่วยให้การประชุมระดมสมองเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนร่วมงาน องค์กร เพื่อออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล การประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และทบทวนการปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ การดำเนินงานในบทบาทของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดูรายละเอียด...

กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเอกสารและข้อตกลงทางการค้า เงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการส่งของออกไปหรือนำของเข้ามาในประเทศได้อย่างถูกต้องและทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียด...

การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักและหยั่งรู้ในเรื่องความปลอดภัยในงานคลังสินค้า เข้าใจการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้ามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการในกระบวนการจริง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าในองค์กร นำแนวการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้ามุ่งสู่การเป็นธุรกิจที่เป็นสากล

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในสามารถจัดทำ Audit Check List ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการตรวจติดตามภายในแต่ละกระบวนการ

ดูรายละเอียด...

เรียนรู้ภาพรวมและความสำคัญของการเป็นผู้นำและภาวะผู้นำในปัจจุบัน บทบาทสำคัญของผู้นำในปัจจุบันเช่น ผู้นำด้านจริยธรรม ผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น  5 บุคลิกภาพภายในของผู้นำที่ครองใจคน (ทัศนคติ, ลักษณะนิสัย, อารมณ์) ปรับ5กลยุทธ์การทำงานในปัจจุบันให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน โดยเน้นกระบวนการทางจิตวิทยา...

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนมุมมองและเทคนิคการทำงานร่วมกันในองค์กร เรียนรู้ความแตกต่าง ด้านพฤติกรรม บุคลิก และวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง ของมนุษย์ สามารถนำความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 “การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน Cost Accounting & Cost Analysis เป็นหลักสูตรที่จะช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุน, ความสำคัญของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร, การแยกประเภทของต้นทุน, การคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า, การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย การจำแนกประเภทต้นทุน  

ดูรายละเอียด...

 การที่จะต้องให้พนักงานระดับปฏิบัติการ หรือ Operator สามารถปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จนั้นจำเป็นจะต้องมีพนักงานในระดับหัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมและดูแล ซึ่ง หัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้ที่จะควบคุมงาน สั่งงาน ประสานงานกับพนักงานปฏิบัติการโดยตรง และวางแผนงาน รับงาน วิเคราะห์งาน แก้ไขงานที่มีปัญหา ป้องกันปัญหาของงานที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับระดับผู้จัดการต่อไป

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อรู้และเข้าใจ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานทุกฉบับ เข้าใจ ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงและที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง เข้าใจเจตนารมณ์ และ การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้บริหารและหัวหน้างาน ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย

ดูรายละเอียด...

การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

“Solving preventing Customer complaints” ถูกออกแบบมา โดยมุ่งเน้นการนำสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำงานในปัจจุบันเมื่อต้องติดต่อกับลูกค้าโดยเฉพาะในเรื่องของความไม่พึงพอใจลูกค้าที่มีต่อผู้ขาย

ดูรายละเอียด...

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management),เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่า

ดูรายละเอียด...

การใช้โปรแกรม PowerPoint มีความสำคัญในการสร้างการสื่อสารที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอทางธุรกิจการสอนหรือการแบ่งปันข้อมูลในทุกส่วนของชีวิตที่ต้องการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโปรแกรม PowerPoint ในบางครั้งผู้ใช้อาจสร้างและทำให้การนำเสนอไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

 

ดูรายละเอียด...

แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงแนวทางการทำงานภายในคลังสินค้า การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับและเบิกจ่าย การจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บ รวมถึงสินค้าอันตราย สินค้ารอการตรวจสอบ การควบคุมสินค้า (Stock Card) BIN CARD สำหรับธุรกิจที่เริ่มดำเนินธุรกิจและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การปฏิบัติงานตามระบบ ISO การจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอน วิธีการคิด และการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ...

ดูรายละเอียด...

การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ DCC มือใหม่,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เข้าใจการจัดทำ และการปรับปรุงระบบเอกสารสารสนเทศ ตั้งแต่การกำหนดรหัสเอกสาร การกำหนดรูปแบบเอกสาร วิธีกำหนดชื่อและประเภทเอกสารในระบบ วิธีการชี้บ่งความทันสมัย การปรับปรุงแก้ไขเอกสาร

ดูรายละเอียด...

  หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดที่แตกต่างของทั้งสองระบบ ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียด...

 หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นหัวข้อของการเรียนรู้ตามหลักสูตร  เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง

ดูรายละเอียด...

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจความหมายของถิ่นกำเนิดสินค้า มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า เกณฑ์ต่าง ๆ ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สิทธิพิเศษทางการค้า และการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางอากรภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี

ดูรายละเอียด...

 1. ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน / สัญญาจ้างบริการ / สัญญาจ้างเหมาค่าแรง / สัญญาจ้างเหมางาน / และสัญญาจ้างทำของ 2. หลักเกณฑ์และหัวใจสำคัญของแต่ละประเภทสัญญา 3. ข้อแตกต่างสำคัญระหว่างสัญญาจ้างแรงงาน / สัญญาจ้างบริการ / สัญญาจ้างเหมาค่าแรง / สัญญาจ้างเหมางาน / และสัญญาจ้างทำของ 4. การผิดสัญญาและการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาแต่ละประเภท 5. ผลกระทบทางด้านภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร 6. ปัญหาพิเศษเฉพาะ “สัญญาจ้างแรงงาน” ได้แก่ 7. การบริหารงานด้วยความชอบธรรม / มีคุณธรรม / และจริยธรรม

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน เสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน ทักษะและบทบาทการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ดูรายละเอียด...

  หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เช่นการจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการพิจารณาออก CAR หรือ PAR และเทคนิคการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานสากล

ดูรายละเอียด...

การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การพัฒนาให้ตนเองเป็นผู้บริหารแบบรอบทิศทาง ต้องพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาทักษะการบริหาร (Management Skills) อยู่เป็นประจำ จึงจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่มีประสิทธิผลในองค์กร 

ดูรายละเอียด...

การบริหารงาน HR มือใหม่,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตร “การบริหารงาน HR มือใหม่” นี้ออกแบบมาเพื่อปูพื้นฐานให้พนักงานได้เรียนรู้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างถูกต้อง วิธีการฝึกอบรมเน้นให้พนักงานเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (workshop) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานจดจำ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้แม่นยำมายิ่งขึ้น

ดูรายละเอียด...

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP), อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลังจากที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จนได้คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าแล้ว การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Production Part Approval Process (PPAP) ภายใต้กรอบ PPAP-AIAG Manual ระดับการ Submission เอกสาร และตามข้อกำหนดของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นเอกสารที่มีผลตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2566/67

หลักสูตรนี้ท่านจะได้พบกับ
   ·    แนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 2566/67
   ·    กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนองบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
   ·    หากองค์กรมีผลประกอบการไม่ดี ควรจะนำเสนองบประมาณอย่างไร
   ·    รวมเทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนที่รวบรวมไว้มากที่สุด

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวม ระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor สำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดทำ Audit Check List ได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 และเหมาะสมกับแต่ละกระบวนการในองค์กร

ดูรายละเอียด...

40 ประเด็นที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆหรือออกหนังสือลงโทษทางวินัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติตาม...

ดูรายละเอียด...

การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ

 มาร่วมกันเรียนรู้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การสื่อสารอย่างถูกต้อง ชัดเจน และไม่สร้างความสับสนในการสื่อสาร มาร่วมกันสร้างเสริมความมั่นใจในการสื่อสาร เพื่อให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่โดดเด่น มีความเชื่อมั่นทุกครั้งในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และกลายเป็นดาวดวงใหม่ในองค์กรของคุณ

ดูรายละเอียด...

การจัดทำ Training Roadmap และ IDP พนักงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)

เรียนรู้หลักการในการทำ Competency Based Training Roadmap หลักการ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP) เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการจัดทำแผน IDP สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน

ดูรายละเอียด...

เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

 หลักสูตรเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า...

ดูรายละเอียด...

หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  		Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักเกณฑ์การจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร หลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร...

ดูรายละเอียด...

การจัดการคลังสินค้า/บริหารการจัดส่งและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing/Distribution/Inventory Management & control for 5.0)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ดูรายละเอียด...

การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจการรับมือต่อเหตุฉุกเฉินในงานบริหารงานบุคคล และการจัดการกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิผล

ดูรายละเอียด...

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของระบบคุณภาพ รวมถึงหลักการของระบบป้องกันความผิดพลาดหรือของเสียเป็นศูนย์ ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพื่อลดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เข้าใจถึงต้นทุนการผลิต ความสูญเสียจากความผิดพลาดในการผลิต

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี",อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ในการอ่านและวิเคราะห์ “งบการเงิน” สำหรับผู้บริหาร ไม่ใช่เพียงการอ่านรายการบัญชีแต่ละรายการให้เข้าใจเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถวิเคราะห์ตีความ การชี้บ่งสถานะของแต่ละรายการได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เข้าใจถึงหลักการสำคัญในการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เข้าใจถึงกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

ดูรายละเอียด...

GHPs & HACCP Syetem Revision 5 Requirement & Interpretation

 หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจแนวทางการนำไปใช้และการจัดทำเอกสารสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ GHPs & HACCP System Revision 5 (2020) ตามมาตรฐานสากล  Codex เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร

ดูรายละเอียด...

เรียนรู้เทคนิคพร้อมทั้งศิลปะในการนำเสนอเพื่อสร้างรูปแบบการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพในการนำเสนอได้อย่างน่าประทับใจ และสามารถนำความรู้และเทคนิคไปปรับใช้ในการเรียน การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและประโยชน์กับตนเองสูงสุด

ดูรายละเอียด...

การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อลดความผิดพลาดจากการวัดชิ้นงานตามแบบแล้วนำไปสู่การผลิตชิ้นงาน ผู้ผลิตต้องมีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเครื่องมือวัด (Measuring Tools) เพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานที่กำหนดในแบบงาน (Drawing) และสัญลักษณ์ทีXใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน (GD&T) ได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียด...

เทคนิคการบริหารเวลา,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาจะทำให้คุณสามารถควบคุมเวลาชีวิตของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด  วิธีการทำงาน  และวิธีการจัดการกับหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลั่งไหลมาหาคุณอย่างไม่รู้จบ ในแต่ละวันคุณสามารถควบคุมภารกิจและกิจกรรมต่างๆ คุณต้องเลิกทำอะไรบางอย่างและเริ่มต้นใช้เวลามากขึ้นกับกิจกรรมอื่นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตคุณได้จริง

ดูรายละเอียด...

การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

หลักสูตรเพื่อเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดูรายละเอียด...

หมวดการบริหารจัดการ
ราคา 80.00 บาท
พิเศษ 76.00 บาท
หนังสือรวมข้อคิดซึ่งตกผลึกจากประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ผู้เขียนได้บันทึกไว้และได้ถอดความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นการเผยแพร่ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นข้อคิดที่ควรคำนึงแล้วยังให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย...
ดูทั้งหมด..
หมวดหนังสือทั่วไป
ราคา 120.00 บาท
พิเศษ 114.00 บาท
รวมกาพย์ โคลง บทกลอน ลำนำ สักวา ด้น นิราศ บันทึกผูกเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ จากประสบการณ์ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทำให้ผู้อ่านได้ทราบเกร็ดชีวิตต่างๆ อย่างมีอรรถรส
ดูทั้งหมด..
วิทยากร
More...

อาจารย์จักรี อัมพรต,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา
More...

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
More...

อ.ศุภศิษฏ์   ทวีแจ่มทรัพย์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,กฎหมายแรงงาน
More...

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล,การขาย,การตลาด,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,Walk Rally
More...

คุณนนทพัฒน์ โพธี,Nonthapat Photee,KNC Training Center,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,Warehouse
More...

เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ได้แก่ ออกแบบปกพร้อมจัดหน้าหนังสือ (Books) วารสาร (Journal) นิตยสาร (Magazine)  หนังสือรายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือแนะนำตัวบริษัท  (Company Profile)  ใบปลิว (Handbill)  แผ่นพับ (Leaflet) โบรชัวร์ (Brochure) แค็ตตาล็อค (Catalog)  แฟ้ม (Folder) รับออกแบบปฏิทิน  (Calendar) ตามความต้องการของท่าน ภายใต้งบประมาณที่ท่านพอใจ  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์เหล่านี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการของท่าน

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.