Online Training
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
bulletJuthamas
bulletPannawat Thiabmak
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 2 คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 25 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


Online Training

 ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล,สัมมนาออนไลน์online 26 พฤศจิกายน 2563...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 การประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดประสิทธิภาพตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่องไปยังเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต

กฎหมายศุลกากรและการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 27 พฤศจิกายน 2563...กฎหมายศุลกากรและการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การเตรียมตัว การเปรียบเทียบระงับคดีในชั้นศุลกากร มีแนวทางปฏิบัติ และทราบข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 28 พฤศจิกายน 2563...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี D-I-S-C

ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 29 ตุลาคม2563...ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ

หลักสูตรเพื่อการเข้าสังคมและมารยาทในที่ทำงานที่ดีขึ้น มีภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ สามารถเป็นตัวแทนขององค์กรในการสร้างเครือข่ายได้ เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นประตูนำไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดี ตลอดจนนำมาสู่การสร้างเครือข่ายได้อย่างน่าประทับใจ

การบริหารงานขายและการทำงานเป็นทีม,อบรสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 16 พฤศจิกายน 2563...การบริหารงานขายและการทำงานเป็นทีม

หลักสูตรเพื่อเข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขาย เทคนิคการนำเสนอเพื่อเข้าถึงคำว่า “มืออาชีพ” การสร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างเส้นทางในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย การวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มเส้นทางในการหาลูกค้าใหม่ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด เพื่อเพิ่มเทคนิคการขายเชิงรุกให้เข้ากับพฤติกรรมลูกค้าในยุคปัจจุบัน

GMP vs HACCP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร / การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติด้านความปลอดภัยอาหาร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 9 ตุลาคม 2563...GMP vs HACCP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร / การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติด้านความปลอดภัยอาหาร

หลักสูตร “GMP : HACCP” หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญยิ่งในการสร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของระบบ ที่ผู้ประกอบการด้านอาหารจำเป็นต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภค โดยเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข  

online 28 ตุลาคม 2563...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally)online 28 ตุลาคม 2563...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally)

หลักสูตรเพื่อความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้เป็น มีความเป็นไปได้ และมีน้ำหนักพอ ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้นำเสนองาน ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม บุคลิกภาพที่ดูดีทั้งภายใน และภายนอกทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

online 21 ตุลาคม 2563...นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling)online 21 ตุลาคม 2563...นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling)

รียนรู้ เข้าใจในการขายยุค 4.0 อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพื่อให้สามารถนำการขายยุค 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

online 19 ตุลาคม 2563...การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพonline 28 ตุลาคม 2563...การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อทราบความสำคัญของแผนงบประมาณในการบริหารในองค์กรให้ได้ตามเป้าหมาย ขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณร่วมกันนำสู่การปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน  เพื่อจัดทำงบประมาณในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

online 12 ตุลาคม 2563....ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค 4.0online 12 ตุลาคม 2563....ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค 4.0

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้นำได้เรียนรู้และเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการเป็นหัวหน้างาน และสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) นำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กร สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมขององค์กร เสริมสร้างการบริหารงาน และการบริหารคนสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างานในยุค 4.0

online 19 กันยายน 2563...การควบคุมเอกสาร Document Control    		ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 19 กันยายน 2563...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่

หลักสูตรเพื่อให้สามารถควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในความพร้อมและความเพียงพอ เหมาะสมของเอกสารกับการใช้งานในแต่ละกระบวนการ สามารถทำการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา การใช้งาน การเก็บรักษาระบบเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการขาย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่งonline 28 กันยายน 2563...การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการขาย

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนาทักษะไปสู่การขายที่เป็นมืออาชีพ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในการขายให้เหมาะสม และสอดคล้อง เพื่อประสิทธิผลสูงสุดต่อลูกค้า พัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก ทักษะการขาย และพฤติกรรมของพนักงานขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ประทับใจในตัวพนักงานขาย และในผลิตภัณฑ์ขององค์กร

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical  Thinking),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 24 กันยายน 2563...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical Thinking)

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได้เป็นอย่างดี สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้

เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 23 พฤศจิกายน 2563...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ เรียนรู้เทคนิค บอกเล่าถึงปัญหา เพื่อใช้ในการหาทางออกร่วมกัน ใช้กลยุทธ์พิเศษ และฝึกสคริปสำหรับการ Call จริง ในการติดตามทวงหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 17 กันยายน 2563...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักเกณฑ์การจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร เข้าใจหลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากร และเข้าใจการผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 14 ตุลาคม 2563...เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริง ด้านการขายของวิทยากร รวมทั้งปัญหาของผู้เข้าอบรมที่เคยถาม จึงถูกรวบรวมมาเป็นขั้นตอนการขายในรูปแบบ 1 2 3 Sales เพื่อการอบรมการขายที่ได้ประสิทธิผลและนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลดีจริง

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic Problem Solving and Decision Making),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 11 กันยายน 2563...การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic Problem Solving and Decision Making)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการคิดและการวิเคราะห์ สามารถนำหลักการ ความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบต่อองค์กรและพิจารณาทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดที่สามารถตอบสนองความต้องการ

เทคนิคการขายเพื่อเป็นนักขายมืออาชีพ (The Incredible Techniques to be a Professional Sale)online 28 สิงหาคม 2563...เทคนิคการขายเพื่อเป็นนักขายมืออาชีพ (The Incredible Techniques to be a Professional Sale)

หลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด กำหนดเป้าหมายและวางแผนกลยุทธการเพิ่มยอดขาย วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าปัจจุบัน สร้างยอดขายระยะยาวจากการซื้อเพิ่มได้

การพัฒนาบุคลิกภาพในที่ทำงานonline 27 สิงหาคม 2563...การพัฒนาบุคลิกภาพในที่ทำงาน

หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ การแสดงสีหน้า การใช้น้ำเสียง การนำเสนอ การแสดงท่วงท่าต่างๆที่สื่อถึงความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตร ในการทำงาน พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานให้เกิดความราบรื่น และความประทับใจ เพื่อให้พนักงานและองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี

การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพonline 26 สิงหาคม 2563...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ตั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษ Exclusive แบบสุด ๆ เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของการเพิ่มขุมพลังในใจและเทคนิคต่างๆ สู่การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น

หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.