Online Training
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 15 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


Online Training

 Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการทำงานonline 24 ตุลาคม 2566...Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการทำงาน

หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เข้าสัมมนาให้เข้าถึงด้านพฤติกรรม Growth Mindset การทำงานร่วมกันในองค์กรและผู้อื่นในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ เรียนรู้ Growth Mindset และเทคนิคการปรับ Mindset ของตนเองให้สามารถกลับมาพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตร่วมกัน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร การประสานงาน และการปฏิบัติงาน ด้วยหลักการ Growth Mindset ให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น

ครบเครื่องเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ผู้บังคับบัญชาต้องรู้online 10 มีนาคม 2566...ครบเครื่องเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ผู้บังคับบัญชาต้องรู้

หลักสูตรเพื่อให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล มีความเข้าใจและรู้ครบเครื่องด้านกฎหมายแรงงาน สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจตามมาอย่างมากมาย และองค์กรของท่านไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายทั้งคดีแพ่ง คดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแรงงาน

online 16 มีนาคม 2566...การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

หลักสูตรเพื่อให้สามารถทำการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตั้งแต่การวางแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Program, การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน Update Internal Auditor List, การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor Team, การจัดทำ Audit Check List, เทคนิคการสอบถามและการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการตรวจติดตามภายใน เทคนิคในการพิจารณาออก CAR/PAR เมื่อพบข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงหลักเกณฑ์ในการปิด CAR/PAR อย่างถูกต้อง

ข้อกำหนดระบบ  ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018online 9 พฤศจิกายน 2566...ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

หลักสูตรเพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านการตรวจติดตามภายใน Internal Audit การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review และการตรวจประเมินรับรองระบบจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

Essential Skill for Supervisoronline 9 มีนาคม 2566...Essential Skill for Supervisor

หลักสูตรเพื่อให้ “หัวหน้างาน” ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา “ภาวะผู้นำ” เพื่อเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เข้าใจบทบาทในการบริหารจัดการ (Manage) และ การนำ (Leading) ในยุค 4.0 ได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร สามารถสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา 4 กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคนิคและองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพได้

กระบวนการจูงใจโน้มน้าวใจ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงาน (Persuasion process to support performance)online 17 กุมภาพันธ์ 2566...กระบวนการจูงใจโน้มน้าวใจ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงาน (Persuasion process to support performance)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักทักษะการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ เพื่อความสำเร็จของงาน สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง สร้างความก้าวหน้าในอาชีพของงานและความมั่นคงให้กับองค์กรและตนเอง นำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

35 คดีเด็ดที่มีฎีกาตัดสินคดีแรงงาน นายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลต้องรู้online 16 สิงหาคม 2566...35 คดีเด็ดที่มีฎีกาตัดสินคดีแรงงาน นายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลต้องรู้

ข้อ. 1 ตำแหน่งงานใดบ้างที่นายจ้างมีสิทธิเรียกเก็บเงินประกันการทำงานได้และเรียกเก็บเงินประกันกับลูกจ้างได้ไม่เกินเท่าใด.?
ข้อ. 2 ในกรณีลูกจ้างทำสำเนาเอกสารซึ่งเป็นความลับทางการค้าของนายจ้างสูญหาย เป็นความผิดทางวินัยลงโทษอะไรได้บ้าง.?

ข้อ. 3 สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างอะไรเป็นค่าจ้างและอะไรไม่ถือว่าเป็นค่าจ้าง ตามคำพิพากษาของศาลแรงงานมีอะไรบ้าง.?....

การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์online 28 พฤศจิกายน 2566...การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตระหนักและทักษะ แนวทางที่ชัดเจนร่วมกันและทำงานได้ตามเป้าหมาย รู้จักและเข้าใจ และกระตุ้นให้พนักงานรู้สึกถึงความสำคัญในการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

online 27 พฤษภาคม 2566...แนวคิดการพัฒนา Growth Mindset

เรียนรู้ที่จะเปิดใจกับตัวเองเพื่อกล้าเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ปัญหา หรือสิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต วิธีมองโลกอีกแบบเพื่อทำให้คุณสบายใจและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยหลักความคิดที่เป็นรูปธรรม และประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ สามารถประยุกต์ใช้ Growth Mindset ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

online 29 เมษายน 2566...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พฤติกรรมในการทำงานร่วมกันของตนเองและของเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข นำไปสู่ความสนิทสนม และเกิดทัศนคติที่ดีต่องาน องค์กร และเพื่อนร่วมงาน

online 1 เมษายน 2566...Reskill - Upskill Graphic by Canva Program (เพิ่มศักยภาพกราฟิก ด้วยโปรแกรม Canva)

เรียนรู้ เข้าใจการใช้ Canva Program ในการนำเสนองาน และผลงานต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ เป็นอย่างมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการสรุปย่อข้อมูลเพื่อสร้าง Infographic และการนำเสนอด้วยภาพ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในการออกแบบการนำเสนอด้วยภาพ พัฒนาทักษะและกระบวนการที่สำคัญของการตกแต่งภาพ และนำเสนอ จัดทำการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Infographic หรืออื่นๆ ได้สวยงาม เข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับเทคนิคการบริหารonline 20 มกราคม 2566...กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับเทคนิคการบริหาร

ในปัจจุบันนี้กฎหมายคุ้มครองแรงงานมีบทบาทสำคัญมาก ในการบริหารงานยุคปัจจุบันนี้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ พื้นฐานเบื้องต้นให้กับบุคลากร เข้าใจโดยง่าย หลักสูตรนี้สามารถช่วยท่านได้

การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงานonline 19 มกราคม 2566...การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ มีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้

แนวปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA Implementation)online 12 มกราคม 2566...แนวปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA Implementation)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเผยแพร่ข้อมูล ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคล วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สามารถนำเทคนิคต่างๆไปจัดทำเป็นนโยบาย คู่มือในการปฏิบัติ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสื่อสารให้กับพนักงานทราบนำไปปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน

เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)online 30 มกราคม 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)

เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีของการสื่อสารและจัดการข้อร้องเรียนกับลูกค้า (Attitude) วิเคราะห์ประเภทลูกค้า เข้าใจพฤติกรรม และความคาดหวังของลูกค้า (Knowledge) เข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนได้ (Skills, Knowledge)

9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)online...17 มกราคม 2566...9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)

หลักสูตรเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน เสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน สร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างานะ เข้าใจในทักษะและบทบาทการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ...

MINDSET แห่งความมีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงานonline 17 มกราคม 2566...MINDSET แห่งความมีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน

เข้าใจถึง MINDSET วินัย ความรับผิดชอบ สร้างสำนึกในบทบาทหน้าที่ของงานที่ทำ สามารถเข้าใจถึงความสำคัญในการทำงานร่วมกัน เข้าถึงความเป็นมืออาชีพมากกว่าลูกจ้างทั่วไป  ปรับบุคลิกภาพให้เป็นการทำงานเชิงรุก

 

online 27 กุมภาพันธ์ 2567...การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

หลักสูตรเพื่อความรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2565/66online 2 ธันวาคม 2565...เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2565/66

แนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 2565/66 กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนองบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร หากองค์กรมีผลประกอบการไม่ดี ควรจะนำเสนองบประมาณอย่างไร รวมสุดยอดเทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนที่รวบรวมไว้มากที่สุด

online 22 พฤษภาคม 2566...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)

 เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกรอบความคิดและทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการบริหารงานรายวัน (Day to Day) การบริหารจัดการงาน (วางแผนงานสั่งงานมอบหมายสอนงานติดตามงานและการให้ Feedback เพื่อการพัฒนาทีมงาน)

หน้า 6/31
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.