Online Training
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 13 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


Online Training

 การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ (Development and management skills for Leader),สัมมนาออนไลน์online 26 ตุลาคม 2566...การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ (Development and management skills for Leader)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถชี้แจงหัวข้อในการประชุมอีกทั้งสามารถเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นได้ เพื่อนำประเด็นที่สำคัญไปบริหารคน และบริหารงาน การวิเคราะห์การจัดการบุคลากรและโครงสร้างองค์กร การทำงานเป็นทีม ทำให้ทีมสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมาย การชี้นำบุคลากรในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในการทำงาน

การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective decision making and problem solving analysis),สัมมนาออนไลน์online...5 พฤษภาคม 2563...การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective decision making and problem solving analysis)

หลักสูตรการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ผู้นำในระดับต่างๆสามารถประเมินข้อมูลสร้างทางเลือก เลือกแนวทางที่เหมาะสมที่ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุความต้องการในการแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด เพื่อตอบสนององค์กรได้อย่างรวดเร็ว

สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (Customs duty incentives),อบรมสัมมนาออนไลน์online 24 กันยายน 2564...สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (Customs duty incentives)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรประเภทต่างๆ แนวคิดในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร ปัญหาในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valuation),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 13 สิงหาคม 2564...การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valuation)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และแนวทางของศุลกากรไทย สามารถกำหนดราคาศุลกากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และแนวคิดในการจัดการกับปัญหาด้านราคาศุลกากร

การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 6 มิถุนายน 2566...การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร (ภาค 1 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530) แนวคิดในการจัดการกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร...

กฎหมายศุลกากรและการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 12 ตุลาคม 2564...กฎหมายศุลกากรและการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การเตรียมตัว การเปรียบเทียบระงับคดีในชั้นศุลกากร มีแนวทางปฏิบัติ และทราบข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 17 พฤศจิกายน 2564...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020

การจัดทำเอกสาร จุดส่งมอบสินค้า การโอนความเสี่ยง การแบ่งปันค่าใช้จ่าย การประกันภัย การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังของ INCOTERMS® 2020 ทั้ง 11 ข้อตกลง

online 3 เมษายน 2567...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ

ทักษะการให้บริการเชิงรุก เพื่อศักยภาพผู้ให้บริการจากบุคลิกภาพภายนอก (การแสดงออกทางภาษากาย สีหน้า) และบุคลิกภาพภายใน (ลักษณะนิสัยใจคอ, ทัศนคติ, ความคิดที่เน้นการบริการเชิงรุก)

พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารสู่การเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ,อบรมสัมมนาออนไลน์online 26 เมษายน 2563...พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารสู่การเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ

ปูพื้นฐานการเป็นพิธีกรด้วยทฤษฎีการสื่อสารและทฤษฎีบุคลิกภาพ เทคนิคการสื่อสารของพิธีกร ตั้งแต่เริ่มงานจนจบงาน การใช้น้ำเสียง โทนเสียงและการปรับเสียง การใช้ภาษากาย ท่วงท่าการยืน เดิน นั่ง ภาษามือ การแสดงสีหน้า ยิ้ม สบตา ฝึกปฏิบัติ

การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team  Leaders),สัมมนาออนไลน์online 5 กันยายน 2565...การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีด้วยลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ มีทักษะและเทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน

ขายได้ ขายเป็น ขายตรงใจ,อบรมสัมมนาออนไลน์online 16 กรกฎาคม 2563...ขายได้ ขายเป็น ขายตรงใจ

หลักสูตรเข้าใจในบทบาททางการขายและทัศนคติเชิงบวกได้ไม่ยาก วิธีการขายและสร้างความน่าเชื่อถือ วิธีการสร้างรูปแบบการพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ การสร้างวิธีการนำเสนอขาย ขจัดข้อข้องใจและเจรจาโน้มน้าวใจได้อย่างมืออาชีพ และสร้างความกล้าในการขายให้กับตนเอง

การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints),อบรมสัมมนาออนไลน์online 1 กุมภาพันธ์ 2567..การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ถึง สาเหตุ และความต้องการแท้จริงของลูกค้าที่ร้องเรียน พัฒนาทักษะและเทคนิคในการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวคิด มากกว่าการเอาเปรียบผู้อื่นในการแก้ปัญหา...

online 28 เมษายน 2563...กฎหมายแรงงาน

หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

online 8 พฤษภาคม 2563...เทคนิคการลดใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน ลดความสูญเปล่าในการทำงาน (Total cost reduction Awareness)

หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกและการใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน โดยเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามหลัก 4M (Man/Machine/Method/Materials) อย่างง่าย...

online 9 กุมภาพันธ์ 2564...การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Transparent cost reduction in working place)

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการ “ลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน” ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์ ระดมสมอง ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

online 15 มกราคม 2565...นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Innovation & Continues improvement)

หลักสูตรนี้ มุ่งออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดี ๆ ที่ช่วยเสริมอาวุธและให้แนวทางดี ๆ ในการดึงศักยภาพของสมอง ในด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมในตัวคนทำงาน เพื่อช่วยทำให้เกิดสีสันและพลังของการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น และแน่นอนว่าเป็นทักษะที่เราต้องให้ความสำคัญในปัจจุบัน

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 25 เมษายน 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ สามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หน้า 31/31
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.