Online Training
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 22 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


Online Training

 ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation),อบรมสัมมนาออนไลน์online 17 มิถุนายน 2564...ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)

การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความยั่งยืนมั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีการมุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ

เกิดผลกระทบจากโควิด 2019 นายจ้าง ผู้บริหาร HR บริหารจัดการและรับมืออย่างไร,อบรมสัมมนาออนไลน์online 2 มิถุนายน 2563...เกิดผลกระทบจากโควิด 2019 นายจ้าง ผู้บริหาร HR บริหารจัดการและรับมืออย่างไร

 หลักสูตรเพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงาน HR มีความรู้-มีความเข้าใจข้อกำหนดของหน่วยงาน ภาครัฐที่ได้ประกาศและกำหนดให้ลูกจ้างได้รับสิทธิการขาดรายได้ ในกรณีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 การบริหาร-จัดการ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันทำงาน-เปลี่ยนแปลงวันหยุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงาน การจ่ายค่าชดเชย ฯลฯ เพื่อให้องค์กรประคองการประกอบธุรกิจต่อไปได้ โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

เกิดผลกระทบจากโควิด 2019 นายจ้าง ผู้บริหาร HR บริหารจัดการและรับมืออย่างไร,อบรมสัมมนาออนไลน์online 14 พฤษภาคม 2563...เกิดผลกระทบจากโควิด 2019 นายจ้าง ผู้บริหาร HR บริหารจัดการและรับมืออย่างไร

 หลักสูตรเพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงาน HR มีความรู้-มีความเข้าใจข้อกำหนดของหน่วยงาน ภาครัฐที่ได้ประกาศและกำหนดให้ลูกจ้างได้รับสิทธิการขาดรายได้ ในกรณีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 การบริหาร-จัดการ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันทำงาน-เปลี่ยนแปลงวันหยุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงาน การจ่ายค่าชดเชย ฯลฯ เพื่อให้องค์กรประคองการประกอบธุรกิจต่อไปได้ โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

30 ฎีกายอดฮิตที่ตัดสินคดีแรงงาน นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR ห้ามพลาด,อบรมสัมมนาออนไลน์online 6 มิถุนายน 2563...30 ฎีกายอดฮิตที่ตัดสินคดีแรงงาน นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR ห้ามพลาด

หลักสูตรเพื่อนายจ้าง-ผู้บริหาร-HR. ทราบถึงการทำสัญญาจ้าง-การบันทึกข้อตกลง-การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ขัดต่อกฎหมายบังคับใช้ไม่ได้ (เป็นโมฆะ) และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนาไปปฏิบัติงานได้จริงต่อการพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยพนักงานกรณีที่เป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง

30 ฎีกายอดฮิตที่ตัดสินคดีแรงงาน นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR ห้ามพลาด,อบรมสัมมนาออนไลน์online 26 เมษายน 2563...30 ฎีกายอดฮิตที่ตัดสินคดีแรงงาน นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR ห้ามพลาด

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงศาลฎีกาวางแนวทางการพิจารณาคดี-การตัดสินคดีแรงงานและการกำหนดสิทธิ อันพึงมี-พึงได้ต่อนายจ้าง-ต่อลูกจ้าง และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนาไปปฏิบัติงานได้จริงต่อการพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยพนักงานกรณีที่เป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ฯลฯ

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement),อบรมสัมมนาออนไลน์online 14 มิถุนายน 2564...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)

หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

หลักการเขียนข้อเสนอแนะ KAIZEN เพื่อการปรับปรุงงาน (KAIZEN suggestion for Continues improvement),อบรมสัมมนาออนไลน์online 18 พฤษภาคม 2563...หลักการเขียนข้อเสนอแนะ KAIZEN เพื่อการปรับปรุงงาน (KAIZEN suggestion for Continues improvement)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจการแนวคิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็น แนวทาง/เทคนิคการปรับปรุงงานและลดต้นทุน ด้วยเครื่องมือต่างๆ โดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาการทำไคเซ็นในระดับองค์กรชั้นนำ เพื่อนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไป

การวัดค่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและการผลิตเบื้องต้นด้วย OEE (Basic of OEE calculation and production efficiency),อบรมสัมมนาออนไลน์online 15 พฤษภาคม 2563...การวัดค่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและการผลิตเบื้องต้นด้วย OEE (Basic of OEE calculation and production efficiency)

หลักสูตรเน้นการทำความเข้าใจกับแนวคิดและความสำคัญของการวัดค่า OEE ในการซ่อมบำรุง และบทบาทหน้าที่ของฝ่ายผลิตในการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางด้าน การผลิตและทางด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร เป็นการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทอีกด้วย

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการทำกิจกรรม QCC (QCC finding and selecting Topic),อบรมสัมมนาออนไลน์online 1 กันยายน 2564...เทคนิคการเลือกหัวข้อในการทำกิจกรรม QCC (QCC finding and selecting Topic)

หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจในคัดเลือกหัวข้อปัญหาในการการดำเนินกิจกรรม QCC แนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากลุ่มกิจกรรม QCC อย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงจูงใจในการทำงานดำเนินกิจกรรม QCC 

ทักษะการสื่อสารให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills),อบรมสัมมนาออนไลน์online 24 สิงหาคม 2563...ทักษะการสื่อสารให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)

หลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร การประสานงานกับบุคคลรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง และการสื่อสารโดยหลัก DISC เพื่อความสำเร็จ การสร้างบุคลิกภาพ ภาษากาย วาจา น้ำเสียงทีดีในการสื่อสารประสานงานให้มีประสิทธิภาพ

ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค 4.0,สัมมนาออนไลน์online 28 กันยายน 2563...ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค 4.0

หลักสูตรเพื่อให้ผู้นำได้เรียนรู้และเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการเป็นหัวหน้างาน และสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) นำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กร สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมขององค์กร เสริมสร้างการบริหารงาน และการบริหารคนสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างานในยุค 4.0

กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 10 กุมภาพันธ์ 2567...กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติส์ กลยุทธ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้

พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0,อบรมสัมมนาออนไลน์online 11 พฤษภาคม 2563...พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของคุณลักษณะและหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่ ทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้และแนวทางการพัฒนาเพื่อวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นหัวหน้าที่สามารถพัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน  (HR for Non HR),อบรมสัมมนาออนไลน์online 13 พฤษภาคม 2563...การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน (HR for Non HR)

หลักสูตรเพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานเรียนรู้และสามารถใช้เทคนิคในการบริหารบุคลากรได้อย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ สริมสร้างทักษะการบริหารบุคลากรของหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในองค์กร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อทำงานร่วมกันกับ HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในองค์กรร่วมกัน

การบริหารงานเชิงกลยุทธ์แบบพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ (Strategic Management Transform Crisis into Business Chance),สัมมนาออนไลน์online 9 มิถุนายน 2564...การบริหารงานเชิงกลยุทธ์แบบพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ (Strategic Management Transform Crisis into Business Chance)

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงานในเชิงกลยุทธ์แบบมีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานภายใต้พลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งในยุคเศรษฐกิจถดถอย และยุค 4.0 ทักษะระดับสูงในการบริหารลงถึงระดับเชิงกลยุทธ์

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี,อบรมสัมมนาออนไลน์online 19 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ การวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติความเสี่ยง และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างต่อเนื่อง

ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล,สัมมนาออนไลน์online 2 ตุลาคม 2566...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 การประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดประสิทธิภาพตามระบบการบริหารคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถต่อเนื่องไปยังเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต

เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุคภาวะวิกฤต COVID-19 (Innovation Insights Crisis Marketing - COVID-19),อบรมสัมมนาออนไลน์online 20 พฤษภาคม 2563...เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุคภาวะวิกฤต COVID-19 (Innovation Insights Crisis Marketing - COVID-19)

หลักสูตรเพื่อความรู้และความเข้าใจในตลาดแต่ละยุคเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในความเหมาะสมของแต่ละการตลาดโดยเฉพาะการตลาด 4.0  ปูพื้นฐานในการตลาด 4.0 อย่างถ่องแท้และเจาะลึกนวัตกรรมทางการตลาดยุคภาวะวิกฤต (COVID-19) ได้ให้ทันเวลาตามภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น นำการตลาด 4.0ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างผสมผสานและต่อเนื่องตอบโจทย์รับมือกับภาวะวิกฤต (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารแบบภาวะผู้นำในการจัดการภาวะวิกฤต (Leader Communication in Crisis Management),สัมมนาออนไลน์online 4 สิงหาคม 2564...การสื่อสารแบบภาวะผู้นำในการจัดการภาวะวิกฤต (Leader Communication in Crisis Management)

หลักการและแนวคิดเรื่องการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ขั้นตอนวิธีการการวางแผนการสื่อสาร รวมถึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการจัดการในภาวะวิกฤตอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤติทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การสร้างทัศนคติเชิงบวกฝ่าวิกฤตการขาย (Positive Attitude with Want to Sell and Successful in Sales),สัมมนาออนไลน์online 14 พฤษภาคม 2563...การสร้างทัศนคติเชิงบวกฝ่าวิกฤตการขาย (Positive Attitude with Want to Sell and Successful in Sales)

หลักสูตรเพื่อสร้างแนวความคิดต่องานขายด้วยต้นทุนทางความคิด ประโยชน์ของการมีทัศนคติเชิงบวก ฝ่าวิกฤตการขาย แรงบันดาลใจและช่วยส่งผลลัพธ์ที่ดีต่องานขาย การพัฒนาตนเองให้อยากขาย งานขายเป็นงานแห่งความสุขและอยากสำเร็จในงานขาย

หน้า 30/31
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.