Online Training
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 23 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


Online Training

 การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพonline 5 สิงหาคม 2565...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ตั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษ Exclusive แบบสุด ๆ เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของการเพิ่มขุมพลังในใจและเทคนิคต่างๆ สู่การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น

ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)online 10 มิถุนายน 2564...ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล เรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Smart JD based KPIs and Competency online 17 กรกฎาคม 2564..Smart JD based KPIs and Competency

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเขียน JD ที่ถูกต้อง สามารถเขียน JD ของตนเองเชื่อมโยงกับ KPIs และ Competency และสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการเขียน Smart JD Based KPIs and Competency ได้เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในองค์กรต่อไป

กลยุทธ์การบริหารสำหรับ Project Manager มืออาชีพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์online 8 มกราคม 2565...กลยุทธ์การบริหารสำหรับ Project Manager มืออาชีพ

หลักสูตรพื่อให้ Project Manager เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อที่จะสามารถบริหารโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายด้วยการสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ตั้งแต่การมอบหมายงานอย่างเหมาะสม การสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้ทีมงานให้ร่วมการบริหารโครงการจนบรรลุผลตามเป้าหมาย รวมถึงทักษะและความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร การเจรจา และการนำเสนอผลงานอีกด้วย  

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015online 7 กุมภาพันธ์ 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในการกำหนดนโยบายคุณภาพ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

HACCP : Hazard Analysis & Critical Control Points การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติด้านความปลอดภัยอาหารonline 13 กรกฎาคม 2563 (บ่าย)...HACCP : Hazard Analysis & Critical Control Points การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติด้านความปลอดภัยอาหาร

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการของระบบ HACCP ทั้ง 12 ขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีหลักการขั้นต้น 5 ขั้นตอน (5 Primary Steps) และหลักการพื้นฐาน 7 ขั้นตอน (7 Basic Principle) รวมถึงประเภทของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตอาหาร และหลักการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายต่ออาหาร Risk Assessment   

GMP: Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร,อบรมสัมมนาออนไลน์online 14 กันยายน 2563...GMP: Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

หลักสูตรเพื่อให้ท่านเจ้าของบริษัทผู้ผลิตอาหารและผู้บริหารเกิดความเข้าใจข้อกำหนดและสามารถวางแนวทางกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสมตามหลักสุขอนามัย เริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างอาคาร การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดี มีการควบคุมกระบวนการผลิต โดยเฉพาะการลดและขจัดอันตรายสำคัญที่จะก่อให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัย การปนเปื้อนข้ามในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ การขนส่ง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการผลิต

การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Saving energy and environment awareness),อบรมสัมมนาออนไลน์online 26 มิถุนายน 2563....การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Saving energy and environment awareness)

หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งต่อองค์กร ประเทศชาติ และต่อสภาวะแวดล้อมของโลกเราได้อีกด้วย

online 6 ธันวาคม 2566...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างานให้มีความเข้าใจหลักการข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ได้อย่างแม่นยำสามารถทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนสมาชิกในหน่วยงาน และประสานงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 2563 : นายจ้างต้องรับมืออย่างไร?,สัมมนาออนไลน์online 27 มิถุนายน 2563...Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 2563 : นายจ้างต้องรับมืออย่างไร?

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริงต่อการบริหาร – การจัดการงานต่างๆ ในองค์กร ทราบและเป็นกรณีศึกษาถึงแนวทางการตัดสินคดีแรงงานตามคำพิพากษาของศาลฎีกา

ทักษะการบริการหลังโควิด-19 ในรูปแบบ New Normal,อบรมสัมมนาออนไลน์online 25 สิงหาคม 2563...ทักษะการบริการหลังโควิด-19 ในรูปแบบ New Normal

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้บทบาท ความรับผิดชอบในงานบริการ และความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในยุค New Normal สร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ และการควบคุมอารมณ์ในงานบริการ การใช้คำพูดในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์

การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์,อบรมสัมมนาออนไลน์online 16 ธันวาคม 2564...การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DISC (Effective Communication and Coordination with DISC),อบรมสัมมนาออนไลน์online 25 สิงหาคม 2563...การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DISC (Effective Communication and Coordination with DISC)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมพื้นฐานของคนแต่ละสไตล์ตามหลัก D-I-S-C ทักษะและความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน วิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง และเพื่อนำไปพัฒนางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q (7Q for Success),อบรมสัมมนาออนไลน์online 14 พฤษภาคม 2564...เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q (7Q for Success)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญ และประโยชน์ของ 7Q การวิเคราะห์ตนเอง และพัฒนาตนเอง ทั้ง 7Q และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนาออนไลน์online 18 พฤศจิกายน 2565...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อให้สามารถทำการบริหารและควบคุมงบประมาณให้มีผลสัมฤทธิ์ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งงบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณกำไร ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในองค์กร ลูกค้า และนักลงทุนในความมั่นคงและการเติบโตขององค์กรด้วยการจัดทำงบประมาณการลงทุนและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษในการทำงาน (Pronunciation and listening to English accents at work),อบรมสัมมนาออนไลน์online 18 มิถุนายน 2563...การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษในการทำงาน (Pronunciation and listening to English accents at work)

 หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล

การพัฒนาตนเองและทีมงาน หลังโควิด-19,อบรมสัมมนาออนไลน์online 4 ธันวาคม 2564...การพัฒนาตนเองและทีมงาน หลังโควิด-19

หลักสูตรเพื่อสร้างแนวคิด และแนวทางการสร้างทัศนคติที่ดี  ทำอย่างไรให้ HAPPY หลังเหตุการณ์โควิด-19 ในการทำงาน บุคคลรอบข้าง และองค์กร สร้างการตระหนักในบทบาทหน้าที่แห่งความรับผิดชอบในการทำงานในรูปแบบ New Normal และการทำงานเป็นทีมและประสบผลสำเร็จ

การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน (Writing English emails at work),อบรมสัมมนาออนไลน์online 11 สิงหาคม 2564...การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน (Writing English emails at work)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล

เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อได้ตามเป้าหมาย,อบรมสัมมนาออนไลน์online 3 กรกฎาคม 2566...เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อได้ตามเป้าหมาย

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจสำคัญของการบริหารจัดการงานในการปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย การบริหารจัดการความสำคัญของงานได้ตามเป้าหมาย ความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลาที่มีผลกระทบกับลำดับงานและสามารถบริหารจัดการปรับเปลี่ยนแผนงานอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ได้

ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. (5S for Productivity Improvement),อบรมสัมมนาออนไลน์online 22 มิถุนายน 2563...ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. (5S for Productivity Improvement)

หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง เชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

หน้า 28/31
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.