Online Training
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 11 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


Online Training

 การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาดonline 19 มีนาคม 2565...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจ ทฤษฎี พฤติกรรมของผู้บริโภค (6W1H) เพื่อนำมาวางแผนการขาย เข้าใจทฤษฎี กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps และ7Ps) และนำไปใช้ในการขายจริง นำทุกทฤษฎีมาวางแผนการขาย เตรียมอุปกรณ์ประกอบการขาย การเขียนบทการขาย และบทการตอบข้อโต้แย้ง

สุดยอดนักขายพลังบวก  (Super Positive Seller)online 8 มีนาคม 2564...สุดยอดนักขายพลังบวก (Super Positive Seller)

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจในปัญหาการขายของตนเองและได้เห็นทางงออกของปัญหา สูตรสำเร็จของนักขายที่ประสบความสำเร็จ KASH การจัดการกับ Attitude (ทัศนคติ ทั้งภายในและภายนอก) สิ่งที่ขับเคลื่อนความคิดของคุณ และสามารถปรับความคิดให้เป็นบวกได้ ปลดล็อคความคิด เพื่อพิชิตความสำเร็จ

เทคนิคขายประกันสุขภาพ แบบ Face to Faceonline 30 ตุลาคม 2564...เทคนิคการขายประกันสุขภาพ แบบ Face to Face

หลักสูตรเพื่อความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ตลาดประกันสุขภาพในปัจจุบัน ประเภทของประกันสุขภาพที่ขายในปัจจุบัน วิธีการแก้ “ห่วง” ของลูกค้าเพื่อวางแผนสร้างบทการขาย ขั้นตอนการขายประกันสุขภาพ (ทำให้ลูกค้าสนใจ, เข้าใจ, ตัดสินใจ) และทคนิคการรับมือกับข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น

กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าอย่างง่ายonline 13 มีนาคม 2564...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าอย่างง่าย

หลักสูตรเพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการและความจำเป็นของลูกค้า การเข้าพบลูกค้าให้เกิดความประทับใจ บทการขาย เพื่อพิชิตใจลูกค้า และการขายความน่าเชื่อถือของคนขาย

เทคนิคปิดการขายลูกค้านักธุรกิจonline 6 กรกฎาคม 2564...เทคนิคปิดการขายลูกค้านักธุรกิจ

หลักสูตรเพื่อรับทราบสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมหากจะเข้าพบลูกค้านักธุรกิจ ความรู้ความเข้าใจลูกค้าแต่ละประเภท พฤติกรรมของลูกค้ารายใหญ่และนักธุรกิจ 7 เคล็ดลับของนักขายขั้นเทพ และการปิดการขายลูกค้ารายใหญ่นักธุรกิจ

เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562online 9 มีนาคม 2565...เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น การเผยแพร่ข้อมูล หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การขายรายชื่อข้อมูลส่วนบุคคลประเด็นไหนบ้างที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ข้อควรระวังของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะต้องปฏิบัติอย่างไร? หากต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผลกระทบต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่นายจ้างและ HR ต้องทราบ

online 11 มีนาคม 2564...การเขียนสัญญาจ้าง ออกระเบียบปฏิบัติ ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน การทำบันทึกข้อตกลง-การออกหนังสือเลิกจ้างหรือให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างต่างๆ 

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพonline 11 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมาย และวิธีการสร้างยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงเทคนิคการนําเสนอ การวิเคราะห์ และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ เรียนรู้พฤติกรรม ความต้องการ ของลูกค้าแต่ละประเภท

online 7 กรกฎาคม 2564...HoRenSo เพื่อการสื่อสารในการทำงาน

หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจให้ความรู้เบื้องต้นในการทำงานโดยใช้เทคนิค HORENSO ปรับ Mindset ของตนเอง ให้มีความเหมาะสมกับการนำหลักการ HORENSO ไปประยุกต์ใช้จริง นำเทคนิค HORENSO มาใช้ได้ อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น

การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)online 13 ธันวาคม 2564...การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหารงานบุคคล เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการบริหารงานบุคคล สร้างระบบงาน HR ในแต่ละส่วนงานอย่างเป็นรูปธรรม นำเทคนิคต่างๆ ไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของคนให้พร้อมรับมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้

การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation and Phonetics)online 22 มกราคม 2567..การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อสร้างความมั่นใจการพูดและออกเสียงแบบมืออาชีพและเป็นธรรมชาติ การใช้ประโยคมาตรฐานในการติดต่อชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)online 27 สิงหาคม 2564...การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาที่เกิดจากการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พัฒนาทักษะด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการติดตามงาน...

Horonso เพื่อการสื่อสารในการทำงานonline 18 กุมภาพันธ์ 2564...Horenso เพื่อการสื่อสารในการทำงาน

หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจให้ความรู้เบื้องต้นในการทำงานโดยใช้เทคนิค  HORENSO ปรับ Mind set ของตนเอง ให้มีความเหมาะสมกับการนำหลักการ HORENSO ไปประยุกต์ใช้จริง อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERM® 2020online 29 สิงหาคม 2566...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2020 นี้ทั้ง 11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ INCOTERMS® 2020 ของแต่ละข้อตกลง มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย...

Positive Thinking to Positive Energy Programonline 15 ตุลาคม 2565...Positive Thinking to Positive Energy Program

หลักสูตรเพื่อฝึกปรับวิธีคิดเป็นเชิงบวกเพื่อสร้างพลังบวกในการทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและพร้อมรับมือกับสถานการณ์เชิงลบต่างๆ

ทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ (Professional Leadership Skills)online 9 กรกฎาคม 2564...ทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ (Professional Leadership Skills)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

การวางแผน การมอบหมายงานและการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)online 16 ตุลาคม 2565...การวางแผน การมอบหมายงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน เรียนรู้ความแตกต่าง และวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและผู้อื่น และนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเขียนสัญญาจ้าง ออกระเบียบปฏิบัติ ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร..online 10 กุมภาพันธ์ 2564...การเขียนสัญญาจ้าง ออกระเบียบปฏิบัติ ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร..

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน การทำบันทึกข้อตกลง-การออกหนังสือเลิกจ้างหรือให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างต่างๆ 

การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing)online 21 พฤษภาคม 2565...การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจแนวคิดในการจัดการคลังสินค้าแบบลีน สามารถใช้หลักการของลีน ลดความสูญเปล่าในคลังสินค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สูตรเด็ด...สู่ความสำเร็จกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผลonline 2 มิถุนายน 2564...สูตรเด็ด...สู่ความสำเร็จกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล

หลักสูตรเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspect การวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมในมุมวัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Environmental Impact และนำมาสู่การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

หน้า 25/31
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.