Online Training
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 22 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


Online Training

 การสร้างแรงจูงใจในการทำงานonline 11 มกราคม 2565...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีกรอบความคิดด้านผู้นำ และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน สร้างลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทำงานให้แก่ผู้บริหาร เสริมสร้างทัศนคติและเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการทำงานที่ถูกต้อง

online 17 กันยายน 2564...การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุนในองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยผ่านเครื่องมือที่จะช่วยให้มีการคิดที่เป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน การลดต้นทุนองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมจะช่วยให้พนักงานในทุกระดับได้ฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันคิด เพื่อหาประเด็นปัญหา และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร (Employees Relation for engagement in workplace)online 30 มกราคม 2566...บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร (Employees Relation for engagement in workplace)

เสริมสร้างเทคนิคในการสร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์ สร้างทักษะการสำรวจและประเมินปัจจัยสร้างความผูกพัน การใช้เครื่องมือการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร แผนงานแรงงานสร้างความผูกพันในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างและนายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดผล/ประเมินผลการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต (Strategic for Production Management)online 22 กรกฎาคม 2564...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต (Strategic for Production Management)

หลักสูตรเพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ การปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง การเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต สร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี...

เครื่องมือการกำหนดกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาในการทำงานแบบมีส่วนร่วม (Strategic planning and problem-solving tools)online 20 กรกฎาคม 2564...เครื่องมือการกำหนดกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาในการทำงานแบบมีส่วนร่วม (Strategic planning and problem-solving tools)

หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท เครื่องมือจัดการคุณภาพและแก้ไขปัญหาสมัยใหม่ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

online 26 พฤศจิกายน 2564...การจัดการเป้าหมายและเทคนิคการขายสำหรับพนักงานขายใหม่ (Target management and sales techniques for new salespeople)

 เรียนรู้การปรับทัศนคติการทำงาน เตรียมพร้อมในเชิงบวกก่อนปฏิบัติงานจริงในสาขา การจัดการความกลัวของตนเองต่อภารกิจเป้าหมายยอดขายที่ได้รับ มีความรู้และความแม่นยาในผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้นและสามารถคิดต่อยอด เข้าใจการจัดการเป้าหมายของตนเองและของสาขา แนวทางการขายที่สามารถนาไปใช้ในงานจริง ฝึกฝนแนวทางการขายจากโจทย์ และเข้าใจการทางานขายในหน้างานจริงๆ 

เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพและเพื่อเพิ่มผลผลิต (ยอดขาย)online 9 กรกฎาคม 2564...เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพและเพื่อเพิ่มผลผลิต (ยอดขาย)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ได้ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับ ช่วงเวลา สถานการณ์ และคู่สนทนา มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง และกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ได้จริงในการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงาน และเพิ่มยอดผลผลิตหรือยอดขาย ให้แก่องค์กร หรือสินค้าของตน

การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งonline 11 กันยายน 2564...การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการ แนวคิด รูปแบบการบริหาร การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้

Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการonline 15 กุมภาพันธ์ 2567...การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)

หลักสูตรเพื่อความเข้าใจถึงความจำเป็น และเห็นถึงความสำคัญของการทำ Project Feasibility Analysis ขั้นตอน และวิธีการในการทำ Project Feasibility Analysis วิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

ทักษะนักขายมืออาชีพonline 23 ธันวาคม 2565...ทักษะนักขายมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ต้องรู้ไว้เป็นอาวุธทางปัญญาในการขายในยามที่มีการแข่งขันกันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักการคิดในการสร้างกลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้า การเจรจาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้ทักษะการขายที่ไม่เป็นรองใคร และนำท่านสู่สายทางนักขายมืออาชีพในอนาคต

กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)online 2 กุมภาพันธ์ 2566...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)

 หลักสูตรเพื่อการปรับทัศนคติต่อเป้าหมายมีความชัดเจนต่อเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น ทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มีและเข้าใจจุดขายของผลิตภัณฑ์ ฝึกฝนการขายจากการ Role-Play ด้วยขั้นตอนการขายที่ถูกต้องและแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี การบริหารกิจกรรมการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน

หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR)online 2 กรกฎาคม 2564...หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR)

“ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ดังนั้นงานด้านการบริหารคน จึงเป็นส่วนสำคัญไม่น้อยกว่าส่วนอื่นในองค์กร หัวหน้างานซึ่งต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานร่วมกับพนักงาน จะต้องมีพื้นฐานในการบริหารจัดการบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา ของหน่วยงานตนเอง...

การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กรonline 13 กันยายน 2565...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก ทักษะการขาย และพฤติกรรมของพนักงานขาย ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า และสาธารณชนได้อย่างมั่นใจ เกิดความเชื่อมั่น ประทับใจในตัวพนักงานขาย และในผลิตภัณฑ์ขององค์กร มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (The Professional Presentation Technique)online 14 ตุลาคม 2564...เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (The Professional Presentation Technique)

ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใดที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้

แนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Guideline – PDPA) พร้อมตัวอย่างและเอกสารแบบฟอร์ม PDPA สำเร็จรูปonline 28 เมษายน 2565...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)

หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review)การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่...

เทคนิคการบริหารพนักงานในสถานการณ์โควิด (3 จ.จ้าง จูงใจ จัดการ)online 30 มิถุนายน 2564...เทคนิคการบริหารพนักงานในสถานการณ์โควิด (3 จ.จ้าง จูงใจ จัดการ)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทรัพยากรมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 3 เรื่อง คือ จ้าง จูงใจ และจัดการคน ที่ควรต้องวางแผนและจัดการอย่างเหมาะสม

การควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015online 29 มิถุนายน 2564...การควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

การจัดทำเอกสารในการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สามารถครอบคลุมทุกข้อกำหนดของทั้งสองระบบด้วยการเขียนเอกสารเพียงฉบับเดียว เพื่อขจัดความซ้ำซ้อน มิให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานจริง ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเห็นผลในเชิงบูรณาการ...

การจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax Management)online 24 สิงหาคม 2564...การจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax Management)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและความสำคัญของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เข้าใจองค์ประกอบหรือโครงสร้างของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถคำนวณภาษี และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อย่างถูกต้องและมีประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้เสียภาษี

เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกและความสุขในยุค 2021online 9 ตุลาคม 2564...เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกและความสุขในยุค 2021

หัวข้อการอบรม - ภาพรวมของทัศนคติ องค์ประกอบและผลกระทบ - จิตใต้สำนึกนั้นสำคัญ เรารับพลังลบมาโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ !- เสน่ห์ของคนคิดบวก สิ่งที่น่ากลัวของคนคิดลบ -คำพูดที่ต่างกันของคนคิดบวกและคนคิดลบ (ฝึกปฏิบัติ) - ทำความรู้จักกับ ความเครียด ทั้ง 4 แบบ พร้อมวิธีการจัดการ - 10 วิธีเปลี่ยนจากคิดบวกให้เป็นพลังบวกและเสริมความสุข

เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)online 4 พฤศจิกายน 2565...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)

หลักสูตรเพื่อความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้าธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาศักยภาพการขาย KASH การปักหมุดความคิดบวกต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และได้รับการปลดล็อกความคิดความเป็นไปไม่ได้ให้คิดเพื่อเติบโตอีกครั้ง จุดขายของสินค้าของบริษัทตนเองเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และการตอบข้อโต้แย้ง...

หน้า 21/31
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.