Online Training
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 24 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


Online Training

 online 29 ตุลาคม 2564...การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงาน แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน การพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)online 14 ธันวาคม 2565...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)

แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในบทบาทของ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนเพื่อแก้ปัญหาแรงงานในยุควิกฤติโควิดonline 25 มีนาคม 2565...การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนเพื่อแก้ปัญหาแรงงานในยุควิกฤติโควิด

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ มีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้

การควบคุมคุณภาพในการทำงาน (Quality Control @ Work)online 1 ธันวาคม 2566...การควบคุมคุณภาพในการทำงาน (Quality Control @ Work)

หลักสูตรเพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันและการแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างมีรูปแบบ การปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดีร่วมกัน...

การวางแผนพัฒนารายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Individual Development Plan)online 30 พฤศจิกายน 2564...การวางแผนพัฒนารายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Individual Development Plan)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและเทคนิคต่างๆ  การสร้าง ออกกแบบ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรonline 19 กันยายน 2566...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ของทักษะและความเข้าใจในหลักการของการเป็นหัวหน้างาน การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน การควบคุมงานและการประเมินผลของหัวหน้างาน....

HR as Coach  and Facilitatoronline 29 พฤศจิกายน 2564...HR as Coach and Facilitator

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของ HR แบบ Coach และ Facilitator กระบวนการในการ Coach และเทคนิคในการเป็นผู้นำที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ในองค์กร สามารถประยุกต์ความรู้ สร้างทักษะและแนวทางเพื่อนำไปผลักดันศักยภาพบุคลากร และนำไปใช้ในองค์กรตนเองได้

แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุนonline 26 พฤศจิกายน 2564...แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน

หลักสูตรเพื่อทราบถึงความสำคัญในการขนส่งสินค้าและขั้นตอนในการขนส่งทั้งก่อนรับมอบและส่งมอบ หลักการควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานขับรถ การจัดสายรถในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาแนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาที่ถูก และการบริหารจัดการ...

การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาพลักษณ์องค์กรonline 18 ธันวาคม 2566...การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาพลักษณ์องค์กร

หลักสูตรเพื่อมอบมูลค่าทางจิตใจและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแด่องค์กร ยกระดับมาตรฐานในการบริการของพนักงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมonline 25 พฤศจิกายน 2564...การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม

หลักสูตรเพื่อให้ได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นหลักการทำงานเป็นทีม การพัฒนา ปรับปรุงตนเอง และแนวทางการทำงานที่ดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ การพัฒนาทักษะด้านความคิด ที่มีผลต่อการทำงานร่วมกัน การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม...

การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีมonline 23 พฤศจิกายน 2564...การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม

หลักสูตรเพื่อได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนอย่างชัดเจน สัมผัสการคิด การพูด การสื่อสารเชิงบวกมากขึ้น คิดบวกมากขึ้น ทั้งกับปัญหาในการทำงานและมุมมองด้านบวก สามารถทำงานแบบมืออาชีพ Be Proactive ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใด ๆ กำลังใจยังเข้มแข็ง

การจัดทำรายงานและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Reporting)online 23 พฤศจิกายน 2564...การจัดทำรายงานและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Reporting)

หลักสูตรเพื่อเข้าใจรูปแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลและการทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้เข้าใจง่าย ถูกต้องตรงตามข้อมูลของแผนก การเขียนรายงานเข้าใจง่าย เหมาะสม และถูกต้อง ชัดเจนกับงานของตนเองเพื่อส่งให้กับหัวหน้า

การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อบริหารผลกำไรonline 18 พฤศจิกายน 2564...การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อบริหารผลกำไร

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและเทคนิคขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นระบบ เทคนิคของการบริหารจัดการสมัยใหม่เกี่ยวกับแนวทางการนำกลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตลอดจนแนวทางในการควบคุมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q (Increasing Performance with 7Q)online 19 พฤศจิกายน 2564...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q (Increasing Performance with 7Q)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง นำความรู้ ความเข้าใจ ไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เรียนรู้พฤติกรรมตนเองและผู้ร่วมงานตามหลัก 7Q ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม-ภาษาไทยonline 16 พฤศจิกายน 2564...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม-ภาษาไทย

หลักสูตรเพื่อฝึกทักษะในการฟังจับประเด็น และสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น ความสำคัญ และประโยชน์ของการเขียนรายงานการประชุม การจัดทำวาระการประชุม รูปแบบและเทคนิคของการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0online 29 ตุลาคม 2564...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจงานเลขานุการอย่างถูกต้อง พัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นเลขานุการมืออาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพงานเลขานุการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เข้าใจ "ศิลปะในการครองใจเจ้านาย" พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานยุคใหม่ และเป็นมากกว่าคำว่า...เลขานุการ

สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขาย   		ลูกค้าองค์กรแบบ B2B    		(The Ultimate Technique of Being a B2B Corporate Sales Consultant)online 21 ธันวาคม 2564...สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขาย ลูกค้าองค์กรแบบ B2B (The Ultimate Technique of Being a B2B Corporate Sales Consultant)

สร้างทัศนคติทีดี และมีจิตสำนึกที่ดีกับการขายแบบ B2B อย่างมืออาชีพอย่างเป็นระบบ การเป็นที่ปรึกษาการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขาย สร้างความประทับใจและความพึงพอใจในสินค้าและบริการ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ ตลอดจนทำให้ลูกค้ารู้สึกจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ สามารถขายสินค้าได้ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น และเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว

กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruptiononline 1 มิถุนายน 2566...กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจแนวโน้มการตลาดธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุค Distruption หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis สินค้าและบริการของตนเอง หลักการวิเคราะห์ Five Force Model ธุรกิจของสินค้าของตนเอง การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps ทักษะนักขายที่ต้องมีในยุค Disruption

จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดย 5 Whyonline 11 กันยายน 2566...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดย 5 Why

หลักสูตรเพื่อความรู้ความเข้าใจจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน เครื่องมือในการทำงานเพื่อจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์หาสาเหตุโดยการใช้ 5 Why Analysis เพื่อหาความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

ไคเซ็น เปลี่ยนวิธีการ ปรับวิถีคน เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน (Easy and Efficient Kaizen for all)online 10 พฤศจิกายน 2564...ไคเซ็น เปลี่ยนวิธีการ ปรับวิถีคน เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน (Easy and Efficient Kaizen for all)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและวิธีการประยุกต์การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น แนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานและลดต้นทุนในการทำงาน การพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง แนวคิดเพื่อปรับปรุงงานได้อย่างถูกต้อง

หน้า 14/31
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.