Online Training
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 20 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


Online Training

 online 13 พฤษภาคม 2565...การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ และสิ่งที่องค์การกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน วัฏจักรของธุรกิจ และรูปแบบการพัฒนาองค์การที่มีอยู่ในปัจจุบัน กระบวนการพัฒนาองค์การ และสามารถคัดเลือกเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาองค์การได้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพonline 29 ตุลาคม 2565...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

แนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาที่ถูกและการบริหารจัดการ การควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน การจัดทำรายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท และการจัดทำใบคุม แนวทางในการคิดคำนวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน การประเมินขนส่ง การวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขนส่ง KPI หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า...

พัฒนาทักษะงานบริการแบบมืออาชีพonline 23 สิงหาคม 2566...พัฒนาทักษะงานบริการแบบมืออาชีพ

การสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจและความสำคัญของงานบริการในองค์กร การบริการลูกค้า สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า (Don’t) สามารถไปประยุกติใช้ในงานบริการ การใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง การสื่อสารในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า การใช้คำพูดกับบุคคลที่มาติดต่อในองค์กรได้อย่างเหมาะสม แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และการให้คำแนะนำกับบุคคลที่มาติดต่องาน

online 10 พฤษภาคม 2565...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sales Planning & Sales Forecast Analysis)

การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ กระบวนการวางแผนการขายและการพยากรณ์ยอดขายอย่างเป็นขั้นตอน พัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอแผนการขาย

online 30 พฤศจิกายน 2565..30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

  หลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

online 29 มิถุนายน 2565...เตรียมความพร้อมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานขายและตลาด (Personal Data Protection Guideline – PDPA)

หลักสุตรเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามของเขต DPIA และทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่....

ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)online 25 กรกฎาคม 2565...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)

 หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis) online 15 พฤศจิกายน 2565...การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)

 หลักสูตรเพื่อความเข้าใจถึงความจำเป็น และเห็นถึงความสำคัญของการทำ Project Feasibility Analysis ขั้นตอน และวิธีการในการทำ Project Feasibility Analysis วิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

online 8 เมษายน 2565...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงาน และบริหารคน ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการทำงานภายในองค์กร ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกัน เช่น การสื่อสาร การฟัง การเข้าใจผู้อื่น

การออกแบบระบบประเมินค่างาน ลดวามเหลื่อมล้ำของเงินเดือน (Job Evaluation and Classification)online 15 มิถุนายน 2565...การออกแบบระบบประเมินค่างาน ลดความเหลื่อมล้ำของเงินเดือน (Job Evaluation and Classification)

หลักสูตรเพื่อประเมินค่างานกลายเป็นเรื่องง่าย จากการถ่ายทอดโดยประสบการณ์จริงจากวิทยากรโดยตรง ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินค่างาน ออกแบบและกำหนดปัจจัยในการประเมินค่างานที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร นำผลการประเมินค่างานและจัดระดับงานมากำหนดค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer)online 17 มิถุนายน 2565...เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ด้านการเป็นวิทยากร พัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการเป็นวิทยากร เรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผล

online 1 มิถุนายน 2566...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมด้วยการฝึกปฏิบัติการ ความสำคัญของการกำหนดปัญหาและเจาะจงปัญหา การสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง (สาเหตุรากเหง้า) ได้อย่างเป็นระบบ การใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหา การสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และการทดสอบสาเหตุของปัญหา การคิดในเชิงระบบ อันเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาในเชิงป้องกัน และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)online 16 พฤศจิกายน 2566...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เข้าใจถึงหลักการสำคัญในการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เข้าใจถึงกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจonline 15 มีนาคม 2565...การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015online 2 มีนาคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมั่นใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การกำหนดระดับความเสี่ยง การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละระดับ การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเฝ้าระวัง การติดตาม .....

นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)online 10 มกราคม 2567...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

 หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล เรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล นำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิงonline 12 ตุลาคม 2566...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำต่างๆ ให้เข้ากับองค์กรตนเอง โดยภายหลังการอบรมผู้เรียนจะสามารถออกแบบโครงสร้างเงินเดือนได้เอง รวมทั้งมีเครื่องมือ เทคนิค วิธีการในการนำไปใช้บริหารบุคลากรในแต่ละกลุ่ม และช่วงอายุ ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)online 7 สิงหาคม 2566...การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และสามารถนำไปใช้งานได้ วิธีการบูรณาการหลักแนวคิดต่างๆ ด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) วิธีการแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของงาน และนำหลักการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน...

กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย)online 22 ธันวาคม 2565...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย)

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า หน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า หลักการสำคัญของการชำระภาษีศุลกากร การเตรียมตัวในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การระงับคดีในชั้นศุลกากรเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด แนวทางปฏิบัติ ทราบข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และสร้างมูลเพิ่มในงาน (Time Management for Effective Work)online 4 กรกฎาคม 2566...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และสร้างมูลเพิ่มในงาน (Time Management for Effective Work)

หลักการ แนวคิด ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบริหารเวลา หลักการและแนวคิดในการบริหารเวลาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้เหมาะสมสำหรับปัจจัยที่ควบคุมได้และที่อยู่นอกการควบคุม การจัดลำดับของความสำคัญก่อน-หลังในการวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้า 10/31
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.