Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 17 เมษายน 2566...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน

  

หลักการและเหตุผล :

          ด้วยบริบทในสังคมที่เปลี่ยนไปองค์กรจำเป็นต้องคิดออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ Design Thinking เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรได้มีรูปแบบวิธีการคิดหาคำตอบและแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ร่วมกับวิธีการใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับการแข่งขันในโลกยุคใหม่ที่การทำงานแบบเดิมไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1.      ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการคิดเชิงออกแบบ

2.      สามารถเข้าใจหลักการและใช้การคิดเชิงออกแบบพัฒนาการทำงานได้

3.      เครื่องมือที่จะช่วยให้การประชุมระดมสมองเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

4.      เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อนร่วมงานองค์กรเพื่อออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้ 

เนื้อหาหลักสูตร

            Module 1 Empathize

·         หลักการเข้าถึงหัวใจของ user

·         ค้นหาความต้องการที่ซ่อนอยู่

·         วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล

            Module 2 Define

·         สกัดข้อมูลหา Need & Insight

·         ค้นหา point of view ที่ตรงประเด็น

Module 3 Ideate

·         เทคนิคการสร้างไอเดียผ่านการระดมสมอง

·         เครื่องมือในการรวบรวมความคิดที่หลากหลาย

Module 4 Prototype & Test

·         สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์

·         รับฟัง feedback จาก user

·         เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE  3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 .

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากรฝึกอบรม         อาจารย์ภาณุพันธ์  รัตนโชติ

การศึกษา        - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาเอกสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                    - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์ การทำงาน
                    - ฝ่ายพัฒนาผลผลิตและประสานงานตัวแทน บ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

อบรม-สัมมนา
                    - ประสบการณ์ในวงการฝึกอบรมกว่า15 ปี
                    - สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ปัจจุบัน
                   - วิทยากรอิสระ
                   - วิทยากรสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
                   - ที่ปรึกษาชมรมจิตวิทยามหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   - Project Director of Success2gether Team
                   - กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิงก่องแก้ว จำกัด

กำหนดการ    วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566
สถานที่           
Zoom Online Meeting
ราคา            1
,500  บาท
                   -ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
                   -นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3
%

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 1,605

1,605 – 45 = 1,560

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :
หมายเหตุ :Online Training

online 25 มีนาคม 2566...The Manager, New Gen ผู้จัดการรุ่นใหม่ เก่งคิด เก่งงาน และเก่งคน
online 27 มีนาคม 2566...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 28 มีนาคม 2566...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ
online 28 มีนาคม 2566..9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ (9 Soft Skills for Smart Work)
online 29 มีนาคม 2566...รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
online 29 มีนาคม 2566...การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 1 เมษายน 2566...Reskill - Upskill Graphic by Canva Program (เพิ่มศักยภาพกราฟิก ด้วยโปรแกรม Canva)
online 3 เมษายน 2566...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 article
online 3 เมษายน 2566...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
online 3 เมษายน 2566...การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)
online 5 เมษายน 2566...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และสร้างมูลเพิ่มในงาน (Time Management for Effective Work)
online 10 เมษายน 2566...การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)
online 10 เมษายน 2566...การจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน article
online 10 เมษายน 2566...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
online 11 เมษายน 2566...แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับงานขายและการตลาดที่ครบถ้วนในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for Sales and MKT)
online 11 เมษายน 2566...การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
online 12 เมษายน 2566...เลิกจ้างอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง
online 17 เมษายน 2566...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 17 เมษายน 2566...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 18 เมษายน 2566...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
online 18 เมษายน 2566...เทคนิคการบริหารเวลา
online 18 เมษายน 2566...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
online 19 เมษายน 2566...เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
online 19 เมษายน 2566...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 19 เมษายน 2566...10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)
online 19 เมษายน 2566...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 21 เมษายน 2566...เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Self-improvement techniques to Work Efficiency)
online 21 เมษายน 2566...เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน
online 21 เมษายน 2566...การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ (Development and management skills for Leader)
online 24 เมษายน 2566...7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
online 24 เมษายน 2566..Basic Maintenance System
online 25 เมษายน 2566...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
online 25 เมษายน 2566 2566...การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์
online 26 เมษายน 2566...ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 26 เมษายน 2566...ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer
online 26 เมษายน 2566...พัฒนาทักษะงานบริการแบบมืออาชีพ
online 26 เมษายน 2566...การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)
online 27 เมษายน 2566...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 28 เมษายน 2566...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
online 28 เมษายน 2566...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015
online 29 เมษายน 2566...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)
online 5 พฤษภาคม 2566..เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 9 พฤษภาคม 2566...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
online 9 พฤษภาคม 2566...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
online 12 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
online 12 พฤษภาคม 2566...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement and Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
online 13 พฤษภาคม 2566...การจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร
online 13 พฤษภาคม 2566...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 13 พฤษภาคม 2566...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 15 พฤษภาคม 2566...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 15 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 16 พฤษภาคม 2566...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 16 พฤษภาคม 2566...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 17 พฤษภาคม 2566...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
online 17 พฤษภาคม 2566...ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
online 18 พฤษภาคม 2566...ข้อกำหนดระบบ ISO 45001:2018 & 50001:2018 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล article
online 18 พฤษภาคม 2566...การคิดวิเคราะห์และการไขปัญหาที่หน้างาน
online 20 พฤษภาคม 2566...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
online 20 พฤษภาคม 2566...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0) article
online 22 พฤษภาคม 2566...การปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน (The Power of Mindset)
online 22 พฤษภาคม 2566...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
online 22 พฤษภาคม 2566...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)
online 22 พฤษภาคม 2566...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
online 24 พฤษภาคม 2566...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
online 24 พฤษภาคม 2566...การควบรวม (Integrate) ระบบ ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
online 24 พฤษภาคม 2566...40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR) ต้องทำได้
online 25 พฤษภาคม 2566...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
online 25 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
online 25 พฤษภาคม 2566...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
online 26 พฤษภาคม 2566...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
online 27 พฤษภาคม 2566...แนวคิดการพัฒนา Growth Mindset
online 29 พฤษภาคม 2566...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
online 30 พฤษภาคม 2566...เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration)
online 30 พฤษภาคม 2566...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
online 30 พฤษภาคม 2566...การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์Copyright © 2013 All Rights Reserved.