การพัฒนาทักษะ "ผู้จัดการมือใหม่"
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
bulletmCnhGgKBqdfUS
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 20 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


16 กันยายน 2564...การพัฒนาทักษะ "ผู้จัดการมือใหม่"

  การพัฒนาทักษะ “ผู้จัดการมือใหม่”

 หลักการและเหตุผล

          เมื่อชีวิตการทำงานของพนักงานเดินทางมาถึง จุดเปลี่ยน กับการก้าวหน้าของตำแหน่งงานใหม่ในองค์กร อาจเป็นที่หน้าดีใจกับหลายๆ ท่าน แต่นั่นถือว่าเป็นก้าวแรกกับ จุดเริ่มต้นของ “ความสำเร็จ” หรือ “ล้มเหลว” กับตำแหน่งใหม่ ถ้าบุคลากรที่จะเริ่มต้นในการเตรียมพร้อมการได้รับตำแหน่ง “ผู้จัดการมือใหม่” มีหลายทักษะที่อาจเหมือนกับการเป็นหัวหน้างานแต่อาจต้องมองภาพบางมุมได้ดีกว่าระดับหัวหน้างาน มีทักษะหลาย ๆ อย่างที่ผู้จัดการมือใหม่จะต้องเปิดใจเรียนรู้ ทั้งการเปลี่ยนแปลง แนวคิด ทัศนคติการบริหารงาน บริหารคน การเข้าใจคนมากขึ้น การมีภาวะผู้นำ เก่งคิด มองปัญหาเป็นโอกาส ทั้งวางกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและเกิดผลที่ดีตามเป้าหมายองค์กร 

วัตถุประสงค์

1.      ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไปนำสู่การเป็นผู้จัดการมือใหม่อย่างมืออาชีพ

2.      ผู้เข้าอบรมเข้าใจทักษะของผู้จัดการในยุคใหม่ในการพัฒนาตนเองและการทำงานในบทบาทใหม่ที่ท้าทายขึ้น

3.      ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการบริหารคนให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจของทีม (Team Work)

หัวข้ออบรม

Module #1 การพัฒนาตนเอง

·       เรียนรู้การปรับเปลี่ยนบทบาท และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป

·       เรียนรู้การเข้าใจตัวเองในการพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการมือใหม่ด้วยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you (coaching card Israel)

·       ทักษะการมีภาวะผู้นำ

·       ทักษะเรื่องการบริหารคน (เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่นด้วยหลัก DISC Model)

·       ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงานและบริหารเวลา

·       ทักษะการเป็นผู้นำประชุม

·       เข้าใจและวิธีการใช้เครื่องมือในการบริหารต่าง ๆ ในบทบาทผู้บริหารยุคใหม่

Module #2 การพัฒนาด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น

·       จิตวิทยาการบริหารคนในยุค 4.0

·       ทักษะการแก้ไขปัญหา ด้วยการคิดคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและวิเคราะห์ข้อมูล

·       ทักษะการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

·       ทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ

Module #3 การสร้างทีมงาน

·       ทักษะการกำหนดเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

·       การสอนงาน มอบหมายงานให้เหมาะสม ติดตามงานในบทบาทผู้นำแนวโค้ช

·       การสื่อสารที่ดีในฐานะผู้นำ

·       การ Feedback ด้วยหลักการ Follow Model

กลุ่มเป้าหมาย   บุคคลในองค์กรที่จะพัฒนาเป็นผู้นำ

รูปแบบการสัมมนา

1.   การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                              40 %

2.   กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม  6%

ระยะเวลาอบรม   จำนวน 1 วัน ต่อ รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

วิทยากรในการฝึกอบรม   อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์ 
จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบัน ปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า ประสบการณ์ ดูแลในส่วนของงานบริการลูกค้า มากกว่า
 15 ปี และมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารมากกว่า 15 ปี อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานขาย บริษัท นวพลอินดัสทรี จำกัด

กำหนดการ

วันที่ 16 กันยายน 2564

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิกโอนเงินก่อน 10 ก.ย.2564

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ. 20

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

หมายเหตุ     - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

26 กรกฎาคม 2564...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q (Increasing Performance with 7Q)
27 กรกฎาคม 2564...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
29 กรกฎาคม 2564...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015
30 กรกฎาคม 2564...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
30 กรกฎาคม 2564...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
2 สิงหาคม 2564...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
3 สิงหาคม 2564...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
4 สิงหาคม 2564...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
4 สิงหาคม 2564...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
5 สิงหาคม 2564...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
5 สิงหาคม 2564...การพัฒนาทักษะการจัดการสำหรับหัวหน้างาน (Management skills improvement for Supervisor)
20 สิงหาคม 2564...การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนยุค 4.0 (Logistics & Supply Chain Management 4.0)
29 กันยายน 2564...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์และโรงพยาบาล
5 ตุลาคม 2564...ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (Leadership)
15 ตุลาคม 2564...การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)
27 ตุลาคม 2564..กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)Copyright © 2013 All Rights Reserved.