อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย

 อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย

Chanyachita Srichai

วิทยากร ที่ปรึกษาธุรกิจ

 

Summary profile

          ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM, HRD, Knowledge Management และ Administration ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, SR.Manager HRBP, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management System       

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 (กำลังศึกษา)

·        ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

·       ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ

 ประวัติการฝึกอบรม

·       วุฒิบัตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (APM) รุ่นที่ 32 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

·       ประกาศนียบัตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับนักบริหารยุคใหม่ จากสถาบันบัณฑิต       พัฒนบริหารศาสตร์ 

·       วุฒิบัตร ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 154 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

·       วุฒิบัตร The Professional Human Resource Development Program 2015 จาก HRดี Academy Excellent People โดย อ.นราวิทย์ นาควิเวกและทีมงาน  

·       ประกาศนียบัตร Communication Strategy จาก Impac Partner in Productivity

·       ประกาศนียบัตร Modern Management จาก Factory Management โดย อ.นุกูล ทะนวนรัมย์

·       การพัฒนาพนักงานให้เก่งและผูกพันในองค์กร จาก บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ โดย อ.พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง

·       วุฒิบัตรการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี

·       วุฒิบัตร การดูแลพนักงานใหม่และระบบพี่เลี้ยงในองค์กร โดย อ.พรรษมนต์ พัฒนกิจเรือง

·       วุฒิบัตรการ โค้ชและการให้ feedback เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยโค้ชแหม่ม สถาบันคนคิดดี

·       ประกาศนียบัตร HR for non HR จาก อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนะ

·       วุฒิบัตร เทคนิคการเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

·       ประกาศนียบัตร Train The Trainer จาก HR School โดย อ.ออมทรัพย์ บุตรแก้ว

·       วุฒิบัตร Training Officer ภาคปฏิบัติ จากบริษัท เอช อาร์ เซนเตอร์ จำกัด โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์

·       วุฒิบัตร JD based KPI and Competency จากบริษัท เอช อาร์ เซนเตอร์ จำกัด โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์

·       วุฒิบัตร Career path and Succession Planning จากบริษัท เอช อาร์ เซนเตอร์ จำกัด โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์

·       ประกาศนียบัตร นักวิชาการสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

·       วุฒิบัตร สร้างองค์กรแห่งความสุขในการทำงาน Happy Workplace โดยใช้ Happy 8 จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

·       ประกาศนียบัตร เจาะลึกประเด็นกฎหมายแรงงานและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง จากชมรมบริหารงานบุคคลปิ่นทอง โดย อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมะวัฒนะ

·       ประกาศนียบัตร ที่ปรึกษาและวิทยากร ระบบ ISO 9001:2015  จาก Factory Management โดย อ.นุกูล ทะนวนรัมย์

·       วุฒิบัตร การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

·       เกียรติบัตร Legal Requirement and Environment Aspect in ISO 14001:2004 โดย Global Standards Training and Consulting

·       เกียรติบัตร Understand of ISO 14001:2004 Requirements ISO 14001:2004 โดย Global Standards Training and Consulting

·       วุฒิบัตร Work Wise with Mind Map จาก บริษัท เทรนนิ่งอินโฟมีเดีย จำกัด สอนโดย อ.ธัญญา ผลอนันต์

·       วุฒิบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร โดยบริษัทปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

·       วุฒิบัตร คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยบริษัท NPC คอนซัลแตนท์ จำกัด

·       วุฒิบัตร คณะกรรมการสวัสดิการ จาก อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนะ

 ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

·       ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด (บริษัทผลิตและส่งออกแป้งข้าวเจ้าและแป้งหลากชนิดสู่ตลาด China,Europe, กลุ่ม CLMV และญี่ปุ่น)

·       HRBP บริษัทเบเคอร์ ฮิวส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมน้ำมันโลก บริษัทในเครือ GE)

·       ผู้จัดการอาวุโส บริษัท นิปปา (ประเทศไทย) จำกัด เครือบริษัทเดนโซ่

·       ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการและที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัทโตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มบริษัท ซุมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

·       ผู้ช่วยอาวุโสกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโพลีคอม โกลบอล จำกัด (บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ IT โทรคมนาคมและVideo conference)

·       หัวหน้างานอาวุโส แผนกบริหารงานบุคคลและธุรการ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด

(บริษัทชั้นนำที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศระดับแนวหน้าของโลก)   

 หัวข้อบรรยาย

·       เทคนิคการบูรณาการความสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในองค์กรอย่างยั่งยืน

·       ทักษะในการจัดการระบบความคิด เพื่อสร้างสมดุลชีวิตและบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ

·       Employee Engagement Strategy กลยุทธ์สร้างความผูกพันเพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

·       บริหารความฉลาดทางอารมณ์และจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ

·       Leader as a Coach and Facilitator

·       Smart JD base KPI and Competency

·       การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR

·       เทคนิคการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษแบบ Competency Based Interview

·       เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีโครงสร้าง สำหรับหัวหน้างาน

·       แผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Individual Development Plan for Team and Excellent Performance)

·       พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0 (Skill Development for Modern Supervisor in 4.0 Age)

·       พัฒนาตนเองให้เป็นลูกน้องอย่างที่ใช่ ได้ทั้งใจ (หัวหน้า) และผลงาน

(How to be Excellent Subordinator with Excellent Performance)

·       โปรแกรมการดูแลพนักงานและเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On boarding and Mentoring Program)

·       Training Need Analysis & skill Matrix การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม และจัดทำตารางบริหารทักษะ

·       เส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ภาคปฏิบัติ (Career path & Succession Planning : Practical course)

·       การวางแผนกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ Happy Workplace เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร

·       กลยุทธ์การสร้างงานสื่อสารในองค์กรสำหรับ HR รุ่นใหม่

·       การจัดทำระบบ Competency ทั้งองค์กร

·       เทคนิคการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Supervisor and Line Manager)

·       การจัดทำ Training Road Map เส้นทางการฝึกอบรม

·       Power of Teamwork พลังแห่งทีม พลังแห่งชัยชนะ
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
อาจารย์เชิดศักดิ์ เพาะบุญ
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
อ.นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุล
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร
นายโรจ เทพวัลย์
อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ปิยนุช บุญประคอง
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์นภาพร เกียรติคุณ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อาจารย์จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล
อ.นทษร สุขสารอมรกุล
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ
อาจารย์พัชรี แช่มช้อย
ดร.ทนง ทองเต็ม
คุณไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
คุณเจนวิทย์ อภิชัยนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.