5 มาตรการพาองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ผู้ประกอบการ-นายจ้าง-HR ควรรู้,อบรมสัมมนาออนไลน์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 25 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 29 พฤษภาคม 2563...5 มาตรการพาองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ผู้ประกอบการ-นายจ้าง-HR ควรรู้

 5 มาตรการพาองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ผู้ประกอบการ-นายจ้าง-HR ควรรู้,อบรมสัมมนาออนไลน์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 

ปัจจุบันหลายองค์กรกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและความเชื่อมั่นของธุรกิจจนอาจถึงขั้นปิดกิจการ หลายองค์กรจึงต้องมีการจัดทำแผนรับมือภาวะวิกฤตนี้ในทุกมิติ (การเงิน-สินทรัพย์-ระบบงาน-คน) ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การสื่อสาร การวางแผนดำเนินงาน งบประมาณ และคนในองค์กร เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ผู้ประกอบการ-นายจ้าง-HR มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของหน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

2.       เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปบริหาร-จัดการ ในทุกมิติ ให้สามารถประคองธุรกิจต่อไปได้โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายฯ

3.       สามารถพัฒนาองค์กรรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเมื่อภาวะปกติกลับมา

 

หัวข้ออบรม

1. ภาพรวมสถานการณ์และผลกระทบจากภาวะเศษฐกิจและโควิด-19 ความเข้าใจเกี่ยวกับ 5 มาตรการ พาองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด-19

v  สื่อสารทั่วถึง สร้างความเข้าใจ สร้างความร่วมมือ

v  ประเมินความเสี่ยงทุกมิติ และการจัดการความเสี่ยง

v  สร้างแผนป้องกัน / ลดผลกระทบ

v  ประเมินผลต่อเนื่อง บริหารผลประกอบการ

v  ปรับลดต้นทุน / ปรับลดค่าใช้จ่าย    

       2. เทคนิคการสื่อสารภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความร่วมมือจากพนักงาน

       3. การประเมินความเสี่ยง ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านปฏิบัติการ ด้านพนักงาน

       4. วางแผนการดำเนินงาน การบริหารการเงินเพื่อประคองผลประกอบการขององค์กร

4.1 โดยใช้หลักบริหารกำไรโดยงบประมาณ

4.2 หลักงบประมาณการเงิน งบกำไร-ขาดทุน

4.3 หลักกำไรส่วนเกิน หลักจุดคุ้มทุน

5. แนวทางวางแผนฟื้นฟู เพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย ขององค์กร

6. มาตรการเยียวยาจากหน่วยงาน รัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิค-19 (ล่าสุด)

7. ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

8. แนวทางปฏิบัติขององค์กรเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในองค์กร และการออกระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับพนักงาน

9. แนวทางปฏิบัติในการลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน โดยใช้มาตรการตั้งแต่ระดับเบา จนถึงมาตรการเลิกจ้าง เพื่อรักษาแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

9.1 การวิเคราะห์อัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับแผนงานฟื้นฟู หรืองบประมาณ

9.2 แนวทางการขอความร่วมมือ (สมัครใจ) เช่น กำหนดพักร้อน สลับวันหยุด ลดเวลา/ลดวันทำงาน หยุดงานไม่รับเงินเดือน ขอลดค่าจ้าง ฯลฯ

9.3 แนวทางหยุดกิจการชั่วคราว / หยุดบางส่วน ยุบหน่วยงาน ไม่จ่ายเงินเดือน หรือจ่ายบางส่วน ฯลฯ

9.4 แนวทางการเลิกจ้าง

10. หลักการเขียนหนังสือเลิกจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์และหลักกฎหมาย

11. หลักการจัดทำหนังสือขอความร่วมมือจากพนักงานให้สอดคล้องหรือไม่ขัดกฎหมาย

12. ถาม-ตอบปัญหา

 

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการ นายจ้าง 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1.       Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.       เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร    อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

อดีตกรรมการบริหารองค์กร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขององค์กรชั้นนำหลายแห่ง ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี อาทิ

Plantheon Group Companies.

CIMB Thai Bank, Co,LTD.

Thai Glass Industry, Co,LTD.

ปัจจุบันเป็นวิทยากร อาจารย์ ที่ปรึกษา ด้านบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ให้กับองค์กรต่างๆ

ผลงานเขียน       หนังสือ HRMBA  จุดประกายความคิด เสริมอาวุธการบริหารบุคคล

หนังสือ SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

 

กำหนดการ        วันศุกร์ที่ 29  พฤษภาคม 2563

สถานที่              Zoom Online Meeting

ราคา                 1,500  บาท

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 1.5%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 22.5 = 1,582.50

 

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

 


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 30 พฤษภาคม 2563...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 1 มิถุนายน 2563...การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยการวัดค่า OEE (Basic of OEE calculation and production efficiency)
online 1 มิถุนายน 2563...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)
online 2 มิถุนายน 2563...เกิดผลกระทบจากโควิด 2019 นายจ้าง ผู้บริหาร HR บริหารจัดการและรับมืออย่างไร article
online 2 มิถุนายน 2563...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020
online 4 มิถุนายน 2563...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
online 4 มิถุนายน 2563...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 5 มิถุนายน 2563...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
online 5 มิถุนายน 2563...กฎหมายศุลกากรและการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit) article
online 6 มิถุนายน 2563...รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
online 6 มิถุนายน 2563...30 ฎีกายอดฮิตที่ตัดสินคดีแรงงาน นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR ห้ามพลาด
online 8 มิถุนายน 2563...การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
online 9 มิถุนายน 2563...ทักษะการสื่อสารให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)
online 9 มิถุนายน 2563...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 10 มิถุนายน 2563...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 10 มิถุนายน 2563...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
online 11 มิถุนายน 2563...Coaching for Leadership article
online 11 มิถุนายน 2563...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015 article
online 12 มิถุนายน 2563...การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน (Writing English emails at work) article
online 13 มิถุนายน 2563...การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง (Employment Condition for New Normal)
online 15 มิถุนายน 2563...การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ article
online 16 มิถุนายน 2563...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 article
online 16 มิถุนายน 2563...หัวหน้างานขั้นเทพกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
online 17 มิถุนายน 2563...การพัฒนาตนเองและทีมงาน หลังโควิด-19 article
online 17 มิถุนายน 2563...การบริหารงานเชิงกลยุทธ์แบบพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ (Strategic Management Transform Crisis into Business Chance)
online 18 มิถุนายน 2563...การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษในการทำงาน (Pronunciation and listening to English accents at work) article
online 18 มิถุนายน 2563...ฝ่าวิกฤติการขายพิชิตการตลาดยุคภาวะวิกฤติ (COVID-19) Successful Selling Insight Crisis Marketing (COVID-19)
online 19 มิถุนายน 2563...การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DISC (Effective Communication and Coordination with DISC) article
online 19 มิถุนายน 2563...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints) article
online 20 มิถุนายน 2563...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ article
online 22 มิถุนายน 2563...ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. (5S for Productivity Improvement) article
online 23 มิถุนายน 2563...เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อได้ตามเป้าหมาย article
online 23 มิถุนายน 2563...การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Transparent cost reduction in working place) article
online 24 มิถุนายน 2563...เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 7Q (7Q for Success) article
online 24 มิถุนายน 2563...ขายได้ ขายเป็น ขายตรงใจ article
online 25 มิถุนายน 2563...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่ articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.