ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ,อบรมสัมมนาออนไลน์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
bulletJuthamas
bulletPannawat Thiabmak
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 2 คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 27 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 25 พฤศจิกายน 2563...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ

 ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ,อบรมสัมมนาออนไลน์

 

หลักการและเหตุผล

      การบริการถือเป็นหัวใจหลักในการทำงาน ทั้งการขาย การให้บริการหรือแม้แต่การติดต่อประสานงานต่างๆ เมื่อใดก็ตามที่ต้องให้บริการกับลูกค้าควรคำนึงถึงการส่งมอบประสบการณ์ในการบริการที่ดี เพราะจะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ จดจำ ตลอดจนบอกต่อกับบุคคลรอบข้างและเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรได้ ซึ่งการบริการที่ดีควรใช้ “ความใส่ใจ” ผสานกับ “ระบบ”ขององค์กรในการบริการ จึงจะสามารถเข้าใจ เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นหลักสูตร การบริการด้วยใจ จึงออกแบบมาเพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติศาสตร์และศิลป์ของการบริการด้วยใจโดยเน้นการใช้การสื่อสารทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

     1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของการสร้างประสบการณ์ในการบริการที่ดีแด่ลูกค้า

     2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการในการสร้างการบริการที่ดีภายใต้การแสดงออกที่เหมาะสม

     3. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการให้บริการต่อผู้เรียนและองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

    - ประเมินบุคลิกภาพรายบุคคล (Visual Personality Test)

    - การบริการ ความสำคัญของการบริการเชิงรุก

    - ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการบริการและการสื่อสาร

    - ความสำคัญของผู้ให้บริการ

    - คุณลักษณะพร้อมเทคนิคการให้บริการที่ดีจากภายใน

    - ภาษากายผู้ให้บริการที่ควรและไม่ควรทำ

    - การสร้างรอยยิ้มแบบ real smile

    - เทคนิคการพูดในการให้บริการ

    - เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริการ (Communication) ด้านภาษากาย ได้แก่ การทักทาย กายทำความเคารพ การใช้ลักษณะมือ การใช้สายตา การแสดงสีหน้า การควบคุมสีหน้า การยิ้ม การนำเสนอ การเชิญ การนั่ง การยืน การเดิน มารยาทการใช้ท่วงท่าที่ควรทำและไม่ควรทำ และสื่อสารด้านภาษาพูด ได้แก่ ระดับเสียง โทนเสียง ความคล่องแคล่วความและไพเราะเหมาะสมในการพูดและเทคนิคการพูดให้น่าประทับใจกับบุคคล 8 ประเภท

 

 วิธีการสัมมนา                Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

ระยะเวลาฝึกอบรม          ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

วิทยากรในการฝึกอบรมอาจารย์ ดร.นทษร  สุขสารอมรกุล

   ประวัติการศึกษา

   - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

   - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  กลุ่มวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยเกริก

   - ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

   - จบหลักสูตร ศิลปะการแต่งหน้าวิชาชีพสถานศึกษา Make Up Technique International School (MTI)

   ประสบการณ์การทำงาน

   -วิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   -วิทยากร ทำอย่างไรให้ได้งาน ในสถานการณ์แข่งขันสูงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   -วิทยากรด้าน การพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการแต่งหน้าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

   -วิทยากรด้าน การพัฒนาบุคลิกภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   -วิทยากรด้าน การพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความยั่งยืนขององค์กรบริษัท KNC Training Center

   -วิทยากรด้าน การพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความเป็นเลิศแด่บุคลากรใน ALPINE GOLF RESORT CHIANMAI

กำหนดการ        วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

สถานที่              ZOOM ออนไลน์

ราคา                 1,500  บาท
                        • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    • นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

 


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 26 พฤศจิกายน 2563...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 27 พฤศจิกายน 2563...กฎหมายศุลกากรและการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)Copyright © 2013 All Rights Reserved.