เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 17 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


27 พฤศจิกายน 2563...ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Effective Communication Skills)

  

หลักการและเหตุผล

       ในปัจจุบันองค์กรประกอบไปด้วยปัญหาความแตกต่างมากมายที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร ในความแตกต่างก็อาจก่อให้ทั้งผลดีและผลเสียได้ในเวลาเดียวกัน องค์กรใดที่สร้างระบบการสื่อสารภายในได้ดี...ประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรนั้นก็ย่อมดีตามไปด้วย ยิ่งองค์กรใหญ่มากเท่าไหร่การสื่อสารก็ยิ่งมีความจำเป็นและมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น การมีระบบการสื่อสารที่ดีและเหมาะสมก็จะทำให้สามารถลดความผิดพลาดในการทำงานและความขัดแย้งลดลงตามไปด้วย เพราะการสื่อสารภายในองค์กรถือว่าเป็นเส้นเลือดที่ไหลไปตามส่วนต่างๆ เหมือนร่างกายของคนเรา

       หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จขององค์กร เป็นหลักสูตรเพื่อชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร ในองค์กร ให้พนักงาน และ หัวหน้างานเข้าใจธรรมชาติและเทคนิคในการสื่อสารอย่างมืออาชืพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารและวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

2. เพื่อให้ผู้สัมมนาปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการสื่อสารให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์

3. เพื่อให้ผู้สัมมนาเรียนรู้เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ชัดเจน ตรงประเด็น และเป็นผู้ฟังที่เข้าใจเพื่อสร้างเสน่ห์และความน่าสนใจในการสื่อสาร

4. เพื่อให้ผู้สัมมนาปรับปรุง และพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิผล

 

หัวข้ออบรม

·         เข้าใจความหมายของการสื่อสารคืออะไร

·         การสื่อสารมีความสำคัญอย่างไร

·         องค์ประกอบในการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ

·         การควบคุมอารมณ์ สู่การเตรียมการสื่อสาร

·         5 ปัญหา ในหลักคิดในการสื่อสาร

·         เทคนิคการฟังและจับประเด็น

·         จิตวิทยาการพูดอย่างฉลาดสู่ประสิทธิผล

·         หลักการของนักปราชญ์ ในการพิเคราะห์คน

·         สาเหตุแห่งความล้มเหลวในการสื่อสารที่ไม่ดี

·         รู้จักคนแต่ละประเภทและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม

·         เทคนิคการมอบหมายงาน การสั่งงาน ที่มีประสิทธิภาพ

·         การสื่อสารในการทำงานทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

·         กิจกรรมในการสื่อสาร

·         ถาม ตอบ

 

เทคนิคการฝึกอบรม

เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม  การระดมสมอง การฟังการบรรยาย และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

 

วิทยากรในการฝึกอบรม : อาจารย์ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี

ปัจจุบัน

o ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท Billion Plus Communication

o วิทยากรด้านการปลูกจิตสำนึกความคิด ศูนย์อบรมวิปัสสนา เขต 7

o วิทยากรพิเศษภาครัฐและเอกชน

o นักเขียนหนังสือ ผลงาน ”จิตพิเคราะห์คน”

ประสบการณ์การทำงาน

·       ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม ACK INTERNATIONAL

·       รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท กาแล็คซี่

·       วิทยากรพิเศษของกรมการศาสนา

·       วิทยากรที่ปรึกษา อาวุโส บ. D computer

·       ที่ปรึกษาการวางหลักสูตรอุตสาหกรรมย่อย ของกระทรวงอุตสาหกรรม

·       อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน

 

กำหนดการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 21 พ.ย. 2563

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

  

หมายเหตุ    – ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ
                 – ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%     

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

7 ธันวาคม 2563...เกิดวิกฤตด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดเลิกจ้างอย่างไร..? ไม่ให้ถูกฟ้อง
8 ธันวาคม 2563...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
8 ธันวาคม 2563...เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
8 ธันวาคม 2563...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
8 ธันวาคม 2563...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
8 ธันวาคม 2563...SALE FOR NON SALES ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
9 ธันวาคม 2563...เกิดวิกฤตด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดเลิกจ้างอย่างไร..? ไม่ให้ถูกฟ้อง
9 ธันวาคม 2563...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
9 ธันวาคม 2563...การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (New FMEA-VDA 1St Edition)
11 ธันวาคม 2563...แนวทางการใช้ OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
14 ธันวาคม 2563...การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อบริหารผลกำไร
14 ธันวาคม 2563...เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
14 ธันวาคม 2563...Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015
14 ธันวาคม 2563...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน article
15 ธันวาคม 2563...Coaching Skill by Points of You
15 ธันวาคม 2563...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
15 ธันวาคม 2563...แนวทางการขับเคลื่อน “คุณค่าของเวลา” อย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)
16 ธันวาคม 2563...เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดี
16 ธันวาคม 2563...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
17 ธันวาคม 2563...การคิดเชิงกลยุทธ์ภายใต้วิกฤตต่างๆ (STRATEGIC THINKING)
17 ธันวาคม 2563...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
17 ธันวาคม 2563...เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback Evaluation Technique)
17 ธันวาคม 2563...ทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
17-18 ธันวาคม 2563...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ ด้วย Excel) article
18 ธันวาคม 2563...การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน article
18 ธันวาคม 2563...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
19 ธันวาคม 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
21 ธันวาคม 2563...โปรแกรมการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ (Creative on Boarding & Mentoring Program)
21 ธันวาคม 2563...เทคนิคการจับประเด็น..สู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม
22 ธันวาคม 2563...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
22 ธันวาคม 2563...ทักษะนักขายมืออาชีพ
23 ธันวาคม 2563...การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
23 ธันวาคม 2563...Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
24 ธันวาคม 2563...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
24 ธันวาคม 2563...Basic Leader
8 มกราคม 2564...กระบวนการส่งออก การนำเข้า และพิธีการศุลกากร
12 มกราคม 2564..กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)
12 มกราคม 2564...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร
13 มกราคม 2564...การบริหารงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการ (Agile Project Management) article
13 มกราคม 2564...ผลกระทบวิกฤติโควิด-19 กับเทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2563-64
13 มกราคม 2564...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
13 มกราคม 2564...แนวทางการใช้ OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน article
13 มกราคม 2564...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
13 มกราคม 2564...ทักษะการติดต่อสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication and Coordination Skills)
14 มกราคม 2564...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) article
15 มกราคม 2564...เทคนิคการขายแบบการตลาดเชิงรุกยุค 4.0 (Proactive Marketing to keep up with Selling 4.0) article
15 มกราคม 2564...การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders) article
16 มกราคม 2564...การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานและเทคนิคการแต่งหน้า article
18 มกราคม 2564...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
19 มกราคม 2564...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
20 มกราคม 2564...MINDSET แห่งการบริหารคน...ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น
21 มกราคม 2564...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
21 มกราคม 2564...การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
21 มกราคม 2564...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
23 มกราคม 2564...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
27 มกราคม 2564...ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation) articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.