การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
bulletJuthamas
bulletPannawat Thiabmak
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 2 คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 12 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


27 พฤศจิกายน 2563...การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)

 

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
        เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ผู้รับจ้างช่วงผลิตในแต่ละลำดับขั้นได้ผลิตสินค้าและส่งมอบตามลำดับขั้นและส่งเข้าไปจนถึงโรงงานประกอบหรือ OEM/REM ซึ่งผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต นั่นก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเอง อาทิ โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆ ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือ SOC / ELV / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / PFOS / PFOA / DMF / VOC / MDA /  SCCPs / POPs / Prop65 / ELV Annex II / ELV Waste Packaging Waste / Lead in Solder / CMR / GADSL / IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX etc. ข้อกำหนด 3R (Reuse / Recycle / Recovery) Recyclability และ Recoverability ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำหรือวางระบบเพื่อใช้ในการดำเนินการควบคุมผู้ส่งมอบ (Suppliers), ดำเนินการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กรและรองรับการ Audit จากลูกค้าและหน่วยงานอื่นๆ และ Support ข้อมูลต่างๆ ให้กับคู่ค้าของตนได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
       ผู้รับช่วงผลิต (Suppliers) จะต้องแนบข้อมูลรายงานต่างๆ เหล่านี้แนบในเอกสาร อนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP)” เพื่อเป็นการรับประคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตัวเองว่าปราศจากสารปนเปื้อนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งผู้รับช่วงผลิต (Suppliers) ต้องไม่มีโอกาสผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียว เพราะนั่นหมายถึง องค์กรของท่านจะถูกย้ายเข้าไปอยู่ในบริษัทฯ กลุ่มเสี่ยงที่อันตรายทันที และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล
       หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเขียน Quality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc. ด้านการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร, การรองรับการ Audit จากลูกค้า, ขั้นตอนการบริหารจัดการ Suppliers, การ Audit suppliers และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

 วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
      1.  เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมายในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
      2.   เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
      3.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเขียน Quality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc. ด้านการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร, การรองรับการ Audit จากลูกค้า
      4.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการบริหารจัดการ Suppliers, การ Audit suppliers

หัวข้อการสัมมนา

·        หลักการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
 - ข้อกำหนดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)
 - ข้อกำหนด Carbon Footprint for Product : CFP
 - ข้อกำหนด Carbon Footprint for Organization : CFO
 - ข้อกำหนดการจัดการควบคุมข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ ISO 50001

·        การควบคุมสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

·        End of Life Vehicle (ELV)
 - ELV Annex II / ELV Waste packaging waste
 - MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / CMR - RoHs 1.0 / 2.0 / WEEE
 - REACH (Annex VI / XV / XIV / XVII / SVHC)
 - Lead in Soldering

·        ข้อกำหนดสารกันความชื้นซิลิกาเจลหรือ DMF

·        ข้อกำหนด PFOS / PFOA 76/769/EC

·        ขั้นตอนการจัดทำ Organization SOC เพื่อยื่นขออนุมัติจากลูกค้า

·        Job Description ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมสารต้องห้าม

·        การเขียน Quality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc.

·        การจัดทำ Suppliers Audit Check sheet

·        การดำเนินการวางระบบ QMS การควบคุมสารต้องในองค์กร

·        การดำเนินการควบคุม SOC กับผู้รับจ้างช่วงผลิต (Suppliers)

·        การจัดทำ Flow chart การจัดการความผิดปกติ เกี่ยวกับเรื่อง SOC

·        การทบทวนระเบียบปฏิบัติการเรื่องการควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้าน SOC ระหว่างลูกค้า และ Suppliers

·        บทบาทหน้าที่ การดำเนินการและความสำคัญของแต่ละส่วนงาน

·        การดำเนินการควบคุมตรวจและทดสอบ SOC ภายในและภายนอกองค์กร

·        การควบคุมผู้ส่งมอบ วิธีการดำเนินการ กรณีที่ผู้ขายไม่ให้เข้าไปตรวจประเมิน

·        การดำเนินการ Audit Suppliers ด้าน SOC

·        การจัดทำรายงานการควบคุมสารปนเปื้อนตามมาตรฐานสากลเพื่อยื่นอนุมัติ

·        Work Shop
 -  ขั้นตอนการจัดทำ Organization SOC เพื่อยื่นขออนุมัติจากลูกค้า
 -  Job Description ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมสารต้องห้าม
 -  การเขียน Quality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc.
 -  การจัดทำ Suppliers Audit Check sheet

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

ประวัติการศึกษา

-    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

-    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย  เยอรมัน) สาขาเครื่องกล

            ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

-    ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)

-    ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)

-    หัวหน้าทีมวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

-    หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

-    หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

-    หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

-    หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด

-    หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด

-    หัวหน้าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท เอสเจ มิโครน จำกัด

-    วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท อินเนอร์ยี่ ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-    วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

-    วิศวกรโรงงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็น ซี ไอ จำกัด

-    วิศวกรเครื่องกล บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

-    วิศวกรที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานหม้อไอน้ำ บริษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

            ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ

-    ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ที่บริษัท มาสด้า คอร์ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา เดือน

-    ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่บริษัท ยังซิน เมทัล จำกัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 45 วัน

-    ฝึกอบรม หัวข้อระบบวัสดุสากลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Basic & Advance International Material Data System (IMDS), REACH / RoHS, Conflict Mineral, Carbon Footprint for Organization : CFO, Carbon Footprint for Product : CFP, Life Cycle Assessment : LCA, ISO 50001 อนุรักษ์พลังงาน ENSYS, EnMS ณ ประเทศอินเดีย

            ประสบการณ์ด้านวิทยากรที่ปรึกษา

เป็นวิทยากรที่ปรึกษาในด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ อาทิ ระบบรายงานวัสดุสากลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Basic & Advance International Material Data System (IMDS), การพัฒนาพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตการวิเคราะห์ปัญหางานภาวะผู้นำการสร้างพนักงานคุณภาพในองค์กรการควบคุมคุณภาพและการอนุรักษ์พลังงานระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้กับโรงงานและบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก

 ลักษณะการอบรม :
      1.      การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %
      2.      ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

            Note : สอนจากประสบการณ์ในการทำงานจริง และการฝึกอบรมจากต่างประเทศ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
            -  ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ
      - วิศวกรทุกส่วนงาน
            -  หัวหน้างาน QC/QA, R&DNew Model
      - ช่างเทคนิค
      - บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน 

 

กำหนดการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิกโอนเงินก่อน 21 พ.ย.2563

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

หมายเหตุ    – ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ
                  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%    
 

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน 


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

26 พฤศจิกายน 2563...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
27 พฤศจิกายน 2563...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
27 พฤศจิกายน 2563...เทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี...พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2563-64
27 พฤศจิกายน 2563...ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Effective Communication Skills)
27 พฤศจิกายน 2563...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
28 พฤศจิกายน 2563...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
28 พฤศจิกายน 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
28 พฤศจิกายน 2563...หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา
30 พฤศจิกายน 2563...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
1 ธันวาคม 2563...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
2 ธันวาคม 2563...Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
2 ธันวาคม 2563...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
3 ธันวาคม 2563...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
3 ธันวาคม 2563...GMP : Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
3 ธันวาคม 2563...การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing)
4 ธันวาคม 2563...เทคนิคและข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงินอย่างมืออาชีพ
4 ธันวาคม 2563...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าเพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต
4 ธันวาคม 2563...การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ
7 ธันวาคม 2563...เกิดวิกฤตด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดเลิกจ้างอย่างไร..? ไม่ให้ถูกฟ้อง
8 ธันวาคม 2563...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
8 ธันวาคม 2563...เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 article
8 ธันวาคม 2563...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
8 ธันวาคม 2563...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
8 ธันวาคม 2563...SALE FOR NON SALES ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
9 ธันวาคม 2563...เกิดวิกฤตด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดเลิกจ้างอย่างไร..? ไม่ให้ถูกฟ้อง
9 ธันวาคม 2563...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
9 ธันวาคม 2563...การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (New FMEA-VDA 1St Edition)
11 ธันวาคม 2563...แนวทางการใช้ OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
14 ธันวาคม 2563...เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
14 ธันวาคม 2563...Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015
14 ธันวาคม 2563...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
15 ธันวาคม 2563...Coaching Skill by Points of You
15 ธันวาคม 2563...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
15 ธันวาคม 2563...แนวทางการขับเคลื่อน “คุณค่าของเวลา” อย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)
16 ธันวาคม 2563...เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดี article
16 ธันวาคม 2563...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
16 ธันวาคม...สนทนา (ภาษาอังกฤษ) อย่างไรให้ได้ทั้งสำเนียงและความซับซ้อน
17 ธันวาคม 2563...การคิดเชิงกลยุทธ์ภายใต้วิกฤตต่างๆ (STRATEGIC THINKING)
17 ธันวาคม 2563...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
17 ธันวาคม 2563...เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback Evaluation Technique)
17 ธันวาคม 2563...ทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
18 ธันวาคม 2563...การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน
18 ธันวาคม 2563...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
19 ธันวาคม 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
21 ธันวาคม 2563...โปรแกรมการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ (Creative on Boarding & Mentoring Program) article
21 ธันวาคม 2563...เทคนิคการจับประเด็น..สู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม
22 ธันวาคม 2563...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
22 ธันวาคม 2563...ทักษะนักขายมืออาชีพ
23 ธันวาคม 2563...การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
23 ธันวาคม 2563...Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
24 ธันวาคม 2563...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ article
24 ธันวาคม 2563...Basic Leader
12 มกราคม 2564...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร article
13 มกราคม 2564...ผลกระทบวิกฤติโควิด-19 กับเทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2563-64 article
13 มกราคม 2564...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0) article
18 มกราคม 2564...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร article
19 มกราคม 2564...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล article
20 มกราคม 2564...MINDSET แห่งการบริหารคน...ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น article
21 มกราคม 2564...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA) article
21 มกราคม 2564...การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ article
21 มกราคม 2564...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) article
22 มกราคม 2564...ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation) article
23 มกราคม 2564...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0) article
27 มกราคม 2564...การบริหารและพัฒนาระบบ "งานธุรการ" อย่างมืออาชีพ articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.