เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 21 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


25 กุมภาพันธ์ 2563...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ - เลิกจ้าง - ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล

 

          การประกอบธุรกิจของบริษัทเอกชนนายจ้างตระหนักอยู่เสมอว่า จะทำทุกวิธีทางที่จะผลิตสินค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้า การผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ต้องใช้การลงทุน การจ้างแรงงานจำนวนมาก การอยู่ร่วมกันของพนักงานในจำนวนมากๆ ก็มักจะหนีไม่พ้นในเรื่องทำผิดวินัยในการทำงาน ซึ่งจะต้องมีการกล่าวโทษทางวินัย หรือการเกิดข้อพิพาทแรงงาน บางกรณีความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับในการทำงานก็จะมีความผิดถึงกับถูกเลิกจ้าง

          ดังนั้นผู้บริหารในองค์กรสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมี่ความรู้ ในข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อนำไปปฏิบัติต่อการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจในหลักการทำงานของตำแน่งงานระดับผู้บริหาร - การใช้อำนาจตามหน้าที่ - และการเรียนรู้กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในองค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการไกล่เกลี่ยปัญหา - การกำหนดความผิดที่จะต้องกำหนดโทษทางวินัย เป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง และเรียนรู้การใช้เทคนิคเพื่อป้องกันไม่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นช้ำๆ อีก

3. เพื่อเรียนรู้และทราบขั้นตอน -วิธีการนำเสนอข้อมูล - นำเสนอนโยบายขององค์กรต่อผู้ประนอมคดีในศาลอันอาจจะมีผลต่อการไกล่เกลี่ยคดีและตกลงกันได้ให้ปัญหานั้นยุติลง โดยไม่ต้องต่อสู้คดีกัน หรือเรียนรู้ขั้นตอน – กระบวนการต่อสู้ที่จะทำให้ชนะคดีในศาลต้องดำเนินการอย่างไร

หัวข้ออบรม

หมวด : การบริหารงาน และ การกล่าวโทษ - เลิกจ้าง

1. ประมวนจริยธรรม และการดารงตน ให้อยู่ในวิชาชีพของผู้บริหารงาน HR ที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร..?

      ยกตัวอย่างการปฏิบัติตน 10 ประการ

2. การทำสัญญาจ้างแรงงานทดลองงาน - สัญญาจ้างแรงงานปลายปิด - สัญญาจ้างแรงงานปลายเปิดที่ดี
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อองค์กรภายหลังต้องเขียนอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง  การทำสัญญาจ้างต่างๆ

3. การเขียนระเบียบปฏิบัติ ผู้บริหาร - HR. เขียนให้ดี เขียนให้ควบคุม ให้สอดคล้องกับข้อบังคับในการทำงาน และข้อกฎหมาย ต้องเขียนอย่างไร..?

  การลางาน - การอนุมัติการลา - การจ่ายสวัสดิการต่างๆ - ระเบียบการจ่ายโบนัส -
การเปลี่ยนแปลงวันหยุด

4. การเขียนสัญญา เพื่อให้ผู้ทำผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำ

  ความเสียหายจากการทางาน - ยักยอกทรัพย์ - ทำผิดสัญญาจ้าง - กรณีออกจากงานจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ

5. การเขียนคำกล่าวโทษ หรือออกหนังสือเลิกจ้าง เขียนให้ควบคุมความผิด ต้องเขียนอย่างไร..? (เพราะมีผลต่อการผิดซ้ำคำเตือน หรือการต่อสู้คดีในศาล)

  ยกตัวอย่างความผิดกรณีต่างๆ

6. ตำแหน่งงานที่ เรียกรับเงินประกันการทำงาน - กรณีคืนเงินประกัน -กรณีการรับผิดของผู้ค้ำประกัน

ยกตัวอย่าง  การเรียกรับ - การคืน - การรับผิดกรณีต่างๆ

7. การเขียนระเบียบเกษียณก่อนอายุตามข้อบังคับในการทำงาน - การจ้างผู้เกษียณงานแล้วจ้างให้ทำงานอีก ต้องเขียนอย่างไร..?

  ยกตัวอย่าง การเกษียณตามโครงการ - การทำสัญญาจ้าง

8. ปัญหาที่ทำให้ลูกจ้างทำผิดข้อบังคับในการทำงาน - ทำผิดวินัยบ่อยๆ มาจากอะไร..?

  ยกตัวอย่าง กรณีต่างๆ 7 กรณี

9. สัญญาที่นายจ้างทำขึ้นที่ขัดต่อกฎหมาย (เป็นโมฆะ) เป็นสัญญาลักษณะใด..?

  ยกตัวอย่าง กรณีต่างๆ 5 กรณี

10. เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในองค์กรกรณีเป็นรายบุคคลหรือชุมนุมในภาพรวมเพื่อกดดันนายจ้าง ผู้บริหารหรือ HR. จะใช้เทคนิคอย่างไร..? ที่จะทำให้ปัญหายุติลง

  ยกตัวอย่าง กรณีต่างๆ 7 กรณี

11. การพิจารณาย้ายตำแหน่งงาน พนักงานที่ประพฤติตนดื่น หรือสร้างปัญหาเป็นอาจิณ (ย้ายไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่)

  ยกตัวอย่าง กรณีต่างๆ 7 กรณี

12. ลักษณะทำผิดข้อบังคับในการทำงาน – ผิดวินัยในการทำงานกรณีต่างๆ ที่เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และเลิกจ้างไม่ได้ โดยต้องออกเป็นหนังสือเตือน

   ยกตัวอย่าง กรณีความผิดที่เลิกจ้างได้และกรณีต้องออกใบเตือน

13. ทำไม..? นายจ้างเลิกจ้าง ต้องจ่าย - เป็นหมื่น - เป็นแสน หรือจ่ายตามที่ลูกจ้างฟ้อง (ทั้งที่ลูกจ้างทำผิด)

  ยกตัวอย่าง กรณีต่างๆ 9 กรณี

14. เลิกจ้างอย่างไร..? ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

   ยกตัวอย่าง กรณีต่างๆ 7 กรณี

15. นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหาย ทำไม..? ลูกจ้างต้องจ่าย ทั้งที่ (ศักยภาพคือลูกจ้าง)

   ยกตัวอย่าง กรณีต่างๆ 9 กรณี

16.ลูกจ้างฟ้องศาล กรณีนายจ้างทำผิดต่อลูกจ้างต้องรับผิดในทางเสียหายอย่างไร..?

   ยกตัวอย่าง การเรียกร้องสิทธิ 5 กรณี

17. ผู้ฟ้องมีสิทธิ์เรียกเงินดอกเบี้ยในการฟ้อง และอายุความการฟ้องมีอะไรบ้าง

   ยกตัวอย่าง กรณีเงินที่เรียกดอกเบี้ยได้ร้อยละ 15 และร้อยละ 7.5 ต่อปี -อายุความ 2 ปีและ 10 ปี

18. สวัสดิการ ที่เป็นค่าจ้างและไม่เป็นค่าจ้าง มีอะไรบ้าง..?

     ยกตัวอย่าง กรณีต่างๆ 10 กรณี

19. กรณีลูกจ้างร้องทุกข์ต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารหรือ HR. จะใช้เทคนิคอย่างไร..? ให้ปัญหายุติลง

    ยกตัวอย่าง กรณีต่างๆ 7 กรณี

20. กรณีมีลูกจ้างฟ้องศาลแรงงาน นายจ้าง - ผู้บริหาร - HR. จะต่อสู้ให้ชนะคดี ต้องเตรียมหมัดเด็ด อย่างไร..?

    ยกตัวอย่าง การเตรียมความพร้อม 16 ประการ

หมวด : คำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีแรงงาน ที่นายจ้าง - ผู้บริการ - HR. ควรรู้

21. คำว่าลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นกรณีร้ายแรงเป็นการทำผิดในลักษณะใด..?

   มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

22. ในสัญญาจ้างระบุว่าเมื่อลูกจ้างออกจากงาน ภายใน 2 ปี จะไม่ไปทำงาน - ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือเป็นลักษณะเป็นการแข่งขันกับนายจ้างสัญญาลักษณะนี้มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่..? เพราะอะไร

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

23. ลูกจ้างถูกตำรวจจับเพราะเล่นการพนันได้ถูกควบคุมตัวเอาไว้ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่หรือไม่ เลิกจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..?

     มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

24. เป็นแม่บ้านละทิ้งหน้าที่ออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตบ่อยครั้งนายจ้างได้เตือนด้วยวาจาแล้วกรณีเลิกจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..?

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

25. ทำผิดวินัยในการทำงานได้รับใบเตือน 4 ใบ 1. มาทำงานสาย 2. นอนหลับในที่ทำงาน 3. ไม่อยู่ในที่ทำงาน 4.ไม่อยู่ในที่ทำงาน นายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..? 

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

26. ในเวลางาน พูดจาก้าวร้าว -ไม่เคารพผู้บังคับบัญชา - ละทิ้งหน้าที่ 1 หนึ่งวันทำงาน เลิกจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..? เพราะอะไร

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

27. ลูกจ้างทำผิดมีหลักฐานชัดแจ้งเพียงพอที่จะลงโทษตามควานผิดที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯได้นายจ้างเตือนด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการเตือนด้วยหนังสือหรือไม่..?

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

28. ค่าคอมมิชชั่นเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ตามตำแหน่งพนักงานขายสินค้าทุกเดือนแต่ละเดือนจะได้ไม่เท่ากันถือว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่..? 

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

29. นายจ้างเลิกจ้างเพราะประสบปัญหาขาดทุนต้องจ่ายค่าต่างๆให้กับลูกจ้างอะไรบ้าง..?

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

30. เลิกจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างที่กำหนดไว้แน่นอนแล้วต้องจ่ายค่าบอกกล่าว - ค่าชดเชย - ค่าเสียหายหรือไม่..? พิจารณาจากอะไร

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

31.ทำข้อตกลงกับนายจ้างต่อหน้าพยานคือผู้ตรวจแรงงานว่าเมื่อได้รับค่าบอกกล่าว - ค่าชดเชยแล้วลูกจ้างจะไม่ติดใจเรียกร้องเงินค่าใดๆ ต่อนายจ้างอีกต่อมาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยและเงินที่ค้างจ่ายอื่นๆ ทำได้หรือไม่..? เพราะอะไร

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

32. กรณี ขู่บังคับให้ลูกจ้างเขียนใบลาออก เป็นการลาออกหรือนายจ้างเลิกจ้างเมื่อลูกจ้างออกจากงานจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

33. ใช้ขวดเบียร์ตีศีรษะหัวหน้างานแตกเย็บไป 13 เข็มเป็นการกระทำนอกบริษัทฯ นายจ้างกล่าวโทษ - เลิกจ้างได้หรือไม่..?

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

34. ทำผิดวินัย - มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม - นายจ้างแจ้งให้พิจารณาตัวเอง - ลูกจ้างลาออกโดยนายจ้างจ่ายเงินช่วยเหลือตามสมควรถือว่าเป็นการลาออกหรือนายจ้างเลิกจ้าง

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

35. ทำไม..? สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเป็นได้ทั้งค่าจ้างและไม่เป็นค่าจ้าง เพราะจะมีผลต่อการเอาไปรวมเป็นค่าจ้างกรณีออกจากงาน

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

36. เลิกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่..? เพราะอะไร

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

37. เลิกจ้างเนื่องจากลูกจ้างวิพากษ์วิจารณ์ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับความเสียหายเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่..? เพราะอะไร

     มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

38. นายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออก นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างภายในกี่วันกรณีผิดนัดต้องเสียค่าดอกเบี้ยอย่างไร..? มีอายุความกี่ปี

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

39. ศาลแรงงานพิจารณา พิพากษาคดีเกินคำที่ลูกจ้างฟ้องศาลพิจารณาจากอะไร..?

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

40. นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างก่อนครบกำหนดจ่ายเงินโบนัสเพียง 1 วันเนื่องจากทำผิดวินัยกรณีร้ายแรงตามข้อบังคับฯ ตามระเบียบปฏิบัติ (ทำไม..? ลูกจ้าง............เงินโบนัส  เพราะอะไร)

    มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

·     ถาม - ตอบ แนะนำ

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - เจ้าของกิจการ - ผู้บริการ - HR.

ให้คำปรึกษา ผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช่จ่าย

  

วิทยากร  อาจารย์ สมบัติ  น้อยหว้า

   ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

˜ เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี (4 สมัย)

˜ เป็นผู้ประนอมคดี ในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ

˜ เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ) ที่กระทรวงแรงงาน

˜ เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานจดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน

˜ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ

˜ เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่  จ. นนทบุรี

˜ เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ดับบลิวเอสเอสกรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

˜ วิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ-เลิกจ้าง-ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล

˜ วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้

˜ วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน

˜ วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียงร้องของสหภาพแรงงาน

˜ วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2562

˜ วิทยากรบรรยายหลักสูตรการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ หรือ ออกหนังสือต่างๆ 

 

กำหนดการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 15 ก.พ.63

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

หมายเหตุ     - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                      - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่
 หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

26 กุมภาพันธ์ 2563...Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
26 กุมภาพันธ์ 2563...ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร
27 กุมภาพันธ์ 2563...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
29 กุมภาพันธ์ 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
29 กุมภาพันธ์ 2563...จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win
2 มีนาคม 2563...เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (Disciplinary Investigation & Interrogation)
2 มีนาคม 2563...เทคนิคการจับประเด็น..สู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม
3 มีนาคม 2563...การควบคุมคุณภาพในการทำงาน (Quality Control @ Work)
3 มีนาคม 2563...เทคนิคการสื่อสาร การวางแผนงานและการมอบหมายงาน
4 มีนาคม 2563...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
5 มีนาคม 2563...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)
6 มีนาคม 2563...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
7 มีนาคม 2563...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
9 มีนาคม 2563...แนวทางการขับเคลื่อนบุคลิกภาพเชิงปฏิบัติ 4.0
10 มีนาคม 2563...การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans
10 มีนาคม 2563...กลยุทธ์การจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
10 มีนาคม 2563...40 ประเด็นเด็ดๆ ที่ผู้บริหารงาน HR มือใหม่ต้องรู้
11 มีนาคม 2563...GMP : Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
11 มีนาคม 2563...การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนเพื่อรองรับปัญหาแรงงานยุค 4.0
11 มีนาคม 2563...การพัฒนาหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Supervisors)
11 มีนาคม 2563...Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 2563 กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ว...? นายจ้างต้องรับมืออย่างไร..? article
11 มีนาคม 2563...การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า
11 มีนาคม 2563...เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม article
12 มีนาคม 2563...การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
13 มีนาคม 2563...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
13 มีนาคม 2563...เจาะประเด็น…การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกฎหมายภายใต้ MOU
13 มีนาคม 2563...การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
14 มีนาคม 2563...แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 ด้วย “ทีมงาน”
16 มีนาคม 2563...การพัฒนา "ภาพลักษณ์ยุคใหม่" สู่ "ความคิดสร้างสรรค์" สร้าง "ทีมงาน"
17 มีนาคม 2563...การเพิ่มทักษะผู้นำที่ดีสู่ความสำเร็จขององค์กร (ระดับผู้จัดการ)
17 มีนาคม 2563...เทคนิคการบริหารเวลา
18 มีนาคม 2563...การสื่อสารและเขียนอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาษาอังกฤษ) article
18 มีนาคม 2563...Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ
18 มีนาคม 2563...ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
19 มีนาคม 2563...สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไรให้ไดทั้งสำเนียงและความซับซ้อน
19 มีนาคม 2563...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
19-20 มีนาคม 2563...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ ด้วย Excel)
20 มีนาคม 2563...เทคนิคการขาย (Selling Techniques)
20 มีนาคม 2563...แผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
20 มีนาคม 2563...เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ article
21 มีนาคม 2563...การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย (Customer Complaint & Upselling)
24 มีนาคม 2563...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
25 มีนาคม 2563...ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Japanese for Beginner)
25 มีนาคม 2563...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
25 มีนาคม 2563...Project Management Strategy : การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
26 มีนาคม 2563...กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction) article
26 มีนาคม 2563...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
26 มีนาคม 2563...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
27 มีนาคม 2563...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015
27 มีนาคม 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
27 มีนาคม 2563...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
27 มีนาคม 2563...สู่ความเป็นเลิศทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
28 มีนาคม 2563...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าเพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต
28 มีนาคม 2563...ศักยภาพเลขานุการ สู่ความมั่นใจการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ (Smart Secretary Towards Effective Speaking English Skill)
29 มีนาคม 2563...บุคลิกภาพในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
30 มีนาคม 2563...เทคนิคการจดบันทึกด้วย Mind Map อย่างสร้างสรรค์
30 มีนาคม 2563...การบริหารความเสี่ยง : Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
30 มีนาคม 2563...โปรแกรมการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program)
30-31 มีนาคม 2563...ความรู้การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรและพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2563...สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
1 เมษายน 2563...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
2 เมษายน 2563...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
2 เมษายน 2563...การบริหารงาน HR มือใหม่
3 เมษายน 2563..เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target และแนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
3 เมษายน 2563...การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
7 เมษายน 2563...การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection)
7 เมษายน 2563...Basic Leader
7 เมษายน 2563...SALE FOR NON SALES ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
8 เมษายน 2563...การเขียนสัญญาจ้าง - การออกระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ หรือออกหนังสือต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร..?
9 เมษายน 2563...Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 : การควบรวมระบบการบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
9 เมษายน 2563...เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ : The Presenter
10 เมษายน 2563...การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)
11 เมษายน 2563...ทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจและราชการ
17 เมษายน 2563...ครบเครื่อง เรื่อง "การนำเข้า-ส่งออก" article
20 เมษายน 2563...ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพที่ได้ใจคนและได้ผลงาน (Development Managerial Skills for Effective Management)
21 เมษายน 2563...ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0 (Remuneration Fixable Designing for Retain and Motivation)
21 เมษายน 2563...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
22 เมษายน 2563...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Proficiency Communication)
22 เมษายน 2563...การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System
23-24 เมษายน 2563...Intermediate Excel for Database and Special Functions
23 เมษายน 2563...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
24 เมษายน 2563...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
24 เมษายน 2563...พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
25 เมษายน 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
25 เมษายน 2563...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
27 เมษายน 2563...เทคนิคการบูรณาการความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Relationship Integration Technic in Organization for sustainable success)
27 เมษายน 2563...Effective Presentation by PowerPoint
28 เมษายน 2563...การควบคุมเอกสาร สำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Document Control for Integrated of ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015)
28 เมษายน 2563...เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดี
29 เมษายน 2563...สุดยอดนักบัญชี “เก่งและดี”
29 เมษายน 2563...การบริหารผลงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง OKRs : Objectives & Key Results
30 เมษายน 2563..Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
30 เมษายน 2563...ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
5 พฤษภาคม 2563...การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน article
5 พฤษภาคม 2563...เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ article
7 พฤษภาคม 2563...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management) article
8 พฤษภาคม 2563...เทคนิคการเขียนอีเมล์แบบมือโปร ด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ article
15 พฤษภาคม 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
12 พฤษภาคม 2563...ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
20 พฤษภาคม 2563...สนุกกับภาษาญีปุ่น Tanoshii Nihongo
22 พฤษภาคม 2563...การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
27 พฤษภาคม 2563...Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015
4 มิถุนายน 2563...5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน (5S and Kaizen in Office)
17 มิถุนายน 2563...เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
27 มิถุนายน 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
2 กรกฎาคม 2563...การวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน ด้วย PDCA และ 8Ds (PDCA & 8Ds with RCA for Long-Term problem solving and prevention)
14 กรกฎาคม 2563...การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในการให้บริการ
24 กรกฎาคม 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
6 สิงหาคม 2563...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
29 สิงหาคม 2563..การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
3 กันยายน 2563...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)
25 กันยายน 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
6 ตุลาคม 2563...5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน (5S and Kaizen in Office)
31 ตุลาคม 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
5 พฤศจิกายน 2563...การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection)
27 พฤศจิกายน 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
8 ธันวาคม 2563...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)Copyright © 2013 All Rights Reserved.