ReadyPlanet.com
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


24 สิงหาคม 2561...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)

 

 

ทำไมเราต้องมีความรู้ในคอร์สนี้
     Workshop : Logical Thinking Skill
     ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผล หรือ Logical Thinking การคิดเชิงตรรกะ พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยเชิงคิดวิเคราะห์ Analytical Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีเหตุและผล จะทำให้มองเห็นภาพความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุดอย่างลงตัวแบบสัมพันธ์กัน มีความถูกต้อง ถูกทาง และนำมาใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการ และการทำงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ ด้วยการนำไปปรับใช้กับการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นต้นที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม
1. ผู้เข้าฝึกอบรมจะเข้าใจหลักการ เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได้เป็นอย่างดี
2. สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย
3. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.0016.30 น.)

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Fundamental Thinking Factor
 ความหมาย ความสำคัญ และต้นเหตุของการคิด
 ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความคิด และความรู้สึก
 ระบบการคิดของสมอง
 การวิเคราะห์และผสมผสานระหว่างการทำงาน และระบบความคิด
Workshop : Analytical Skill for Logical Thinking Problem

Module 2 : Learning in Action for Analytical Thinking
การคิดวิเคราะห์นั้นคิดอย่างไร ?
สถานการณ์ใดที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์
แนวทางการคิดวิเคราะห์
การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น และความเชื่อ
Workshop : Analytical Thinking Skill

Module 3 : Learning in Action for Logical Thinking
ความหมาย และระบบการคิดเชิงตรรกะ
ลักษณะการใช้เหตุและผล
ลักษณะของภาษาข้อความที่ใช้แสดงเหตุและผล (ข้ออ้าง และข้อสรุป)
กฎของความสมเหตุสมผล (Law s of Validity)
รูปแบบของการใช้เหตุผล (นิรนัย, อุปนัย และการใช้เหตุผลผิด)

Module 4 : Learning in Action for Logical Thinking & Tools
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล -- > วงกลมของออยเลอร์ (Euler ‘s Circles)
เทคนิคการคิดหาเหตุผลให้ถูกทาง (Right Reasoning Technique)
     - แสวงหาความจริง (แยกแยะระหว่างความจริงกับความเชื่อ, ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น)
     - แสวงหาเหตุและผล
เครื่องมือที่นิยมใช้เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
     - Note Diagram, Why-Why Analysis, Relation Diagram, Tree Diagram,
     - Matrix Diagram, Arrow Diagram Etc.
Workshop : Tools Sequence in Action

*สรุปทบทวน และถาม-ตอบ

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม
- การบรรยาย 40%, กิจกรรมการเรียนรู้ 60%
- แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice) และกรณีศึกษา
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)
- สรุป และ ถาม ตอบคำถาม

ผู้เข้าฝึกอบรม  พนักงานในหลายๆ หน่วยงานในองค์กรและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (Political Science, International Relation) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และเอกชน) (Master of Management , Public Administration) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)

การฝึกอบรม - สัมมนา
 Certificated to Train the Trainer
 Certificated to Excellent to Customer Service (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
 Certificated to Impressive Personality Development Program (สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส)

ประสบการณ์
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมแล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั้นนำหลายแห่ง
ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี
ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้บริหาร และที่ปรึกษา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ  บริษัท แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัด

ค่าลงทะเบียน

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

 

ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,400

238

(102)

3,536

Pro 3 คน ๆ ละ

3,300

231

(99)

3,432

 

หมายเหตุ     - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ / หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

11 ธันวาคม 2561...การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR) article
12 ธันวาคม 2561...การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans article
12 ธันวาคม 2561...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 article
12 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน article
12-14 December 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ article
14 ธันวาคม 2561...สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการและเจ้านายไว้วางใจ article
14 ธันวาคม 2561...เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP) article
15 ธันวาคม 2561...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (How to write business emails in English professionally) article
17 ธันวาคม 2561...เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ : The Presenter article
17 ธันวาคม 2561...เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ article
17 ธันวาคม 2561...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
19 ธันวาคม 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan article
19 ธันวาคม 2561..เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล article
19 ธันวาคม 2561...เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
19 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) article
19 ธันวาคม 2561...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน article
20 ธันวาคม 2561...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ article
20 ธันวาคม 2561...เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ article
21 ธันวาคม 2561...ลดค่าซ่อมบำรุงด้วยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขับรถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดใหญ่ article
25 ธันวาคม 2561...การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills) article
25 ธันวาคม 2561...Service Beyond Expectation : บริการเหนือความคาดหมาย article
8 มกราคม 2562...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า article
9 มกราคม 2562...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ article
10 มกราคม 2562...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร article
11 มกราคม 2562...การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน article
14 มกราคม 2562...Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques article
15 มกราคม 2562...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม article
16 มกราคม 2562...การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC (Smart Communication and Communication with DISC) article
17 มกราคม 2562...การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management) article
18 มกราคม 2562...เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency : Competency Based Interview article
19 มกราคม 2562...กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ article
19 มกราคม 2562...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management) article
21 มกราคม 2562...Excel Advanced for Special Functions article
22 มกราคม 2562...เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ article
23 มกราคม 2562...ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย article
23 มกราคม 2562...ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส (5S for Productivity Improvement) article
24 มกราคม 2562...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ article
26 มกราคม 2562...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน article
29 มกราคม 2562...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย article
30 มกราคม 2562...การวัดและสร้างการผูกใจพนักงานในองค์กร : ภาคปฏิบัติ article
31 มกราคม 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) article
1 กุมภาพันธ์ 2562...การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling) article
7 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
8 กุมภาพันธ์ 2562...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร article
8 กุมภาพันธ์ 2562...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย article
9 กุมภาพันธ์ 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ article
11 กุมภาพันธ์ 2562...ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ (Service People Management)
12 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales) article
15 กุมภาพันธ์ 2562...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง article
18 กุมภาพันธ์ 2562...Effective Presentation by PowerPoint article
22 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง article
23 กุมภาพันธ์ 2562...ปลุกความคิดในการทำงานเชิงรุก article
26 กุมภาพันธ์ 2562...ความรู้ – ข้อควรระวัง ในการทำธุรกิจ “ส่งออก-นำเข้า” เพื่อลดต้นทุน article
1 มีนาคม 2562...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
6 มีนาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน article
7 มีนาคม 2562...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ article
13 มีนาคม 2562...จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) article
19 มีนาคม 2561...เทคนิค วิธีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) กับการจ่ายเงินได้ 12 กรณี article