ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
bulletวิทยากร
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletแผนที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
bulletแผนที่โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์
bulletแผนที่โรงแรมเวโรนิก้า
bulletแผนที่เดอะคอนเน็คชั่น
bulletแผนที่โรงแรม S15
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


24 สิงหาคม 2561...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control

 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท ซ.24

      จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น การทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผนการผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกอันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก 
        
หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต

    2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด

    3. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

    1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
      · ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบ Fixed
      · ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน
      · ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน

    2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)
      · ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ
      · ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า

    3. การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)
      · Man & Machine chart แผนภูมิคน-เครื่องจักร
      · Time measurement (การวัดเวลา cycle time)
      · Allowances ใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต
      · Standard time calculation การคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน
      · วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต

    4. การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)
      · Process capacity
      · Machine downtime-uptime
      · การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
      · วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต

   5. Material Requirement Planning (MRP)
       · Bill of material การทำรายการวัตถุดิบ
       · Procurement lead-time ระยะเวลาในการสั่งซื้อ
       · Material requirement planning (MRP)
       · Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier
       · Material receiving control การควบคุมการรับวัตถุดิบ

    6. Machine requirement planning
       · การวางแผนเครื่องจักร machine loading
       · การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning

    7. Manpower planning
       · Skill requirement planning ทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน
       · Skill matrix ตารางฝีมือ

    8. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ
       · แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) ระหว่าง Marketing-Production-Suppliers
       · ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)
       · Monthly planning แผนการผลิตประจำเดือน
       · TAKT time planning (Just-in-time planning)
       · Scheduling ตารางการผลิตประจำวัน
       · Shipment planning การวางแผนการจัดส่ง

    9. การควบคุมการผลิต
       · รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน
       · ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข
       · รายงานประสิทธิภาพการผลิต ประจำวัน
       · การปรับกำลังการผลิต

   10. Supply chain management and supplier planning
       · Capacity requirement การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของ Supplier
       · Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier
       · Demand planning การวางแผนความต้องการ
       · Supplier delivery control การควบคุมการจัดส่งของ supplier
       · สิ่งที่ supplier ต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการเข้าสู่ supply chain

   11. Enterprise Resource Planning (ERP)
       · Inventory management การจัดการวัสดุคงคลัง
       · Machine management การบริหารเครื่องจักร
       · Material management การบริหารวัตถุดิบ
       · Production planning

วิทยากร    อาจารย์พิสิทธิ์  ชูยงค์   ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development) และผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลว่าด้วยการผลิตแบบลีน

 

ค่าอบรมสัมมนา

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

ต่อ 1 ท่าน

3,500

245

(105)

3,640

 หมายเหตุ    – ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ
                    – 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ / หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

15-17 สิงหาคม 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ
18 สิงหาคม 2561...Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
21 สิงหาคม 2561...การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR for non-HR)
21 สิงหาคม 2561...การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน
21 สิงหาคม 2561...Service mind ยกระดับการบริการ ให้เหนือชั้น
21 สิงหาคม 2561...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics) (หลักสูตรเร่งรัด)
22 สิงหาคม 2561...การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร (Proactive & Creative Labour Relation Management in the Organization)
22 สิงหาคม 2561...การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS)
22 สิงหาคม 2561...การออกแบบระบบประเมินค่างาน ให้สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร (Work Shop)
23 สิงหาคม 2561...เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
23 สิงหาคม 2561...Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
24 สิงหาคม 2561...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)
25 สิงหาคม 2561...การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
27 สิงหาคม 2561...เทคนิคสุดยอดแห่งการสร้างระบบความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (Creativity Systematic Thinking Power Towards Adversity Quotient by Mind-Mapping)
28 สิงหาคม 2561...Salesman to Business : นักขายสายพันธุ์ใหม่
28 สิงหาคม 2561...การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
28-29 สิงหาคม 2561...Basic & Advance International Material Data System : IMDS
29 สิงหาคม 2561...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
30 สิงหาคม 2561...การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI และ BSC (Effective Action Plan by using KPI & BSC Standard)
30 สิงหาคม 2561...สู่ความเป็นเลิศทักษะ "การเขียนรายงาน" ภาษาอังกฤษ
31 สิงหาคม 2561...สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
4 กันยายน 2561...เคล็ดลับ “ภาพลักษณ์ผู้นำ” เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
4 กันยายน 2561...การออกแบบระบบบริหารผลงาน (PMS) ด้วย KPI และ Competency (PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM INTEGRATION DESIGN)
6 กันยายน 2561...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
7 กันยายน 2561...เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก
7 กันยายน 2561...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
10 กันยายน 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
12 กันยายน 2561...การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์
13 กันยายน 2561...ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge)
13 กันยายน 2561...การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA Network
13 กันยายน 2561...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม -ภาษาอังกฤษ
14 กันยายน 2561...ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ (Service People Management)
14 กันยายน 2561...การจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ อย่างถูกกฎหมาย เมียนมา ลาว กัมพูชา
14 กันยายน 2561...กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
15 กันยายน 2561...การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า
15 กันยายน 2561...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
15 กันยายน 2561...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (How to write business emails in English professionally)
18 กันยายน 2561...การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน (Energy Conservation Awareness)
19 กันยายน 2561...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
20 กันยายน 2561...พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Office)
20 กันยายน 2561...การเสริมสร้างศักยภาพ HR สู่อนาคต
21 กันยายน 2561...PowerPoint Advanced for Effective Presentation
22 กันยายน 2561...นักขายโดนใจลูกค้า
25 กันยายน 2561...เคล็ดไม่ (ลับ) สู่การเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ (The Technique to be effective leader)
26 กันยายน 2561...การประยุกต์ใช้ Ms-Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง
27 กันยายน 2561...ประเด็น การบริหารงาน HR ที่ดีมีคุณภาพต่อองค์กร
27 กันยายน 2561...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
27-28 กันยายน 2561...ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560 article
3 ตุลาคม 2561...เคล็ดลับ...บริหารการขายในชีวิตประจำวัน
4 ตุลาคม 2561...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
11 ตุลาคม 2561...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
11 ตุลาคม 2561...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ) (Win-Win by Smart THAI - ENGLISH Telephone Conversation as Profitable Business Tool)
12 ตุลาคม 2561...ประเด็น นายจ้าง – ลูกจ้าง ทำผิดกฎหมายแรงงาน / ผิดข้อบังคับในการทำงาน / ผิดสัญญาจ้าง จะรับผิดอย่างไร? article
12 ตุลาคม 2561...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
17 ตุลาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
17 ตุลาคม 2561...การบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Time Management)
18 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
19 ตุลาคม 2561..บทบาทหัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Supervisory Roles)
22 ตุลาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
26 ตุลาคม 2561...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
29 ตุลาคม 2561...เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ (Secretness of Smart Organization By 4.0 Management Skills)
30 ตุลาคม 2561...เคล็ดลับในการบริหารงานบุคคลที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร? article
30 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์การให้คำปรึกษาโดยผู้บังคับบัญชา
31 ตุลาคม 2561...ภาษาอังกฤษในงานพิธีกรและ MC For Events (English for MC)Copyright © 2013 All Rights Reserved.