ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
bulletวิทยากร
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletแผนที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
bulletแผนที่โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์
bulletแผนที่โรงแรมเวโรนิก้า
bulletแผนที่เดอะคอนเน็คชั่น
bulletแผนที่โรงแรม S15
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


22 ธันวาคม 2560...ปลุกพลังสร้างความเชื่อมั่น

 

พนักงานบริการ และพนักงานทั่วไป ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าเราทำได้และประสบความสำเร็จยั่งยืน เน้นกิจกรรม

หลักการ/แนวความคิด

อุปสรรคของนักขายนั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ทำเล ตัวสินค้า สภาพเศรษฐกิจ และอื่นๆ อีกมายมาย แต่หากจะมองให้ลึกลงไปแล้ว อุปสรรคที่แท้จริงนั้นก็คือ ตัวของนักขายเองที่ขาดพลัง แรงจูงใจ และเทคนิคในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

การปลุกพลังในตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในการขาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้มากขึ้น

2. สร้างทัศนคติในด้านบวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3. เรียนรู้การวางแผนการทำงาน และการวางเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เสริมเทคนิคการขายและทัศนคติในการบริการ 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

· กิจกรรม  “เปิดสมอง เปิดใจ”

· ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา

· การรับรู้ตนเองทางบวก (เพิ่มพลังทางกาย ทางปัญญา ทางใจ)

· การมองปัญหาอย่างมีทางออก

· การเข้าใจงานและลูกค้า

            (รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม) การบรรยาย กิจกรรม ระดมสมอง workshop

วิทยากร      อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

 การศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกสื่อสารมวลชนและวิชาโทจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคาแหง  

ประสบการณ์การทำงาน - ฝ่ายพัฒนาผลผลิตและประสานงานตัวแทน บ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน - วิทยากรอิสระ
           - วิทยากรสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
           - ที่ปรึกษาชมรมจิตวิทยามหาวิทยาลัยรามคาแหง
           - Project Director of Success2gether Team
           - กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิง ก่อง แก้ว จากัด

อบรม-สัมมนา
           - ประสบการณ์ในวงการฝึกอบรมกว่า 10 ปี
           - สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

 

กำหนดการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน  17 ธ.ค. 2560

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมพาลาสโซ่  รัชดา

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 
หมายเหตุ    – ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ

                  – ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%     

ปลุกพลังสร้างความเชื่อมั่น.pdf l หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

17 ตุลาคม 2561...การบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Time Management)
17 ตุลาคม 2561...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
17 ตุลาคม 2561...การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (นักขาย Gen Y)
17-19 ตุลาคม 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ
18 ตุลาคม 2561...Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ
18 ตุลาคม 2561...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
19 ตุลาคม 2561...เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
19 ตุลาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
19 ตุลาคม 2561..บทบาทหัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Supervisory Roles)
19 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
22 ตุลาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
24 ตุลาคม 2561...เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
24-25 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” อย่างมืออาชีพ (Enhancing Your SMART “Personal Assistant” Professional Skills)
25 ตุลาคม 2561...กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลในยุค 4.0
25 ตุลาคม 2561...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
25 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน (Goal Setting & Action Plan)
25 ตุลาคม 2561...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
26 ตุลาคม 2561...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
26 ตุลาคม 2561...เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจ-ส่งออกต้องทราบ
26 ตุลาคม 2561...การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development)
26 ตุลาคม 2561...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ) (Win-Win by Smart THAI - ENGLISH Telephone Conversation as Profitable Business Tool)
29 ตุลาคม 2561...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
29 ตุลาคม 2561...เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ (Secretness of Smart Organization By 4.0 Management Skills)
29 ตุลาคม 2561...เทคนิคการประยุกต์ใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน
30 ตุลาคม 2561..เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
30 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์การให้คำปรึกษาโดยผู้บังคับบัญชา article
30 ตุลาคม 2561...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
30-31 ตุลาคม 2561...Basic & Advance International Material Data System : IMDS article
31 ตุลาคม 2561...ภาษาอังกฤษในงานพิธีกรและ MC For Events (English for MC)
2 พฤศจิกายน 2561...การจัดทำ KPIs เพื่อวัดความสำเร็จในงาน
2 พฤศจิกายน 2561...จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) How to…Effective HR Strategy (workshop)
7 พฤศจิกายน 2561...การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
8 พฤศจิกายน 2561...การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS) article
9 พฤศจิกายน 2561...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
10 พฤศจิกายน 2561...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
13 พฤศจิกายน 2561...การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ
15 พฤศจิกายน 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
15 พฤศจิกายน 2561...การวิเคราะห์แนวโน้มและเทคนิคการจ่ายโบนัส &การปรับเงินเดือน ประจำปี 2018/19
15 พฤศจิกายน 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
15-16 พฤศจิกายน 2561...มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
16 พฤศจิกายน 2561...เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency : Competency Based Interview
20 พฤศจิกายน 2561...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management)
21 พฤศจิกายน 2561...Excel Advanced for Special Functions : Part 2
23 พฤศจิกายน 2561...ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก”
26 พฤศจิกายน 2561...Competency Based Training Roadmap
27 พฤศจิกายน 2561...แนวทางการขับเคลื่อน “คุณค่าของเวลา” อย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)
27 พฤศจิกายน 2561...Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
28 พฤศจิกายน 2561...การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI
30 พฤศจิกายน 2561...เทคนิคการตรวจนับสต็อกประจำปี
1 ธันวาคม 2561...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง
1 ธันวาคม 2561...การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
4 ธันวาคม 2561...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
7 ธันวาคม 2561...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
7 ธันวาคม 2561...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (Modern Warehousing/Stock Management and control)
12 ธันวาคม 2561...การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans
12 ธันวาคม 2561...การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality development)
12 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน
13 ธันวาคม 2561...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
14 ธันวาคม 2561...เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP) article
15 ธันวาคม 2561...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (How to write business emails in English professionally)
17 ธันวาคม 2561...เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ article
18 ธันวาคม 2561...ภาษาอังกฤษในการทำงาน
19 ธันวาคม 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan article
19 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
19 ธันวาคม 2561...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
20 ธันวาคม 2561...เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพCopyright © 2013 All Rights Reserved.