ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
bulletวิทยากร
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletแผนที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
bulletแผนที่โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์
bulletแผนที่โรงแรมเวโรนิก้า
bulletแผนที่เดอะคอนเน็คชั่น
bulletแผนที่โรงแรม S15
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


22 ธันวาคม 2560...ปลุกพลังสร้างความเชื่อมั่น

 

พนักงานบริการ และพนักงานทั่วไป ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าเราทำได้และประสบความสำเร็จยั่งยืน เน้นกิจกรรม

หลักการ/แนวความคิด

อุปสรรคของนักขายนั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ทำเล ตัวสินค้า สภาพเศรษฐกิจ และอื่นๆ อีกมายมาย แต่หากจะมองให้ลึกลงไปแล้ว อุปสรรคที่แท้จริงนั้นก็คือ ตัวของนักขายเองที่ขาดพลัง แรงจูงใจ และเทคนิคในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

การปลุกพลังในตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในการขาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้มากขึ้น

2. สร้างทัศนคติในด้านบวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3. เรียนรู้การวางแผนการทำงาน และการวางเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เสริมเทคนิคการขายและทัศนคติในการบริการ 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

· กิจกรรม  “เปิดสมอง เปิดใจ”

· ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา

· การรับรู้ตนเองทางบวก (เพิ่มพลังทางกาย ทางปัญญา ทางใจ)

· การมองปัญหาอย่างมีทางออก

· การเข้าใจงานและลูกค้า

            (รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม) การบรรยาย กิจกรรม ระดมสมอง workshop

วิทยากร      อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

 การศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกสื่อสารมวลชนและวิชาโทจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคาแหง  

ประสบการณ์การทำงาน - ฝ่ายพัฒนาผลผลิตและประสานงานตัวแทน บ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน - วิทยากรอิสระ
           - วิทยากรสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
           - ที่ปรึกษาชมรมจิตวิทยามหาวิทยาลัยรามคาแหง
           - Project Director of Success2gether Team
           - กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิง ก่อง แก้ว จากัด

อบรม-สัมมนา
           - ประสบการณ์ในวงการฝึกอบรมกว่า 10 ปี
           - สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

 

กำหนดการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน  17 ธ.ค. 2560

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมพาลาสโซ่  รัชดา

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 
หมายเหตุ    – ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ

                  – ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%     

ปลุกพลังสร้างความเชื่อมั่น.pdf l หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

23 มีนาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะ...สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
23 มีนาคม 2561...กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา (สำหรับนักขายระดับกลาง)
23 มีนาคม 2561...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management)
26 มีนาคม 2561...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
26 มีนาคม 2561...การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement)
27 มีนาคม 2561...การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)
27 มีนาคม 2561...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
27 มีนาคม 2561...การอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาองค์กร
28 มีนาคม 2561...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
28 มีนาคม 2561...การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
28-29 มีนาคม 2561...ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560
29 มีนาคม 2561...Service Beyond Expectation : บริการเหนือความคาดหมาย
29 มีนาคม 2561...Big Change ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย)
29 มีนาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
29 มีนาคม 2561...จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน
30 มีนาคม 2561...ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
2 เมษายน 2561...เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ
3 เมษายน 2561...สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล
3 เมษายน 2561...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
4 เมษายน 2561...เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย (Employment Termination)
4 เมษายน 2561...การเสริมสร้างการบริการที่เป็นเลิศด้วยพลังทัศนคติเชิงบวก
4-5 เมษายน 2561...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” อย่างมืออาชีพ (Enhancing Your SMART “Personal Assistant” Professional Skills)
5 เมษายน 2561...วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกันด้วยเครื่องมือคุณภาพ
11 เมษายน 2561...เลขานุการยุคใหม่ด้วยระบบบริหารเอกสารครบวงจร (Smart Secretary Towards Document Control System)
17 เมษายน 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
18 เมษายน 2561...การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร (Proactive & Creative Labour Relation Management in the Organization)
19 เมษายน 2561...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales)
20 เมษายน 2561...PowerPoint Advanced for Effective Presentation
23 เมษายน 2561...การบริหารการประชุมที่เกิดผล (Smart Leadership Meeting)
24 เมษายน 2561...พลิกโฉม...คน & องค์กร กับการก้าวสู่ยุค Digital HR หรือ Thailand 4.0 (Transform people & organization to Digital Era)
25-27 เมษายน 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ
25 เมษายน 2561...การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมีประสิทธิภาพ
26 เมษายน 2561...Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
26 เมษายน 2561...Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
26 เมษายน 2561...การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
26-27 เมษายน 2561...Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC (ความเป็นเลิศ...สู่การสื่อสารอย่างมีทักษะ...ด้วยภาษาอังกฤษ)
27 เมษายน 2561...Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่
27 เมษายน 2561...กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน (Goal Setting & Action Plan)
27 เมษายน 2561...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
28 เมษายน 2561...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (Modern Warehousing/Stock Management and control)
3 พฤษภาคม 2561...Service Delight : การบริการเหนือความคาดหมาย
3 พฤษภาคม 2561...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
4, 11, 18, 24 พฤษภาคม 2561...โครงการ สุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (Smart Professional Executive Secretary)
4 พฤษภาคม 2561...การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร (พร้อมสูตร Excel) (HR Reporting For Managerial)
7 พฤษภาคม 2561...ศิลปะการวางแผนและการบริหารเวลางานสู่ความเป็นเลิศ
7 พฤษภาคม 2561...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for English speaking business)
8 พฤษภาคม 2561...การใช้เครื่องมือสู่ความสำเร็จในงานบริการ article
9 พฤษภาคม 2561...การยกระดับบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางภาพลักษณ์ขององค์กร
9 พฤษภาคม 2561...การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน (Energy Conservation Awareness)
9 พฤษภาคม 2561...ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (IDP to drive the company goal)
9 พฤษภาคม 2561...เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายใน) ISO 9001 : 2015 (แนว ISO 19011 : 2011 AUDITING)
10 พฤษภาคม 2561...การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Problem Solving & Decision Marking for Leader)
11 พฤษภาคม 2561...เทคนิคการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)
11 พฤษภาคม 2561...การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA 4th Edition)
15 พฤษภาคม 2561...กลยุทธ์และการวางแผนงานจัดซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Strategic and Planning for Purchasing)
16 พฤษภาคม 2561...Horenso เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
16 พฤษภาคม 2561...การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จขององค์กร
17 พฤษภาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
19 พฤษภาคม 2561...การประยุกต์ใช้ Ms-Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง
22 พฤษภาคม 2561...กฎหมายแรงงานสำคัญที่คนทำงานต้องรู้
23 พฤษภาคม 2561...Excel Advanced for Database & PivotTable ; Part 1
23 พฤษภาคม 2561...7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (7th Step for Success Selling)
23 พฤษภาคม 2561...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
24 พฤษภาคม 2561...เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับนักขายที่ต้องการเพิ่มเทคนิคโทรศัพท์)
24 พฤษภาคม 2561...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
25 พฤษภาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร
28 พฤษภาคม 2561...ทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
30 พฤษภาคม 2561...เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (สำหรับนักขายระดับต้น)
5 มิถุนายน 2561...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
5-6 มิถุนายน 2561...Basic & Advance International Material Data System : IMDS
6 มิถุนายน 2561...กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสำหรับพนักงานใหม่
6 มิถุนายน 2561...การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management)
7 มิถุนายน 2561...เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ (Secretness of Smart Organization By 4.0 Management Skills)
7-8 มิถุนายน 2561...ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560
8 มิถุนายน 2561...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
13 มิถุนายน 2561...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
14 มิถุนายน 2561...ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
14 มิถุนายน 2561...เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
15 มิถุนายน 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
16 มิถุนายน 2561...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
19 มิถุนายน 2561...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
19 มิถุนายน 2561...ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
19 มิถุนายน 2561...กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารงาน บริหารคน (ป้องกัน – เสริมสร้าง – บังคับใช้) (Integrated of discipline management)
20 มิถุนายน 2561...การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (Directing, Delegation and Monitoring Skills)
20 มิถุนายน 2561...เทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Subordinate Management Techniques Training Workshop)
21 มิถุนายน 2561...การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management)
22 มิถุนายน 2561...Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
22 มิถุนายน 2561...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
29 มิถุนายน 2561...กลยุทธ์การบริหารและการจูงใจลูกน้อง
3 กรกฎาคม 2561...Big Change ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย)
5 กรกฎาคม 2561...การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน
5-6 กรกฎาคม 2561...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
10 กรกฎาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา (Psychology Management & Subordinate)
11 กรกฎาคม 2561...การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
12 กรกฎาคม 2561...การส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศ
14 กรกฎาคม 2561...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
16 กรกฎาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
17 กรกฎาคม 2561...กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4.0 (Logistic Management 4.0)
18 กรกฎาคม 2561...การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Effective Self Development & Work Process Improvement)
19 กรกฎาคม 2561...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)
19-20 กรกฎาคม 2561...เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
23 กรกฎาคม 2561...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skills for Effective Management)
24 กรกฎาคม 2561...สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล
24 กรกฎาคม 2561...เทคนิคการขับเคลื่อนบุคลิกภาพ เชิงปฏิบัติ 4.0
25 กรกฎาคม 2561...Excel Advanced for Database & PivotTable ; Part 1
31 กรกฎาคม 2561...Salesman to Business : นักขายสายพันธุ์ใหม่
31 กรกฎาคม 2561...กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ
1 สิงหาคม 2561...เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่า ในกระบวนการทำงานลอจิสติกส์ (WASTES COST REDUCTION IN LOGISTICS)
1 สิงหาคม 2561...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม -ภาษาอังกฤษ
3 สิงหาคม 2561...Service Delight : การบริการเหนือความคาดหมาย
3 สิงหาคม 2561...English for Sales : ภาษาอังกฤษเพื่อนักขายมืออาชีพ
7 สิงหาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
7 สิงหาคม 2561...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
8 สิงหาคม 2561...พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเท่าทันยุค 4.0Copyright © 2013 All Rights Reserved.