อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 21 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

 อ.ไมตรี บุญขันธ์

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

การศึกษา         
    ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

    Bachelor of Science in Industrial Education (Electrical Engineering)

    ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)

    Studying Master of Business Administration (Industrial Management)

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษในหลักสูตรฝึกอบรม (Productivity Improvement)

    - Course of Total Productive Maintenance (TPM) การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

    - Total Quality Management (TQM) การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

    - Effectiveness for Kaizen improvement การปรับปรุงด้วยไคเซ็นให้ประสบผลสำเร็จ

    - QCC course for Production improvement  การปรับปรุงคุณภาพการผลิตด้วยกิจกรรมกลุ่ม  คิวซีซี

    - 5S implement in production การประยุกต์ใช้ 5 ส. ในสายการผลิต

    - PDCA improvement การปรับปรุงงานด้วยหลักการ PDCA

    - Poka-Yoke and Visual Control for productivity improvement การป้องกันข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์ โดยการปรับปรุงด้วย Poka-Yoke และ Visual control

    - Root cause analysis and Corrective, Preventive action วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน

    - 7 Waste for cost reduction การลดต้นทุนการผลิตจากการสูญเสียทั้ง 7 ประการ

ประสบการณ์ทำงาน
    หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุง : Mektec manufacturing corporation (Thailand) Ltd. หัวหน้างานฝ่ายบริหารการผลิต : DHA Siamvalla หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายบริหารการผลิต : Belton industrial (Thailand) Ltd. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)co., Ltd. ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration co., Ltd ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering co., Ltd. ที่ปรึกษาบริษัท GForce Engineering and Supply co., Ltd. อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม  QCC team excellent 2009-2010 (Singapore) / KAIZEN award (กระทรวงแรงงาน)

ประสบการณ์ฝึกอบรม

    ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion for Work Improvement)

    การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม (Team Productivity)

    เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด (7 NEW QC Tools)

    เครื่องมือแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)

    การเพิ่มผลิตภาพตนเอง (Personal Productivity)

    การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)

    ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE)

    Train the Trainer สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

    - - อื่นๆ - -

ปัจจุบัน
    วิทยากรพิเศษด้านการปรับปรุงขบวนการผลิต 7 Wastes / QCC / Kaizen / Visual control / Poka-Yoke / 5 ส. / การบริหารจัดการหัวหน้างาน / การบริหารการซ่อมบำรุง/TPM / TQM วิทยากรที่ปรึกษาด้าน Kaizen ของบริษัท เบียร์ทิพย์ จำกัด

ประสบการณ์ด้านวิทยากร In-house Training

    • บริษัท เบียร์ทิพย์ จำกัด (มหาชน)

    • บริษัท อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

    • บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

    • วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

    • บริษัท เท็กไทล์ พริสเทจ จำกัด (มหาชน)

    • บริษัท โอคายาม่า (ประเทศไทย) จำกัด

    • บริษัท ทาคาโน่ ประเทศไทย จำกัด

    • บริษัท ซัมไฮเทค ประเทศไทย จำกัด

    • บริษัท เคียวเด้น ประเทศไทย จำกัด

    • บริษัท ซูกิโนะ ประเทศไทย จำกัด

    • บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

    • บริษัท ซูกิโน แมชีน (ประเทศไทย) จำกัด
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรกัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.