อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 15 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล

 

ประวัติที่ปรึกษา/วิทยากร

อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล

การศึกษา

·       ปริญญาโท (วศ.ม.) วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

·       ปริญญาตรี (วศ.) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตเทเวศร์)

ตำแหน่งปัจจุบัน

·       ที่ปรึกษาและวิทยากร ISO 9000, ISO14000, ISO 5001, IATF 16949, OHSAS 18001 กิจกรรมการเพิ่มผลผลิต กิจกรรม 5 ส การทำงานเป็นทีม, หัวหน้างานภาวะผู้นำ

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

·       หลักสูตร การเพิ่มผลผลิต สถาบันการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

·       หลักสูตร ISO 9000/QS9000/TS16949 สถาบันคุณภาพ

·       โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน รุ่นที่2 (MDICP) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ)

·       การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ประวัติการทำงาน

·       ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจการผลิต 32 ปี เกี่ยวประเภทการผลิตชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนยานยนตร์

ตำแหน่งงาน : ตำแหน่งงานล่าสุด : ผู้จัดการโรงงาน และ QMR/EMR

ตำแหน่งงาน : ที่ผ่านมา

·       วิศวกรผลิต วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต วิศวกรโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ผู้จัดฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ผู้จัดกาโรงงาน และ QMR / EMR

ผลงานเด่น

·       การนำองค์กรเข้าสู่การพัฒนารูปแบบงานตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 1994

·       การจัดทำระบบจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 : 2004

·       การจัดการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

·       การนำระบบการผลิต แบบทันเวลาพอดีหรือ Just in time และการผลิตแบบ TPS Toyota Production System เข้ามาใช้ภายในองค์กร เพื่อลดต้นทุนการผลิต

·       การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต 7 Waste

·       การวัดสมรรถนะของโรงงานด้วย OEE: OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS

·       การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM

·       5, QCC, Kaizen, KYT, Plant layout, Machine lay out
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.