การจัดการขยะ Waste Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 15 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 27 เมษายน 2567...การจัดการขยะ Waste Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

การจัดการขยะ Waste Management    		ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

 

การจัดการขยะ Waste Management นับเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรชั้นนำหลายประเทศนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการ ดังนั้นหลักสูตร “การจัดการขยะ Waste Management นี้ จึงได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย และประเภทของขยะ การสำรวจประเด็นสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect และการประเมินประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect การประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการจัดการขยะ (ข้อกำหนด 6.1), การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target ในการจัดการขยะ (ข้อกำหนด 6.2) รวมถึงการกำหนดแผนงานการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม Action Planเพื่อให้การจัดการขยะ Waste Management มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ Vision (ข้อกำหนด 5.1)ผ่านนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy (ข้อกำหนด 5.2) และการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็น (ข้อกำหนด 7) ในการดำเนินการด้านการจัดการขยะให้สัมฤทธิ์ผล มีการจัดทำเอกสารสารสนเทศและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน (ข้อกำหนด 7.5) มีการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการขยะ (ข้อกำหนด 9.1) และการตรวจติดตามภายใน Internal Audit (ข้อกำหนด 9.2) เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะ เทคนิคการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy การสำรวจประเด็นสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect, การวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการขยะ

2. เพื่อให้สามารถจัดทำเอกสารสารสนเทศ Documented Information ทั้งเอกสารและหลักฐานในการจัดการขยะ Waste Management ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถเตรียมพร้อมรองรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit และการตรวจประเมินจากภายนอก Certified Bodies ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

3. เพื่อให้สามารถทำการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการขยะ Waste Management ตามข้อกำหนดของระบบ 14001:2015 ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       EMR - ตัวแทนฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการขยะ Waste Manager

2.       คณะกรรมการและทีมงานผู้ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม EMS

3.       ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, หัวหน้าแผนก, หัวหน้างาน

4.       Safety Officer, DCC - เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร   

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: การจัดการขยะ Waste Management

·       ความหมายของคำว่า “ขยะ – Waste

·       ประเภทของขยะ ในมุมมองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       เหตุผลและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ

·       หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง

·       เทคนิคการจัดการขยะด้วยหลัก 3R อย่างมีประสิทธิภาพ

·       แนวทางปฏิบัติในการลดจำนวนขยะอย่างเห็นผล

·       ผู้มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการขยะในองค์กร

 

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  

·       ความเป็นมาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System

·       ISO 14001:2015 Model หลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       โครงสร้างข้อกำหนดของระบบ ISO 14001:2015  

บทที่ 3: แนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะตามระบบ ISO 14001:2015  

·       การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการจัดการขยะ (4.1)

·       การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4.2)

·       การพิจารณาขอบเขตของระบบการจัดการขยะ (4.3)

·       การพิจารณากระบวนการของระบบการจัดการขยะ (4.4)

·       การกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายสิ่งแวดล้อม อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (5.1 – 5.3)

·       การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการจัดการขยะ (6.1)

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการขยะ (6.2)

·       การกำหนดแผนการจัดการขยะ (6.2)

·       การกำหนดความรู้ความสามารถ และความตระหนักในการจัดการขยะ (7.1.2, 7.2, 7.3)

·       การสื่อสารด้านการจัดการขยะ (7.4)

·       การปฏิบัติการในการจัดการขยะ (8.1)

·       กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและพันธะสัญญาด้านการจัดการขยะ (8.1)

·       การเฝ้าระวัง ตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห์และประเมินด้านการจัดการขยะ (9.1)

 

บทที่ 4: เอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการขยะ Documented Information

·       ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

·       องค์ประกอบของเอกสารสารสนเทศตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการขยะ

·       เทคนิคการจัดทำเอกสารสารสนเทศตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการขยะ Creating & Updating

·       เทคนิคการควบคุมเอกสารสารสนเทศ Control of Documented Information

บทที่ 5: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·       แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       หลักเกณฑ์การตรวจติดตามภายใน Internal Audit Criteria

·       เทคนิคการเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·       ตัวอย่าง Audit Check List เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       เทคนิคและวิธีการตอบ CAR-PAR เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก Certified Bodies

·       หลักเกณฑ์การตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

·       ตัวอย่างและวิธีการอ่าน Audit Program ของ Certified Bodies

·       เทคนิคในการเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       เทคนิคและวิธีการตอบ NC เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารความเสี่ยง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

o   ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

o   ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·        ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·        ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·        ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager

·        ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

·        ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

·        ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

·        ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  

·        ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

·        ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน 

กำหนดการ    วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
สถานที่          Zoom Online Meeting
ราคา            1,500  บาท
                   (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 
3%)

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560

 

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  l  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน                
Online Training

online 1 มิถุนายน 2567...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน
online 1 มิถุนายน 2567...การจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน
online 5 มิถุนายน 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
online 6 มิถุนายน 2567..การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
online 7 มิถุนายน 2567...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
online 8 มิถุนายน 2567...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
online 8 มิถุนายน 2567...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
online 8 มิถุนายน 2567...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 11 มิถุนายน 2567...การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
online 11 มิถุนายน 2567...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
online 13 มิถุนายน 2567...เทคนิคการบริหารเวลา
online 13 มิถุนายน 2567...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)
online 13 มิถุนายน 2567..กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)
online 14 มิถุนายน 2567...การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบการบริหารคุณภาพ Measuring Instruments Control as ISO 9001:2015 (การสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด 7.1.5)
online 14 มิถุนายน 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
online 14 มิถุนายน 2567...รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
online 17 มิถุนายน 2567...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 18 มิถุนายน 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
online 19 มิถุนายน 2567...กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Overshadow any competitor with the Marketing)
online 19 มิถุนายน 2567...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
online 20 มิถุนายน 2567...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
online 20 มิถุนายน 2567...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
online 24 มิถุนายน 2567...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
online 26 มิถุนายน 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 28 มิถุนายน 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
online 29 มิถุนายน 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015 article
online 29 มิถุนายน 2567...การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 1 กรกฎาคม 2567...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 2 กรกฎาคม 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 3 กรกฎาคม 2567...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดย 5 Why
online 4 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management) article
online 4 กรกฎาคม 2567..การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
online 5 กรกฎาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
online 6 กรกฎาคม 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 6 กรกฎาคม 2567...การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลดกำไรเพิ่ม
online 6 กรกฎาคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 6 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 6 กรกฎาคม 2567..การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
online 9 กรกฎาคม 2567...การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification)
online 10 กรกฎาคม 2567...การควบรวม (Integrate) ระบบ ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
online 10 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally)
online 11 กรกฎาคม 2567...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 11 กรกฎาคม 2567....เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
online 11 กรกฎาคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
online 13 กรกฎาคม 2567...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management) article
online 15 กรกฎาคม 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล article
online 15 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบ ISO 9001:2015 article
online 18 กรกฎาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ article
online 19 กรกฎาคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis) article
online 19 กรกฎาคม 2567 ...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง article
online 19 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี article
online 22 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ article
online 23 กรกฎาคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ article
online 24 กรกฎาคม 2567...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร article
online 25 กรกฎาคม 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน article
online 25 กรกฎาคม 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement) article
online 25 กรกฎาคม 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด article
online 26 กรกฎาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control article
online 27 กรกฎาคม 2567...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร article
online 27 กรกฎาคม 2567...HACCP system Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร article
online 30 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.