อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 12 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี

 อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

 “การสร้างวัฒนธรรมและปลุกจิตสำนึกการทำงานอย่างปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน”

ประวัติการศึกษา

·       มัธยมต้น – ปลาย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

·       วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิทางการศึกษาอื่นๆ

·       Behavior -Based Safety (BBS) by Pramote Opasmongkolchai

·       Building Inspection by The Engineering Institute of Thailand.

·       Fire Exit Design by The Engineering Institute of Thailand.

·       Piping Design for Building by The Engineering Institute of Thailand.

·       Gas Cylinder Controller and Safety for LPG by Department of Industry Works

·       Hazardous Chemical Storage Certification by Department of Industry Works

·       Design and Installing Automatic Sprinkler by FM Global

·       Food Safety Management System by TUV NORD

·       Problem Solving Tool &Techniques by LRQA

·       Six Sigma & Kaizen by Amcor Flexibles Asia Pacific

·       Environmental Manager by Thai Environmental Institute

·       Technical of Expert at Safety trainer.

ประสบการณ์การทำงาน

·       Technical Waste Management          : Siam Waste Management Consultant Co.,Ltd.

·       EH&S Division Leader                    : Soleil(Thailand) Co., Ltd.

·       EH&S Manager                            : Amcor Flexibles Thailand (World Class of Packaging)

·       OHSE Facilitator and Consultant.

ผลงานที่ผ่านมา

เป็นผู้บรรยาย เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมและปลุกจิตสำนึกการทำงานอย่างปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร  5ส. เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วย KAIZEN การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การสร้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้ปลอดภัย การทำงานกับสารเคมีอันตราย การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การหยั่งรู้อันตรายเพื่อความปลอดภัย : KYT    การทำงานเป็นทีม(Team Building)

          ระหว่างปฏิบัติงานสามารถทำให้บริษัทฯได้รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน, Zero Accident จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ,CEO Out Performance Award 3 ปีซ้อน ชนะเลิศ Safety Kaizen ประจำปี2015  จากผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัท แอมคอร์ฯ  ที่มีโรงงานกว่า 400 โรงงาน ใน 43 ประเทศทั่วโลก, อุตสาหกรรมสีเขียว , ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม , เป็นต้น
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.