อ.พลกฤต โสลาพากุล วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อ.พลกฤต โสลาพากุล

อ.พลกฤต

อ. พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์ทำงานมากว่า 15 ปี ประสบการงานฝ่ายบุคคล ประสบการณ์งานจัดซื้อและงานด้านคลังสินค้า ฯลฯ

2554-2559    บริษัท เจ็ท แว็ค จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และจป.หัวหน้างาน

2552-2554    บริษัท อินดัสเทรียล คลีนนิ่ง จำกัด (มหาชน)  จัดซื้อ/บัญชี

2551-2552    บริษัท บูรพากอล์ฟ จำกัด  หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง

2549-2551    บริษัท ด็อกเตอร์บู จำกัด หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า

2547-2549    บริษัท อิสเทิร์นแมททีเรียล แอนด์คอนกรีต หัวหน้าฝ่ายผลิตท่อคอนกรีต

2545-2547    บริษัท ไทยซี-เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทในกลุ่มเอสโซ่)  ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารหน้าลาน

ประวัติทำงานที่ปรึกษาด้านบัญชีและธุรกิจ

-                   บริษัท บุตรโพธิ์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

-                   บริษัท แฮนดี้แมน เดเวลลอปเม้น กรุ๊ป จำกัด

-                   บริษัท สิริมาตา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

-                   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี คอนสตรัคชั่น

ที่ปรึกษาด้านวินิจฉัย สังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

o   บริษัท วี-แคน เมค จำกัด

o   บริษัท ยางทอง ลาเท็กซ์ จำกัด

o   บริษัทไทยพลายติกบรรจุภัณฑ์ จำกัด

o   บริษัท ไฮเทค พลาส จำกัด

o   โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ตรงเซ่งหลี

o   สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด

o   สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด

o   บริษัท ปัญญาโฉม กรุ๊ป จำกัด

o   กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านทุ่งต้นเลียบ (วิสาหกิจชุมชน)

o   เอสโอม (วิสาหกิจชุมชน)

o   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านฉาง (วิสาหกิจชุมชน)

ประวัติการฝึกอบรม

o   การสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาเชิงธุรกิจ กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้การกำกับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

o   เสริมทักษะที่ปรึกษา ภายใต้การกำกับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

o   การจัดทำมาตรฐานฮาลาล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

o   การจัดทำมาตรฐาน 5   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

o   การจัดการความปลอดด้านวิศวกรรม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยจังหวัดระยอง

o   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน (NPC Safety บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

o   INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด

o   INTERNAL AUDIT OF INTEGRATED MANAGEMENT 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด

o   ISO9001:2008:2008 Quality Management System มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

o   การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง       

o   พรบ.อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.. 2554 ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 7

o   การอบรม E-Service สำนักงานประกันสังคมระยอง สำนักงานประกันสังคม

o   การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์ กรมส่งเสริม BOI

o   การบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ 36 ชั่วโมง สถาบันฝึกอบรมการบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ Creative Accounting Academy

o   สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่ปรึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

o   โอกาสงานที่ปรึกษาในฐานะโค้ช กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

o   การยื่นลดหย่อนภาษี 200% ตาม พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน” ไม่รู้ไม่ได้” บริษัท สมาร์ทเทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

o   Certify HRM for non HR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

o   CERTIFY  LABOR LAWS FOR EXECUTIVE AND HR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

o   TRAIN THE TRAINERS บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด

o   ก้าวทันมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.