อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 16 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์

 นายณรงค์ อาศนสุวรรณ์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์   (Dr. Narong Aresanasuwan)

 

Thai Union Frozen Products PCL. (TUF) ENGINEERING MANAGER

ROYAL CERAMIC INDUSTRY PCL. (RCI) MAINTENANCE ENGINEERING MANAGER

FESTO LTD. Industries Automation Engineering Consultant

INTEL CARD INDUSTRICS CO., LTD MAINTENANCE & OPERATION DEPARTMENT MANAGER

Thai cold rolled steel sheet PCL. (TCRSS) Electrical maintenance engineer

 

ประสบการณ์ร่วมในงานด้านอุตสาหกรรมประมาณ 22 ปี
    - ด้านอุตสาหกรรม การผลิต เหล็กแผ่นรีดเย็น, กระเบื้องปูพื้น, อิเลคทรอนิคส์
    - ด้านอุตสาหกรรม การขายและติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบลม, ด้านระบบ Maintenance
    - ด้านการอนุรักษ์พลังงานสาหรับอุตสาหกรรม, ด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงสาหรับอุตสาหกรรม
    - ศึกษาและดูงานด้าน ระบบ Maintenance และการผลิต เหล็กแผ่นรีดเย็น ที่ประเทศ ญี่ปุ่น 2 เดือน
    - ศึกษาและดูงานด้าน ระบบ Maintenance และการผลิต กระเบื้องปูพื้น ที่ประเทศ อิตาลี 10 วัน

 

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
    - วิทยากรอบรมพนักงานให้ Thai Union Frozen Products PCL.
    - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
    - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท โรแยลเอเชียบริคแอนด์ไทล์ จากัด
    - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท SPM อาหารสัตว์ จากัด
    - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท ฉอยชิว จากัด
    - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท SUN ARROW (Thailand) จากัด
    - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท First Canned Food (Thailand) จากัด
    - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จากัด (มหาชน)
    - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท SUN KAO (Thailand) จากัด
    - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท คูซุ่นเฮงหลี เท็กซ์ไทล์ จากัด
    - อาจารย์สอนพิเศษของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
    - วิทยากรอบรมให้นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
    - อาจารย์สอนพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
    - วิทยากรพิเศษของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
    - วิทยากรพิเศษรับเชิญอีกหลายสถานที่ มากกว่า 100 รุ่น

ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาตรี B.Ind.Tech อสบ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    - ปริญญาโท MPA รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการ สาหรับผู้บริหาร)จาก สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
    - ปริญญาเอก DPA รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Academic Background

Period School/College/University Qualification

1986 - 1991: - Diploma of Electrical Power Major: Electrical Power

Ratchaburi Technical College Ratchaburi

April, 1994 – March, 1996 - B. Ind . Tech. (Electrical Engineer) Major: Electrical Engineer

Srinakharinwirot University Bangkok

May, 2005 – June, 2007 - MPA (Master of Public Administration) Major: Management of Executive

National Institute of Development Administration (NIDA)

May, 2009 – August, 2015 - DPA (Doctor of Public Administration) Major: Management of Executive

Valaya Alongkorn Rajabhat University (VRU)

TRAINING COURSE

-TRAINING IN ITALY FOR 10 DAY -TRAINING IN JAPAN FOR 2 MONTHS

-Maintenance and Engineering system -Power Electricity 115KV Substation system

-Power Electricity 33KV, 6.6KV and Low Voltage System, Radiation safety Level 3

-Energy conservation in factory - COLD ROLLED MILL PROCESS

-HOT ROLLED MILL PROCESS

 

TRAINING IN THAILAND

- Grit for Management level 3 days - ISO 9001 – 2000 Internal Audit 2 days

- Productivity for Engineer 1 month - Total Productive Maintenance 3 months

- Systematic Problem solving & Decision making 3 days

- Introduction for ISO 14000 1 day - Basic for engineering 3 months

- Safety for Management 2 days - Safety committee in factory 2 days

- Energy conservation in Ceramic Industry 3 days - Energy conservation in factory for trainer 3 days

- Senior Energy conservation in factory 1 week - Energy conservation in factory 1 week

- Fire Fighting system 2 days - Energy conservation in success case in factory 3 days

- Radiation safety Level 2 2 weeks - Radiation safety Level 3 2 weeks

Resume Details

Work Experiences in brief Employment History

Employment History : 2012/02 – Present

Company: Thai Union Frozen Products PCL. (TUF)

POSITION: ENGINEERING MANAGER

Company Background: The Company was founded in 1991 and

production of Food & Frozen. The Company currently employs over 10,000 staff .

Responsibility:

Joined the Company since March 2012 as ENGINEERING MANAGER and report to Plant Manager.

- Develops and maintains inventory of spare and repair parts, materials and tools

- Prepares implements and monitors departmental budget.

- Monitor Control and responsible maintenance KPI.

- Improve knowledge and skill for maintenance staff.

- Coordinates and directs day-to-day operations of the maintenance.

- Management and supervise for all maintenance section member.

- Report for the daily, weekly and month of maintenance activity to Plant manager.

- Team leader for create the machine improvement and create new innovation.

- Project Management and supervise for new innovation.

- Budget Planning for Maintenance activity.

- Team leader for create the energy saving conservation system in factory.

- Management and supervise the Major repair maintenance activity.

 

Project improvement for achievement

- VSD for Water treatment motor to saving 100000B/M

- Improvement for Maintenance system

Employment History : 2004/04 – 2012/02

Company: ROYAL CERAMIC INDUSTRY PCL. (RCI)

POSITION: MAINTENANCE ENGINEERING MANAGER

Company Background: The Company was founded in 1969 and engaged in the

sales and production of ceramic. The Company currently employs over 1,000 staff.

 

Responsibility:

Joined the Company since April 2004 as MAINTENANCE ENGINEERING MANAGER and report to Plant Manager.

- Develops and maintains inventory of spare and repair parts, materials and tools

- Prepares implements and monitors departmental budget.

- Monitor Control and responsible maintenance KPI.

- Improve knowledge and skill for maintenance staff.

- Responsible for leading new project.

- Responsible to meet department productivity and quality goals.

Joined the Company since April 2004 as MAINTENANCE ENGINEERING MANAGER and report to Plant Manager.

- Develops and maintains inventory of spare and repair parts, materials and tools

- Prepares implements and monitors departmental budget.

- Monitor Control and responsible maintenance KPI.

- Improve knowledge and skill for maintenance staff.

- Responsible for leading new project.

- Responsible to meet department productivity and quality goals.

Areas of Responsibilities

- Management and supervise for all maintenance section member.

- Report for the daily, weekly and month of maintenance activity to Plant manager.

- Team leader for create the machine improvement and create new innovation.

- Project Management and supervise for new innovation.

- Budget Planning for Maintenance activity.

- Team leader for create the energy saving conservation system in factory.

- Following up project's installation & commissioning.

- Management and supervise the Major repair maintenance activity.

Project improvement for achievement

- VSD for motor to saving 120,000B/M

- Improvement cooling water system of Press machine to saving 500,000B/M

- Replacement motor system to pneumatic system to saving 100,000B/M

- Improvement for new packing machine system to saving 1,000,000B

- Improvement for Maintenance system

 

Companies FESTO LTD.

POSITION: Industries Automation Engineering Consultant

Company Background: The Company was founded in 1986 and engaged in the

sales and production of Pneumatic . The Company currently employs over 1,00 staff .

Responsibility: Joined the Company since Mar, 2003 as Industries Automation Engineering Consultant and report to Engineering Manager.

1 Areas of Responsibilities

- Selling the company's product to consumer plants. - Reporting Engineering Consultant to consumer

- Following up project's installation & commissioning.

- Communicating technical problem to regional office in Thailand head office.

- Coordinating with Project Manager for the movement of the potential projects.

 

Employment History: 2001/10- 2002/05 Companies: INTEL CARD INDUSTRICS CO., LTD

POSITION: MAINTENANCE & OPERATION DEPARTMENT MANAGER

Company Background: The Company was founded in 1996 and engaged in the sale and production of plastic card and electronic card. The Company currently employs over 200 staff.

Responsibility:

Joined the Company since October 2001 as CHIFE OF MAINTENANCE & OPERATION DEPARTMENT and report to Plant Manager

2 Areas of Responsibilities

- Monitor Control and responsible maintenance KPI.

- Management for all maintenance section and operation member

- Report for the monthly of maintenance activity & operation activity to plant manager

- Response the Facility system in factory.

- Budget Planning for Maintenance activity.

- Management and supervise the Major repair maintenance activity.

Project improvement for achievement

- VSD for motor to saving 30,000B/M

- Replacement motor system to pneumatic system to saving 30,000B/M

- Improvement for Maintenance system

Employment History: 1996/04 - 2001/10 Company: Thai cold rolled steel sheet PCL.(TCRSS)

POSITION: Electrical maintenance engineer

Company Background: The Company was founded in 1996 and engaged in the sales and production of cord rolled steel sheet . The Company currently employees over 600 staff. (SAHAVIRAYA GROUP)

Responsibility : Joined the Company since April 1996 as: Electrical maintenance engineer and report to Plant Manager

3 Areas of Responsibilities

- Management and supervise for all maintenance member - Response the energy conservation project

- Report for the monthly of maintenance activity to maintenance manager

- Response the electrical power system in factory - Response the air condition system in factory

- Response the air compressor system in factory - Response the maintenance failure analysis report making

- Response the maintenance standard and plan making - Response the fire detection system in factory

- Response the minor repair maintenance plan making - Response the major repair maintenance plan making

- Response to find out the root cause of electrical emergency shutdown. - Response the electrical constructions project

Project improvement for achievement

- VSD for Water treatment motor to saving 100,000B/M

- Replacement motor system to pneumatic system to saving 30,000B/M

- Improvement for Maintenance system

Employment History: 1995- 1996 Company: International Engineering Company (IEC) PCL.

POSITION: Electrical sale support & service technician

Company Background: The Company was founded in 1994 and sales and distribution of the electrical equipment products and provision of after sales services and maintenance. The Company currently employs over 400 staff.

Responsibility:

Joined the Company since October 1994 as: Electrical sale support &

service technician and report to electrical department Manager.

4 Areas of Responsibilities

- Supervise for all maintenance members

- Report for the daily, weekly and month of maintenance activity to manager.

Employment History: 1994- 1995

Company: NEC CO., LTD.

POSITION: Electrical maintenance technician

Company Background: The Company was founded in 1992 and engaged in the

sales and production of capacitor . The Company currently employs over 1000 staff.

Responsibility: Joined the Company since October 1992 as Technician and report to electrical department Manager.

5 Areas of Responsibilities

- Supervise for all maintenance members- Report for the daily, weekly and monthly of maintenance activity to Manager.

Employment History: 1993 –1994

Company DARUNA POLY TECHNICAL RATCHABURI COLLAGE.

POSITION: ELECTRICAL TEACHER (ELECTRICAL DEPT.)

Company Background: COLLAGE IN RATCHABURI, THAILAND

Responsibility: MAINTENANCE FOR THE ELECTRICAL POWER SYSTEM AND TEACH THE STUDENT
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.