ดร.ไมตรี บุญขันธ์,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 12 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


ดร.ไมตรี บุญขันธ์

 อ.ไมตรี บุญขันธ์

อาจารย์ ดร. ไมตรี บุญขันธ์

นำความรู้ สู่ความสำเร็จ

การศึกษา

-  Quality Management System:  Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)

-  Environmental management System: ISO 14001: 2015 (IRCA Certified)

-  ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (กระทรวงพลังงาน)

-  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการ)

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)

- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

ความเชี่ยวชาญพิเศษในหลักสูตรฝึกอบรม (Productivity Improvement)

-  ISO 9001 : 2015 Requirement training course

-  Course of Total Productive Maintenance (TPM) การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

-  Total Quality Management (TQM) การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

-  Continues Improvement by Kaizen  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น

Effectiveness for QCC Activity การดำเนินกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี อย่างมีประสิทธิภาพ

5S for Productivity improvement 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต

PDCA improvement การปรับปรุงงานด้วยหลักการ PDCA

การป้องกันข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์ โดยการปรับปรุงด้วย Poka-Yoke และ Visual control

7 Waste for cost reduction การลดต้นทุนการผลิตจากการสูญเสียทั้ง 7 ประการ

Just in time การบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี

จิตสำนึกคุณภาพ Quality awareness

ความปลอดภัยในการทำงาน Safety working place

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร Energy saving Awareness

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน Production management for Supervisor

การลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total cost reduction activity

การลดต้นทุนด้วย QC 7 Tools  QC 7 Tools for cost reduction

การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why why analysis

- และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมเอ็มเทรนนิ่ง (M-Training)

- ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

- หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุงและฝ่ายบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม กว่า 15 ปี

- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand) Co., Ltd.

- ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration Co., Ltd

- กรรมการผู้จัดการ: Dynamic Active Co., Ltd.

- อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม

- QCC team excellent (IETEX 2009-2010 (Singapore))

- Best QCC Team 2010 (สถาบันเพิ่มผลผลิต)

- KAIZEN award 2011 (กระทรวงแรงงาน)

- วิทยากรที่ปรึกษาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์  กระทรวงอุตสาหกรรม

- วิทยากรที่ปรึกษาเพื่อการเพิ่มผลผลิตให้กับสถานประกอบการ ร่วมกับ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- อาจารย์พิเศษวิชา Pre-Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- และอีกหลายสถาบันฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.