อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์, การจัดเก็บเอกสาร, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 13 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

 อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์, การจัดเก็บเอกสาร, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

อ.วรรณรีย์   บี้สมบูรณ์  (Wannaree   Beesomboon)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า, ผู้ตรวจสอบภายในระบบ ISO, บริษัท  กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด  (Krungdhep  Document Co.,Ltd.)

EDUCATION BACKGROUND : ระดับการศึกษา - สาขาวิชา :
ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรมพิเศษ :
ผ่านการอบรมวิทยากรมืออาชีพ  ระบบ ISO  บุคลิกภาพ  ภาวะผู้นำ  ความเสี่ยง  การบริการลูกค้า การรับคำร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ  การผลงานวิชาการและบทความ   การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา  การเจรจาต่อรอง  การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

PROFESSIONAL PRACTICE : บทบาทหน้าที่ / อาชีพ :
-  วิทยากร (Trainer)
-  ที่ปรึกษา (Consultant)
- โค้ช (Coach)

กลุ่มงานที่ชี่ยวชาญ :
1. Coaching & Mentoring : การสอนงาน
2. Communication & Coordination : การสื่อสาร ฯ
3. Leadership Development : ทักษะ / ภาวะผู้นำ
4. Personality & Appearance : บุคลิกภาพ
5. Service - Skill & Attitude : จิตวิทยาการบริการ

หัวข้อหรือหลักสูตรที่เชี่ยวชาญ :
- การบริการให้ประทับใจลูกค้า, การจัดเก็บเอกสารให้ได้ประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรม :  
- การจัดการและจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- การสร้างความประทับใจจิตสำนึกในงานบริการ
- สร้างทักษะหัวหน้างานเพื่อการจัดเก็บเอกสารได้ประสิทธิภาพ

EXPERIENCE : ประวัติการทำงาน :
- ฝ่ายบริการลูกค้าที่บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร  ถึงปัจจุบัน ตั้งแต่เป็น จนท. (16 ปี)  
- อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ  (3 ปี) ทำพร้อมกับงานบริษัท
- อาจารย์และวิทยากร ทำควบคู่กับงานประจำ, วิทยากร, ฝ่ายส่งเสริมการขาย
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.