อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,บริษัทสัมมนา,Walk Rally
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 12 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ

 อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,บริษัทสัมมนา,Walk Rally

อ.จารึก ชื่นสมบัติ

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารและอุตสาหกรรม
Industrail and Management Instructor and Consultant

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท      ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- ปริญญาตรี      ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี      วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประสบการณ์งานบริหารและอุตสาหกรรม
- 2548-2549     บริษัท เอ็มเอสเอส ปทุมธานีเคเบิลทีวี        : ผู้จัดการอาวุโส
- 2544-2548     สถานพยาบาล อารีย์เวชกรรมแผนไทย       : ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร /
CEO
- 2540-2548     บริษัท บิกแค็ทไมโครเทคโนโลยี จำกัด        : ผู้จัดการโรงงาน
- 2538-2540     บริษัท เซมิคอนดักเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด      : วิศวกร

ประสบการณ์การอบรม
- โครงการ "นักวิจัยที่ดีสู่สังคมไทย" รุ่นที่ 3 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
- เสวนาพิเศษจุดเปลี่ยนองค์การ สู่ความเป็นเลิศ (
TQC) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตรนักออกแบบซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกำลังคนทางอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร สำเร็จการฝึกอบรมการนวดเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 29  สถาบันแพทย์แผนไทย  กระทรวงสาธารณสุข
- วุฒิบัตรสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (
TO)  รุ่นที่ 116  สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษาวิชาลีลาศเบื้องต้น โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)  พ.ศ. 2546
- หนังสือรับรอง การได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรโปรแกรม
Visual Basic (1,056 ชั่วโมง) วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2543
- ประกาศนียบัตร การร่วมสัมมนาเรื่องการแก้ไขสมาธิสั้น โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์  พ.ศ. 2548
- ประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษาวิชาช่างเครื่องยนต์เบนซินและไฟฟ้ารถยนต์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บ่อนไก่)  พ.ศ. 2545
- วุฒิบัตร ผ่านการฝึกอบรมสนทนาภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2545

งานวิจัย
- สภาพและความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Usage  and  Needs  in  Using  Information  Technology of  Students  in  Phranakhon  Rajabhat  University)
- งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในปี พ.ศ. 2549 และได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2550 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมนักสถิติแห่งประเทศไทย
-
ประธานที่ปรึกษา รศ.ดร วิชัย แหวนเพชร : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2547
-
รองประธานที่ปรึกษา  รศ.ดร ประสงค์ ปราณีตพลกรัง : คณบดีภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-
การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับสภาพและความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา มรภ.พระนคร - บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี  พ.ศ. 2551

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารและอุตสาหกรรม
- Walk Rally, Team Building
- จิตวิทยาของการบริการและการจูงใจของผู้ร่วมงาน
- การลดความสูญเปล่าและเพิ่มศักยภาพการทำงาน
- การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (
Manufacturing  Management for Supervisor and Leader)
- เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (
Problem Solving)
- การทำงานอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติการ
- ความปลอดภัยในการทำงาน
- การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ

- Customer Analysis & Loyalty
- การบริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (
CRM)
- ทักษะผู้บริหารยุคใหม่
- 5 ส. กับการเพิ่มผลผลิต
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.