อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,อบรมสัมมนา,เลขานุการ,การบริหาร
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

 ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์  (Prapaporn  Panaspornprasit)
วิทยากรกรดีเด่น ประจำปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ประวัติการศึกษา                     
วิทยาลัยพณิชยการพระนคร  สาขาเอกวิชาเลขานุการบริหาร
  (ปี 2512)

ประวัติการทำงาน        
- อดีตเลขานุการบริหารฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
- อดีตเลขานุการบริหาร ฝ่ายขาย  ฝ่ายโฆษณา  และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ สแตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด
- อดีตเลขานุการบริหารฝ่ายการตลาด และฝ่ายจัดการบริษัท  เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- อดีตเลขานุการบริหารกรรมการผู้จัดการ และอดีตผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมทางสังคม       
- กรรมการบริหาร สมาคมเลขานุการการจัดการแห่งประเทศไทย 3 สมัย
- อุปนายกฝ่ายภายในประเทศ
- ประธานฝ่ายการศึกษา และฝ่ายวารสาร
- รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาสมาคมฯ
- ผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมภาคพื้นเอเชีย ที่ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย

หลักสูตรบรรยาย         
1. สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการมืออาชีพ – ระดับผู้ช่วยผู้บริหาร”  (
Self  Management  Skills  for  Today’s Secretaries & Office  Professionals)
2. การบริหารการประชุมที่มีประสิทธิผล
3. การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีระดับ
   - หัวหน้างาน
   - ผู้ปฏิบัติงาน
   - ผู้นำ
4. การบริหารงาน “ธุรการยุคใหม่”
5. การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสารยุคไร้กระดาษ
6. การพัฒนาการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
7. การสื่อสาร “ทางโทรศัพท์” อย่างมีประสิทธิภาพ  (บรรยายไทยและอังกฤษ)  (Smart  by  English  Telephone  Etiquettes  and  Mannerism)
8. การสื่อสาร “ด้านการเขียน”  (ทั้งไทยและอังกฤษ) (English  Business  Writing  for  Effective  Communications)
   - รายงาน (Report)
   - บันทึก และจดหมาย  (Memo &  Letter)                           
   - การนำเสนอ   (Presentation)
   - การจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม  (Minutes  of  Meeting)
9.  กลยุทธ์การพัฒนาระบบงาน “การวางแผนและบริหารเวลางานประจำวัน”
10. กลยุทธ์การบริหารด้านสื่อสารองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อศักยภาพการแข่งขัน
11. ทักษะการเป็นผู้บริหารระดับกลางที่ประสบผลสำเร็จ
12. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหัวหน้างานยุคใหม่  (The Challenge of  Administration  Management  Leadership  Competencies)
13. ศักยภาพขององค์กรยุคพัฒนาสู่โลกธุรกิจมืออาชีพ
14. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการอย่างมืออาชีพ
15. จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศการทำงานเป็นทีม
16.  เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
17. จุดประกายสู่ผลสำเร็จ “ศักยภาพการสร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมของระดับจัดการ (Effective  Influencing  And  Persuasive  Skills  For  Managers)

ผลงานการอบรม วิทยากรบรรยายอบรมให้แก่ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสถาบันจัดการฝึกอบรมต่างๆ ดังนี้
หน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลอานันทมหิดล (สระบุรี), มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คณะแพทย์ศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, การประปานครหลวง, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์วิทยบริการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหาร, สำนักงาน ปปช., กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักบริการวิชาการ, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลหัวเฉียว, มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลรามาธิบดี, กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงาน ปปง., มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ธนาคารกรุงไทย, การรถไฟแห่งประเทศไทย, สำนักงานอัยการสูงสุด, โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์, ธนาคารแห่งประเทศไทย,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

In-house  training  บริษัทเอกชน  บริษัทเบียร์ทิพย์บริวเวอรี่, บริษัทเจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็ม เค, บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทอี เอส พี เทคโนโลยี, บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์ เซ็นเตอร์, บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป  จำกัด, บริษัท ซิโน-ไทย เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน),  บริษัทเซ็นทรัล เทรดดิ้ง, บริษัทซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, บริษัท  บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด, บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, บริษัทโอสถสภา จำกัด

บริษัทจัดฝึกอบรม  (Training  Center) บริษัท วาโซ่ จำกัด, บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด,  บริษัทBrain  Asset, บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์คอนซัลเทนซี่ จำกัด, บริษัท Ideal  Forum, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), บริษัท การจัดการธุรกิจ, สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, บริษัทTrain  & Media, บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ฯลฯ

 
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.