รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กฎหมายเอกชน, ธุรกิจ, บุคลิกภาพ
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 17 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

 

รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2541-2544
- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ระหว่าง พ.ศ. 2544-2546
- ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2547-2554
- ได้ผ่านการรับรองคุณภาพการสอนตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2547-ปัจจุบัน รวม 3 สมัย จากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ผู้บรรยายประจำของศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร PCDC มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- เป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายตัวแทนนายหน้า กฎหมายประกันภัย กฎหมายนักการบัญชี กฎหมายธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎหมายในชีวิตประจำวัน ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- เป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายและจริยธรรมการท่องเที่ยว (HT 516) กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ (BA 555) บัณฑิตสัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ (LW 535) ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2551 ให้ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552

ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการ
- งานวิจัย
ได้ร่วมวิจัยกลุ่มเรื่องความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย "สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า" สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2546
- วิจัยเรื่องกฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต ประเภทโครงการวิจัยทั่วไป โดยได้ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548
- วิจัยเรื่องการทบทวนความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคสุรา โดยได้ทุนวิจัยจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
- ได้ร่วมวิจัยกลุ่มเรื่องรายงานความก้าวหน้าโครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนารูปแบบและแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล เป็นงานวิจัยได้รับทุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2549
- วิจัยเรื่องทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เสร็จ พ.ศ. 2552
- วิจัยเรื่องวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเภทโครงการวิจัยทั่วไป โดยได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2553
- วิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย ประเภทโครงการวิจัยทั่วไป โดยได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2554
- วิจัยเรื่องวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเภทโครงการวิจัยทั่วไป โดยได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำหนังสือหลักกฎหมายบริษัทจำกัด พิมพ์ครั้งที่ 6, พ.ศ. 2553
- จัดทำหนังสือหลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน พิมพ์ครั้งที่ 5, พ.ศ. 2555
- จัดทำหนังสือหลักกฎหมายตัวแทนและนายหน้า พิมพ์ครั้งที่ 2, พ.ศ. 2554
- จัดทำหนังสือหลักกฎหมายธุรกิจ พิมพ์ครั้งที่ 2, พ.ศ. 2550
- จัดทำหนังสือหลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท พิมพ์ครั้งที่ 7, พ.ศ. 2555
- จัดทำหนังสือหลักกฎหมายประกันภัย พ.ศ. 2550
- ได้ร่วมจัดทำหนังสือกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กับ รศ.ดร.วีระ โลจายะ และอาจารย์มณิสรา จุลสมัย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- บทความเรื่อง "บำเหน็จหรือบำนาญ อย่างไหนดีกว่ากัน" พิมพ์ในวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554 และนำมาเผยแพร่ในวารสารสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 ฉลองครบรอบ 55 ปี
- บทความฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง "แค่ทำให้เสียใจ เรียกค่าเสียหายได้หรือไม่" พิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 54 มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2547
- บทความเรื่อง "กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต" พิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 57 มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2548 และรายงานผลการวิจัยในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2548
- บทความเรื่อง "การทบทวนความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคสุรา" พิมพ์ในวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2550
- บทความเรื่อง "ความยินยอมของผู้เสียหายไม่เป็นละเมิด ควรบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่" พิมพ์ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2551
- บทความเรื่อง "ความรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย กฎหมายควรบัญญัติครอบคลุมถึงการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษด้วยหรือไม่" พิมพ์ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552
- บทความเรื่อง "เด็กกระทำละเมิดต้องรับผิดเสมอบุคคลโดยทั่วไปหรือไม่" พิมพ์ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2552
- บทความเรื่อง "วิพากษ์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420" พิมพ์ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2553
- เผยแพร่บทความเรื่อง "วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในเอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ภารกิจของอาจารย์ในการดูแลและพัฒนานักศึกษา" 21 เมษายน พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมทวี บุญเกตุ ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- พิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง "ทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด" พิมพ์ในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 โดยคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 28 เมษายน พ.ศ. 2553
- พิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง "การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย" พิมพ์ในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 โดยคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 27 เมษายน 2554 และพิมพ์ในวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554

- งานสอนภายนอกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และงานบริการสังคม
- เป็นคณะอนุกรรมการบริหารบริหารกระบวนการยุติธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามประกาศแพทยสภาที่ 71/2551
- เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง (LAW 708) หลักสูตร LL.M. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยตาปี
- เคยเป็นคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิติศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
- เคยเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ในหลักสูตร กอส. รุ่นที่ 23
- เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ (1 703 330) คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายพาณิชย์ 4 และกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท (2009211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ที่ ม.กทม. 0400/1180 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ลว. 25 พฤษภาคม 2555
- เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท (LAW 331) สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ศธ 0538/2669 ลว. 28 พฤศจิกายน 2555

- งานอบรมบุคลิกภาพ
- เป็นผู้บรรยายประจำของศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร PCDC มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- เป็นผู้บรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด" จำนวน 2 รุ่น ให้กับผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด รุ่นละ 20 ท่าน 26 กุมภาพันธ์ และ 17 มีนาคม 2551
- เป็นผู้บรรยายในหัวข้อวิชา "การพัฒนาบุคลิกภาพ" ให้แก่ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 60 คน 27 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- เป็นผู้บรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพสำหรับพนักงานขับรถมืออาชีพ" สำหรับพนักงานขับรถ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จำนวน 14 ท่าน 31 พฤษภาคม 2551 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- เป็นผู้บรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการรับประทานอาหาร" ให้กับสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 ท่าน 16 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมแฮปปี้อินท์ กรุงเทพฯ
- เป็นผู้บรรยายในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 กุมภาพันธ์ 2552 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ "อิริยาบถและมารยาทสังคม"
- เป็นผู้บรรยายหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 2 สำนักการแพทย์ วิชา "การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร" ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค 26 พฤษภาคม 2552
- เป็นผู้บรรยายหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณภาพงานบริการ" ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ณ หอประชุมอาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 เมษายน 2552
- เป็นผู้บรรยายอบรมบุคลิกภาพ แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 300 คน จัดโดยสำนักยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมกรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2552
- เป็นผู้บรรยายให้แก่สมาชิก Slim Up Center หลักสูตร Personality And Positive Thinking ณ ห้อง London Room โรงแรม Conrad 27 มิถุนายน 2552
- เป็นผู้บรรยายแก่คณาจารย์คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพ" 20 กุมภาพันธ์ 2553

 
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.