คุณสมิต สัชฌุกร
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 15 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


คุณสมิต สัชฌุกร

 สมิต สัชฌุกร,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

คุณสมิต สัชฌุกร
ประธานกรรมการบริษัท บีซีจี จำกัด

ประวัติการศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ประกาศนียบัตรการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
-
Management Development Program, Advanced Management Course, Executive Development  
  Program
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (300 ชั่วโมง)

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
- ผู้จัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้จัดการงานบุคคลและฝึกอบรม บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าส่วนพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท งานทวีอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท แมเนจเม้นท์ลิ้งค์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท Image Media จำกัด
- Executive Director, Integrated Techsult Co., Ltd.
- ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 1

 ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา
- ผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงการบริหารงานบุคคล การสื่อสารแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิล แอคเซสเม้นท์ คอมมิวนิเคชั่น (DTAC)
- ที่ปรึกษาโครงการ ITB สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ที่ปรึกษาโครงการ ITB บริษัท ไพร์มเอเซีย จำกัด
- ที่ปรึกษาแผนวิสาหกิจ การประปานครหลวง
- ที่ปรึกษาระบบงาน อัตรากำลัง และค่าจ้าง กรุงเทพมหานคร
- ที่ปรึกษาโครงการเกษตรมินิเอ็มบีเอ
- ที่ปรึกษาบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
- ฯลฯ

ผลงานดีเด่น
- นักบริหารยอดเยี่ยม ปี 2530
- นิติศาสตร์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2539
- ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี 2549
- วิทยากรหลักสูตรยอดนิยมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ปี 2540
- นักเขียนหนังสือยอดนิยม ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.)

ผลงานทางวิชาการ
- "การเขียนในงานธุรกิจ" พิมพ์ 4 ครั้ง
- "การประชุมที่เกิดประสิทธิผล" พิมพ์ 4 ครั้ง
- "การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ" พิมพ์ 7 ครั้ง
- "ศิลปะการให้บริการ" พิมพ์ 7 ครั้ง
- "การวางแผนปฏิบัติงาน" พิมพ์ 6 ครั้ง
- "การประเมินผลการปฏิบัติงาน" พิมพ์ 19 ครั้ง
- "การพูดต่อชุมนุมชน" พิมพ์ 3 ครั้ง
- "เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร"
- "100 ปัญหาในการสั่งงานและแนวทางแก้ไข"

- "5 ส."
- การเขียนรายงานสั้น ในหนังสือ "การเขียนในการสื่อสารทางธุรกิจ" ตำราเรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฯลฯ

ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน HR
- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
- เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับการบริหารงานบุคคล
- การจัดทำ Career Development
- การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การวางระบบ CSR (ISO 26000)

กิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคม
- นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ปี 2529
- นายกสมาคมพัฒนาบุคคลและวิชาชีพ ปี 2524
- นายกวาทสมาคมแห่งประเทศไทย ปี 2512
- อุปนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ปี 2524
- ประธานชมรมบริหารงานบุคคล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2524
- อุปนายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2535
- วิทยากรอิสระด้านการบริหารจัดการทั่วไปและการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2511 ถึงปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการทั่วไป ปี 2531 ถึงปัจจุบัน

 

 
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์Copyright © 2013 All Rights Reserved.