online 31 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการวางระบบการควบคุมคุณภาพ ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 31 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการวางระบบการควบคุมคุณภาพ ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 เคล็ดลับการวางระบบการควบคุมคุณภาพ ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน องค์กรนั้นจะต้องมีระบบการบริหารที่ดี เพื่อให้การดำเนินการในแต่ละกระบวนการมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีกระบวนการผลิตสินค้า ย่อมต้องให้ความสำคัญในการวางระบบการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า Incoming Inspection Process, กระบวนการตรวจสอบคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต Quality In Process Inspection, กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย QC Final Inspection Process หรือกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า QC Outgoing Inspection Process ก่อนจัดส่งให้ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และจะทำให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งการสร้างยอดขายและกำไรอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

หลักสูตร เคล็ดลับการวางระบบการควบคุมคุณภาพ ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของระบบการควบคุมคุณภาพ องค์ประกอบ, หลักเกณ์ฑ์และตัวชี้วัดสำคัญของกระบวนการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งเคล็ดลับการวางระบบการควบคุมคุณภาพให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการควบคุมคุณภาพ การกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ การชี้บ่งและสอบกลับ การสอบเทียบเครื่องมือวัด การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าด้านคุณภาพ การวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข รวมถึงระบบเอกสารสารสนเทศที่จำเป็นต้องมีในระบบการควบคุมคุณภาพ ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพ Procedure, วิธีปฏิบัติงาน Work Instruction, แบบฟอร์มและบันทึก Form & Record, เอกสารสนับสนุน Support Document เพื่อให้สามารถทำการวางระบบการควบคุมคุณภาพ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมคุณภาพได้อย่างถูกต้องชัดเจน สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางระบบการควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างถูกต้อง

2.  เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของการรับวัตถุดิบ QC Incoming, กระบวนการตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต QC In Process, กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย QC Final/Out-going Inspection ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

3. เพื่อให้สามารถวางระบบการควบคุมคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure, วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction, การกำหนดแบบฟอร์ม Form และเอกสารสนับสนุน Support Document ที่จำเป็นซึ่งจะช่วยทำให้ระบบการควบคุมคุณภาพสัมฤทธิ์ผลได้อย่างยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

2.       หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ   

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ระบบการควบคุมคุณภาพ

·       ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ ระบบการควบคุมคุณภาพ

·       องค์ประกอบของการควบคุมคุณภาพ

·       ประเภทของการควบคุมคุณภาพ

·       หลักเกณฑ์สำคัญของระบบการควบคุมคุณภาพ

บทที่ 2: ระบบการควบคุมคุณภาพ - การตรวจรับวัตถุดิบ (QC Incoming Inspection)

·       ขอบเขตของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในการตรวจรับวัตถุดิบ

·       แนวทางปฏิบัติของการควบคุมคุณภาพในการตรวจรับวัตถุดิบ

·       ปัจจัยหลักของความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมคุณภาพในการตรวจรับวัตถุดิบ

·       มาตรฐานการสุ่มตรวจตามระบบ AQL ของการตรวจรับวัตถุดิบ

·       เทคนิคในการชี้บ่งและสอบกลับของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในการตรวจรับวัตถุดิบ

·       เทคนิคในการจัดการของเสียและวัตถุดิบที่ไม่ผ่านในการตรวจรับวัตถุดิบ

·       เอกสารที่จำเป็นต้องมีสำหรับ QC Incoming Inspection

·       เทคนิคในการจัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพในการตรวจรับวัตถุดิบ

บทที่ 3: ระบบการควบคุมคุณภาพ - การตรวจงานระหว่างผลิต (QC In-Process)

·       ขอบเขตของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างผลิต

·       แนวทางปฏิบัติของการควบคุมคุณภาพในการตรวจสอบงานระหว่างผลิต

·       ปัจจัยหลักของความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมคุณภาพงานระหว่างผลิต

·       เทคนิคในการสุ่มตรวจสอบงานระหว่างผลิต

·       การกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างผลิต

·       เทคนิคในการจัดการของเสียและงานระหว่างผลิตที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

·       เอกสารที่จำเป็นต้องมีในการตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างผลิต QC In-Process

·       เทคนิคในการจัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างผลิต

บทที่ 4: ระบบการควบคุมคุณภาพ - การตรวจปล่อยสินค้า (QC Outgoing Inspection)

·       ขอบเขตของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในการตรวจปล่อยสินค้า-ขั้นสุดท้าย

·       แนวทางปฏิบัติของการควบคุมคุณภาพในการตรวจปล่อยสินค้า-ขั้นสุดท้าย

·       ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของการวางระบบการควบคุมคุณภาพในการตรวจปล่อยสินค้า

·       เคล็ดลับในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าขั้นสุดท้าย Final Inspection

·       การกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินค้าขั้นสุดท้าย

·       เทคนิคในการจัดการของเสียจากการตรวจปล่อยขั้นสุดท้าย

·       เอกสารที่จำเป็นต้องมีในการตรวจปล่อยสินค้า QC Outgoing Inspection

·       เทคนิคในการจัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพในการตรวจปล่อยสินค้า

บทที่ 5: เทคนิคการเดินตรวจ QC Patrol ในกระบวนการผลิต และการออก NCR

·       ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการเดินตรวจ QC Patrol

·       การจัดตั้งทีม QC Patrol องค์ประกอบและคุณสมบัติสำคัญของทีม QC Patrol

·       หัวใจสำคัญของ QC Patrol ให้ประสบผลสำเร็จ

·       การวางแผนการเดินตรวจ QC Patrol ที่มีประสิทธิภาพ

·       หลักเกณฑ์ในการเดินตรวจ การจัดทำรายการ QC Patrol Check List

·       เทคนิคในการเดินตรวจ QC Patrol อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

·       สิ่งที่ต้องปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการเดินตรวจ QC Patrol

·       เทคนิคในการออก NCR ที่ถูกต้อง

·       การกำหนดผู้รับผิดชอบในการตอบ NCR ที่เหมาะสม

·       เทคนิคการตอบ NCR ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

·       เทคนิคการติดตามผลการแก้ไขตาม NCR

·       เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ

บทที่ 6: ระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

·       ข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมคุณภาพ QC/QA

·       การสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration

·       การจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า Customer Complaint

·       การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการควบคุมคุณภาพ

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการควบคุมคุณภาพ

·       ระบบเอกสารสารสนเทศ การจัดทำเอกสาร การควบคุมเอกสารของหน่วยงาน QC/QA

·       ประเภทเอกสารที่จำเป็นต้องมีในกระบวนการควบคุมคุณภาพของหน่วยงาน QC/QA

·       การจัดการของเสีย การชี้บ่งและสอบกลับ การขอใช้เป็นกรณีพิเศษ

·       การวิเคราะห์สาเหตุและการปรับปรุงแก้ไข Root Cause Analysis and Corrective Action

·       การเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit สำหรับหน่วยงาน QC/QA

·       ตัวอย่าง Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายในหน่วยงาน QC/QA

·       การเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

·       ตัวอย่างประเด็นที่หน่วยงาน QC/QA ต้องรายงานในที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

·       การเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Body

·       ตัวอย่างประเด็นการตรวจประเมิน Audit Program ของ Certified Body

·       เคล็ดลับในการควบคุมคุณภาพตามระบบ ISO 9001:2015 มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09 : 00 - 16 : 00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร   อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญ

·       ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

·       ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018, การควบคุมคุณภาพ Quality Control

·       ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018, การบริหารความเสี่ยง Risk Management, การบริหารงานฝ่ายขาย การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

·       ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร GHPs & HACCP System Revision 5-2020

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager:

·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Control Manager:

·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย Senior Sale Manager:

·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Manager:

·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager:

ความสามารถพิเศษ:
    ·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก
      ·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงาน

 

กำหนดการ    วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567
สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา            2,500  บาท
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

                    - นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

2,500 + 175 = 2,675

2,675 – 75 = 2,600

 

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะ


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :
หมายเหตุ :Online Training

online 18 มิถุนายน 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
online 19 มิถุนายน 2567...กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Overshadow any competitor with the Marketing)
online 19 มิถุนายน 2567...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
online 20 มิถุนายน 2567...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
online 20 มิถุนายน 2567...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
online 24 มิถุนายน 2567...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
online 26 มิถุนายน 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 28 มิถุนายน 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
online 29 มิถุนายน 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
online 29 มิถุนายน 2567...การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 1 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 1 กรกฎาคม 2567...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 2 กรกฎาคม 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 3 กรกฎาคม 2567...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดย 5 Why
online 4 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
online 4 กรกฎาคม 2567..การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
online 5 กรกฎาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
online 6 กรกฎาคม 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 6 กรกฎาคม 2567...การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลดกำไรเพิ่ม
online 6 กรกฎาคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 6 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 6 กรกฎาคม 2567..การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
online 9 กรกฎาคม 2567...การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification)
online 10 กรกฎาคม 2567...การควบรวม (Integrate) ระบบ ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
online 10 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally)
online 11 กรกฎาคม 2567...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 11 กรกฎาคม 2567....เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
online 11 กรกฎาคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
online 13 กรกฎาคม 2567...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
online 15 กรกฎาคม 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
online 15 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบ ISO 9001:2015
online 18 กรกฎาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 19 กรกฎาคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 19 กรกฎาคม 2567 ...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
online 19 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 22 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 23 กรกฎาคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
online 24 กรกฎาคม 2567...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร
online 25 กรกฎาคม 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 25 กรกฎาคม 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 25 กรกฎาคม 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 26 กรกฎาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
online 27 กรกฎาคม 2567...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
online 27 กรกฎาคม 2567...HACCP system Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
online 30 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
online 3 สิงหาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 3 สิงหาคม 2567...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 5 สิงหาคม 2567..กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 5 สิงหาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 6 สิงหาคม 2567...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
online 8 สิงหาคม 2567...ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
online 8 สิงหาคม 2567..เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001 : 2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
online 9 สิงหาคม 2567...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)Copyright © 2013 All Rights Reserved.