online 14 มิถุนายน 2567...การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบการบริหารคุณภาพ Measuring Instruments Control as ISO 9001:2015 (การสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด 7.1.5)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 14 มิถุนายน 2567...การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบการบริหารคุณภาพ Measuring Instruments Control as ISO 9001:2015 (การสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด 7.1.5)

 การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบการบริหารคุณภาพ Measuring Instruments Control as ISO 9001:2015 (การสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด 7.1.5)

 

ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ หน่วยงาน QC/QA มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัด Measuring Instruments ในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติ ขนาด ชนิด สี ความยาว ความกว้างตามที่กำหนด ทั้งในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการรับเข้าวัตถุดิบ ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ QC Incoming Inspection ที่สั่งซื้อและรับจากผู้ขาย Suppliers, การตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต QC In-Process Inspection การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย QC Outgoing Inspection สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบคุณภาพคือ เครื่องมือวัด Measuring Instruments จะต้องมีความเที่ยงตรง แม่นยำเหมาะสมที่จะใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ เนื่องจากเครื่องมือวัดเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะทำการส่งมอบให้กับลูกค้า และนำมาซึ่งความพึงพอใจ Customer Satisfaction

สำหรับองค์กรที่นำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานแต่ละกระบวนการ ย่อมมีความได้เปรียบในการดำเนินการควบคุมเครื่องมือวัด Measuring Instruments Control หากองค์กรนั้นๆ มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งมีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องมือวัดโดยตรง ได้แก่ ข้อกำหนด 7.1.5 ทรัพยากรทางด้านการเฝ้าติดตาม และการตรวจวัด Monitoring and Measuring Resources สามารถตีความได้ว่าเป็นการควบคุมเครื่องมือวัด Measuring Instruments Control ซึ่งหมายความถึง การสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้ลูกค้าจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่องมือวัดที่ผ่านการสอบเทียบแล้วเท่านั้น  

หลักสูตร การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 นี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระสำคัญๆ เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องวัดไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของเครื่องมือวัด, ประเภทของเครื่องมือวัด ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นต้องทำการสอบเทียบ, การจัดทำทะเบียนเครื่องมือวัด, การจัดทำแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด, การจัดทำทะเบียนผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด, การชี้บ่งและสอบกลับ, การจัดทำประวัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด, เทคนิคในการควบคุมเครื่องมือวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การสั่งซื้อ การรับเข้า การจัดเก็บ การใช้งาน และการขออนุมัติทำลายเครื่องมือวัด การกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลเครื่องมือวัดที่เหมาะสม เพื่อให้การควบคุมเครื่องมือวัดมีประสิทธิภาพ และพร้อมกับการใช้งานอยู่เสมอ, การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit, การตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies เกี่ยวกับเครื่องมือวัด

 

วัตถุประสงค์:

1.      เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวกับข้อ 7.1.5 ทรัพยากรด้านการเฝ้าติดตามและการตรวจวัด สามารถตีความและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้จริงและเห็นผล สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2.      เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลเครื่องมือวัด มีความรู้ความเข้าใจประเภทของเครื่องมือวัด การจำแนกเครื่องมือวัดที่ต้องทำการสอบเทียบและไม่จำเป็นต้องทำการสอบเทียบ สามารถจัดทำทะเบียนเครื่องมือวัด จัดทำแผนการสอบเทียบ ทั้งการสอบเทียบภายในและสอบเทียบภายนอก การชี้บ่งและสอบกลับได้ รวมถึงจัดทำประวัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

3.      เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการควบคุมเครื่องมือวัดและการใช้เครื่องมือวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า และมั่นใจในการเตรียมพร้อมรองรับการตรวจติดตามภายใน และการตรวจประเมินจากภายนอก

4.      เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

5.      เพื่อให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เกิดโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และระดับคุณภาพขององค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย ทิศทางธุรกิจ ในระบบการบริหารคุณภาพอย่างยั่งยืนขององค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       QC/QA Manager - ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายประกันคุณภาพ

2.       QMR – ตัวแทนฝ่ายบริหาร, DCC เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

3.       Supervisor, Foreman, Leader หัวหน้างานแผนกควบคุมคุณภาพ

4.       เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด และผู้เกี่ยวข้อง

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: เครื่องมือวัด Measuring Instruments   

·       ความหมายของเครื่องมือวัด Measuring Instruments

·        ความสำคัญและประโยชน์ของเครื่องมือวัด Measuring Instruments

·       การจำแนกประเภทชองเครื่องมือวัด Kinds of Measuring Instruments

·       การจัดทำทะเบียนเครื่องมือวัด Measuring Instruments Lists

บทที่ 2: ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
     ·       ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
     ·       วงจร PDCA กับระบบการบริหารคุณภาพ
     ·       แนวคิดเชิงกระบวนการ Process Approach  
     ·       ข้อกำหนด 7.1.5 ทรัพยากรด้านการเฝ้าติดตาม และการตรวจวัด
     ·       การตีความข้อกำหนด 7.1.5 ทรัพยากรด้านการเฝ้าติดตาม และการตรวจวัด
     ·       การกำหนดแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด 7.1.5
     ·       การวิเคราะห์ Input – Process – Output ในกระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัด

บทที่ 3: การสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration
     ·       ความหมายของการสอบเทียบเครื่องมือวัด
     ·       ประโยชน์ของการสอบเทียบเครื่องมือวัด
     ·       ประเภทของการสอบเทียบเครื่องมือวัด
     ·       หลักเกณฑ์สำคัญในการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามระบบ ISO 9001:2015
     ·       การจัดทำทะเบียนเครื่องมือวัด Measuring Instruments Lists
     ·       การจัดทำแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด  
     ·       คุณสมบัติของผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด
     ·       การจัดทำทะเบียนผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด
     ·       การชี้บ่งและสอบกลับเครื่องมือวัด
     ·       เทคนิคการจัดทำประวัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด
 

บทที่ 4: เทคนิคการควบคุมเครื่องมือวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

·       ความหมาย และความสำคัญของการควบคุมเครื่องมือวัด

·       เทคนิคการสั่งซื้อ และการตรวจรับเข้าเครื่องมือวัด

·       เทคนิคการจัดเก็บเครื่องมือวัด และการเบิกใช้เครื่องมือวัด

·       การควบคุมการใช้งานเครื่องมือวัดอย่างถูกต้องเหมาะสม

·       การส่งคืนเครื่องมือวัดหลังการใช้งาน

·       การขออนุมัติทำลายเครื่องมือวัดที่ชำรุดเสียหาย และเสี่อมสภาพ

·       การกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลเครื่องมือวัดที่เหมาะสม

บทที่ 5: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจติดตามภายในเรื่องเครื่องมือวัด

·       การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Plan

·       หลักเกณฑ์การตรวจติดตามภายใน Internal Audit Criteria

·       ผลการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Result

·       หลักฐานการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Evidence

·       หัวใจหลัก 3P ในการตรวจติดตามภายใน

·       Audit Check List ประเด็นคำถามสำหรับการตรวจติดตามภายในที่เกี่ยวข้อง

·       ตัวอย่าง Audit Check List สำหรับข้อกำหนด 7.1.5

·       เทคนิคการเตรียมพร้อมและการตอบสำหรับข้อกำหนด 7.1.5

·       ประเด็นข้อบกพร่องที่พบบ่อยในการตรวจติดตามภายในเกี่ยวกับเครื่องมือวัด

·       ตัวอย่าง CAR/PAR ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด Measuring Instruments

·       ตัวอย่างการปรับปรุงแก้ไขป้องกัน และการปิด CAR/PAR

บทที่ 6: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจาก Certified Bodies
    ·       โปรแกรมการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies
    ·       หลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก
    ·       เทคนิคการเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก
    ·       ตัวอย่างประเด็นที่มักถูกตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies
    ·       วิธีการตอบและรับมือการตรวจประเมินจาก Certified Bodies อย่างมืออาชีพ
    ·       ตัวอย่าง NC และวิธีการตอบ NC ตามข้อกำหนดของระบบที่เกี่ยวข้อง

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

วิทยากร   อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญ

·       ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

·       ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018, การควบคุมคุณภาพ Quality Control

·       ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018, การบริหารความเสี่ยง Risk Management, การบริหารงานฝ่ายขาย การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

·       ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร GHPs & HACCP System Revision 5-2020

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager:

·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Control Manager:

·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย Senior Sale Manager:

·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Manager:

·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager:

ความสามารถพิเศษ:
    ·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก
    ·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงาน

กำหนดการ     วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
สถานที่             Zoom Online Meeting
ราคา             1,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 1,605

1,605 – 45= 1,560

 

 

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :
หมายเหตุ :Online Training

online 18 มิถุนายน 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
online 19 มิถุนายน 2567...กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Overshadow any competitor with the Marketing)
online 19 มิถุนายน 2567...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
online 20 มิถุนายน 2567...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
online 20 มิถุนายน 2567...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
online 24 มิถุนายน 2567...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
online 26 มิถุนายน 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 28 มิถุนายน 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
online 29 มิถุนายน 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
online 29 มิถุนายน 2567...การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 1 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 1 กรกฎาคม 2567...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 2 กรกฎาคม 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 3 กรกฎาคม 2567...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดย 5 Why
online 4 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
online 4 กรกฎาคม 2567..การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
online 5 กรกฎาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
online 6 กรกฎาคม 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 6 กรกฎาคม 2567...การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลดกำไรเพิ่ม
online 6 กรกฎาคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 6 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 6 กรกฎาคม 2567..การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
online 9 กรกฎาคม 2567...การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification)
online 10 กรกฎาคม 2567...การควบรวม (Integrate) ระบบ ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
online 10 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally)
online 11 กรกฎาคม 2567...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 11 กรกฎาคม 2567....เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
online 11 กรกฎาคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
online 13 กรกฎาคม 2567...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
online 15 กรกฎาคม 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
online 15 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบ ISO 9001:2015
online 18 กรกฎาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 19 กรกฎาคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 19 กรกฎาคม 2567 ...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
online 19 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 22 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 23 กรกฎาคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
online 24 กรกฎาคม 2567...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร
online 25 กรกฎาคม 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 25 กรกฎาคม 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 25 กรกฎาคม 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 26 กรกฎาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
online 27 กรกฎาคม 2567...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
online 27 กรกฎาคม 2567...HACCP system Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
online 30 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
online 31 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการวางระบบการควบคุมคุณภาพ ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 3 สิงหาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 3 สิงหาคม 2567...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 5 สิงหาคม 2567..กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 5 สิงหาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 6 สิงหาคม 2567...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
online 8 สิงหาคม 2567...ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
online 8 สิงหาคม 2567..เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001 : 2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมCopyright © 2013 All Rights Reserved.