29 กุมภาพันธ์ 2567...ข้อกำหนดระบบ IATF 16949:2016 ระบบการบริหารคุณภาพสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 11 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


29 กุมภาพันธ์ 2567...ข้อกำหนดระบบ IATF 16949:2016 ระบบการบริหารคุณภาพสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์

 ข้อกำหนดระบบ IATF 16949:2016 ระบบการบริหารคุณภาพสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์

บทนำ

“ระบบ IATF 16949:2016” คือระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย International Automotive Task Force (IATF) ให้เป็นข้อกำหนดทางเทคนิคระดับโลกและเป็นมาตรฐานการบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ บนพื้นฐานข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016 เพื่อให้มั่นใจในการป้องกันข้อผิดพลาดและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนั้นองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกและในประเทศไทย จึงนำระบบการบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการควบคุม ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพตามข้อกำหนด

หลักสูตร “ข้อกำหนด IATF 16949:2016” ระบบการบริหารคุณภาพสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นหลักสูตรที่จะช่วยทำให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบ IATF 16949:2016 การตีความข้อกำหนดที่ชัดเจน ถูกต้องตรงประเด็นเพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการ ให้เกิดประสิทธิภาพ ผลงานเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ลดข้อผิดพลาดและความเสียหาย ลดข้อร้องเรียนของลูกค้า ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สนองความต้องการและทำให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิต กระบวนการซ่อมบำรุง กระบวนการตรวจสอบและรับประกันคุณภาพ รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในองค์กร และเกิดความพร้อมในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit การทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review และการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certify Body ได้อย่างมั่นใจ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของระบบ IATF 16949:2016

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล สามารถเข้าใจการตีความข้อกำหนดแต่ละข้อได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สามารถนำไปกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมกระบวนการต่างๆ ในองค์กร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบ IATF 16949:2016

2.      เพื่อให้สามารถจัดทำและควบคุมระบบเอกสารสารสนเทศ Documented Information ของแต่ละกระบวนการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมเอกสารสารสนเทศที่มีความจำเป็นในสถานที่นั้นๆ และระบบการควบคุมเอกสาร Control of Documented Information ให้มีความทันสมัยและใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามที่กำหนด

3.      เพื่อให้บุคลากรในองค์กรกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ตรวจสอบ และรับประกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และลดข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนการ รวมถึงความปลอดภัยของลูกค้า

4.      เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างได้เปรียบในการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการนำระบบ IATF 16949:2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อให้สามารถยกระดับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในเวทีโลก

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1 : ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016

·        ความเป็นมาและ Time line ของระบบ IATF 16949:2016

·        การกำหนดบริบทองค์กร Context of the Organization

·       การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม SWOT Analysis

·       การกำหนดขอบข่ายขององค์กรในการขอรับรองระบบ

·       การจัดทำ CSR: Customer Specific Requirement

·       การจัดทำคำอธิบาย Process Approach เกี่ยวกับ Product Safety

·       ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น Leadership & Commitment ต่อความต้องการของลูกค้า

·       การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม Code of Conduct

·       ความสำคัญของนโยบายคุณภาพ และการสื่อสารนโยบายคุณภาพ

·       การกำหนดบทบาทหน้าที่ผ่านผังองค์กร Organization Chart และ Job Description

·       การประเมินความเสี่ยงและโอกาสระดับองค์กรและระดับกระบวนการ Risk & Opportunity

·       6 ประเด็นภาคบังคับที่ต้องประเมินความเสี่ยง

·       กิจกรรมการป้องกัน Preventive Action

·       แผนฉุกเฉิน Contingency Plan ภาคบังคับ

·       การกำหนด KPI วัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

·       การวางแผนการเปลี่ยนแปลง Planning of Changes

·       ทรัพยากร ความสามารถ ความตระหนัก Resources, Competence, Awareness

·       Skill metric, On the job training, Organization Knowledgement การฝึกอบรมและความรู้องค์กร

·       สิ่งแวดล้อมของการทำงาน Environmental for Operation Process

·       การควบคุมเครื่องมือวัดและห้องปฏิบัติการ Calibration & Lab

·       การจัดทำและการควบคุมเอกสาร Documented Information

·       เอกสารภาคบังคับ การกำหนดอายุการจัดเก็บบันทึก

·       การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน Operation Planning & Control

·       การทบทวนความต้องการของลูกค้า Requirement for Products & Services

·       การออกแบบ การวางแผนการออกแบบ APQP

·       การควบคุมการจัดซื้อจัดหาจากผู้จัดหาภายนอกและ Outsource – External Provider

·       การผลิตและการบริการ การชี้บ่งและสอบกลับ Production & Service Provision

·       การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ Release of Production and Service Provision

·       การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด Control of nonconforming Output

·       การประเมินสมรรถนะ การตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมินและรายงาน

·       การตรวจติดตามภายใน Internal Audit 3 ประเด็น (System, Process, Products)

·       การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Input-Output

·       ความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและกิจกรรมการแก้ไข Nonconformity and Corrective Action

·       การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continual Improvement

บทที่ 2 : เครื่องมือสำคัญในระบบการบริหารคุณภาพ Core Tools สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

·       APQP: Advanced Product Quality Planning

·       FMEA: Failure Mode & Effects Analysis

·       MSA: Measurement System Analysis

·       PPAP: Production Part Approval Process

·       SPC: Statistical Process Control 

บทที่ 3 : เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016 อย่างเห็นผล

·       การกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เห็นผล Implementation

·       การจัดทำระบบเอกสารสารสนเทศ Documented Information

·       การตรวจติดตามภายใน Internal Quality Audit

·       การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

·       การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

Workshop : แบ่งกลุ่มย่อยเป็นทีมในการระดมสมอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016

วิธีการฝึกอบรม

·       บรรยายเนื้อหา หลักทฤษฎี อธิบายตัวอย่างประกอบ

·       Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

·       Pre-test, Post-test

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.      Top Management ผู้บริหารระดับสูง QMR ตัวแทนฝ่ายบริหาร

2.      General Manager ผู้จัดการทั่วไป Factory Manager ผู้จัดการโรงงาน

3.      Production Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต Quality Manager ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

4.      Quality Management Team คณะกรรมการและคณะทำงานระบบการบริหารคุณภาพ

5.      Supervisor Foreman Leader หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ของแต่ละแผนก

6.      DCC - Document Control Center เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

7.      Internal Quality Auditors ผู้ตรวจติดตามภายใน

8.      ตัวแทนระบบการบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016

วิทยากร           อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญ

·       ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015,

·       ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018, การควบคุมคุณภาพ Quality Control

·       ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018, การบริหารความเสี่ยง Risk Management, การบริหารงานฝ่ายขาย การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager:

·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Control Manager:

·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย Senior Sale Manager

·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Manager

·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager

ความสามารถพิเศษ:
    ·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก
    ·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงาน

กำหนดการ     วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่          โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท ซอย 15

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน
หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

26 กุมภาพันธ์ 2567...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
27 กุมภาพันธ์ 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
27 กุมภาพันธ์ 2567...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
27 กุมภาพันธ์ 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
28 กุมภาพันธ์ 2567...การจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร
28 กุมภาพันธ์ 2567...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)
29 กุมภาพันธ์ 2567...การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน (Career path Management and Succession Planning)
29 กุมภาพันธ์ 2567...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally)
29 กุมภาพันธ์ 2567...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)
1 มีนาคม 2567...การวางระบบมาตรฐานการจัดการสารปนเปื้อนในองค์กร ตามระเบียบข้อบังคับด้านวัสดุในผลิตภัณฑ์ (Products Material Regulatory) และการตีความข้อกำหนด Material Classification ในระบบรายงานข้อมูลวัสดุสากล (IMDS) ภาคปฏิบัติ
1 มีนาคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
2 มีนาคม 2567...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)
2 มีนาคม 2567..การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
4 มีนาคม 2567...การวิเคราะห์สาเหตุและป้องกันด้วย 8Ds และ Why Why analysis
4 มีนาคม 2567...Essential Skill for Supervisor
4 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
4 มีนาคม 2567...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
4 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for Business English speaking)
5 มีนาคม 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
5 มีนาคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
6 มีนาคม 2567...การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic Problem Solving and Decision Making)
6 มีนาคม 2567....เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
6 มีนาคม 2567...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
7 มีนาคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
7 มีนาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
7 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
7 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
8 มีนาคม 2567...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Diversity Management)
8 มีนาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานและให้บริการ
8 มีนาคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
9 มีนาคม 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
11 มีนาคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate
11 มีนาคม 2567...เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer
11 มีนาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
12 มีนาคม 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
12 มีนาคม 2567...การอ่านใจสำหรับสัมภาษณ์งาน
12 มีนาคม 2567...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skill)
12 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 article
13 มีนาคม 2567...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
13 มีนาคม 2567...การบริหารการผลิตยุคใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
13 มีนาคม 2567...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพสำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
13 มีนาคม 2567...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
14 มีนาคม 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
14 มีนาคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
14 มีนาคม 2567...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
14 มีนาคม 2567..เลขานุการบริษัท สำคัญไฉน !
15 มีนาคม 2567..จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
15 มีนาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
16 มีนาคม 2567..ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
18 มีนาคม 2567...เทคนิคการทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับลูกหนี้การค้า)
18 มีนาคม 2567...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
18 มีนาคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
19 มีนาคม 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
19 มีนาคม 2567...แนวปฏิบัติ PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วนในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
19 มีนาคม 2567...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19 มีนาคม 2567...เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อได้ตามเป้าหมาย
20 มีนาคม 2567...การออกหนังสือของนายจ้าง และผู้บริหารงานบุคคล
20 มีนาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
20 มีนาคม 2567...เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
20 มีนาคม 2567 ...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
21 มีนาคม 2567...เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
21 มีนาคม 2567...Leadership Mindset สร้างผู้นำให้มีภาวะผู้นำ
21 มีนาคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
21 มีนาคม 2567...สู่ความเป็นเลิศ “ทักษะการเขียนรายงาน” (ภาษาไทย)
22 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
22 มีนาคม 2567...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
22 มีนาคม 2567...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
22 มีนาคม 2567...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
23 มีนาคม 2567...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)3
23 มีนาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
23 มีนาคม 2567...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
25 มีนาคม 2567...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
25 มีนาคม 2567...ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดตามระบบการจัดการพลังงาน
26 มีนาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
26 มีนาคม 2567...เตรียมความพร้อม...(ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) พร้อมสรุปวิเคราะห์สาระสำคัญกฎหมายอีก 2 ฉบับ ที่ HR ต้องเตรียมความพร้อม
26 มีนาคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
27 มีนาคม 2567...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
27 มีนาคม 2567...บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร (Employees Relation for engagement in workplace)
27 มีนาคม 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
28 มีนาคม 2567...การพัฒนาภาวะผู้นำในการสร้างทีมงานประสิทธิภาพ (Leadership Quotient)
28 มีนาคม 2567...เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Self-improvement techniques to Work Efficiency)
28 มีนาคม 2567...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
28 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
29 มีนาคม 2567...การจัดทำและควบคุมเอกสารสำหรับ ISO ทุกระบบ (Document Control for Any ISO)
29 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
29 มีนาคม 2567...ทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR อย่างไรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic HR Planning and Budgeting)
1 เมษายน 2567...Microsoft Excel Advanced
1 เมษายน 2567...การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและการผลิต (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
1 เมษายน 2567..ข้อกำหนดตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 เมษายน 2567...Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการทำงาน
2 เมษายน 2567...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มในงาน
2 เมษายน 2567...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
2 เมษายน 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 เมษายน 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
3 เมษายน 2567...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management)
3 เมษายน 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
3 เมษายน 2567...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
4 เมษายน 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
4 เมษายน 2567...การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพCopyright © 2013 All Rights Reserved.