การจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 16 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 10 สิงหาคม 2567...การจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน

  การจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน

 

             สารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตหรือบริการที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตรายจะต้องมีการจัดการให้ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ขององค์กร ให้ครอบคลุมทั้งบุคลากรในองค์กรเองและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้แก่ผู้ส่งมอบ Suppliers, ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างช่วง Contractors - Outsources, และผู้มาเยี่ยมเยียน Visitors ให้เกิดความปลอดภัย ไม่เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต และเสริมสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ที่เป็นมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

หลักสูตร การจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน ได้บรรจุเนื้อหาสำคัญๆ ที่จะช่วยให้บุคลากรผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินในธุรกิจอุตสาหกรรมหรือบริการให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปสู่แนวทางปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ตัวแทนฝ่ายบริหาร Management Representative, คณะกรรมการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยวิชาชีพ Safety Officer รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ให้สามารถดำเนินการจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตรายและการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์:

1.      เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน สามารถนำความรู้ไปกำหนดแนวทางปฏิบัติจริงที่ถูกต้องเหมาะสม

2.      เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร Management Representative, คณะกรรมการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Committee, คณะกรรมการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety Committee สามารถกำกับดูแลรับผิดชอบการจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       Management Representative ตัวแทนฝ่ายบริหาร – EMR ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015, OH&S MR ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

2.       คณะกรรมการและทีมงานผู้ควบคุมดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

3.       ผู้จัดการโรงงานผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการแผนกหัวหน้าแผนกหัวหน้างาน

4.       เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ Safety Officer, DCC – เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: การจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย

·       ความหมายของสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย

·       ประเภทของสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย

·       ผลกระทบของการจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย

·       ข้อกำหนดของระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 ที่เกี่ยวข้อง

·       การประเมินความเสี่ยงในการจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย

·       องค์ประกอบหลักการจัดการความปลอดภัย

·       สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี

·       เครื่องหมายความปลอดภัย

·       ระบบการจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย

·       แนวทางปฏิบัติการจัดเก็บ การใช้ การเคลื่อนย้ายสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย

·       แนวทางปฏิบัติกรณีสารเคมีกระเด็นใส่ร่างกาย

·       แนวทางปฏิบัติกรณีสารเคมีหกรั่วไหล

·       MSDS – SDS ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และตัวอย่าง

·       การปฐมพยาบาลสำหรับการจัดการสารเคมี น้ำมัน และวัตถุอันตราย

·       การจัดการพื้นที่บริเวณรับส่ง การจัดการเส้นทางจราจร

·       โปรแกรมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย

·       อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล Personnel Protective Equipment (PPE)

·       การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการสารเคมี น้ำมัน และวัตถุอันตราย

·       ผู้มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการสารเคมี น้ำมัน และวัตถุอันตราย

·       การฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม

·       ระบบเอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย

·       การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย

·       การจัดทำรายงานผลสำเร็จของการจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตรายต่อผู้บริหารระดับสูง

 

บทที่ 2: การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน

·       ความหมายของคำว่า สภาวะฉุกเฉิน

·       ประเภทของ สภาวะฉุกเฉิน

·       ข้อกำหนดของระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 ที่เกี่ยวข้อง

·       การประเมินความเสี่ยงต่อสภาวะฉุกเฉินขององค์กร

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน

·       การวางแผนการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน

·       อุปกรณ์ที่จำเป็นในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

·       การฝึกอบรม และการฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน

·       การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน

·       การจัดทำรายงานผลการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน  

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00-16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)
       1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม
       2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร           อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญ

·       ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015,

·       ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018, การควบคุมคุณภาพ Quality Control

·       ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018, การบริหารความเสี่ยง Risk Management, การบริหารงานฝ่ายขาย การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager

·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Control Manager

·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย Senior Sale Manager

·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Manager

·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager

ความสามารถพิเศษ:
    ·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก
    ·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงาน

กำหนดการ      วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567
สถานที่          Zoom Online Meeting
ราคา             1,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 1,605

1,605 – 45 = 1,560

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน         


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :Online Training

online 13 กรกฎาคม 2567...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
online 15 กรกฎาคม 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
online 15 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบ ISO 9001:2015
online 18 กรกฎาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 19 กรกฎาคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 19 กรกฎาคม 2567 ...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
online 19 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 22 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 23 กรกฎาคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
online 24 กรกฎาคม 2567...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร
online 25 กรกฎาคม 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 25 กรกฎาคม 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 25 กรกฎาคม 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 26 กรกฎาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
online 27 กรกฎาคม 2567...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
online 27 กรกฎาคม 2567...HACCP system Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
online 30 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
online 31 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการวางระบบการควบคุมคุณภาพ ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 3 สิงหาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 3 สิงหาคม 2567...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 5 สิงหาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 5 สิงหาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 6 สิงหาคม 2567...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
online 8 สิงหาคม 2567...ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
online 8 สิงหาคม 2567..เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001 : 2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
online 9 สิงหาคม 2567...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
online 13 สิงหาคม 2567...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้องตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 13 สิงหาคม 2567...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
online 14 สิงหาคม 2567...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)
online 14 สิงหาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 15 สิงหาคม 2567...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
online 15 สิงหาคม 2567...การบริหารค่าตอบแทนและออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)
online 15 สิงหาคม 2567...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
online 15 สิงหาคม 2567...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
online 17 สิงหาคม 2567...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
online 19 สิงหาคม 2567...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 21 สิงหาคม 2567...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
online 21 สิงหาคม 2567...การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ
online 22 สิงหาคม 2567...ทักษะการปรับตัวในการทำงานร่วมกับทีมด้วยเทคนิคนพลักษณ์ (Enneagram)
online 27 สิงหาคม 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
online 30 สิงหาคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 31 สิงหาคม 2567...การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบการบริหารคุณภาพ Measuring Instruments Control as ISO 9001:2015 (การสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด 7.1.5)
online 31 สิงหาคม 2567...รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015Copyright © 2013 All Rights Reserved.