การจัดการขยะ Waste Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 27 เมษายน 2567...การจัดการขยะ Waste Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

การจัดการขยะ Waste Management    		ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

 

การจัดการขยะ Waste Management นับเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรชั้นนำหลายประเทศนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการ ดังนั้นหลักสูตร “การจัดการขยะ Waste Management นี้ จึงได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย และประเภทของขยะ การสำรวจประเด็นสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect และการประเมินประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect การประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการจัดการขยะ (ข้อกำหนด 6.1), การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target ในการจัดการขยะ (ข้อกำหนด 6.2) รวมถึงการกำหนดแผนงานการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม Action Planเพื่อให้การจัดการขยะ Waste Management มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ Vision (ข้อกำหนด 5.1)ผ่านนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy (ข้อกำหนด 5.2) และการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็น (ข้อกำหนด 7) ในการดำเนินการด้านการจัดการขยะให้สัมฤทธิ์ผล มีการจัดทำเอกสารสารสนเทศและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน (ข้อกำหนด 7.5) มีการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการขยะ (ข้อกำหนด 9.1) และการตรวจติดตามภายใน Internal Audit (ข้อกำหนด 9.2) เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะ เทคนิคการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy การสำรวจประเด็นสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect, การวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการขยะ

2. เพื่อให้สามารถจัดทำเอกสารสารสนเทศ Documented Information ทั้งเอกสารและหลักฐานในการจัดการขยะ Waste Management ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถเตรียมพร้อมรองรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit และการตรวจประเมินจากภายนอก Certified Bodies ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

3. เพื่อให้สามารถทำการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการขยะ Waste Management ตามข้อกำหนดของระบบ 14001:2015 ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       EMR - ตัวแทนฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการขยะ Waste Manager

2.       คณะกรรมการและทีมงานผู้ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม EMS

3.       ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, หัวหน้าแผนก, หัวหน้างาน

4.       Safety Officer, DCC - เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร   

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: การจัดการขยะ Waste Management

·       ความหมายของคำว่า “ขยะ – Waste

·       ประเภทของขยะ ในมุมมองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       เหตุผลและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ

·       หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง

·       เทคนิคการจัดการขยะด้วยหลัก 3R อย่างมีประสิทธิภาพ

·       แนวทางปฏิบัติในการลดจำนวนขยะอย่างเห็นผล

·       ผู้มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการขยะในองค์กร

 

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  

·       ความเป็นมาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System

·       ISO 14001:2015 Model หลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       โครงสร้างข้อกำหนดของระบบ ISO 14001:2015  

บทที่ 3: แนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะตามระบบ ISO 14001:2015  

·       การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการจัดการขยะ (4.1)

·       การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4.2)

·       การพิจารณาขอบเขตของระบบการจัดการขยะ (4.3)

·       การพิจารณากระบวนการของระบบการจัดการขยะ (4.4)

·       การกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายสิ่งแวดล้อม อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (5.1 – 5.3)

·       การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการจัดการขยะ (6.1)

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการขยะ (6.2)

·       การกำหนดแผนการจัดการขยะ (6.2)

·       การกำหนดความรู้ความสามารถ และความตระหนักในการจัดการขยะ (7.1.2, 7.2, 7.3)

·       การสื่อสารด้านการจัดการขยะ (7.4)

·       การปฏิบัติการในการจัดการขยะ (8.1)

·       กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและพันธะสัญญาด้านการจัดการขยะ (8.1)

·       การเฝ้าระวัง ตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห์และประเมินด้านการจัดการขยะ (9.1)

 

บทที่ 4: เอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการขยะ Documented Information

·       ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

·       องค์ประกอบของเอกสารสารสนเทศตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการขยะ

·       เทคนิคการจัดทำเอกสารสารสนเทศตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการขยะ Creating & Updating

·       เทคนิคการควบคุมเอกสารสารสนเทศ Control of Documented Information

บทที่ 5: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·       แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       หลักเกณฑ์การตรวจติดตามภายใน Internal Audit Criteria

·       เทคนิคการเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·       ตัวอย่าง Audit Check List เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       เทคนิคและวิธีการตอบ CAR-PAR เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก Certified Bodies

·       หลักเกณฑ์การตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

·       ตัวอย่างและวิธีการอ่าน Audit Program ของ Certified Bodies

·       เทคนิคในการเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       เทคนิคและวิธีการตอบ NC เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารความเสี่ยง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

o   ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

o   ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·        ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·        ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·        ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager

·        ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

·        ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

·        ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

·        ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  

·        ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

·        ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน 

กำหนดการ    วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
สถานที่          Zoom Online Meeting
ราคา            1,500  บาท
                   (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 
3%)

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560

 

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  l  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน                
Online Training

online 18 เมษายน 2567...เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
online 18 เมษายน 2567...การบริหารงาน HR มือใหม่
online 19 เมษายน 2567...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
online 19 เมษายน 2567...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 19 เมษายน 2567...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
online 19 เมษายน 2567...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
online 19 เมษายน 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 20 เมษายน 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 22 เมษายน 2567...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ (Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..)
online 23 เมษายน 2567...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 23 เมษายน 2567...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)
online 23 เมษายน 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 24 เมษายน 2567...จิตวิทยาการบริหารและบังคับบัญชา (Psychology for management)
online 24 เมษายน 2567...เจาะลึกการค้นหา รากเหง้าของปัญหา ให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
online 27 เมษายน 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
online 27 เมษายน 2567...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
online 29 เมษายน 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 29 เมษายน 2566...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
online 29 เมษายน 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 30 เมษายน 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 30 เมษายน 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 7 พฤษภาคม 2567..Basic Maintenance System
online 7 พฤษภาคม 2567...HR for non-HR for Manager (การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
online 9 พฤษภาคม 2567...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
online 9 พฤษภาคม 2567..ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน
online 9 พฤษภาคม 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด article
online 10 พฤษภาคม 2567...การเขียนอีเมลและการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Email Writing and English Conversation For Business)
online 11 พฤษภาคม 2567...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 11 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 11 พฤษภาคม 2567...ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer
online 15 พฤษภาคม 2567...การอ่านใจสำหรับสัมภาษณ์งาน
online 15 พฤษภาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 17 พฤษภาคม 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 18 พฤษภาคม 2567...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน
online 21 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
online 21 พฤษภาคม 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
online 23 พฤษภาคม 2567..การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
online 23 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
online 24 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และสร้างมูลเพิ่มในงาน (Time Management for Effective Work)
online 27 พฤษภาคม 2567...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
online 28 พฤษภาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการCopyright © 2013 All Rights Reserved.