การจัดการขยะ Waste Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 12 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 27 เมษายน 2567...การจัดการขยะ Waste Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

การจัดการขยะ Waste Management    		ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

 

การจัดการขยะ Waste Management นับเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรชั้นนำหลายประเทศนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการ ดังนั้นหลักสูตร “การจัดการขยะ Waste Management นี้ จึงได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย และประเภทของขยะ การสำรวจประเด็นสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect และการประเมินประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect การประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการจัดการขยะ (ข้อกำหนด 6.1), การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target ในการจัดการขยะ (ข้อกำหนด 6.2) รวมถึงการกำหนดแผนงานการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม Action Planเพื่อให้การจัดการขยะ Waste Management มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ Vision (ข้อกำหนด 5.1)ผ่านนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy (ข้อกำหนด 5.2) และการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็น (ข้อกำหนด 7) ในการดำเนินการด้านการจัดการขยะให้สัมฤทธิ์ผล มีการจัดทำเอกสารสารสนเทศและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน (ข้อกำหนด 7.5) มีการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการจัดการขยะ (ข้อกำหนด 9.1) และการตรวจติดตามภายใน Internal Audit (ข้อกำหนด 9.2) เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายและประเภทของขยะ เทคนิคการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy การสำรวจประเด็นสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect, การวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการขยะ

2. เพื่อให้สามารถจัดทำเอกสารสารสนเทศ Documented Information ทั้งเอกสารและหลักฐานในการจัดการขยะ Waste Management ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถเตรียมพร้อมรองรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit และการตรวจประเมินจากภายนอก Certified Bodies ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

3. เพื่อให้สามารถทำการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการขยะ Waste Management ตามข้อกำหนดของระบบ 14001:2015 ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       EMR - ตัวแทนฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการขยะ Waste Manager

2.       คณะกรรมการและทีมงานผู้ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม EMS

3.       ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, หัวหน้าแผนก, หัวหน้างาน

4.       Safety Officer, DCC - เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร   

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: การจัดการขยะ Waste Management

·       ความหมายของคำว่า “ขยะ – Waste

·       ประเภทของขยะ ในมุมมองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       เหตุผลและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ

·       หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง

·       เทคนิคการจัดการขยะด้วยหลัก 3R อย่างมีประสิทธิภาพ

·       แนวทางปฏิบัติในการลดจำนวนขยะอย่างเห็นผล

·       ผู้มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการขยะในองค์กร

 

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  

·       ความเป็นมาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System

·       ISO 14001:2015 Model หลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       โครงสร้างข้อกำหนดของระบบ ISO 14001:2015  

บทที่ 3: แนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะตามระบบ ISO 14001:2015  

·       การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการจัดการขยะ (4.1)

·       การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4.2)

·       การพิจารณาขอบเขตของระบบการจัดการขยะ (4.3)

·       การพิจารณากระบวนการของระบบการจัดการขยะ (4.4)

·       การกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายสิ่งแวดล้อม อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (5.1 – 5.3)

·       การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการจัดการขยะ (6.1)

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการขยะ (6.2)

·       การกำหนดแผนการจัดการขยะ (6.2)

·       การกำหนดความรู้ความสามารถ และความตระหนักในการจัดการขยะ (7.1.2, 7.2, 7.3)

·       การสื่อสารด้านการจัดการขยะ (7.4)

·       การปฏิบัติการในการจัดการขยะ (8.1)

·       กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและพันธะสัญญาด้านการจัดการขยะ (8.1)

·       การเฝ้าระวัง ตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห์และประเมินด้านการจัดการขยะ (9.1)

 

บทที่ 4: เอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการขยะ Documented Information

·       ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

·       องค์ประกอบของเอกสารสารสนเทศตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการขยะ

·       เทคนิคการจัดทำเอกสารสารสนเทศตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการขยะ Creating & Updating

·       เทคนิคการควบคุมเอกสารสารสนเทศ Control of Documented Information

บทที่ 5: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·       แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       หลักเกณฑ์การตรวจติดตามภายใน Internal Audit Criteria

·       เทคนิคการเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·       ตัวอย่าง Audit Check List เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       เทคนิคและวิธีการตอบ CAR-PAR เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก Certified Bodies

·       หลักเกณฑ์การตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

·       ตัวอย่างและวิธีการอ่าน Audit Program ของ Certified Bodies

·       เทคนิคในการเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       เทคนิคและวิธีการตอบ NC เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารความเสี่ยง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

o   ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

o   ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·        ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·        ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·        ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager

·        ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

·        ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

·        ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

·        ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  

·        ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

·        ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน 

กำหนดการ    วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
สถานที่          Zoom Online Meeting
ราคา            1,500  บาท
                   (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 
3%)

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560

 

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  l  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน                
Online Training

online 15 กรกฎาคม 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
online 15 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบ ISO 9001:2015
online 18 กรกฎาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 19 กรกฎาคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 19 กรกฎาคม 2567 ...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
online 19 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 22 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 23 กรกฎาคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
online 24 กรกฎาคม 2567...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร
online 25 กรกฎาคม 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 25 กรกฎาคม 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 25 กรกฎาคม 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 26 กรกฎาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
online 27 กรกฎาคม 2567...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
online 27 กรกฎาคม 2567...HACCP system Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
online 30 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
online 31 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการวางระบบการควบคุมคุณภาพ ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 3 สิงหาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 3 สิงหาคม 2567...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 5 สิงหาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 5 สิงหาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 6 สิงหาคม 2567...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
online 8 สิงหาคม 2567...ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
online 8 สิงหาคม 2567..เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001 : 2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
online 9 สิงหาคม 2567...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
online 10 สิงหาคม 2567...การจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน
online 13 สิงหาคม 2567...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้องตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 13 สิงหาคม 2567...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
online 14 สิงหาคม 2567...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)
online 14 สิงหาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 15 สิงหาคม 2567...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
online 15 สิงหาคม 2567...การบริหารค่าตอบแทนและออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)
online 15 สิงหาคม 2567...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
online 15 สิงหาคม 2567...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
online 17 สิงหาคม 2567...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
online 19 สิงหาคม 2567...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 21 สิงหาคม 2567...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
online 21 สิงหาคม 2567...การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ
online 22 สิงหาคม 2567...ทักษะการปรับตัวในการทำงานร่วมกับทีมด้วยเทคนิคนพลักษณ์ (Enneagram)
online 27 สิงหาคม 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
online 30 สิงหาคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 31 สิงหาคม 2567...การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบการบริหารคุณภาพ Measuring Instruments Control as ISO 9001:2015 (การสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด 7.1.5)Copyright © 2013 All Rights Reserved.