ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 14 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


18 มีนาคม 2567...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่

  ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่

 

บทนำ

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากลที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นระบบที่ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพการบริหารงานแต่ละกระบวนการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมีหลายองค์กร ไม่ว่าธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ หน่วยราชการ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลและองค์กรอื่นๆ ล้วนนำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ดังนั้น การขับเคลื่อนองค์กรตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งตัวแทนฝ่ายบริหาร QMR เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้แต่ละกระบวนการมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและโอกาสในการปรับปรุงพัฒนา ผ่านการประเมินประเด็นปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กรและแต่ละกระบวนการ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กำหนดนโยบายคุณภาพ กำหนดระบบเอกสารสารสนเทศและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผ่านการตรวจติดตามภายใน และการทบทวนฝ่ายบริหาร ด้วยการตรวจประเมินรับรองระบบจากผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Bodies อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จะต้องเกิดจากความร่วมมือในการบริหารงานแต่ละกระบวนการตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ตามหลักการ Engagement of People หมายถึงความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร ได้แก่บุคลากรระดับบริหาร โดยเฉพาะระดับผู้จัดการซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการ ดังนั้น สมควรอย่างยิ่งที่องค์กรจะส่งเสริมให้บุคลากรระดับผู้จัดการมือใหม่ New Managers รวมถึงบุคลากรที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมือใหม่ มีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายคุณภาพ Quality Policy วัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร Business Strategy

หลักสูตร ISO 9001:2015 [QMS] Awareness สำหรับ Manager มือใหม่” ได้รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติจริงที่บุคลากรระดับผู้จัดการ จะต้องรับรู้และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้ดีเยี่ยม สามารถจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ยกระดับการบริหารกระบวนการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อีกด้วย

วัตถุประสงค์

                   1.   เพื่อให้บุคลากรระดับผู้จัดการมือใหม่ เกิดความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สามารถดำเนินการบริหารจัดการแต่ละกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล

                   2.   เพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง สามารถบริหารจัดการให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้สามารถบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ สามารถบริหารจัดการให้การตรวจติดตามภายในมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำรายงานสำหรับการทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม

                    3.   เพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Bodies สามารถสร้างความมั่นใจการบริหารจัดการแต่ละกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

                     4.   เพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถทำการบริหารจัดการแต่ละกระบวนการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงแก้ไขและสามารถสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

วิธีการฝึกอบรม

               1.    บรรยายเนื้อหาหลักทฤษฏี

               2.    อธิบายตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน

               3.    Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานจริงได้

               4.    Pre-test, Post-test

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       Manager มือใหม่, ผู้ที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมือใหม่

2.       ผู้จัดการฝ่ายมือใหม่, ผู้จัดการแผนกมือใหม่

3.       หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าแผนกของแต่ละหน่วยงานที่จะแต่งตั้งเป็น Manager มือใหม่

4.       DCC เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งเป็น Manager มือใหม่

5.       QMR ตัวแทนฝ่ายบริหารมือใหม่, ผู้บริหารมือใหม่, ผู้จัดการโรงงานมือใหม่

6.       ผู้ที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจระบบ ISO 9001:2015

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: หลักการบริหารงานคุณภาพของระบบ ISO 9001:2015

·       Timeline ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       หลักพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle

·       วงจร PDCA กับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       บริบทขององค์กร Context of the Organization

·       ความเป็นผู้นำ Leadership

·       การวางแผน Planning

·       การสนับสนุน Support

·       การปฏิบัติการ Operation

·       การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

·       การปรับปรุง Improvement

บทที่ 3: แนวทางปฏิบัติจริงตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก Internal & External Factors

·       การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม SWOT Analysis

·       การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

·       การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงและโอกาส Risk & Opportunity

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

·       การกำหนดความรู้ความสามารถของบุคลากรในแต่ละกระบวนการ

·       การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม Training Needs

·       การประเมินผลและการบันทึกประวัติการฝึกอบรม Training Evaluation & Records 

·       การสื่อสารและการประสานงาน Communication & Co-operation

บทที่ 4: ระบบเอกสารสารสนเทศ Documented Information

·       ความสำคัญและความจำเป็นของระบบเอกสารสารสนเทศ

·       ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       เทคนิคการจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual

·       เทคนิคการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure

·       เทคนิคการจัดทำวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction

·       ความสำคัญและความแตกต่างของ Form และ Record

·       ความสำคัญและตัวอย่างเอกสารสนับสนุน Support Document

·       เคล็ดลับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ, รหัสเอกสาร, Master List, Holder List

·       Workshop#1: จัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ของกระบวนการหลักในองค์กร

บทที่ 5: แนวทางปฏิบัติในกระบวนการตามระบบ ISO 9001:2015

·       การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน (ข้อกำหนด 8.1)

·       ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ (ข้อกำหนด 8.2)

·       การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (ข้อกำหนด 8.3)

·       การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับจากผู้จัดหาภายนอก (ข้อกำหนด 8.4)

·       การควบคุมกระบวนการผลิตและบริการ (ข้อกำหนด 8.5)

·       การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ (ข้อกำหนด 8.6)

·       การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกิจกรรมการแก้ไข (ข้อกำหนด 8.7)

บทที่ 6: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Quality Audit

·       หลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Criteria

·       คุณสมบัติสำคัญของผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

·       เทคนิคการจัดทำ Audit Check List

·       เทคนิคการถาม-การตอบในการตรวจติดตามภายใน

·       สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการตรวจติดตามภายใน

·       หลักเกณฑ์การตัดสินใจออก CAR/PAR

·       วิธีการเขียนใบ CAR/PAR สำหรับข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ

·       แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ป้องกัน และการปิด CAR/PAR

·       Workshop#2: จัดทำ Audit Check List ในการตรวจติดตามภายใน

บทที่ 7: การทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

·       ประเด็นที่จะต้องรายงานในการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Input

·       สิ่งที่ได้รับจากการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Output

·       Workshop#3: จัดทำ รายงานในการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

บทที่ 8: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจาก Certify Bodies

·       โปรแกรมการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

·       เทคนิคการเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก

·       ตัวอย่างประเด็นที่มักถูกตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

·       วิธีการตอบและรับมือการตรวจประเมินจาก Certified Bodies อย่างมืออาชีพ

·       ตัวอย่าง NC และวิธีการตอบ NC ตามข้อกำหนดของระบบที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร   อาจารย์กุหลาบ   เจียมจิตรพานิช  

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
        
ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารความเสี่ยง   
      ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขาย
      ระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน
      ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

          ·     ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

          ·     ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

          ·     ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager : 

          ·     ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ : 

          ·     ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

          ·     ผู้จัดการฝ่าย

          ·     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ 
  ·    ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก
  ·    ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน  

กำหนดการ     วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567  เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่           
รงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  l หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน 


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

26 กุมภาพันธ์ 2567...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
27 กุมภาพันธ์ 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
27 กุมภาพันธ์ 2567...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
27 กุมภาพันธ์ 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
28 กุมภาพันธ์ 2567...การจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร
28 กุมภาพันธ์ 2567...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)
29 กุมภาพันธ์ 2567...ข้อกำหนดระบบ IATF 16949:2016 ระบบการบริหารคุณภาพสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
29 กุมภาพันธ์ 2567...การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน (Career path Management and Succession Planning)
29 กุมภาพันธ์ 2567...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally)
29 กุมภาพันธ์ 2567...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)
1 มีนาคม 2567...การวางระบบมาตรฐานการจัดการสารปนเปื้อนในองค์กร ตามระเบียบข้อบังคับด้านวัสดุในผลิตภัณฑ์ (Products Material Regulatory) และการตีความข้อกำหนด Material Classification ในระบบรายงานข้อมูลวัสดุสากล (IMDS) ภาคปฏิบัติ
1 มีนาคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
2 มีนาคม 2567...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)
2 มีนาคม 2567..การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
4 มีนาคม 2567...การวิเคราะห์สาเหตุและป้องกันด้วย 8Ds และ Why Why analysis
4 มีนาคม 2567...Essential Skill for Supervisor
4 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
4 มีนาคม 2567...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
4 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for Business English speaking)
5 มีนาคม 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
5 มีนาคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
6 มีนาคม 2567...การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic Problem Solving and Decision Making)
6 มีนาคม 2567....เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
6 มีนาคม 2567...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
7 มีนาคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
7 มีนาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
7 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
7 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
8 มีนาคม 2567...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Diversity Management)
8 มีนาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานและให้บริการ
8 มีนาคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
9 มีนาคม 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
11 มีนาคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate
11 มีนาคม 2567...เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer
11 มีนาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
12 มีนาคม 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
12 มีนาคม 2567...การอ่านใจสำหรับสัมภาษณ์งาน
12 มีนาคม 2567...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skill)
12 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 article
13 มีนาคม 2567...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
13 มีนาคม 2567...การบริหารการผลิตยุคใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
13 มีนาคม 2567...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพสำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
13 มีนาคม 2567...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
14 มีนาคม 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
14 มีนาคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
14 มีนาคม 2567...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
14 มีนาคม 2567..เลขานุการบริษัท สำคัญไฉน !
15 มีนาคม 2567..จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
15 มีนาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
16 มีนาคม 2567..ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
18 มีนาคม 2567...เทคนิคการทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับลูกหนี้การค้า)
18 มีนาคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
19 มีนาคม 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
19 มีนาคม 2567...แนวปฏิบัติ PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วนในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
19 มีนาคม 2567...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19 มีนาคม 2567...เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อได้ตามเป้าหมาย
20 มีนาคม 2567...การออกหนังสือของนายจ้าง และผู้บริหารงานบุคคล
20 มีนาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
20 มีนาคม 2567...เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
20 มีนาคม 2567 ...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
21 มีนาคม 2567...เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
21 มีนาคม 2567...Leadership Mindset สร้างผู้นำให้มีภาวะผู้นำ
21 มีนาคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
21 มีนาคม 2567...สู่ความเป็นเลิศ “ทักษะการเขียนรายงาน” (ภาษาไทย)
22 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
22 มีนาคม 2567...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
22 มีนาคม 2567...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
22 มีนาคม 2567...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
23 มีนาคม 2567...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)3
23 มีนาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
23 มีนาคม 2567...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
25 มีนาคม 2567...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
25 มีนาคม 2567...ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดตามระบบการจัดการพลังงาน
26 มีนาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
26 มีนาคม 2567...เตรียมความพร้อม...(ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) พร้อมสรุปวิเคราะห์สาระสำคัญกฎหมายอีก 2 ฉบับ ที่ HR ต้องเตรียมความพร้อม
26 มีนาคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
27 มีนาคม 2567...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
27 มีนาคม 2567...บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร (Employees Relation for engagement in workplace)
27 มีนาคม 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
28 มีนาคม 2567...การพัฒนาภาวะผู้นำในการสร้างทีมงานประสิทธิภาพ (Leadership Quotient)
28 มีนาคม 2567...เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Self-improvement techniques to Work Efficiency)
28 มีนาคม 2567...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
28 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
29 มีนาคม 2567...การจัดทำและควบคุมเอกสารสำหรับ ISO ทุกระบบ (Document Control for Any ISO)
29 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
29 มีนาคม 2567...ทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR อย่างไรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic HR Planning and Budgeting)
1 เมษายน 2567...Microsoft Excel Advanced
1 เมษายน 2567...การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและการผลิต (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
1 เมษายน 2567..ข้อกำหนดตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 เมษายน 2567...Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการทำงาน
2 เมษายน 2567...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มในงาน
2 เมษายน 2567...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
2 เมษายน 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 เมษายน 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
3 เมษายน 2567...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management)
3 เมษายน 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
3 เมษายน 2567...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
4 เมษายน 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
4 เมษายน 2567...การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพCopyright © 2013 All Rights Reserved.