เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 15 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 19 กุมภาพันธ์ 2567...เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

 เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

 

 สำหรับองค์กรที่นำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร สามารถทำการควบรวมในการดำเนินการทั้งสองระบบพร้อมๆ กันตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 Requirement และข้อกำหนด ISO 14001:2015 Requirement และจะต้องทำการตรวจติดตามภายใน Internal Audit เพื่อเป็นการประเมินสมรรถนะตามข้อกำหนดที่ 9.2

ในการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบนั้น ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor จำเป็นต้องผ่านการอบรมหลักสูตร การควบรวมข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Requirement และ หลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit สำหรับการควบรวมระบบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายในของทั้งสองระบบอย่างถ่องแท้และชัดเจน เพื่อจะทำให้การปฏิบัติงานและการตรวจติดตามภายในมีประสิทธิภาพ

หัวใจสำคัญของการตรวจติดตามภายในนั้น คือ การจัดทำ Audit Check List ที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 หากมีการจัดทำ Audit Check List ที่ดีจะสามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ และสมรรถนะของระบบในกระบวนการต่างๆ ในองค์กร ดังนั้น ผู้ทำหน้าที่เป็น Internal Auditor จึงจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพและฝีมือของผู้ทำหน้าที่เป็น Internal Auditor ประจำองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจติดตามภายใน

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในสามารถเรียนรู้และเข้าใจข้อกำหนดของทั้งสองระบบได้อย่างแม่นยำ ได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายในแต่ละกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายคลังวัตถุดิบ ฝ่ายคลังสินค้าสำเร็จรูป ฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายบุคคล รวมถึงการตรวจติดตามภายใน QMR, EMR, DCC และ Top Management ด้วยเทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวมระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor สำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในสามารถจัดทำ Audit Check List ได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 และเหมาะสมกับแต่ละกระบวนการในองค์กร  

 

วิธีการฝึกอบรม

1.      บรรยายเนื้อหา หลักการและทฤษฎีด้วยการสรุปและทบทวนข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้เข้าใจและจดจำง่าย

2.      สรุปเทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit สำหรับการควบรวมระบบ ทบทวนหลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Criteria และประเด็นสำคัญในการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ พร้อมตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน

3.      Workshop ลงมือทำการตรวจติดตามภายในเสมือนจริง ด้วยการจัดทำ Audit Check List ที่ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดสำหรับแต่ละกระบวนการอย่างครบถ้วน

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ทบทวนการควบรวมข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 Requirement   

·       ขอบเขต Scope

·       เอกสารอ้างอิง Normative Reference

·       คำศัพท์และคำจำกัดความ Term and definition

·       บริบทขององค์กร Context of the Organization

·       ความเป็นผู้นำ Leadership

·       วางแผน Planning

·       สนับสนุน Support

·       ปฏิบัติการ Operation

·       ประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

·       ปรับปรุง Improvement

บทที่ 2: ทบทวนเทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated Management System  

·       การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

·       การจัดทำตารางการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Notification

·       หลักการคัดเลือกทีม Internal Auditor สำหรับการตรวจติดตามภายใน

·       หลัก 3P ในการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

·       เทคนิคในการสอบถามและการขอดูหลักฐานในการตรวจติดตามภายใน

·       หลักในการพิจารณาตัดสินใจออก CAR หรือ PAR เมื่อพบข้อบกพร่อง

บทที่ 3: Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน  

·       Audit Check List คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

·       Key Factors ในการเตรียม Audit Check List ที่มีประสิทธิภาพ

·       เทคนิคการจัดทำ Audit Check List ที่ถูกต้องตามข้อกำหนด

·       หลักในการตั้งคำถามให้ตรงประเด็นกับการตรวจติดตามภายในแต่ละแผนก

บทที่ 4: เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015  

·       Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน Top Management

·       Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน QMR/EMR

·       Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน DCC

·       Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน ฝ่ายขาย Sale/Marketing

·       Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน ฝ่ายจัดซื้อ Purchase

·       Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน ฝ่ายวิศวกรรม Engineer

·       Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน ฝ่ายวางแผนการผลิต Planning

·       Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน ฝ่ายผลิต Production

·       Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน ฝ่ายซ่อมบำรุง PM

·       Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QC/QA

·       Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน ฝ่ายคลังวัตถุดิบ Store

·       Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน ฝ่ายคลังสินค้าสำเร็จรูป W/H

·       Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน ฝ่ายจัดส่ง Delivery

·       Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน ฝ่ายบุคคล Personnel

บทที่ 5: เทคนิคการสรุปผลการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Report   

·       เทคนิคการสรุปผลการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·       เทคนิคการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

Workshop: แบ่งทีมจัดทำ Audit Check List สำหรับแต่ละกระบวนการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา  09.00 - 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)
    1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม
    2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร  อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
    ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง
    ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา
    ·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
    ·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager : 

·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ : 

·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  
    ·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก
    ·       ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน

กำหนดการ    วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่           Zoom Online Meeting
ราคา              2,500  บาท
                     - ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

           -  นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

2,500 + 175 = 2,675

2,675 – 75 = 2,600

กรุณดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ l หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :
หมายเหตุ :Online Training

online 27 กุมภาพันธ์ 2567...การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
online 1 มีนาคม 2567...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
online 1 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Overshadow any competitor with the Marketing)
online 1 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้องตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 1 มีนาคม 2567...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
online 2 มีนาคม 2567...การจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน
online 2 มีนาคม 2567...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 2 มีนาคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 4 มีนาคม 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
online 4 มีนาคม 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบ ISO 9001:2015
online 5 มีนาคม 2567...การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification)
online 5 มีนาคม 2567...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement and Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
online 6 มีนาคม 2567...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 6 มีนาคม 2567...40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR) ต้องทำได้
online 6 มีนาคม 2567..เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001 : 2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
online 7 มีนาคม 2567...เทคนิคการบริหารเวลา
online 8 มีนาคม 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
online 9 มีนาคม 2567...รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
online 12 มีนาคม 2567...7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
online 13 มีนาคม 2567...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
online 14 มีนาคม 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
online 15 มีนาคม 2567...เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน
online 18 มีนาคม 2567...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
online 19 มีนาคม 2567...Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการทำงาน
online 20 มีนาคม 2567...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
online 22 มีนาคม 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
online 23 มีนาคม 2567...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
online 26 มีนาคม 2567...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
online 26 มีนาคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
online 26 มีนาคม 2567...นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling)
online 29 มีนาคม 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 30 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 2 เมษายน 2567...เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
online 2 เมษายน 2567...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
online 2 เมษายน 2567...10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)
online 3 เมษายน 2567...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
online 4 เมษายน 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
online 8 เมษายน 2567...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 8 เมษายน 2567...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
online 8 เมษายน 2567...การควบรวม (Integrate) ระบบ ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
online 9 เมษายน 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
online 10 เมษายน 2567...การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)
online 10 เมษายน 2567...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
online 11 เมษายน 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 11 เมษายน 2567...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
online 12 เมษายน 2567...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
online 18 เมษายน 2567...เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
online 18 เมษายน 2567...การบริหารงาน HR มือใหม่
online 19 เมษายน 2567...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
online 19 เมษายน 2567...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 19 เมษายน 2567...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
online 19 เมษายน 2567...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
online 19 เมษายน 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 20 เมษายน 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 22 เมษายน 2567...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ (Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..)
online 23 เมษายน 2567...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 23 เมษายน 2567...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)
online 23 เมษายน 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 24 เมษายน 2567...จิตวิทยาการบริหารและบังคับบัญชา (Psychology for management)
online 24 เมษายน 2567...เจาะลึกการค้นหา รากเหง้าของปัญหา ให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
online 26 เมษายน 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 27 เมษายน 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
online 27 เมษายน 2567...การจัดการขยะ Waste Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 27 เมษายน 2567...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
online 29 เมษายน 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 29 เมษายน 2566...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
online 29 เมษายน 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 30 เมษายน 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐานCopyright © 2013 All Rights Reserved.