การบริหารงานของ HR. มือใหม่
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


6 ธันวาคม 2566...การบริหารงานของ HR. มือใหม่

 การบริหารงานของ HR. มือใหม่

วัตถุประสงค์

                1.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ด้าน การสรรหา ว่าจ้าง คัดเลือก พนักงานใหม่เข้ามาทำงานในองค์กรและทราบเทคนิคการสัมภาษณ์งาน-การยิงคำถาม-การวิเคราะห์คำตอบ-การคัดเลือกคนให้ได้คนให้ตรงกับสายงาน
          2.       เพื่อให้ทราบถึงการเขียนสัญญาจ้าง-การกำหนดเพื่อจ่ายค่าจ้าง-สวัสดิการและการออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้สวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับไม่ผูกพันกับค่าจ้างหรือลูกจ้างไม่สามารถเอาไปรวมเป็นค่าจ้างในกรณีออกจากงาน
          3.       เพื่อให้รู้ลึก-รู้จริงต่อการทราบเทคนิคการออกหนังสือเตือน-หนังสือสั่งพักงาน-การออกหนังสือเลิกจ้าง เขียนให้ดี ให้มีผลทางกฎหมายและป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องเพื่อเรียกร้องสิทธิภายหลังได้ ต้องออกหนังสือเลิกจ้างอย่างไร..

หัวข้อในการอบรม

           1.      การตรวจสอบตามตำแหน่งงานเพื่อเติมเต็มตามสายงาน ตามนโยบายของนายจ้างที่กำหนดขึ้น

·   ยกตัวอย่าง  จำนวน-ตำแหน่งงาน-สถานที่ปฏิบัติงาน-ลักษณะสภาพการทำงาน พร้อมคำอธิบาย

           2.      การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่เพื่อให้ได้คนให้ตรงกับสายงานตามนโยบายของนายจ้าง

·   ยกตัวอย่าง  เพศ-อายุ-การศึกษา-ประสบการณ์-ความสามารถพิเศษ พร้อมคำอธิบาย

           3.      การพิจารณาสรรหาถึงแหล่งที่มาของแรงงานตามสถานที่ต่างๆ

·   ยกตัวอย่าง  ที่มาของแรงงาน 7 ช่องทาง

           4.      เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การใช้จิตวิทยาในการถามและการวิเคราะห์คำตอบเพื่อเก็บข้อมูลนำไปพิจารณา

·   ยกตัวอย่าง  การยิงคำถามเพื่อให้ทราบเบื้องลึกของความสามารถ พร้อมคำอธิบาย

           5.      การทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดทักษะและองค์ความรู้ทางการศึกษาหรือประสบการณ์

·   ยกตัวอย่าง  การทำข้อสอบ-การตอบคำถามกรณีข้อสอบบรรยาย พร้อมคำอธิบาย

           6.      การตรวจร่างกาย-ตรวจบุคลิกภาพต่างๆในภาพรวมของพนักงานใหม่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

·   ยกตัวอย่าง  การตรวจร่างกาย-ตรวจสอบรอยสัก-ใบรับรองแพทย์ พร้อมคำอธิบาย

           7.      การกำหนดสิทธิให้ได้รับสวัสดิการของลูกจ้างระดับบริหารที่รับค่าจ้างเป็นรายเดือนต้องกำหนดอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  เวลาทำงาน-เวลาพัก-ค่าล่วงเวลา-ค่าตำแหน่ง-ค่าสวัสดิการ-โบนัส พร้อมคำอธิบาย

           8.      การกำหนดสิทธิให้ได้รับสวัสดิการของลูกจ้างระดับปฏิบัติการที่รับค่าจ้างเป็นรายวันต้องกำหนดอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  เวลาทำงาน-เวลาพัก-ค่าล่วงเวลา-ค่าสวัสดิการ-โบนัส พร้อมคำอธิบาย

           9.      การกำหนดค่าจ้างและกำหนดสวัสดิการในระหว่างทดลองงานหรือในระหว่างขยายเวลาทดลองงานต้องกำหนดให้ลูกจ้างได้รับสิทธิแตกต่างจากการผ่านทดลองงานอย่างไร..?

·   ยกตังอย่าง การลาหยุดงาน-การจ่ายค่าจ้าง-การจ่ายสวัสดิการ พร้อมคำอธิบาย

            10.  การคัดเลือกพนักงานใหม่และเปรียบเทียบกับผู้สมัครท่านอื่นเพื่อรับเข้าทำงานพิจารณาจากอะไร..?

·   ยกตัวอย่าง  ความสามารถในด้านต่างๆ-ความพร้อมในภาพรวม พร้อมคำอธิบาย

            11.  การทำสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน ต้องกำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการ-เงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

           12.  นายจ้างมีสิทธิเรียกเพื่อรับเงินประกันการทำงานกับลูกจ้างมีตำแหน่งงานใดบ้างและมีสิทธิเรียกรับเงินประกันการทำงานกับลูกจ้างได้ไม่เกินเท่าใด..?

·   ยกตัวอย่าง  นายจ้างมีสิทธิเรียกรับเงินประกัน 10 ตำแหน่งงาน  พร้อมคำอธิบาย

           13.  การประถมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้ทราบถึงสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างหรือระเบียบปฏิบัติ วินัยในการทำงานและโทษทางวินัย

·   ยกตัวอย่าง การได้รับสิทธิด้านค่าจ้าง สวัสดิการ และการสิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างในกรณีต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

14.  การตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติให้พนักงานใหม่ที่ผ่านการประเมินผลการทำงานจากหัวหน้างานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำขององค์กรพิจารณาจากอะไร..?

·   ยกตัวอย่าง  เอกสารการรับรองจากหัวหน้างาน-การปฏิบัติตนทางวินัย   พร้อมคำอธิบาย

           15.  การทำสัญญาจ้างพนักงานที่ผ่านการประเมินผลการทำงานแล้ว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯต้องกำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการ-ข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

           16.  นายจ้างทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลงกับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมายนำไปปฏิบัติไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

·   ยกตัวอย่าง  การทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลง 7 กรณี พร้อมคำอธิบาย

           17.  ทำสัญญาจ้างพนักงานที่เกษียณงานแล้วจ้างให้ทำงานอีก ต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

           18.  ทำสัญญาจ้างพนักงานตำแหน่งงานที่ปรึกษาด้านแรงงาน-ด้านการผลิต-ด้านการตลาด เพื่อไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้างแรงงานต้องกำหนดเงื่อนไข การจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

19.  ทำสัญญาจ้างบริษัทรับเหมา (outsource) เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

            20.  การกำหนดและจ่ายเงินเพิ่มอันนอกเหนือจากค่าจ้างต้องกำหนดเงื่อนไขของการได้รับสิทธิอย่างไร.?

·   ยกตัวอย่าง ค่าเดินทาง-เบี้ยขยัน-ค่าเข้ากะ-ค่าอาหาร-ค่าเสื่อมรถยนต์ พร้อมคำอธิบาย

           21.  จ่ายค่าสวัสดิการ ให้ลูกจ้างเพื่อป้องกันสวัสดิการที่จ่ายให้ไม่ให้มีผลผูกพันกับการเอาไปรวมเป็นค่าจ้างต้องเขียนระเบียบและกำหนดเงื่อนไขการจ่ายอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การเขียนระเบียบการจ่ายสวัสดิการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

            22.  การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัส เพื่อให้ผูกพันกับการปฏิบัติตนผิดวินัยในการทำงาน เช่นใบเตือน-พักงาน-ขาดงาน ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายให้ลูกจ้างได้รับสิทธิยอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การเขียนระเบียบการจ่ายเงินโบนัส แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

           23.  การสร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจให้พนักงานรักองค์กรและให้อยู่กับองค์กรได้นานๆ ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การจ่ายค่าจ้างตามตำแหน่งงาน-การจ่ายสวัสดิการ พร้อมคำอธิบาย

           24.  การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ผู้บริหาร-หัวหน้างาน ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การทำกิจกรรมภายใน-การทำกิจกรรมภายนอก พร้อมคำอธิบาย

            25.  ลูกจ้างมาทำงานสายบ่อยๆ นายจ้างหักค่าจ้างไม่ได้ จึงมีนโยบายให้หักค่าจ้างได้โดยไม่ทำให้ผิดกฎหมายต้องออกระเบียบการมาปฏิบัติงานอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การออกระเบียบปฏิบัติกรณีมาสาย แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

           26.  ในแต่ละปีลูกจ้างมีพฤติกรรมลาป่วยมาก เพื่อเป็นการให้สิทธินายจ้างกำหนดกฎเกณฑ์การลาป่วยและเข้าตรวจสอบวันลาป่วยของลูกจ้างได้นายจ้างต้องออกระเบียบปฏิบัติอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การออกระเบียบปฏิบัติการลาป่วย แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

           27.  กรณีลูกจ้างแจ้งเอกสารหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อนายจ้าง-ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์แก่ตน เช่น เพื่อเข้าทำงาน-ผ่านการทดลองงานหรือได้รับสิทธิการลาต่างๆจะมีความผิดอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  เทคนิคการตรวจสอบเอกสาร-การพิจารณาลงโทษทางวินัย  พร้อมคำอธิบาย

            28.  นายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว เมื่อถึงวันทำงานนายจ้างบอกไม่รับเข้าทำงานจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้างต่อลูกจ้างอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามตำแหน่งงานต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

           29.  นายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว เมื่อถึงวันทำงานลูกจ้างไม่มาทำงาน นายจ้างสืบทราบว่าไปทำงานที่แห่งใหม่จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้างต่อนายจ้างอย่าไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามตำแหน่งงานต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

            30.  กรณีนายจ้างได้รับหนังสือจากกองบังคับคดีให้หักเงินค่าจ้างลูกจ้างเพื่อชดใช้หนี้ตามคำพิพากษาของศาล นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างมีเงินอะไรบ้าง..ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  เงินที่นายจ้างมีสิทธิหักและการดำเนินการต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

31.  นายจ้างมีนโยบายปิดกิจการเป็นบางส่วนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำให้นายจ้างไม่มีงานจึงมีนโยบายไม่ให้ลูกจ้างเข้าทำงานนายจ้างต้องแจ้งภาครัฐ-ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การออกหนังสือแจ้งภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

           32.  นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิด-ให้เกษียณงานก่อนกำหนด เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าใดๆ ภายหลังได้นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายหรือกำหนดเป็นนโยบาย-เป็นโครงการอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การเขียนโครงการเกษียณงานก่อนกำหนด แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

           33.  นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุ ลูกจ้างลางาน-หยุดงานมาก หรือหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าใดๆ ภายหลังได้ นายจ้าง ต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

           34.  ในกรณีนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายลดค่าจ้าง พนักงานชั่วคราวทุกตำแหน่งงาน 20% ของค่าจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การกำหนดให้เป็นวันลา-การเปลี่ยนวันทำงาน พร้อมคำอธิบาย

           35.  นายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายไม่จ่ายค่าตำแหน่งงาน-ค่าเดินทาง-ค่าน้ำมันรถยนต์-ค่าโทรศัพท์ เป็นการชั่วคราว ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การให้เหตุผลของนายจ้าง-การดำเนินการต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

           36.  ในกรณีลูกจ้างทำความเสียหายต่อนายจ้างคิดมูลค่าเป็นเงิน 100,000 บาท แล้วออกจากงานไปกรณีนี้นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง-เงินประกัน-เงินกองทุน ทำได้ไหม...เพราะเหตุใด..?

·   ยกตัวอย่าง  การตรวจสอบสัญญาจ้าง-สัญญาการประกัน-ระเบียบของกองทุน พร้อมคำอธิบาย

           37.  เมื่อลูกจ้างยื่นใบลาออกแล้วไม่ทำงานอยู่ให้ครบ 30 วัน ตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตามสัญญาจ้างทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  ตำแหน่งงาน-ความเสียหายที่เกิดขึ้น-การชดใช้ค่าเสียหาย  พร้อมอธิบาย

           38.  ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างไปทำงานหรือนำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้างในกรณีลูกจ้าง ฝ่าฝืน จะมีความผิดอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้าง พร้อมคำอธิบาย

            39.  การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือนหรือหนังสือสั่งพักงานเป็นความผิดอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเตือน หนังสือสั่งพักงานแจก ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมคำอธิบาย

          40.  การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทาวินัยเป็นกรณีร้ายแรงและต้องเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด..?

·   มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมคำอธิบาย

·   ถาม - ตอบ - แนะนำ

·   ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

·        เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี

·        เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ

·        เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน

·        เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน

·        เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่  จ. นนทบุรี

·        เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562

·        เป็นที่ปรึกษาฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็นเด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงาน HR.มือใหม่ต้องรู้

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี 2563

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและ HR.ห้ามพลาด

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-คำสั่ง

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร..ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่ใช้ล่าสุดปี2563

·       วิทยากรบรรยายหลักสูตร การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับในการทำงานของนายจ้างฉบับสมบูรณ์

กำหนดการ     วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566  เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่          รงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

 

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน   


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

7 ธันวาคม 2566...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
7 ธันวาคม 2566...เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
7 ธันวาคม 2566...HR for non-HR for Manager : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
7 ธันวาคม 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
8 ธันวาคม 2566...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
8 ธันวาคม 2566...กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
9 ธันวาคม 2566...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
11 ธันวาคม 2566...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
11 ธันวาคม 2566...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
12 ธันวาคม 2566...ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ต้องเตรียมตัวอย่างไร
12 ธันวาคม 2566...MINDSET แห่งความมีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน
13 ธันวาคม 2566...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
13 ธันวาคม 2566..การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
13 ธันวาคม 2566...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
14 ธันวาคม 2566...เทคนิคการจัดทำข้อบังคับการทำงานตามกฎหมายแรงงาน (ฉบับสมบูรณ์-กระชับ-และเป็นปัจจุบัน)
14 ธันวาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
15 ธันวาคม 2566...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
15 ธันวาคม 2566...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
16 ธันวาคม 2566...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
18 ธันวาคม 2566...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
19 ธันวาคม 2566..จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
19 ธันวาคม 2566...เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2566/67
20 ธันวาคม 2566..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
20 ธันวาคม 2566...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
20 ธันวาคม 2566...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
21 ธันวาคม 2566...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
22 ธันวาคม 2566...การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)
22 ธันวาคม 2566...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 article
23 ธันวาคม 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
25 ธันวาคม 2566...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
26 ธันวาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
27 ธันวาคม 2566...การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จด้วย Balanced Scorecard & KPI
28 ธันวาคม 2566...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
29 ธันวาคม 2566...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
6 มกราคม 2567...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
8 มกราคม 2567...การแก้ไขปัญหา และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)
9 มกราคม 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
10 มกราคม 2567...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
11 มกราคม 2567...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
11 มกราคม 2567...7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
11 มกราคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
12 มกราคม 2567...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
12 มกราคม 2567...Basic Maintenance System
15 มกราคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate
16 มกราคม 2567...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
16 มกราคม 2567...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
16 มกราคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
17 มกราคม 2567...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management)
17 มกราคม 2567...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
17 มกราคม 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
18 มกราคม 2567...การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร
18 มกราคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
18 มกราคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
18 มกราคม 2567...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
19 มกราคม 2567...พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)
19 มกราคม 2567...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
20 มกราคม 2567...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
22 มกราคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
22 มกราคม 2567...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
22 มกราคม 2567...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
23 มกราคม 2567..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
23 มกราคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
23 มกราคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
23 มกราคม 2567...เทคนิคการทำสัญญาจ้าง “บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบ กับผลกระทบทางด้านภาษีอากร
23 มกราคม 2567...9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)
24 มกราคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
24 มกราคม 2567...การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
24 มกราคม 2567...การบริหารงาน HR มือใหม่
24 มกราคม 2567...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
25 มกราคม 2567...เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2567/68
25 มกราคม 2567...เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวม ระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
25 มกราคม 2567...40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้
26 มกราคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
26 มกราคม 2567...การจัดทำ Training Roadmap และ IDP พนักงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)
26 มกราคม 2567..เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
26 มกราคม 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
27 มกราคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
27 มกราคม 2567...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ
29 มกราคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
29 มกราคม 2567..เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี”
30 มกราคม 2567...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
30 มกราคม 2567...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
30 มกราคม 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
30 มกราคม 2567...การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T)
31 มกราคม 2567...เทคนิคการบริหารเวลาCopyright © 2013 All Rights Reserved.