ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


25 ธันวาคม 2566...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่

 ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่

 

บทนำ

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากลที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นระบบที่ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพการบริหารงานแต่ละกระบวนการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมีหลายองค์กร ไม่ว่าธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ หน่วยราชการ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลและองค์กรอื่นๆ ล้วนนำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ดังนั้น การขับเคลื่อนองค์กรตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งตัวแทนฝ่ายบริหาร QMR เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้แต่ละกระบวนการมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและโอกาสในการปรับปรุงพัฒนา ผ่านการประเมินประเด็นปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กรและแต่ละกระบวนการ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กำหนดนโยบายคุณภาพ กำหนดระบบเอกสารสารสนเทศและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผ่านการตรวจติดตามภายใน และการทบทวนฝ่ายบริหาร ด้วยการตรวจประเมินรับรองระบบจากผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Bodies อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จะต้องเกิดจากความร่วมมือในการบริหารงานแต่ละกระบวนการตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ตามหลักการ Engagement of People หมายถึงความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร ได้แก่บุคลากรระดับบริหาร โดยเฉพาะระดับผู้จัดการซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการ ดังนั้น สมควรอย่างยิ่งที่องค์กรจะส่งเสริมให้บุคลากรระดับผู้จัดการมือใหม่ New Managers รวมถึงบุคลากรที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมือใหม่ มีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายคุณภาพ Quality Policy วัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร Business Strategy

หลักสูตร ISO 9001:2015 [QMS] Awareness สำหรับ Manager มือใหม่” ได้รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติจริงที่บุคลากรระดับผู้จัดการ จะต้องรับรู้และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้ดีเยี่ยม สามารถจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ยกระดับการบริหารกระบวนการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อีกด้วย

วัตถุประสงค์

                   1.   เพื่อให้บุคลากรระดับผู้จัดการมือใหม่ เกิดความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สามารถดำเนินการบริหารจัดการแต่ละกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล

                   2.   เพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง สามารถบริหารจัดการให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้สามารถบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ สามารถบริหารจัดการให้การตรวจติดตามภายในมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำรายงานสำหรับการทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม

                    3.   เพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Bodies สามารถสร้างความมั่นใจการบริหารจัดการแต่ละกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

                     4.   เพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถทำการบริหารจัดการแต่ละกระบวนการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงแก้ไขและสามารถสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

วิธีการฝึกอบรม

               1.    บรรยายเนื้อหาหลักทฤษฏี

               2.    อธิบายตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน

               3.    Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานจริงได้

               4.    Pre-test, Post-test

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       Manager มือใหม่, ผู้ที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมือใหม่

2.       ผู้จัดการฝ่ายมือใหม่, ผู้จัดการแผนกมือใหม่

3.       หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าแผนกของแต่ละหน่วยงานที่จะแต่งตั้งเป็น Manager มือใหม่

4.       DCC เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งเป็น Manager มือใหม่

5.       QMR ตัวแทนฝ่ายบริหารมือใหม่, ผู้บริหารมือใหม่, ผู้จัดการโรงงานมือใหม่

6.       ผู้ที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจระบบ ISO 9001:2015

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: หลักการบริหารงานคุณภาพของระบบ ISO 9001:2015

·       Timeline ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       หลักพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle

·       วงจร PDCA กับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       บริบทขององค์กร Context of the Organization

·       ความเป็นผู้นำ Leadership

·       การวางแผน Planning

·       การสนับสนุน Support

·       การปฏิบัติการ Operation

·       การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

·       การปรับปรุง Improvement

บทที่ 3: แนวทางปฏิบัติจริงตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก Internal & External Factors

·       การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม SWOT Analysis

·       การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

·       การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงและโอกาส Risk & Opportunity

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

·       การกำหนดความรู้ความสามารถของบุคลากรในแต่ละกระบวนการ

·       การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม Training Needs

·       การประเมินผลและการบันทึกประวัติการฝึกอบรม Training Evaluation & Records 

·       การสื่อสารและการประสานงาน Communication & Co-operation

บทที่ 4: ระบบเอกสารสารสนเทศ Documented Information

·       ความสำคัญและความจำเป็นของระบบเอกสารสารสนเทศ

·       ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       เทคนิคการจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual

·       เทคนิคการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure

·       เทคนิคการจัดทำวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction

·       ความสำคัญและความแตกต่างของ Form และ Record

·       ความสำคัญและตัวอย่างเอกสารสนับสนุน Support Document

·       เคล็ดลับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ, รหัสเอกสาร, Master List, Holder List

·       Workshop#1: จัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ของกระบวนการหลักในองค์กร

บทที่ 5: แนวทางปฏิบัติในกระบวนการตามระบบ ISO 9001:2015

·       การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน (ข้อกำหนด 8.1)

·       ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ (ข้อกำหนด 8.2)

·       การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (ข้อกำหนด 8.3)

·       การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับจากผู้จัดหาภายนอก (ข้อกำหนด 8.4)

·       การควบคุมกระบวนการผลิตและบริการ (ข้อกำหนด 8.5)

·       การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ (ข้อกำหนด 8.6)

·       การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกิจกรรมการแก้ไข (ข้อกำหนด 8.7)

บทที่ 6: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Quality Audit

·       หลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Criteria

·       คุณสมบัติสำคัญของผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

·       เทคนิคการจัดทำ Audit Check List

·       เทคนิคการถาม-การตอบในการตรวจติดตามภายใน

·       สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการตรวจติดตามภายใน

·       หลักเกณฑ์การตัดสินใจออก CAR/PAR

·       วิธีการเขียนใบ CAR/PAR สำหรับข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ

·       แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ป้องกัน และการปิด CAR/PAR

·       Workshop#2: จัดทำ Audit Check List ในการตรวจติดตามภายใน

บทที่ 7: การทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

·       ประเด็นที่จะต้องรายงานในการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Input

·       สิ่งที่ได้รับจากการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Output

·       Workshop#3: จัดทำ รายงานในการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

บทที่ 8: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจาก Certify Bodies

·       โปรแกรมการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

·       เทคนิคการเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก

·       ตัวอย่างประเด็นที่มักถูกตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

·       วิธีการตอบและรับมือการตรวจประเมินจาก Certified Bodies อย่างมืออาชีพ

·       ตัวอย่าง NC และวิธีการตอบ NC ตามข้อกำหนดของระบบที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร   อาจารย์กุหลาบ   เจียมจิตรพานิช  

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
       
ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบริหารความเสี่ยง   
      ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขาย
      ระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน
      ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

          ·     ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

          ·     ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

          ·     ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager : 

          ·     ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ : 

          ·     ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

          ·     ผู้จัดการฝ่าย

          ·     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  
  ·    ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก
  ·    ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน  

กำหนดการ     วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566  เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่           
รงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
 

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน 


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

7 ธันวาคม 2566...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
7 ธันวาคม 2566...เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
7 ธันวาคม 2566...HR for non-HR for Manager : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
7 ธันวาคม 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
8 ธันวาคม 2566...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
8 ธันวาคม 2566...กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
9 ธันวาคม 2566...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
11 ธันวาคม 2566...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
11 ธันวาคม 2566...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
12 ธันวาคม 2566...ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ต้องเตรียมตัวอย่างไร
12 ธันวาคม 2566...MINDSET แห่งความมีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน
13 ธันวาคม 2566...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
13 ธันวาคม 2566..การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
13 ธันวาคม 2566...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
14 ธันวาคม 2566...เทคนิคการจัดทำข้อบังคับการทำงานตามกฎหมายแรงงาน (ฉบับสมบูรณ์-กระชับ-และเป็นปัจจุบัน)
14 ธันวาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
15 ธันวาคม 2566...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
15 ธันวาคม 2566...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
16 ธันวาคม 2566...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
18 ธันวาคม 2566...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
19 ธันวาคม 2566..จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
19 ธันวาคม 2566...เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2566/67
20 ธันวาคม 2566..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
20 ธันวาคม 2566...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
20 ธันวาคม 2566...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
21 ธันวาคม 2566...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
22 ธันวาคม 2566...การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)
22 ธันวาคม 2566...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 article
23 ธันวาคม 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
26 ธันวาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
27 ธันวาคม 2566...การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จด้วย Balanced Scorecard & KPI
28 ธันวาคม 2566...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
29 ธันวาคม 2566...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
6 มกราคม 2567...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
8 มกราคม 2567...การแก้ไขปัญหา และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)
9 มกราคม 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
10 มกราคม 2567...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
11 มกราคม 2567...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
11 มกราคม 2567...7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
11 มกราคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
12 มกราคม 2567...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
12 มกราคม 2567...Basic Maintenance System
15 มกราคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate
16 มกราคม 2567...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
16 มกราคม 2567...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
16 มกราคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
17 มกราคม 2567...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management)
17 มกราคม 2567...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
17 มกราคม 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
18 มกราคม 2567...การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร
18 มกราคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
18 มกราคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
18 มกราคม 2567...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
19 มกราคม 2567...พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)
19 มกราคม 2567...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
20 มกราคม 2567...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
22 มกราคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
22 มกราคม 2567...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
22 มกราคม 2567...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
23 มกราคม 2567..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
23 มกราคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
23 มกราคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
23 มกราคม 2567...เทคนิคการทำสัญญาจ้าง “บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบ กับผลกระทบทางด้านภาษีอากร
23 มกราคม 2567...9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)
24 มกราคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
24 มกราคม 2567...การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
24 มกราคม 2567...การบริหารงาน HR มือใหม่
24 มกราคม 2567...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
25 มกราคม 2567...เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2567/68
25 มกราคม 2567...เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวม ระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
25 มกราคม 2567...40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้
26 มกราคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
26 มกราคม 2567...การจัดทำ Training Roadmap และ IDP พนักงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)
26 มกราคม 2567..เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
26 มกราคม 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
27 มกราคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
27 มกราคม 2567...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ
29 มกราคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
29 มกราคม 2567..เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี”
30 มกราคม 2567...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
30 มกราคม 2567...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
30 มกราคม 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
30 มกราคม 2567...การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T)
31 มกราคม 2567...เทคนิคการบริหารเวลา
31 มกราคม 2567..การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์Copyright © 2013 All Rights Reserved.