ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


17 เมษายน 2567...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่

 ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่

 

บทนำ

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากลที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นระบบที่ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพการบริหารงานแต่ละกระบวนการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมีหลายองค์กร ไม่ว่าธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ หน่วยราชการ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลและองค์กรอื่นๆ ล้วนนำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ดังนั้น การขับเคลื่อนองค์กรตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งตัวแทนฝ่ายบริหาร QMR เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้แต่ละกระบวนการมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและโอกาสในการปรับปรุงพัฒนา ผ่านการประเมินประเด็นปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กรและแต่ละกระบวนการ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กำหนดนโยบายคุณภาพ กำหนดระบบเอกสารสารสนเทศและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผ่านการตรวจติดตามภายใน และการทบทวนฝ่ายบริหาร ด้วยการตรวจประเมินรับรองระบบจากผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Bodies อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จะต้องเกิดจากความร่วมมือในการบริหารงานแต่ละกระบวนการตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ตามหลักการ Engagement of People หมายถึงความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร ได้แก่บุคลากรระดับบริหาร โดยเฉพาะระดับผู้จัดการซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการ ดังนั้น สมควรอย่างยิ่งที่องค์กรจะส่งเสริมให้บุคลากรระดับผู้จัดการมือใหม่ New Managers รวมถึงบุคลากรที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมือใหม่ มีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายคุณภาพ Quality Policy วัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร Business Strategy

หลักสูตร ISO 9001:2015 [QMS] Awareness สำหรับ Manager มือใหม่” ได้รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติจริงที่บุคลากรระดับผู้จัดการ จะต้องรับรู้และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้ดีเยี่ยม สามารถจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ยกระดับการบริหารกระบวนการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อีกด้วย

วัตถุประสงค์

                   1.   เพื่อให้บุคลากรระดับผู้จัดการมือใหม่ เกิดความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สามารถดำเนินการบริหารจัดการแต่ละกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล

                   2.   เพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง สามารถบริหารจัดการให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้สามารถบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ สามารถบริหารจัดการให้การตรวจติดตามภายในมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำรายงานสำหรับการทบทวนฝ่ายบริหารได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม

                    3.   เพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Bodies สามารถสร้างความมั่นใจการบริหารจัดการแต่ละกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

                     4.   เพื่อให้ผู้จัดการมือใหม่สามารถทำการบริหารจัดการแต่ละกระบวนการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงแก้ไขและสามารถสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

วิธีการฝึกอบรม

               1.    บรรยายเนื้อหาหลักทฤษฏี

               2.    อธิบายตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน

               3.    Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานจริงได้

               4.    Pre-test, Post-test

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       Manager มือใหม่, ผู้ที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมือใหม่

2.       ผู้จัดการฝ่ายมือใหม่, ผู้จัดการแผนกมือใหม่

3.       หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าแผนกของแต่ละหน่วยงานที่จะแต่งตั้งเป็น Manager มือใหม่

4.       DCC เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งเป็น Manager มือใหม่

5.       QMR ตัวแทนฝ่ายบริหารมือใหม่, ผู้บริหารมือใหม่, ผู้จัดการโรงงานมือใหม่

6.       ผู้ที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจระบบ ISO 9001:2015

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: หลักการบริหารงานคุณภาพของระบบ ISO 9001:2015

·       Timeline ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       หลักพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle

·       วงจร PDCA กับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       บริบทขององค์กร Context of the Organization

·       ความเป็นผู้นำ Leadership

·       การวางแผน Planning

·       การสนับสนุน Support

·       การปฏิบัติการ Operation

·       การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

·       การปรับปรุง Improvement

บทที่ 3: แนวทางปฏิบัติจริงตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก Internal & External Factors

·       การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม SWOT Analysis

·       การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

·       การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงและโอกาส Risk & Opportunity

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

·       การกำหนดความรู้ความสามารถของบุคลากรในแต่ละกระบวนการ

·       การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม Training Needs

·       การประเมินผลและการบันทึกประวัติการฝึกอบรม Training Evaluation & Records 

·       การสื่อสารและการประสานงาน Communication & Co-operation

บทที่ 4: ระบบเอกสารสารสนเทศ Documented Information

·       ความสำคัญและความจำเป็นของระบบเอกสารสารสนเทศ

·       ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       เทคนิคการจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual

·       เทคนิคการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure

·       เทคนิคการจัดทำวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction

·       ความสำคัญและความแตกต่างของ Form และ Record

·       ความสำคัญและตัวอย่างเอกสารสนับสนุน Support Document

·       เคล็ดลับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ, รหัสเอกสาร, Master List, Holder List

·       Workshop#1: จัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ของกระบวนการหลักในองค์กร

บทที่ 5: แนวทางปฏิบัติในกระบวนการตามระบบ ISO 9001:2015

·       การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน (ข้อกำหนด 8.1)

·       ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ (ข้อกำหนด 8.2)

·       การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (ข้อกำหนด 8.3)

·       การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับจากผู้จัดหาภายนอก (ข้อกำหนด 8.4)

·       การควบคุมกระบวนการผลิตและบริการ (ข้อกำหนด 8.5)

·       การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ (ข้อกำหนด 8.6)

·       การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกิจกรรมการแก้ไข (ข้อกำหนด 8.7)

บทที่ 6: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Quality Audit

·       หลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Criteria

·       คุณสมบัติสำคัญของผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

·       เทคนิคการจัดทำ Audit Check List

·       เทคนิคการถาม-การตอบในการตรวจติดตามภายใน

·       สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการตรวจติดตามภายใน

·       หลักเกณฑ์การตัดสินใจออก CAR/PAR

·       วิธีการเขียนใบ CAR/PAR สำหรับข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ

·       แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ป้องกัน และการปิด CAR/PAR

·       Workshop#2: จัดทำ Audit Check List ในการตรวจติดตามภายใน

บทที่ 7: การทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

·       ประเด็นที่จะต้องรายงานในการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Input

·       สิ่งที่ได้รับจากการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Output

·       Workshop#3: จัดทำ รายงานในการทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

บทที่ 8: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจาก Certify Bodies

·       โปรแกรมการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

·       เทคนิคการเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก

·       ตัวอย่างประเด็นที่มักถูกตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

·       วิธีการตอบและรับมือการตรวจประเมินจาก Certified Bodies อย่างมืออาชีพ

·       ตัวอย่าง NC และวิธีการตอบ NC ตามข้อกำหนดของระบบที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร   อาจารย์กุหลาบ   เจียมจิตรพานิช  

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
       
ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 การควบคุมคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง   
      ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขาย
      ระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน
      ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

          ·     ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

          ·     ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

          ·     ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager 

          ·     ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

          ·     ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

          ·     ผู้จัดการฝ่าย

          ·     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  
  ·    ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก
  ·    ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน  

กำหนดการ     วันพุธที่ 17 เมษายน 2567  เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่           
รงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
 

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน 


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :



หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

18 เมษายน 2567...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
18 เมษายน 2567...เทคนิคการจัดทำข้อบังคับการทำงานตามกฎหมายแรงงาน (ฉบับสมบูรณ์-กระชับ-และเป็นปัจจุบัน)
18 เมษายน 2567...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
18 เมษายน 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
19 เมษายน 2567...หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)
19 เมษายน 2567...ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI (OKR + KPI)
20 เมษายน 2567...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
22 เมษายน 2567...การลดของเสียในกระบวนการ (Reducing waste in the process)
22 เมษายน 2567...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน
23 เมษายน 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
23 เมษายน 2567...เทคนิคการคัดสรรและสัมภาษณ์ให้ถูกคนถูกงานด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น (Techniques for Selecting and Interviewing The Right People for The Right Job with The Signature Analysis)
24 เมษายน 2567...การบริหารการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Management)
25 เมษายน 2567...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
25 เมษายน 2567...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
26 เมษายน 2567...การพัฒนาความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน (Supervisor Leadership Development)
26 เมษายน 2567...เทคนิคการจัดทำ Job Description ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
26 เมษายน 2567...การออกแบบระบบประเมินค่างาน (ภาคปฏิบัติ) (Job Evaluation and Classification)
26 เมษายน 2567...ทักษะการอ่านลูกน้องและการมอบหมายงาน
26 เมษายน 2567...การพัฒนาทักษะ "ผู้จัดการมือใหม่"
26 เมษายน 2567...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
27 เมษายน 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
29 เมษายน 2567...จิตวิทยาในการทำงาน
29 เมษายน 2567...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics)
29 เมษายน 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
30 เมษายน 2567...การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification)
30 เมษายน 2567...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
2 พฤษภาคม 2567...Knowledge Management การบริหารความรู้องค์กรตามระบบ ISO 9001:2015
2 พฤษภาคม 2567...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
3 พฤษภาคม 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
3 พฤษภาคม 2567...40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้
3 พฤษภาคม 2567...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
6 พฤษภาคม 2567....เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
7 พฤษภาคม 2567...การคิดเชิงสถิติการลดของเสีย เพื่อการเพิ่มผลผลิต (SPC : Statistic Process Control)
7 พฤษภาคม 2567...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ
7 พฤษภาคม 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
7 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการบริหารเวลา
8 พฤษภาคม 2567...พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)
8 พฤษภาคม 2567...เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
8 พฤษภาคม 2567...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
8 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
9 พฤษภาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
9 พฤษภาคม 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
10 พฤษภาคม 2567...การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร
10 พฤษภาคม 2567...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
10 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
11 พฤษภาคม 2567...พัฒนาแนวคิดด้วย Growth Mindset
13 พฤษภาคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
13 พฤษภาคม 2567...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)
13 พฤษภาคม 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
14 พฤษภาคม 2567...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
14 พฤษภาคม 2567...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
14 พฤษภาคม 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
14 พฤษภาคม 2567..เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี”
15 พฤษภาคม 2567...หัวหน้างานกับการบริหารคนต่าง Generations (Supervisor and Managing of Different Generations)
15 พฤษภาคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
15 พฤษภาคม 2567..กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Overshadow any competitor with the Marketing)
15 พฤษภาม 2567...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15 พฤษภาคม 2567...การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)
15 พฤษภาคม 2567....การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
16 พฤษภาคม 2567...HR Fast tract เรียนรู้อย่างไว เพื่อเป็น HR ยุคใหม่ ในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
16 พฤษภาคม 2567...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
16 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน
16 พฤษภาคม 2567...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
17 พฤษภาคม 2567...การจัดทำ Training Roadmap และ IDP พนักงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)
17 พฤษภาคม 2567...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
17 พฤษภาคม 2567...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์ โรงพยาบาล และคลีนิค
20 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
20 พฤษภาคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate
20 พฤษภาคม 2567...7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
20 พฤษภาคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
21 พฤษภาคม 2567...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
21 พฤษภาคม 2567...การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ (พร้อมสูตร Excel) (HR Reporting for Managerial)
21 พฤษภาคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
21 พฤษภาคม 2567...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
22 พฤษภาคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
23 พฤษภาคม 2567...การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
23 พฤษภาคม 2567...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
24 พฤษภาคม 2567...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
24 พฤษภาคม 2567...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)
24 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
25 พฤษภาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
25 พฤษภาคม 2567...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
27 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับลูกหนี้การค้า)
27 พฤษภาคม 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
28 พฤษภาคม 2567...การบริหารต้นทุนที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม
28 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน
28 พฤษภาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
28 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
29 พฤษภาคม 2567...การจัดทำและควบคุมเอกสารสำหรับ ISO ทุกระบบ Document Control for Any ISO
29 พฤษภาคม 2567...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
29 พฤษภาคม 2567...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
30 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
30 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally)
30 พฤษภาคม 2567..เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
30 พฤษภาคม 2567...การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T)
31 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการเขียนตอบ NC - CAR ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
4 มิถุนายน 2567...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call) article
4 มิถุนายน 2567...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills) article
5 มิถุนายน 2567...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee) article



Copyright © 2013 All Rights Reserved.