เทคนิคกเทคนิคการการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานารการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 16 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


20 กุมภาพันธ์ 2567...เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน

 เทคนิคกเทคนิคการการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานารการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้แทนในการเจรจาข้อเรียกร้องทราบถึงสิทธิ ของนายจ้าง สิทธิของลูกจ้าง ในกรณี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ. ศ. 2518 ต้องดำเนินการอย่างไร.

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับปฏิบัติได้จริงต่อการนำเสนอ นโยบาย การเรียนรู้เทคนิคในการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้อง กรณีสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง หรือนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องสวน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ใช้หลักการเจรจาอย่างไร..ให้ตกลงกันได้ภายในองค์กร และทราบถึงการ จัดทำบันทึกข้อตกลงข้อเรียกร้องที่นายจ้างและสหภาพฯจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ ต้องกำหนดข้อความให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับสิทธิอย่างไร

3. เพื่อให้นายจ้างผู้บริหารทราบถึง ในระหว่างข้อตกลงมีผลบังคับใช้ ในกรณีนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้นายจ้างไม่สามารถ จ่ายสวัสดิการ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงได้ แนวทางการแก้ปัญหาที่ดี ต้องปฏิบัติ และดำเนินการอย่างไร...

 

หัวข้อในการอบรม

*** หมวด : 1 การเขียนข้อเรียกร้อง,การเจรจาต่อรองและบันทึกข้อตกลง ***

1. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ให้สิทธินายจ้างกรณีจัดตั้ง เป็นองค์กร และมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีกรณีอะไรบ้าง?

ยกตัวอย่าง : การจัดตั้ง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง พร้อมคำอธิบาย

2. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ให้สิทธิลูกจ้าง กรณีจัดตั้ง เป็นองค์กร และมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีกรณีใดบ้าง?

ยกตัวอย่าง : การจัดตั้งสหภาพแรงงาน จัดตั้งสหพันธ์แรงงาน และจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้างแรงงาน พร้อมคำอธิบาย

3. สหภาพแรงงาน ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง จะกระทำได้เมื่อใด และมีขอบเขตในการกำหนดข้อเรียกร้อง ตามกฎหมายหรือไม่ เพราะอะไร?

ยกตัวอย่าง : การยื่นข้อเรียกร้อง การกำหนดข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน พร้อมคำอธิบาย

4. กรณีนายจ้างมีนโยบายยื่นข้อเรียกร้องสวนต่อสหภาพแรงงาน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเดิมที่มีอยู่ หรือเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องที่สหภาพแรงงานยื่นเข้ามาใหม่จะกระทำได้เมื่อใด และมีขอบเขตในการกำหนดข้อเรียกร้องตามกฎหมายหรือไม่ เพราะอะไร?

มีตัวอย่าง : การกำหนดข้อเรียกร้องเพื่อยื่นสวนต่อสหภาพแรงงาน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

5. การกำหนดตัวแทน ในการเจรจาข้อเรียกร้องของฝ่ายนายจ้าง พิจารณาจากคุณสมบัติอะไรบ้าง?

ยกตัวอย่าง : การพิจารณาจากตำแหน่งงาน ความพร้อมด้านต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

6. การกำหนดที่ปรึกษา ในการเจรจาข้อเรียกร้องของฝ่ายนายจ้าง มีขอบเขตในการกำหนด และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายอะไรบ้าง?

ยกตัวอย่าง : การพิจารณาเพื่อกำหนดคุณสมบัติ ตามกฎหมาย พร้อมคำอธิบาย

7. เมื่อมีนายจ้างหรือสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องต่อกัน และได้มีการเจรจากันครั้งหนึ่งแล้ว การเลื่อนเจรจากันในครั้งต่อไป จะเลื่อนได้กี่ครั้ง แต่ละครั้งต้องห่างกัน กี่วัน มีบทบัญญัติไว้ตามลงกฎหมายหรือไม่ เพราะอะไร?

ยกตัวอย่าง :  การรับข้อเรียกร้อง การเจรจากันครั้งแรก การกำหนดวันในครั้งต่อไป พร้อมคำอธิบาย

8. เทคนิคในการเจรจาข้อเรียกร้องของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและการนำเสนอ นโยบายเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต้องวางกลยุทธ์อย่างไร ถึงจะทำให้การเจรจาข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงานตกลงกันได้ในองค์กรด้วยดี

ยกตัวอย่าง :  การนำเสนอเหตุผลข้อเรียกร้องในแต่ละข้อที่จะขอให้มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมคำอธิบาย

9. เทคนิคในการเจรจา กรณีกำหนดให้จ่ายเงินโบนัสประจำปี ต้องเสนอเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิจะได้รับอย่างไร?

ยกตัวอย่าง : การนำเสนอ ให้ได้รับสิทธิ มากกว่ากำหนด และให้ได้รับน้อยกว่ากำหนด พร้อมคำอธิบาย

10. การนำเสนอข้อเรียกร้องที่ตกลงกันให้มีผลบังคับใช้ และมีระยะเวลา 3 ปี จะเกิดผลดีต่อองค์กร อะไรบ้า?

ยกตัวอย่าง : การให้เหตุผล ข้อตกลงที่กำหนดเป็น 1 ปี แตกต่างจาก 3 ปี พร้อมคำอธิบาย

11. การจัดทำบันทึกข้อตกลงข้อเรียกร้องของนายจ้างกับสหภาพแรงงาน เพื่อนำไปจดทะเบียนต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นสภาพการจ้าง ต้องกำหนดข้อความให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับสิทธิอย่างไร?

มีตัวอย่าง : การจัดทำบันทึกข้อตกลง และการกำหนดสิทธิหรือเงื่อนไขการได้รับสิทธิ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

12 . เมื่อเจรจาข้อเรียกร้องกับสหภาพแรงงานและตกลงกันได้แล้ว ในระหว่างที่จัดทำเอกสาร ก่อนที่จะนำไปจดทะเบียนต่อหน่วยงานภาครัฐ ในกรณี มีสมาชิกของสหภาพแรงงานไม่เห็นด้วยในข้อตกลงและคัดค้านรวมตัวกันชุมนุมก่อม็อบ ทำได้หรือไม่.เพราะอะไร?

ตัวอย่าง : การแก้ปัญหาของผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และการทำหน้าที่ของผู้แทนสหภาพแรงงาน พร้อมคำอธิบาย

13. ในกรณีนายจ้างเจรจาข้อเรียกร้องกับสหภาพแรงงานแล้วไม่สามารถตกลงกันได้ กระบวนการแจ้งประนอมข้อพิพาทแรงงานต่อหน่วยงานภาครัฐ ต้องดำเนินการอย่างไร?

ยกตัวอย่าง : การจัดทำเอกสาร และขั้นตอนในการแจ้งประนอมข้อพิพาทแรงงาน พร้อมคำอธิบาย

14 . เมื่อมีการเจรจาข้อเรียกร้องระหว่างผู้แทนฝ่ายนายจ้างกับสหภาพแรงงานแล้ว กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ นายจ้างมีสิทธิที่จะปิดงานหรือสหภาพแรงงานมีสิทธิที่จะชุมนุมนัดหยุดงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไร?

ยกตัวอย่าง : การปฏิบัติตาม ขั้นตอนของสิทธิตามกฎหมาย พร้อมคำอธิบาย

15. กรณีองค์กรมีสหภาพแรงงาน 2 สภาพแรงงาน เช่น สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา และสหภาพแรงงานระดับปฏิบัติการ นายจ้างต้องปฏิบัติต่อ สหภาพแรงงานทั้ง 2 แห่งอย่างไร?

ยกตัวอย่าง : การยื่นข้อเรียกร้อง การเจรจา การบันทึกข้อตกลง การบังคับใช้ข้อตกลง พร้อมคำอธิบาย

16. ในระหว่าง ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ นายจ้างต้องปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องและสมาชิกของสหภาพแรงงานอย่างไร?

ยกตัวอย่าง : การจ่ายสวัสดิการ และการลงโทษทางวินัย หรือการเลื่อน ลด ปลด ย้าย สมาชิกของสหภาพแรงงาน  พร้อมคำอธิบาย

17. ในระหว่าง ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ กรณีนายจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และไม่มีเหตุอันสมควร การเรียกร้องสิทธิของผู้มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการตามที่ตกลงกันไว้จะร้องทุกข์ ได้ที่ไหนบ้าง?

ยกตัวอย่าง : การเรียกร้องสิทธิ ทางกฎหมายต่อหน่วยงานภาครัฐ พร้อมคำอธิบาย

18. ในระหว่างข้อตกลงมีผลบังคับใช้ กรณีบริษัทฯประสบปัญหาทางเศรษฐกิจสาเหตุจากโรคระบาด หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายร้ายแรง นายจ้างไม่สามารถจ่ายสวัสดิการให้กับลูกจ้างตามที่ได้ตกลงกันไว้ นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง : การแก้ปัญหาที่ดี เพื่อระงับ หรือ งด การจ่ายสวัสดิการและการบังคับใช้ พร้อมคำอธิบาย

19. กรณีบริษัทฯ มีโรงงานหลายแห่งซึ่งอยู่ตามสาขา ตั้งอยู่ห่างไกลกัน และเป็นชื่อบริษัทฯเดียวกัน ลูกจ้างมีสิทธิตั้งสหภาพแรงงานของแต่ละที่ที่อยู่ตามสาขาได้หรือไม่ กฎหมายให้สิทธิลูกจ้างหรือไม่ เพราะอะไร?

ยกตัวอย่าง : องค์ประกอบในการจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงาน พร้อมคำอธิบาย

20. การแต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง ในกรณี บริษัทฯ มีโรงงานหลายแห่ง การนับจำนวนพนักงาน เพื่อแต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง ให้ได้ตามส่วน ตามกฎหมายต้องนับจำนวน พนักงานอย่างไร ถึงจะแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย

ยกตัวอย่าง : บริษัทฯมีโรงงานอยู่ 3 แห่ง ซึ่งเป็นชื่อบริษัทฯเดียวกัน พร้อมคำอธิบาย

21. ทำไม..กรรมการบริหารสหภาพแรงงานต้องพยายามรับตำแหน่งกรรมการลูกจ้าง (คนเดียว ทำหน้าที่ 2 ตำแหน่ง ) เพราะอะไร?

ยกตัวอย่าง : การได้รับสิทธิ คุ้มครองทางกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ พร้อมคำอธิบาย

22. ในระหว่างเจรจาข้อเรียกร้อง นายจ้างต้องการสร้างความกดดันให้สหภาพแรงงาน ต้องดำเนินการอย่างไร?

ยกตัวอย่าง : นายจ้าง ยื่นข้อเรียกร้องสวน และการกำหนดข้อเรียกร้องของนายจ้าง

23. ในกรณีที่ประธานสหภาพฯ หรือกรรมการลูกจ้าง มีพฤติกรรมดื้อ - ก่อกวน - ชอบสร้างปัญหา - เป็นนักปลุกระดม เพื่อให้เกิดปัญหาในองค์กรบ่อยๆ  ผู้บริหารหรือ HR. จะทำให้หยุดพฤติกรรมได้อย่างไร?

ยกตัวอย่าง : การใช้เทคนิคและ วิธีที่จะทำให้ปัญหาหมดไป

24. ในระหว่างเจรจาข้อเรียกร้อง พนักงานไม่ทำงานล่วงเวลา (ไม่ทำ OT.) ในวันทำงานปกติหรือในวันหยุด เพราะมีผู้นำแรงงานแนะนำ ผู้บริหาร - HR.จะกล่าวโทษต้องดำเนินการอย่างไร?

ยกตัวอย่าง :  การตรวจสอบข้อมูล - การกำหนดความเสียหายที่เกิดขึ้น – การพิจารณาลงโทษทางวินัย

25.กรณีสหภาพแรงงานชุมนุมกันหน้าโรงงานและ ปิดถนน ไม่ให้ รถเข้า - ออก นายจ้างส่งสินค้าให้กับลูกค้าไม่ได้จะเอาผิดสหภาพต้องดำเนินการอย่างไร?

ยกตัวอย่าง : การตรวจสอบความเสียหาย - การพิจารณาเพื่อกำหนดลงโทษ หรือพิจารณาเลิกจ้าง

26. ผู้นำแรงงานชักนำองค์กรสหภาพฯ ไปในทางที่ผิด จะเกิดผลกระทบต่อนายจ้างหรือต่อลูกจ้างอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง :ยกตัวอย่าง : การเกิดผลกระทบต่อนายจ้าง – ผลกระทบต่อลูกจ้าง

*** หมวด : 2 คำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดี กรรมการสหภาพฯ กรรมการลูกจ้าง *** 

27. ประธานสหภาพแรงงานซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้าง ลางาน 3วันเพื่อไปแก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างของบริษัทฯ มีจุอ่อนตรงไหน? ทำไม? นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

28. ประธานฯ- กรรมการสหภาพฯมีสิทธิลางาน เพื่อทำกิจกรรมของสหภาพแรงงาน ตาม พ.ร.บ. 18 ม.120 มีกรณีใดบ้าง และบางกิจกรรมลูกจ้างชอบลาโดยไม่มีสิทธิลา  มีกรณีใดบ้าง?

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

29. ศาลจะอนุญาตให้ นายจ้างเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง ตามมาตรา 52ได้ พิจารณาจากอะไร?

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

30. สมาชิกของสหภาพแรงงานฯ เมื่อเกิดปัญหาทำไม? มีสิทธิ มอบอำนาจให้สหภาพแรงงานดำเดินการแทนได้?

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

31. ข้อตกลงอันเกิดจาก การยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน ที่นายจ้างให้ กรณีนายจ้าง หรือลูกจ้างร้องขอ ให้มีการเปลี่ยนแปลง ต้องทำอย่างไร?

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

32. นายจ้างมีคำสั่งย้ายกรรมการสหภาพฯ ต่อมาได้มีความยื่นข้อเรียกร้อง ของสหภาพฯเพื่อขอเปลี่ยนแปลง สภาพการจ้าง ลูกจ้างไม่ไปตามสำสั่งย้ายนายจ้างออกใบเตือน ระหว่างยื่นข้อเรียกร้องทำได้หรือไม่เพราะอะไร?

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

33. พนักงาน 190 คน ผละงาน ประท้วงโดยไม่มีการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือ-ไม่มีการลงชื่อ-ไม่มีการลงรายมือชื่อของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง ตาม พ.ร.บ.18 มาตรา13 ลูกจ้างจะมีความผิดอะไรบ้างฯ

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

34. ลูกจ้างที่เป็นหัวหน้างาน เป็นสมาชิกของ สหภาพแรงงานไม่ได้เพราะอะไร..? มีองค์ประกอบทางกฎหมายย่างไร?

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

35 .กรรมการผู้มีอำนาจ และ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ทำไม? เป็นกรรมการลูกจ้างไม่ได้? เพราะอะไร?

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

36.นายจ้างเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง ต้องแจ้งคณะกรรมหารสหภาพฯ หรือไม่? เพราะอะไร?

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

37. นายจ้างย้ายกรรมการลูกจ้าง ต้องขออำนาจศาลหรือไม่..? เพราะอะไร

มีคำพิพากษาฎีกา  ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

38. นายจ้างขออำนาจศาลเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง ตามมาตรา 52 เมื่อศาลอนุญาตแล้ว นายจ้างออกหนังสือเลิกจ้างได้เลยหรือไม่ เพราะคดียังไม่สิ้นสุด เพราะอะไร

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบา1ย

39. มีมติของลูกข้างในบริษัทฯ เสียงเกินกึ่งหนึ่ง ปลดกรรมการลูกจ้าง ออกจากตำแหน่ง นายจ้างมีโรงงาน และ สาขา มีพนักงานอยู่สองแห่ง ต้องนับจำนวนของพนักงานอย่างไร? ถึงจะทำได้ตามกฎหมาย

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

40 .สิทธิในการ นัดชุมนุม - นัดหยุดงาน ของลูกจ้าง ในการยื่นข้อเรียกร้องจะเกิดขึ้นเมือใด?

มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

มีตัวอย่าง : เอกสารการเขียนข้อเรียกร้องของบริษัทฯ, หนังสือแจ้งข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงาน, บันทึกการประชุมการเจรจาข้อเรียกร้อง, บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯกับสหภาพแรงงาน, คำขอจดทะเบียนบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับสหภาพแรงงานหนังสือแจ้งปิดการเจรจาข้อเรียกร้อง, หนังสือแจ้งประนอมข้อพิพาทแรงงานต่อหน่วยงานภาครัฐ มอบให้ ฟรี”

มีตัวอย่าง : คำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดี กรรมการสหภาพฯและกรรมการลูกจ้าง ข้อที่ 27 ถึงข้อที่ 40 มอบให้ “ฟรี”

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : นายจ้าง ผู้บริหาร ผู้แทนในการเจรจาข้อเรียกร้อง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

·        เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี

·        เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ

·        เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน

·        เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน

·        เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่  จ. นนทบุรี

·        เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562

·        เป็นที่ปรึกษาฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงาน HR.มือใหม่ต้องรู้

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร Updateกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี 2563

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและ HR.ห้ามพลาด

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-คำสั่ง

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร..ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่ใช้ล่าสุดปี 2563

·        วิทยากรบรรยายหลักสูตร การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับในการทำงานของนายจ้างฉบับสมบูรณ์ 

กำหนดการ      วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่             โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท ซ.15

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

 

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ l หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

26 กุมภาพันธ์ 2567...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
27 กุมภาพันธ์ 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
27 กุมภาพันธ์ 2567...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
27 กุมภาพันธ์ 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
28 กุมภาพันธ์ 2567...การจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร
28 กุมภาพันธ์ 2567...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)
29 กุมภาพันธ์ 2567...ข้อกำหนดระบบ IATF 16949:2016 ระบบการบริหารคุณภาพสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
29 กุมภาพันธ์ 2567...การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน (Career path Management and Succession Planning)
29 กุมภาพันธ์ 2567...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally)
29 กุมภาพันธ์ 2567...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)
1 มีนาคม 2567...การวางระบบมาตรฐานการจัดการสารปนเปื้อนในองค์กร ตามระเบียบข้อบังคับด้านวัสดุในผลิตภัณฑ์ (Products Material Regulatory) และการตีความข้อกำหนด Material Classification ในระบบรายงานข้อมูลวัสดุสากล (IMDS) ภาคปฏิบัติ
1 มีนาคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
2 มีนาคม 2567...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)
2 มีนาคม 2567..การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
4 มีนาคม 2567...การวิเคราะห์สาเหตุและป้องกันด้วย 8Ds และ Why Why analysis
4 มีนาคม 2567...Essential Skill for Supervisor
4 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
4 มีนาคม 2567...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
4 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for Business English speaking)
5 มีนาคม 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
5 มีนาคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
6 มีนาคม 2567...การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic Problem Solving and Decision Making)
6 มีนาคม 2567....เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
6 มีนาคม 2567...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
7 มีนาคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
7 มีนาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
7 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
7 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
8 มีนาคม 2567...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Diversity Management)
8 มีนาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานและให้บริการ
8 มีนาคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
9 มีนาคม 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
11 มีนาคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate
11 มีนาคม 2567...เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer
11 มีนาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
12 มีนาคม 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
12 มีนาคม 2567...การอ่านใจสำหรับสัมภาษณ์งาน
12 มีนาคม 2567...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skill)
12 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 article
13 มีนาคม 2567...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
13 มีนาคม 2567...การบริหารการผลิตยุคใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
13 มีนาคม 2567...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพสำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
13 มีนาคม 2567...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
14 มีนาคม 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
14 มีนาคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
14 มีนาคม 2567...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
14 มีนาคม 2567..เลขานุการบริษัท สำคัญไฉน !
15 มีนาคม 2567..จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
15 มีนาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
16 มีนาคม 2567..ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
18 มีนาคม 2567...เทคนิคการทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับลูกหนี้การค้า)
18 มีนาคม 2567...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
18 มีนาคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
19 มีนาคม 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
19 มีนาคม 2567...แนวปฏิบัติ PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วนในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
19 มีนาคม 2567...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19 มีนาคม 2567...เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อได้ตามเป้าหมาย
20 มีนาคม 2567...การออกหนังสือของนายจ้าง และผู้บริหารงานบุคคล
20 มีนาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
20 มีนาคม 2567...เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
20 มีนาคม 2567 ...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
21 มีนาคม 2567...เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
21 มีนาคม 2567...Leadership Mindset สร้างผู้นำให้มีภาวะผู้นำ
21 มีนาคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
21 มีนาคม 2567...สู่ความเป็นเลิศ “ทักษะการเขียนรายงาน” (ภาษาไทย)
22 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
22 มีนาคม 2567...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
22 มีนาคม 2567...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
22 มีนาคม 2567...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
23 มีนาคม 2567...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)3
23 มีนาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
23 มีนาคม 2567...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
25 มีนาคม 2567...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
25 มีนาคม 2567...ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดตามระบบการจัดการพลังงาน
26 มีนาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
26 มีนาคม 2567...เตรียมความพร้อม...(ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) พร้อมสรุปวิเคราะห์สาระสำคัญกฎหมายอีก 2 ฉบับ ที่ HR ต้องเตรียมความพร้อม
26 มีนาคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
27 มีนาคม 2567...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
27 มีนาคม 2567...บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร (Employees Relation for engagement in workplace)
27 มีนาคม 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
28 มีนาคม 2567...การพัฒนาภาวะผู้นำในการสร้างทีมงานประสิทธิภาพ (Leadership Quotient)
28 มีนาคม 2567...เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Self-improvement techniques to Work Efficiency)
28 มีนาคม 2567...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
28 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
29 มีนาคม 2567...การจัดทำและควบคุมเอกสารสำหรับ ISO ทุกระบบ (Document Control for Any ISO)
29 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
29 มีนาคม 2567...ทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR อย่างไรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic HR Planning and Budgeting)
1 เมษายน 2567...Microsoft Excel Advanced
1 เมษายน 2567...การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและการผลิต (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
1 เมษายน 2567..ข้อกำหนดตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 เมษายน 2567...Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการทำงาน
2 เมษายน 2567...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มในงาน
2 เมษายน 2567...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
2 เมษายน 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 เมษายน 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
3 เมษายน 2567...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management)
3 เมษายน 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
3 เมษายน 2567...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
4 เมษายน 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)Copyright © 2013 All Rights Reserved.