กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบ ISO 9001:2015
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


30 สิงหาคม 2567...กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบ ISO 9001:2015

 

 

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นระบบที่จะทำให้การบริหารงานแต่ละกระบวนการในองค์กรเกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรนั้นๆ สามารถบรรลุผลในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จากวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินการแต่ละกระบวนการมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย นโยบายคุณภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล

ในข้อกำหนดที่ 7 Support ได้กล่าวถึงการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่มีความจำเป็นและสำคัญในอันที่จะทำให้กระบวนการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรที่จำเป็นและสำคัญเหล่านี้ได้แก่ บุคลากร – People (ข้อกำหนด 7.1.2), ความสามารถ – Competence (ข้อกำหนด 7.2), และ   ความตระหนัก – Awareness (ข้อกำหนด 7.3)

หลักสูตร “กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบ ISO 9001:2015” นี้ ได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ การกำหนดกลยุทธ์ในกระบวนการสรรหาบุคลากร Recruitment เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเพียงพอและเหมาะสม ด้วยการกำหนดรายละเอียดทั้งความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ, การกำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของงานไว้ในใบพรรณางาน Job Descriptions  นอกจากนี้ ยังได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ในกระบวนการฝึกอบรม Training ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และการตีความตามข้อกำหนดที่ 7 เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น การกำหนดกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากร การกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง รวมถึงการสนับสนุนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะมากเพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการตามข้อกำหนดของระบบ

2. เพื่อให้สามารถจัดทำเอกสารสารสนเทศในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร และกระบวนการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานสากล

3. เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit และเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก Certified Bodies ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถพัฒนาการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.       QMR - ตัวแทนฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้จัดการแผนกบุคคล

2.       คณะกรรมการและทีมงานผู้ดูแลระบบการบริหารคุณภาพ QMS

3.       หัวหน้าแผนกบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาบุคลากร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

4.       DCC - เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015   

·       ความเป็นมาของ “ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       หลักปรัชญาของการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle

·       ข้อกำหนดตามโครงสร้าง High Level Structure  

·       ทฤษฎีการบริหารคุณภาพเชิงกระบวนการ Process Approach

·       วงจร PDCA – Plan, Do, Check, Act กับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

บทที่ 2: การสนับสนุน Support (ข้อกำหนด 7)

·       การตีความข้อกำหนดเกี่ยวกับการสนับสนุน Support

·       องค์ประกอบของข้อกำหนด 7 Support การสนับสนุน

·       กระบวนการหลักในอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคล

·       ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของฝ่ายบุคคล

·       เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ

บทที่ 3: กลยุทธ์การสรรหาบุคลากร  Recruitment (ข้อกำหนด 7.1.2)

·       ความหมายและความสำคัญของกระบวนการสรรหาบุคลากร

·       การกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นแต่ละตำแหน่งในองค์กร

·       เทคนิคในการจัดทำใบพรรณางาน Job Description อย่างถูกต้อง

·       การกำหนดดัชนีชี้วัดความมีประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่งงาน Key Performance Indicator

·       การวิเคราะห์ความเสี่ยง Risk Assessment ในกระบวนการสรรหาบุคลากร (ข้อกำหนด 6.1)

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการสรรหาบุคลากร (ข้อกำหนด 6.2)

·       กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

·       การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการสรรหาบุคลากรจากภายในและภายนอก

·       การจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร Recruitment

·       เอกสารสารสนเทศ WI, Form, Support Document เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร

บทที่ 4: กลยุทธ์การฝึกอบรม Training (ข้อกำหนด 7.2 และ 7.3)

·       ความหมาย และความสำคัญของการฝึกอบรม Training

·       การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม Training Needs

·       การจัดทำแผนการฝึกอบรม Training Plan

·       การดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม Training Action

·       การประเมินผลการฝึกอบรม Training Evaluation

·       การจัดทำประวัติการฝึกอบรม Training Record

·       การวิเคราะห์ความเสี่ยง Risk Assessment ในกระบวนการฝึกอบรม (ข้อกำหนด 6.1)

·       การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการฝึกอบรม (ข้อกำหนด 6.2)

·       กลยุทธ์การจัดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

·       การจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure เกี่ยวกับการฝึกอบรม Training

·       เอกสารสารสนเทศ WI, Form, Support Document เกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม

บทที่ 5: ความรู้ขององค์กร Organization Knowledgement (ข้อกำหนด 7.1.6)

·       ประเภทความรู้ขององค์กร Kinds of Organization Knowledgement

·       รูปแบบและเทคนิคการจัดการความรู้องค์กร Knowledge Management

·       เคล็ดลับในการจัดการความรู้ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บทที่ 6: การเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·       ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·       หลักเกณฑ์ และผลลัพธ์ในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Criterial & Result

·       เทคนิคการเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

·       ตัวอย่าง Audit Check List เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร Recruitment

·       ตัวอย่าง Audit Check List เกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม Training

·       เทคนิคและวิธีการตอบ CAR & PAR ในการตรวจติดตามภายใน

บทที่ 7: การเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจประเมินจากภายนอก Certified Bodies

·       หลักเกณฑ์การตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Bodies

·       ตัวอย่างและวิธีการอ่าน Audit Program ของ Certified Bodies

·       เทคนิคการเตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินกระบวนการสรรหาบุคลากร-ฝึกอบรม

·       เทคนิคและวิธีการตอบ NC จากการตรวจประเมินจาก Certified Bodies

 

วิทยากร           อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญ

·       ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015,

·       ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018, การควบคุมคุณภาพ Quality Control

·       ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018, การบริหารความเสี่ยง Risk Management, การบริหารงานฝ่ายขาย การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·       ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

   ·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

   ·       ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

   ·       ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager

   ·       ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Control Manager

   ·       ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย Senior Sale Manager

   ·       ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Manager

   ·       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager

ความสามารถพิเศษ:
   ·       ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก
   ·      ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงาน

กำหนดการ     วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่         โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท ซ.15

 

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

18 มิถุนายน 2567...การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
18 มิถุนายน 2567..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
18 มิถุนายน 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
19 มิถุนายน 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
19 มิถุนายน 2567...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพสำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
19 มิถุนายน 2567...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
20 มิถุนายน 2567...เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวม ระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
20 มิถุนายน 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานและให้บริการ
20 มิถุนายน 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
21 มิถุนายน 2567...การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Awareness)
21 มิถุนายน 2567...การบริหารงาน HR มือใหม่
21 มิถุนายน 2567...หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)
22 มิถุนายน 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
22 มิถุนายน 2567..ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
24 มิถุนายน 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
24 มิถุนายน 2567...ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดตามระบบการจัดการพลังงาน
24 มิถุนายน 2567..จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
25 มิถุนายน 2567...เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ
25 มิถุนายน 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
25 มิถุนายน 2567...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
25 มิถุนายน 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
26 มิถุนายน 2567...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Diversity Management)
26 มิถุนายน 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
26 มิถุนายน 2567....เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
26 มิถุนายน 2567...การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร (พร้อมสูตร Excel) (HR Reporting For Managerial)
27 มิถุนายน 2567...ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
27 มิถุนายน 2567...เทคนิคการทำสัญญาจ้าง “บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบ กับผลกระทบทางด้านภาษีอากร
27 มิถุนายน 2567...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
28 มิถุนายน 2567...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
28 มิถุนายน 2567...การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
28 มิถุนายน 2567...การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน
29 มิถุนายน 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
1 กรกฎาคม 2567...ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน
2 กรกฎาคม 2567...การวิเคราะห์สาเหตุและป้องกันด้วย 8Ds และ Why Why analysis
2 กรกฎาคม 2567...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3 กรกฎาคม 2567...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skill)
3 กรกฎาคม 2567...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management)
3 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
3 กรกฎาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
3 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
4 กรกฎาคม 2567...การจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน
4 กรกฎาคม 2567...การเพิ่มทักษะการออกแบบและการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน
5 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
5 กรกฎาคม 2567..เลขานุการบริษัท สำคัญไฉน !
5 กรกฎาคม 2567...การวางระบบมาตรฐานการจัดการสารปนเปื้อนในองค์กร ตามระเบียบข้อบังคับด้านวัสดุในผลิตภัณฑ์ (Products Material Regulatory) และการตีความข้อกำหนด Material Classification ในระบบรายงานข้อมูลวัสดุสากล (IMDS) ภาคปฏิบัติ
6 กรกฎาคม 2567...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
8 กรกฎาคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate
8 กรกฎาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
9 กรกฎาคม 2567...การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
9 กรกฎาคม 2567...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
9 กรกฎาคม 2567...ISO 9001:2015 ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารงานฝ่ายผลิต
10 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
10 กรกฎาคม 2567..การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 กรกฎาคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
12 กรกฎาคม 2567..การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนรองรับปัญหาแรงงาน
11-12 กรกฎาคม 2567...การวางแผนเส้นทางสายอาชีพและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career path & Succession Planning)
12 กรกฎาคม 2567...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
12 กรกฎาคม 2567...ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer
12 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for Business English speaking)
13 กรกฎาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
13 กรกฎาคม 2567...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
15 กรกฎาคม 2567...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
16 กรกฎาคม 2567...การออกหนังสือของนายจ้าง และผู้บริหารงานบุคคล
16 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดทำ Job Description ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
16 กรกฎาคม 2567...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
17 กรกฎาคม 2567...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
17 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
17 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
17 กรกฎาคม 2567...เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
18 กรกฎาคม 2567...การลดของเสียในกระบวนการ (Reducing waste in the process)
18 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
18 กรกฎาคม 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
19 กรกฎาคม 2567...การออกแบบระบบประเมินค่างาน (ภาคปฏิบัติ) (Job Evaluation and Classification)
19 กรกฎาคม 2567...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics)
19 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
22 กรกฎาคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
23 กรกฎาคม 2567...แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิด Sexual Harassment ในที่ทำงาน
23 กรกฎาคม 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
23 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
24 กรกฎาคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
24 กรกฎาคม 2567...พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)
24 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Self-improvement techniques to Work Efficiency)
24 กรกฎาคม 2567...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 กรกฎาคม 2567...การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างงานอย่างมีประสิทธิผล (Productive Conflict Management)
25 กรกฎาคม 2567...ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 กรกฎาคม 2567...HR for non-HR for Manager : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
25 กรกฎาคม 2567..การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
26 กรกฎาคม 2567...พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์
26 กรกฎาคม 2567...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
26 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
27 กรกฎาคม 2567...Basic Maintenance System
30 กรกฎาคม 2567...การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับผู้นำเพื่อความสำเร็จองค์กร (Leader Proactive Mindset for Organization Success)
30 กรกฎาคม 2567...ทักษะการปรับตัวในการทำงานร่วมกับทีมด้วยเทคนิคนพลักษณ์ (Enneagram)
30 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
1 สิงหาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
1 สิงหาคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
2 สิงหาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
2 สิงหาคม 2567 ...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3 สิงหาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)Copyright © 2013 All Rights Reserved.