เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 14 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 30 มกราคม 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)

 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)

 หลักการและเหตุผล

            ในยุคที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป ช่องทางในการซื้อหรือใช้บริการมากขึ้น เจ้าของกิจการมีความคาดหวังเพื่อดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการของตน ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงมีความเป็นต้องมีทักษะในการบริหารจัดการลูกค้าอย่างดี เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ และเขาได้รับสินค้าหรือบริการที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราในครั้งต่อไปอีก

          เนื้อหาของหลักสูตรเทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ บวกกับประสบการณ์ตรงของวิทยากรในฐานะนักขายรางวัล MDRT และที่ปรึกษาด้านการขายองค์กรชั้นนำหลายที่ รวมจนถึงประสบการณ์การเป็นผู้บริหารที่เคยรับเรื่องร้องเรียนมาก่อน จะสามารถตอบโจทย์การให้บริการแบบต่อหน้า (Face to Face) และการให้บริการทางโทรศัพท์ (Ear to Ear) ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ ต้องมีความเข้าใจในมุมมองของลูกค้า วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ได้ สุดท้ายเพื่อให้พนักงานสามารถสร้างความประทับใจและทำให้ลูกค้าอยู่กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.      เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีของการสื่อสารและจัดการข้อร้องเรียนกับลูกค้า (Attitude)

2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ประเภทลูกค้า เข้าใจพฤติกรรม และความคาดหวังของลูกค้า (Knowledge)

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนได้ (Skills, Knowledge)

4.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ Handle ลูกค้าที่บ่น ร้องเรียนเข้ามาได้อย่างเหมาะสม เปลี่ยนสภาวะวิกฤตให้เป็นโอกาส (Skills, Knowledge)

5.      เพื่อสร้างแนวทางแก้ไข และป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำกับลูกค้าท่านอื่น (Knowledge)

หัวข้อการอบรม

·        แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงาน

·        การสร้างแรงจูงใจเพื่อเป้าหมายในการทำงานที่มีคุณภาพ

·        ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี

·        เทคนิคการสร้างความประทับใจจากการใช้ภาษากาย

·        กลยุทธ์การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าก่อนเริ่มบทสนทนา

·        สมรรถนะ  4 ด้าน กับการบริหารจัดการลูกค้าเจ้าอารมณ์

·        ประเภทของลูกค้า จำแนกโดยทฤษฎีความต้องการของผู้บริโภค 4 ประเภท

·        เทคนิคการทำ KYC

·        วิธีถามเพื่อต้องการคำตอบ Yes จากลูกค้า

·        การแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าแบบ Co-Creation

·        ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นสถานการณ์ที่ลูกค้าสบายใจ

·        ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีคิดและมุมมองของลูกค้าร้องเรียน

·        การสื่อสารที่ดี เริ่มต้นที่การฟัง..ไม่ใช่การพูด

·        เทคนิคการจับประเด็น 3ข (เข้าหู เข้าใจ เข้าถึง)

·        ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นสถานการณ์ที่ลูกค้าสบายใจ

 

·        การหาทางเลือกและสรุป Solution แก่ลูกค้า

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ü พนักงานขาย

ü พนักงานทั่วไป

ü ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และศึกษาด้านการขาย

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ผู้สอน   อาจารย์ธนภัทร  ธรรมากัลยากุล (TK)

       ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ มีประสบการณ์อยู่ในงานบริการ, การขาย และพิธีกร, วิทยากร มากว่า 12 ปี และเป็น Image Coach ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ

ปัจจุบัน
    ·     วิทยากรการขาย การตลาด การบริการ และการพัฒนาทีม ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน
    ·     ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Concept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์)
    ·     ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด Sister Spring Clinic และ Bangkok Clinic Revolution


กำหนดการ    วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567
สถานที่          Zoom Online Meeting
ราคา            1,500  บาท
                  • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
                  • นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560

 

 

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

 


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :
หมายเหตุ :



Online Training

online 7 ธันวาคม 2566...10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)
online 11 ธันวาคม 2566...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
online 11 ธันวาคม 2566...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ
online 12 ธันวาคม 2566...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 12 ธันวาคม 2566...เทคนิคการเขียนตอบ NC – CAR ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 13 ธันวาคม 2566...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
online 13 ธันวาคม 2566...การเขียนอีเมลและการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Email Writing and English Conversation For Business)
online 15 ธันวาคม 2566...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 15 ธันวาคม 2566...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 18 ธันวาคม 2566...การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาพลักษณ์องค์กร
online 18 ธันวาคม 2566...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)
online 18 ธันวาคม 2566...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 18 ธันวาคม 2566...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
online 18 ธันวาคม 2566...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
online 19 ธันวาคม 2566...Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการทำงาน
online 19 ธันวาคม 2566...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
online 19 ธันวาคม 2566...เจาะลึกการค้นหา รากเหง้าของปัญหา ให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
online 19 ธันวาคม 2566...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
online 19 ธันวาคม 2566...การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์
online 19 ธันวาคม 2566...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 21 ธันวาคม 2566...การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI
online 4 มกราคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 4 มกราคม 2567...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
online 5 มกราคม 2567...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 5 มกราคม 2567...การจัดการขยะ Waste Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 5 มกราคม 2567...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
online 8 มกราคม 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
online 8 มกราคม 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบ ISO 9001:2015
online 9 มกราคม 2567...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 10 มกราคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 10 มกราคม 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 10 มกราคม 2567...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
online 12 มกราคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 12 มกราคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 12 มกราคม 2567..กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 15 มกราคม 2567...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน
online 15 มกราคม 2567...การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 16 มกราคม 2567...เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
online 16 มกราคม 2567...ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
online 16 มกราคม 2567...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
online 16 มกราคม 2567..เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001 : 2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
online 17 มกราคม 2567...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)
online 17 มกราคม 2567...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
online 17 มกราคม 2567...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
online 17 มกราคม 2567...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
online 18 มกราคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 18 มกราคม 2567...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
online 19 มกราคม 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 20 มกราคม 2567...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 22 มกราคม 2567..การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
online 23 มกราคม 2567...หัวหน้างานกับการบริหารคนต่าง Generations (Supervisor and Managing of Different Generations)
online 23 มกราคม 2567...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
online 24 มกราคม 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 24 มกราคม 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 26 มกราคม 2567...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
online 27 มกราคม 2567...การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
online 27 มกราคม 2567...เทคนิคการเขียนตอบ NC – CAR ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 27 มกราคม 2567...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)



Copyright © 2013 All Rights Reserved.