เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 4 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)

 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)

 หลักการและเหตุผล

            ในยุคที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป ช่องทางในการซื้อหรือใช้บริการมากขึ้น เจ้าของกิจการมีความคาดหวังเพื่อดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการของตน ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงมีความเป็นต้องมีทักษะในการบริหารจัดการลูกค้าอย่างดี เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ และเขาได้รับสินค้าหรือบริการที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราในครั้งต่อไปอีก

          เนื้อหาของหลักสูตร เทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ บวกกับประสบการณ์ตรงของวิทยากรในฐานะนักขายรางวัล MDRT และที่ปรึกษาด้านการขายองค์กรชั้นนำหลายที่ รวมจนถึงประสบการณ์การเป็นผู้บริหารที่เคยรับเรื่องร้องเรียนมาก่อน จะสามารถตอบโจทย์การให้บริการแบบต่อหน้า (Face to Face) และการให้บริการทางโทรศัพท์ (Ear to Ear) ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ ต้องมีความเข้าใจในมุมมองของลูกค้า วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ได้ สุดท้ายเพื่อให้พนักงานสามารถสร้างความประทับใจและทำให้ลูกค้าอยู่กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.      เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีของการสื่อสารและจัดการข้อร้องเรียนกับลูกค้า (Attitude)

2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ประเภทลูกค้า เข้าใจพฤติกรรม และความคาดหวังของลูกค้า (Knowledge)

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนได้ (Skills, Knowledge)

4.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ Handle ลูกค้าที่บ่น ร้องเรียนเข้ามาได้อย่างเหมาะสม เปลี่ยนสภาวะวิกฤตให้เป็นโอกาส (Skills, Knowledge)

5.      เพื่อสร้างแนวทางแก้ไข และป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำกับลูกค้าท่านอื่น (Knowledge)

หัวข้อการอบรม

·        แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงาน

·        การสร้างแรงจูงใจเพื่อเป้าหมายในการทำงานที่มีคุณภาพ

·        ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี

·        เทคนิคการสร้างความประทับใจจากการใช้ภาษากาย

·        กลยุทธ์การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าก่อนเริ่มบทสนทนา

·        สมรรถนะ 4 ด้าน กับการบริหารจัดการลูกค้าเจ้าอารมณ์

·        ประเภทของลูกค้า จำแนกโดยทฤษฎีความต้องการของผู้บริโภค 4 ประเภท

·        เทคนิคการทำ KYC

·        วิธีถามเพื่อต้องการคำตอบ Yes จากลูกค้า

·        การแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าแบบ Co-Creation

·        ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นสถานการณ์ที่ลูกค้าสบายใจ

·        ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีคิดและมุมมองของลูกค้าร้องเรียน

·        การสื่อสารที่ดี เริ่มต้นที่การฟัง..ไม่ใช่การพูด

·        เทคนิคการจับประเด็น 3ข (เข้าหู เข้าใจ เข้าถึง)

·        ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นสถานการณ์ที่ลูกค้าสบายใจ

·        การหาทางเลือกและสรุป Solution แก่ลูกค้า

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ü พนักงานขาย

ü พนักงานทั่วไป

ü ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และศึกษาด้านการขาย

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ผู้สอน   อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล

       ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ มีประสบการณ์อยู่ในงานบริการ, การขาย และพิธีกร, วิทยากร มากว่า 12 ปี และเป็น Image Coach ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ

ปัจจุบัน
    ·     วิทยากรการขาย การตลาด การบริการ และการพัฒนาทีม ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน
    ·     ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Concept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์)
    ·     ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด Sister Spring Clinic และ Bangkok Clinic Revolution


กำหนดการ    วันพฤหัสบดที่ 4 กรกฎาคม 2567
สถานที่          Zoom Online Meeting
ราคา            1,500  บาท
                  • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
                  • นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560

 

 

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  l  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :
หมายเหตุ :Online Training

online 18 มิถุนายน 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
online 19 มิถุนายน 2567...กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Overshadow any competitor with the Marketing)
online 19 มิถุนายน 2567...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
online 20 มิถุนายน 2567...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
online 20 มิถุนายน 2567...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
online 24 มิถุนายน 2567...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
online 26 มิถุนายน 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 28 มิถุนายน 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
online 29 มิถุนายน 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
online 29 มิถุนายน 2567...การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 1 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 1 กรกฎาคม 2567...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 2 กรกฎาคม 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 3 กรกฎาคม 2567...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดย 5 Why
online 4 กรกฎาคม 2567..การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
online 5 กรกฎาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
online 6 กรกฎาคม 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 6 กรกฎาคม 2567...การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลดกำไรเพิ่ม
online 6 กรกฎาคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 6 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 6 กรกฎาคม 2567..การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
online 9 กรกฎาคม 2567...การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification)
online 10 กรกฎาคม 2567...การควบรวม (Integrate) ระบบ ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
online 10 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally)
online 11 กรกฎาคม 2567...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 11 กรกฎาคม 2567....เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
online 11 กรกฎาคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
online 13 กรกฎาคม 2567...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
online 15 กรกฎาคม 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
online 15 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบ ISO 9001:2015
online 18 กรกฎาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 19 กรกฎาคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 19 กรกฎาคม 2567 ...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
online 19 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 22 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 23 กรกฎาคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
online 24 กรกฎาคม 2567...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร
online 25 กรกฎาคม 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 25 กรกฎาคม 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 25 กรกฎาคม 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 26 กรกฎาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
online 27 กรกฎาคม 2567...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
online 27 กรกฎาคม 2567...HACCP system Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
online 30 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
online 31 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการวางระบบการควบคุมคุณภาพ ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 3 สิงหาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 3 สิงหาคม 2567...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 5 สิงหาคม 2567..กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 5 สิงหาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 6 สิงหาคม 2567...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
online 8 สิงหาคม 2567...ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
online 8 สิงหาคม 2567..เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001 : 2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
online 9 สิงหาคม 2567...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)Copyright © 2013 All Rights Reserved.