หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 13 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 11 พฤษภาคม 2567...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อให้งานสำเร็จไม่เกิดปัญหาและให้เป็นไปตามระบบกระบวนการ และที่สำคัญในการรับนโยบายจากผู้บริหาร จะต้องนำมาถ่ายทอดให้กับพนักงานให้เข้าใจให้ได้ แต่หลักความเป็นจริงการจะควบคุมพนักงานคลังสินค้าและจัดส่งไม่ใช้เรื่องง่าย เพราะด้วยบางคนอยู่มานาน บางคนดื้อรั้น บางคนอารมณ์ร้อนโวยวาย บางคนฉลาดรู้มากอู้งาน หยุดงานบ่อย ซึ่งผู้ที่จะมาทำหน้าที่ดูแลควบคุมพนักงานเหล่านี้ จะต้องมีความอดทดและทักษะในด้านต่างๆ

หลักสูตร หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับกบริหางานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น เสริมทักทักษะให้มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพูด ภาวะในการเป็นผู้นำ ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เลื่อนตำแหน่งใหม่หรือผู้ที่ได้รับหมายให้ดูแลบุคคลเหล่านี้ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมพนักงานให้ทำงานตามที่ได้มอบหมายที่ได้กำหนดไว้เพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอีกทั้งยังทำให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่กลายเป็นหัวหน้าที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา
ü ทราบถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง และโครงสร้างของการทำงานและสายการบังคับบัญชา
ü คุณสมบัติของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าที่ดี
ü แนวทางในการบริหารงาน และการบริหารคนให้ทำงาน
ü ทราบถึงธรรมชาติของลูกน้องประเภทต่างๆ และพฤติกรรม
ü ทราบวิธีการมอบหมายงานติดตามงาน และการส่งมอบงานในแต่ละประเภท
ü เข้าใจศิลปะในการสื่อสาร การประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ü ทราบถึงวิธีการบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
ü หลักการเข้าใจเข้าถึงพนักงาน และการสังเกตพฤติกรรม
ü แนวทางในการจัดระบบให้พนักงานทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ü ทราบถึงพฤติกรรมที่หัวหน้าหัวหน้าคลังควรมีต่อลูกน้องเพื่อการสร้างความสุขในการทำงานการให้คะแนนประเมินผลงานผลงาน
ü แนวทางในการวัดประสิทธิภาพ (KPI) และการจัดทำรายงาน และการปฏิบัติตามระบบ ISO สำหรับหัวหน้าคลังสินค้า
ü การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ 5 W&H, ผังก้างปลา (Fish bone diagram) ฯลฯ สำหรับหัวหน้าคลังสินค้า
ü ทราบถึงปัญหาของหัวหน้าที่พบ และแนวทางในการแก้ไข

หัวข้อการฝึกอบรม
ü บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานคลังสินค้าและจัดส่ง
ü โครงสร้างการทำงานและความเข้าใจในงานที่ทำ ในแต่ละกระบวนการของหัวหน้าคลังสินค้า
ü คุณสมบัติที่ดีของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้า กับความเป็นผู้นำ
ü การสร้างทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ให้พนักงาน
ü หัวหน้าคลังสินค้าฯ กับศิลปะในการสื่อสาร และการประสานงานกับพนักงาน การวางตัว
üการควบคุมอารมณ์ การบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
ü การสร้างทีมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารเวลา
ü หัวหน้าคลังสินค้าฯ กับการวางแผนการทำงานเมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
ü หัวหน้าคลังสินค้าฯ กับการจัดระบบงาน และตำแหน่งให้พนักงาน
ü หัวหน้าคลังสินค้ากับการมอบหมายงาน สั่งงาน และติดตามงานในแต่ละประเภทที่มอบให้พนักงานทำ
ü การสร้างความสุขในการทำงาน
ü ธรรมชาติ และพฤติกรรมของพนักงานในการปฏิบัติงานที่หัวหน้าต้องเรียนรู้
ü วิธีการควบคุมพนักงานในแต่ละประเภทและวิธีการบริหารจัดการ
ü การประเมินให้คะแนนผลงานในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ü แนวทางในการจัดทำรายงานเพื่อวัดประสิทธิภาพ (KPI)การจัดทำรายงานเพื่อรายงานปัญหาในประเภทต่างๆ และการให้พนักงานปฏิบัติตามระบบ ISO สำหรับหัวหน้าคลังสินค้าที่ต้องรู้
ü หัวหน้าคลังสินค้าฯ กับแนวทางในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในงานที่ทำ
ü เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหาสำหรับหัวหน้าคลังสินค้า
ü แนวทางการทำงานร่วมกันให้มีความสุขภายในหน่วยงานระหว่างหัวหน้าคลังสินค้ากับพนักงาน
ü ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขสำหรับหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ที่เตรียมพร้อมเป็นผู้จัดการ หัวหน้า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)
       1.   Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม
       2.   เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากรในการฝึกอบรม        อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี
          ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง และบริษัทในเครือ บริษัทคิวทูเอสจำกัด บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด 
          ประสบการณ์ ผู้จัดการขนส่ง บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ออโต้ ทรานสปอร์ต จำกัดเจ้าหน้าที่การตลาด (broker) บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคินผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง และที่ปรึกษาบริษัท รัตนสมบูรณ์ จำกัดเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ทิฟฟ่า ICD จำกัด

กำหนดการ    วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567
สถานที่          Zoom Online Meeting
ราคา             1,500  บาท
                   (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย
3%)

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560


กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :
หมายเหตุ :Online Training

online 18 เมษายน 2567...เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
online 18 เมษายน 2567...การบริหารงาน HR มือใหม่
online 19 เมษายน 2567...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
online 19 เมษายน 2567...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 19 เมษายน 2567...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
online 19 เมษายน 2567...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
online 19 เมษายน 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 20 เมษายน 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 22 เมษายน 2567...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ (Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..)
online 23 เมษายน 2567...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 23 เมษายน 2567...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)
online 23 เมษายน 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 24 เมษายน 2567...จิตวิทยาการบริหารและบังคับบัญชา (Psychology for management)
online 24 เมษายน 2567...เจาะลึกการค้นหา รากเหง้าของปัญหา ให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
online 27 เมษายน 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
online 27 เมษายน 2567...การจัดการขยะ Waste Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 27 เมษายน 2567...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
online 29 เมษายน 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 29 เมษายน 2566...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
online 29 เมษายน 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 30 เมษายน 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 30 เมษายน 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 7 พฤษภาคม 2567..Basic Maintenance System
online 7 พฤษภาคม 2567...HR for non-HR for Manager (การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
online 9 พฤษภาคม 2567...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
online 9 พฤษภาคม 2567..ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน
online 9 พฤษภาคม 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด article
online 10 พฤษภาคม 2567...การเขียนอีเมลและการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Email Writing and English Conversation For Business)
online 11 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 11 พฤษภาคม 2567...ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer
online 15 พฤษภาคม 2567...การอ่านใจสำหรับสัมภาษณ์งาน
online 15 พฤษภาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 17 พฤษภาคม 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 18 พฤษภาคม 2567...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน
online 21 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
online 21 พฤษภาคม 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
online 23 พฤษภาคม 2567..การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
online 23 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
online 24 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และสร้างมูลเพิ่มในงาน (Time Management for Effective Work)
online 27 พฤษภาคม 2567...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
online 28 พฤษภาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการCopyright © 2013 All Rights Reserved.