การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


28 กุมภาพันธ์ 2567...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)

 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)

 หลักการและเหตุผล :

การทำงานให้ได้ผลงานเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า การสื่อสารที่ดีถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญมากเพราะทำให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการย่อมนำมาซึ่งความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังก่อให้เกิดบรรยากาศและการประสานงานที่ดีของทีมบุคคลากร ในองค์กรอันจะนำไปสู่การมีความสามัคคีความสุขในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้องค์กรเจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไป การสื่อสารที่ดีถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์กรญี่ปุ่น ที่ทั่วโลกต่างคุ้นเคย คือ Ho Ren So แต่การสื่อสารภายในองค์กรในลักษณะนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรหรือคนญี่ปุ่นเท่านั้น แต่บริษัท โรงงาน และองค์กรหรือหน่วยอื่นในประเทศต่างๆสามารถนำเอาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์นี้ไปประยุกต์ใช้ได้ซึ่งได้ผลดีต่อองค์กรต่างๆที่นำไปใช้อย่างจับต้องได้

ในแต่ละวันของการทำงาน พนักงานที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่กำหนดไว้หรือไม่ งานที่ทำมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของงานอยู่มากน้อยเพียงใด ในฐานะคนที่เป็นหัวหน้างาน หรือในฐานะคนที่ทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันควรมีการตรวจสอบในแต่ละส่วนงานว่าสำเร็จไปได้มากน้อยเพียงใด การที่องค์กรจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกเช่นนี้ได้ จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของการทำงานแบบ HO-REN-SO เรียนรู้หลักของการใช้ HO-REN-SO จะต้องเป็นคนช่างสังเกตสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการแบบ HO-REN-SO ให้กับผู้บังคับชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข (Take action) และปรับปรุงเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

    1.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ และเข้าใจหลักการรายงาน การติดต่อ และการปรึกษาตามหลักการ HORENSO

        2.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้จักเทคนิค การสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ HORENSO ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        3.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชม และการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกัน แบบ HORENSO

        4.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร แบบ HORENSO ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        5.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เหนความสำคัญ และตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมด้วยกัน และกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกกลุ่มต่างๆ นั้นมีผลต่อความอยู่รอด และเจริญเติบโตขององค์กร

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

การสื่อสาร มิติที่สำคัญของการทำงานร่วมกัน

·         ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร

·         วัฒนธรรมการทำงานแบบไทย ผลดี และผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักพื้นฐานของการสื่อสาร

·         องค์ประกอบของการสื่อสาร

·         กระบวนการสื่อสาร

·         หน้าที่ของการสื่อสาร

·         กฎเกณฑ์ในการสื่อสารที่ดี

·         องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคล

·         อุปสรรคในการสื่อสารระหว่างบุคคล

·         ขั้นตอนการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล

·         ทักษะสำคัญของการสื่อสารที่สำคัญเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

วัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่น : HORENSO

·         HORENSO คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

·         HORENSO เน้นการสื่อสารแนวนอน และล่างขึ้นบน

·         HORENSO ประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสาหลัก HO-REN-SO

การประยุกต์การบริหารการสื่อสารแบบ HO-REN-SO

·         หลักการทำงานแบบ โฮ (HO) เรน (REN) โซ (SOU)

·         HO - การรายงาน คือหน้าที่เป็นอย่างไร

o   การรายงาน (HO) ในส่วนของลูกน้อง

o   ลูกน้องควรมีการเตรียมข้อมูลก่อนการส่งสารหรือข้อมูลไปยังส่วนหัวหน้า

·         เทคนิคในการสรุปรายงาน / ลักษณะการรายงานที่ดี

o   วิธีการรายงานไปยังฝ่ายหัวหน้า

o   การรายงาน (HO) ในส่วนหัวหน้างานที่เป็นผู้รับรายงาน

·         REN - การประสานงาน คือการใส่ใจอย่างไร

o   การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน กับบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

o   รายงานความคืบหน้าของงานต่อหัวหน้า

o   วิธีการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ทําได้โดยรายงานความคืบหน้า ทันทีที่ได้รับข้อมูลใหม่และในกรณีที่เป็นเรื่องสําคัญ

·         การติดต่อประสานงาน (REN) ในส่วนของลูกน้อง

·         การติดต่อประสานงาน (REN) ในส่วนหัวหน้างาน

·         สรุปหลักการ และวิธีการติดต่อ-ประสานงาน

o   การทำงานแบบประสานงานร่วมกันหลายฝ่าย

·         ศิลปะในการติดต่อ-ประสานงาน

·         SO - การปรึกษา เพื่อแก้ไขเป็นอย่างไร

·         วิธีและขึ้นตอนการปรึกษาหารือ

o   การปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น 

o   การระดมสมองของทีม 

o   กระบวนการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง

·         เครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหา

o   Corrective เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

o   Preventive เพื่อการป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา

สรุปบทเรียน และถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย   ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

ลักษณะของการอบรม  เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า DISC Model และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการ
    ·       บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ Work Shop และกิจกรรมกลุ่ม
    ·       การใช้เครื่องมือ DISC Model และ OD tools และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท

วิทยากรในการฝึกอบรม          อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ

-ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อสบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการตลาด (MBA Marketing) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงานที่ผ่านและปัจจุบัน

·       อดีตที่ปรึกษาการตลาดบริษัท Kathy Gold

·       ที่ปรึกษาการตลาดบริษัท Step teambuiding

·       ที่ปรึกษาการตลาดบริษัท BLUE NAVI

·       ที่ปรึกษาการตลาดบริษัท CAP VISION

·       อาจารย์สอนสมาธิที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ

·       อาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนวิชาเลือก : เรื่องไร้สาระแต่กลับมีสาระอย่างคาดไม่ถึง : วิชาจีบ วิชาเคล็ดลับจับโกหกร่วมกับ อ.ธนิช)

·       อดีตวิศวกร (ผู้จัดการ) ที่บริษัท โทเทิ่ลแอคเซสคอมมูนิเคชั่น จำกัด (DTAC)

กำหนดการ     วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่          โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท ซอย 15

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

 หมายเหตุ    – ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                     
ราคารวมอาหารกลางวัน, เอกสารประกอบการสัมมนา, น้ำชา, กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  l  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

26 กุมภาพันธ์ 2567...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
27 กุมภาพันธ์ 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
27 กุมภาพันธ์ 2567...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
27 กุมภาพันธ์ 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
28 กุมภาพันธ์ 2567...การจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร
29 กุมภาพันธ์ 2567...ข้อกำหนดระบบ IATF 16949:2016 ระบบการบริหารคุณภาพสำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
29 กุมภาพันธ์ 2567...การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน (Career path Management and Succession Planning)
29 กุมภาพันธ์ 2567...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally)
29 กุมภาพันธ์ 2567...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)
1 มีนาคม 2567...การวางระบบมาตรฐานการจัดการสารปนเปื้อนในองค์กร ตามระเบียบข้อบังคับด้านวัสดุในผลิตภัณฑ์ (Products Material Regulatory) และการตีความข้อกำหนด Material Classification ในระบบรายงานข้อมูลวัสดุสากล (IMDS) ภาคปฏิบัติ
1 มีนาคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
2 มีนาคม 2567...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)
2 มีนาคม 2567..การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
4 มีนาคม 2567...การวิเคราะห์สาเหตุและป้องกันด้วย 8Ds และ Why Why analysis
4 มีนาคม 2567...Essential Skill for Supervisor
4 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
4 มีนาคม 2567...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
4 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for Business English speaking)
5 มีนาคม 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
5 มีนาคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
6 มีนาคม 2567...การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Systematic Problem Solving and Decision Making)
6 มีนาคม 2567....เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
6 มีนาคม 2567...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
7 มีนาคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
7 มีนาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
7 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
7 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
8 มีนาคม 2567...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Diversity Management)
8 มีนาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานและให้บริการ
8 มีนาคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
9 มีนาคม 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
11 มีนาคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate
11 มีนาคม 2567...เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer
11 มีนาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
12 มีนาคม 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
12 มีนาคม 2567...การอ่านใจสำหรับสัมภาษณ์งาน
12 มีนาคม 2567...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skill)
12 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 article
13 มีนาคม 2567...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
13 มีนาคม 2567...การบริหารการผลิตยุคใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
13 มีนาคม 2567...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพสำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
13 มีนาคม 2567...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
14 มีนาคม 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
14 มีนาคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
14 มีนาคม 2567...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
14 มีนาคม 2567..เลขานุการบริษัท สำคัญไฉน !
15 มีนาคม 2567..จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
15 มีนาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
16 มีนาคม 2567..ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
18 มีนาคม 2567...เทคนิคการทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับลูกหนี้การค้า)
18 มีนาคม 2567...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
18 มีนาคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
19 มีนาคม 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
19 มีนาคม 2567...แนวปฏิบัติ PDPA ขององค์กรที่ครบถ้วนในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
19 มีนาคม 2567...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19 มีนาคม 2567...เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อได้ตามเป้าหมาย
20 มีนาคม 2567...การออกหนังสือของนายจ้าง และผู้บริหารงานบุคคล
20 มีนาคม 2567...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
20 มีนาคม 2567...เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
20 มีนาคม 2567 ...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
21 มีนาคม 2567...เทคนิคการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ
21 มีนาคม 2567...Leadership Mindset สร้างผู้นำให้มีภาวะผู้นำ
21 มีนาคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
21 มีนาคม 2567...สู่ความเป็นเลิศ “ทักษะการเขียนรายงาน” (ภาษาไทย)
22 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
22 มีนาคม 2567...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
22 มีนาคม 2567...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
22 มีนาคม 2567...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
23 มีนาคม 2567...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)3
23 มีนาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
23 มีนาคม 2567...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
25 มีนาคม 2567...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
25 มีนาคม 2567...ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดตามระบบการจัดการพลังงาน
26 มีนาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
26 มีนาคม 2567...เตรียมความพร้อม...(ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) พร้อมสรุปวิเคราะห์สาระสำคัญกฎหมายอีก 2 ฉบับ ที่ HR ต้องเตรียมความพร้อม
26 มีนาคม 2567...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
27 มีนาคม 2567...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
27 มีนาคม 2567...บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร (Employees Relation for engagement in workplace)
27 มีนาคม 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
28 มีนาคม 2567...การพัฒนาภาวะผู้นำในการสร้างทีมงานประสิทธิภาพ (Leadership Quotient)
28 มีนาคม 2567...เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Self-improvement techniques to Work Efficiency)
28 มีนาคม 2567...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
28 มีนาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
29 มีนาคม 2567...การจัดทำและควบคุมเอกสารสำหรับ ISO ทุกระบบ (Document Control for Any ISO)
29 มีนาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
29 มีนาคม 2567...ทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR อย่างไรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic HR Planning and Budgeting)
1 เมษายน 2567...Microsoft Excel Advanced
1 เมษายน 2567...การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและการผลิต (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
1 เมษายน 2567..ข้อกำหนดตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 เมษายน 2567...Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการทำงาน
2 เมษายน 2567...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มในงาน
2 เมษายน 2567...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
2 เมษายน 2567...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
2 เมษายน 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
3 เมษายน 2567...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management)
3 เมษายน 2567...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
3 เมษายน 2567...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
4 เมษายน 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
4 เมษายน 2567...การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพCopyright © 2013 All Rights Reserved.