ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน

ประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน

ที่อยู่ 69/148 หมู่บ้านฟ้านันทวัน ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

E-mail:dr.krissana@gmail.com

 

การศึกษา

ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาเอก: ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความ

เป็นผู้นำทางการศึกษา (Educational Policy, Management, and Leadership) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ย 4.00

Doctor of Public Administration from Ateneo de Davao University

Doctor of Philosophy in Public Management from IU of the Netherlands

(ปริญญาเอก 3 ปริญญา)

 

ที่ปรึกษา และวิทยากรด้าน OKRs

ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การและระบบการวัดผลด้วย OKRs (Objective and Key Results) ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการรุณย์ (SiPH)

ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การและระบบการวัดผลด้วย OKRs (Objective and Key Results) ของ บริษัท CJ Express จำกัด ธุรกิจ Supermarket ที่มีมูลค่า 12,000 ล้านบาท บริษัทของกลุ่มคาราบาวแดง

ที่ปรึกษาและวิทยากรการพัฒนาองค์การและระบบการวัดผลด้วย OKRs (Objective and Key Results) และ Design thinking ของบริษัท Land and House จำกัด มหาชน

ที่ปรึกษาและวิทยากรการพัฒนาองค์การและระบบการวัดผลด้วย OKRs (Objective and Key Results) ของบริษัท KISSof Beauty จำกัด

ที่ปรึกษาและวิทยากรการพัฒนาองค์การและระบบการวัดผลด้วย OKRs (Objective and Key Results) ของสถาบัน NLP Top Coach (สถาบันพัฒนาโค้ชระดับโลก) ให้คำปรึกษา และบรรยายภาคภาษาอังกฤษ

วิทยากรการพัฒนาองค์การและระบบการวัดผลด้วย OKRs (Objective and Key Results) ของบุคลากรระดับบริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรการพัฒนาองค์การและระบบการวัดผลด้วย OKRs (Objective and Key Results) ของสมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ (ExMBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรการพัฒนาองค์การและระบบการวัดผลด้วย OKRs (Objective and Key Results) และ Design thinking ของ SONY Thailand

วิทยากร และที่ปรึกษาด้าน OKRs ประจำให้กับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP)

หัวหน้าโครงการศึกษาและวิจัยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบูรพา จังหวัดสระแก้ว ปี 2555 งบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท Biggest Property จำกัด โครงการ Luxurious townhome พัทยา ปี 2560

ที่ปรึกษาการวางยุทธศาสตร์โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว ปี 25556

ที่ปรึกษา และวิทยากรการพัฒนาทีมบริหารงานขายด้วย Design Thinking ของ บริษัท Land and House จำกัด (มหาชน) ปี 2562

 

บทความวิจัย และบทความวิชาการที่ตีพิมพ์

บทความวิจัยเรื่อง Management of Education Organization to Excellence by Philosophy of Sufficiency Economy (2019). (ผู้ร่วมวิจัย)วารสาร AU Journal of Management, Assumption University.อยู่ในฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่1.3

บทความวิชาการ เรื่อง ลักษณะผู้บริหารทางการศึกษาที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ: กฤษณะ บุหลัน (2560) วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม เมษายน 2560, 380-388. อยู่ในฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 1.

บทวามวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาโลกภายหลังวิกฤตไวรัสโควิด-19: กฤษณะ บุหลัน (2563) การประชุมวิชาการและนา เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 16. สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

บทความวิจัย เรื่องการสังเคราะห์กรอบและตัวบ่งชี้คุณค่าสา หรับหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและดัชนีตัวชี้วัดแบบสมดุล: กฤษณะ บุหลัน (2561) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง นวัตกรรมงานวิจัยสู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 281-292.

บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์: กฤษณะ บุหลัน (2560) การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาล ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 8 เรื่องทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่มที่ 2, 83-92.

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

ผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจสู่นานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (International Innovative Business Development Project of ABAC)

อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• Managing Director (MD) บริษัท ไทยอินเตอร์คลัเจอรัลคอนซัลติ้ง จำกัด

ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การและระบบการวัดผลด้วย OKRs (Objective and Key Results) ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการรุณย์ (SiPH)

ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การและระบบการวัดผลด้วย OKRs (Objective and Key Results) ของ บริษัท CJ Express จำกัด ธุรกิจ Supermarket ที่มีมูลค่า 12,000 ล้านบาท บริษัทของกลุ่มคาราบาวแดง

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโมเดลนวัตกรรมธุรกิจ ด้วย Design Thinking ให้กับ บริษัท โรงไฟฟ้าราชบุรี (RATCH) จำกัด มหาชน

ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง และธุรกิจนวัตกรรม บริษัทมหาชน อาทิ TKS Technology, TBSP และธุรกิจในกลุ่มปริ้นติ้ง มูลค่าหลายหมื่นล้าน

อดีตที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ บริษัท โชเซ่น เอเนอจี่ จำกัด (ผู้จำหน่าย EV Charging อันดับหนึ่งของโลก)

ที่ปรึกษาสภาการค้าและอุตสาหกรรม นครหลวงเวียงจันทร์ ด้านกลยุทธ์ธุรกิจSMEs

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP)

อุปนายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท Biggest Property จำกัด โครงการ Luxurious townhome พัทยา

ที่ปรึกษาการบริหารโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว

อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัชภาคย์

วิทยากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจในโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์(NIA)

ที่ปรึกษา และวิทยากรด้านพัฒนาธุรกิจ องค์การ และบุคลากรกับบริษัทข้ามชาติท้งัหลักสูตรภาษาไทย

และอังกฤษ อาทิ SONY , SHARP , MITSUBISHI, PANASONIC ,DENSO, NIKON, DELTA และอื่นๆ

 

ประสบการณ์ในอดีต

อดีตที่ปรึกษาด้านการพัฒนายุทธ์ศาสตร์ และทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด

อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ

อดีตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบูรพา จังหวัดสระแกว

อดีตรองประธานอนุกรรมการการศึกษา วัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชน สภากรุงเทพมหานคร ปี 2548

อดีตที่ปรึกษาประธานกรรมการการศึกษา สภากรุงเทพมหานคร

อดีตที่ปรึกษาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบึงกุ่ม

อดีต Advisor and Visiting Professor, IU Of The Netherlands

อดีตที่ปรึกษาฝ่ายบริหารโครงการที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์ บริษัท ซ้งไถ่ วิศวกรรม จำกัด

อดีตที่ปรึกษาด้านการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ หจก.ซ้งไถ่ คอนสตรัคชนั่ แอนด์ แมนเนจเมนท์

อดีตที่ปรึกษาด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ บริษัท แสงเจริญพริ้นต์แอนด์เพรส จำ กัด

อดีตที่ปรึกษาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบสมรรถนะ (Competency) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

อดีตที่ปรึกษาโครงการยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดระยอง

อดีตที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการบุคลากร จำกัด

 

บทบาทด้านสื่อมวลชน

ผู้ร่วมก่อตั้งรายการ SMEs Startup ของสถานทีทีวีดาวเทียม MVTV ช่อง 5 HD

วิทยากรประจำรายการ Good Morning ASEAN อสมท.ช่อง FM 100.5

ออกรายการ ASIA Connect ของไทยทีวีสีช่อง 3 เกี่ยวกับการเปิดโอกาสธุรกิจในประเทศ สปป.ลาว

ออกรายการ Smart SMEs ชี้ช่องรวยเกี่ยวกับการมองตลาดลาวให้ไกลกว่าลาว 

 

ลักษณะงานที่ปรึกษาธุรกิจเชิงกลยุทธ์

ที่ปรึกษาวางระบบธุรกิจให้แก่บริษัท ฮาลาลคอนซัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการด้าน Digital Marketing and Market Place เกี่ยวกับสินค้าฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก

ที่ปรึกษาวางระบบธุรกิจและการตลาด ให้แก่บริษัท ทองศิริอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นสินค้าอาหารเสริมสู่ตลาด AEC

ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท โชเซ็น เอเนอร์จี จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทุกรูปแบบ

ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท Biggest Property จำกัด โครงการ Luxurious townhome พัทยา

 

ลักษณะงานที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System :PMS) ให้กับ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด โดยมีพนักงาน 1,700 คน วางแผนระบบการประเมิน ปรับปรุงตวัช้ีวดัการปฏิบัติงาน(KPI) ระบบความก้าวหน้าในงาน (Career Path) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal Review) ปี 2554-2557

วางระบบการประเมินผลการการปฏิบัติงานภายใต้ระบบสมรรถนะ (Competency Based) ให้กับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ปี 2552

ที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมโครงการศึกษาการจัดต้ังเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนบูรพาจังหวัดสระแก้ว โดยงบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรม ปี2555 โดยวางแผนยุทธศาสตร์และแผนผังโครงการ

ที่ปรึกษาผู้บริหารและเจ้าของสัมปทานโครงการจัดต้ังเขตเศรษฐกจิเฉพาะท่าแขก แขวงค าม่วน ประเทศ สปป.ลาว

 

วิทยากรบรรยายในหัวข้อการฝึ กอบรม ดังนี้

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Version)

o OKRs สถาบัน NLPs TOP Coach

o Cross Cultural Management บริษัท แคล คอมป์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

o Generation Management บริษัท แคล คอมป์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

o Modern Manager in Diversity of Workplace บริษัท แคล คอมป์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

o Leadership for management ของบริษัท ชไนเดอร์ จำกัด (ประเทศไทย)

หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Version)

o Objective and Key Results (OKRs)

o Design Thinking

o Disruptive Innovation Model and Srategy

o Agility Organization or Agilean

o เครื่องมือการจัดการยุคใหม่สำหรับผู้บริหาร (Tools of Management)

o ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate Social Responsibility- CSR)

o ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

o การคิดเชิงระบบเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหาร

o บรรษัทภิบาลกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

o การจัดการความรู้ (KM) สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO)

o หลักการบริหารองค์การและการจัดการสมัยใหม่

o การออกแบบและวินิจฉัยองค์การ

o ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ

o เทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์

o การบริหารเชิงกลยุทธ์

o การบริหารโครงการและการประเมินโครงการ

o PMQA (Public Sector Management Quality Award) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 

ประสบการณ์ด้านการสอน /ฝึกอบรม

วิทยากรด้านนวัตกรรมธุรกิจ เช่น OKRs, Design Thinking, Disruptive Innovation and etc. ให้กับบริษัท อาทิ

o บริษัท NTT Group (บริษัทข้ามชาติสัญชาติญี่ปุ่น)

o บริษัท Aptar Thailand (บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน)

o บริษัท NIKON Thailand (บริษัทข้ามชาติสัญชาติญี่ปุ่น)

วิทยากรบรรยายภาค (ภาษาอังกฤษ) การจัดการความเครียดสำหรับนักบริหาร (Stress Management) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากรบรรยายภาค (ภาษาอังกฤษ) การจัดการเชิงศิลป์ ของผู้จัดการยุคใหม่ (Management Arts of Modern Manager) จัดโดย Cal- Comp (Thailand) Public Company Limited

วิทยากรบรรยายภาค (ภาษาอังกฤษ) Leadership for Change Management ของ บริษัท ชไนเดอร์ จำกัด (ประเทศไทย)

วิทยากรบรรยายหลักสูตรพัฒนาข้าราชการระดับสูงของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในนามของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท.

วิทยากรบรรยายการทำ SWOT analysis และ TOW matrix ให้กับข้าราชการระดับสูงของจังหวัดสระแก้ว

วิทยากรบรรยาย การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากรบรรยาย การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารด้วยกลยุทธ์การสร้างภาวะผู้นำเสริมสร้างแรงจูงใจและกลยุทธ์กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

วิทยากรอบรมเข้มหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำและจริยธรรมในการบริหารงาน (Sensitivity Training) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา และ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

วิทยากรบรรยายหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากรกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 3 รุ่น

วิทยากรบรรยาย ห ลักสูตรความ รับผิดชอบ ต่อสังคมขององค์การ (Corporate Social Responsibility – CSR) บริษัท ชาร์ป ประเทศไทย จำกัด

วิทยากรบรรยาย หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงานและการสร้างดัชนีชี้วัดผลงาน บริษัท มิซูยา จำกัด

วิทยากรบรรยาย หลักสูตร การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 5 รุ่น

วิทยากรบรรยาย หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารการศึกษายุคใหม่กับการบริหารสถานศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ (ผู้บริหารโรงเรียน เขตพื้นที่1 จ.ขอนแก่น นครราชศรีมา และอื่นๆ จัดโดย บริษัท เอส พี ทีชเชอร์ จำกัด)

วิทยากรบรรยาย หลักสูตร การจัดการความรู้ในองค์การ (KM) กรมพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขากระทรวงอุตสาหกรรม

วิทยากรร่วมหลักสูตร Value Chain การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากรบรรยาย หลักสูตรวิศวกรกับความรับผิดชอบต่อสังคม และ ISO26000 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมวัน

วิทยากรบรรยาย หลักสูตร ยุวชนประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 10รุ่น

วิทยากรหลักสูตร ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ระยอง

วิทยากรร่วมบรรยาย หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจ และการกำหนดค่าตอบแทนด้วย KPI ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย

วิทยากรบรรยาย เรื่อง การคิดเชิงระบบ และการแก้ปัญหา ตัดสินใจ บริษัท กรุงไทย พลาสแพ็ค จำกัด

วิทยากรบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบกระบวนงานตามหลักสมรรถนะ ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 3 รุ่น

วิทยากรบรรยาย เรื่อง การคิดเชิงสร้างสรรค์ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

วิทยากรบรรยาย เรื่องการค้าและโอกาสการลงทุนใน สปป.ลาวเมื่อเข้าสู่ AEC จัดในนามของพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนา OTOP ไทย งบประมาณปี 2558

วิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการคนต่างรุ่นต่างวัย (Generation Management) ให้กับ บริษัท SONY กว่า 20 รุ่น

วิทยากรบรรยาย เรื่อง Business Process Improvement ให้กับบริษัท TCP ในเครือ กระทิงแดง หนังสือ ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

• “คิดให้ใหญ่ ไปให้ถึง” OKRs (Objective and Key Results) เครื่องมือการสร้างผลลัพธ์ที่ทรงพลังที่สุดในยุคดิจิทัล, 2563.

บรรยากาศองค์การในกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (มหาวิทยาลัยเกริก), 2544.

• Eco-City Planning of Lamtaklong Water Basin in Nakorn Rajsrima Province (IU of the Netherlands). Doctoral Dissertation, 2003.

• Organizational Diagnosis of Public and Private School of Bangkok in Thailand (Ateneo de Davao University).Doctoral Dissertation, 2006.

รายงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ขีดความสามารถของเครือข่ายวิสาหกิจและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา), 2550.

รายงานวิจัย เรื่อง พัฒนาการ ผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีต่อธุรกิจค้าปลีกไทยและนโยบายแก้ปัญหาของรัฐบาลไทย (วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา), 2550. (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก).

คู่มือ การเขียนรายงาน (วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา)

วิจัยทางการตลาด เรื่อง การตัดสินใจของลูกค้าที่มีต่อการซื้อบ้านมือสองในกรุงเทพมหานคร, 2550.

บทความวิจัย การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบูรพา”.รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559)คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 

การเข้าร่วมรับการฝึกอบรม (หลักสูตร)

• Certificate of Air Cargo in Airline Business, NICs Institute.

• Participated Diploma of Intellectual Capital Management, the Philippines.

อบรมความรู้พื้นฐานการประกอบการส่งออกกรมส่งเสริมการส่งออก

อบรมหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

อบรม Training of Trainers Course “ Competency-based Economies through Formation of Enterprise (CEFE) Model ”, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.